ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Brāhmaṇavaggo
           ----------
            brahmāyusuttaṃ
   [584]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā videhesu cārikaṃ
carati  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi bhikkhusatehi . tena
kho  pana  samayena  brahmāyu  brāhmaṇo  mithilāyaṃ paṭivasati jiṇṇo
vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayoanuppatto  vīsavassasatiko  jātiyā
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  .  assosi  kho  brahmāyu  brāhmaṇo samaṇo khalu bho
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  videhesu  cārikaṃ  carati
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  taṃ  kho pana
bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā
so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   pakāseti
Sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [585] Tena kho pana samayena brahmāyussa brāhmaṇassa uttaro
nāma māṇavo antevāsī hoti tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇḍukeṭubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu   anavayo  .  atha  kho  brahmāyu
brāhmaṇo  uttaraṃ  māṇavaṃ  āmantesi  ayaṃ  tāta  uttara samaṇo
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  videhesu  cārikaṃ  carati
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  taṃ  kho pana
bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  .pe.  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ
arahataṃ  dassanaṃ  hotīti  ehi  tvaṃ  tāta  uttara  yena  samaṇo
gotamo  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  samaṇaṃ  gotamaṃ  jānāhi  yadi
vā  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  tathā  santaṃyeva  saddo abbhuggato yadi
vā no tathā yadi vā so bhavaṃ gotamo tādiso yadi vā na tādiso
tayā mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamaṃ desessāmāti 1-.
   {585.1} Yathākathaṃ panāhaṃ bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ jānissāmi yadi vā
taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathā santaṃyeva saddo abbhuggato yadi vā no tathā
yadi vā so bhavaṃ gotamo tādiso yadi vā na tādisoti. Āgatāni
kho  tāta  uttara  amhākaṃ  mantesu  dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni
yehi   samannāgatassa   mahāpurisassa   dveva  gatiyo  bhavanti
@Footnote: 1 Yu. vedissāmāti.
Anaññā  sace  agāraṃ  ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko
dhammarājā   cāturanto   vijitāvī   janapadatthā   viriyappatto
sattaratanasamannāgato  tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ
cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ
parināyakaratanameva  sattamaṃ  parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  bhavanti
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā  so  imaṃ paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
adaṇḍena  asatthena  dhammena  abhivijiya  ajjhāvasati  sace  kho
pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  arahaṃ  hoti  sammāsambuddho
loke  vivaṭacchado  ahaṃ kho pana tāta uttara mantānaṃ kattā 1-
tvaṃ mantānaṃ paṭiggahetāti.
   [586] Evaṃ bhoti kho uttaro māṇavo brahmāyussa brāhmaṇassa
paṭissutvā   uṭṭhāyāsanā   brahmāyuṃ  brāhmaṇaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  videhesu  yena  bhagavā  tena  cārikaṃ  pakkāmi
anupubbena   cārikañcaramāno   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho uttaro
māṇavo   bhagavato   kāye  dvattiṃsa  2-  mahāpurisalakkhaṇāni
sammannesi .  addasā kho uttaro māṇavo bhagavato kāye dvattiṃsa
mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā dve dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu
@Footnote: 1 Sī. dātā .  2 Yu. dvattiṃse.
Kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na saṃpasīdati kosohite ca vatthaguyhe
pahutajivhatāya ca.
   [587]  Atha  kho  bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ
uttaro  māṇavo  dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā
dve  dvīsu  mahāpurisalakkhaṇesu  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na
saṃpasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe  pahutajivhatāya  cāti  . atha
kho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresi 1- yathā addasa 2-
uttaro māṇavo bhagavā 3- kosohitaṃ vatthaguyhaṃ . atha kho bhagavā
jivhaṃ  ninnāmetvā  ubhopi  kaṇṇasotāni  anumasi  paṭimasi  ubhopi
nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalakappaṃ  4- nalāṭamaṇḍalaṃ jivhāya
chādesi 5-.
   [588]  Atha  kho uttarassa māṇavassa etadahosi samannāgato
kho   samaṇo   gotamo   dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi   yannūnāhaṃ
samaṇaṃ  gotamaṃ  anubandheyyaṃ  iriyāpathamassa  passeyyanti . atha kho
uttaro māṇavo satta māsāni bhagavantaṃ anubandhi chāyāva anupāyinī.
Atha kho uttaro māṇavo sattannaṃ māsānaṃ accayena videhesu yena
mithilā  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ caramāno yena
mithilā  yena  brahmāyu  brāhmaṇo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
brahmāyuṃ   brāhmaṇaṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ   nisīdi  .
@Footnote: 1 Yu. abhisaṅkhāsi .  2 Yu. addasā .  3 Yu. bhagavato .  4 Yu. kevalakampi.
@5 Yu. pacchādesīti dissati.
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  uttaraṃ  māṇavaṃ  brahmāyu  brāhmaṇo
etadavoca  kacci  tāta  uttara  taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathā santaṃyeva
saddo  abbhuggato  no  aññathā  kacci  pana  so  bhavaṃ gotamo
tādiso no aññādisoti.
   [589] Yathā 1- santaṃyeva bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathā saddo
abbhuggato  no  aññathā  tādiso  ca kho 2- so bhavaṃ gotamo
no  aññādiso  samannāgato  ca  bho  so  bhavaṃ  gotamo
dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
   {589.1} supatiṭṭhitapādo kho pana so bhavaṃ gotamo idampi tassa
bhoto  gotamassa  mahāpurisassa  mahāpurisalakkhaṇaṃ  bhavati  heṭṭhā
kho  pana  tassa  bhoto  gotamassa  pādatalesu  cakkāni  jātāni
sahassārāni   sanemikāni   sanābhikāni   sabbākāraparipūrāni  .
Āyatapaṇhi  kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo  dīghaṅgulī kho pana so
bhavaṃ  gotamo  mudutaluṇahatthapādo  kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo
jālahatthapādo  kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo  ussaṅkhapādo  kho
pana so bhavaṃ gotamo eṇijaṅgho kho pana so bhavaṃ gotamo ṭhitako kho
pana  so bhavaṃ gotamo anonamanto 3- ubhohi pāṇitalehi jannukāni
parimasati parimajjati kosohitavatthaguyho kho pana so bhavaṃ gotamo
   {589.2}  suvaṇṇavaṇṇo  kho pana so bhavaṃ gotamo kāñcana-
sannibhataco  sukhumacchavī  kho pana so bhavaṃ gotamo sukhumattā chaviyā
rajojallaṃ  kāyena  upalimpati  4-  ekekalomo  kho  pana  so
@Footnote: 1 Yu. tathā .  2 Yu. bho .  3 Yu. anoṇamanto .  4 Yu. upalippati.
Bhavaṃ  gotamo  ekekāni  lomāni lomakūpesu jātāni uddhaggalomo
kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo  uddhaggāni lomāni jātāni nīlāni
añjanavaṇṇāni      kuṇḍalāvaṭṭāni     padakkhiṇāvaṭṭakajātāni
brahmujugatto  kho  pana so bhavaṃ gotamo sattussado kho pana so
bhavaṃ  gotamo  sīhapubbaḍḍhakāyo  kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo
citantaraṃso  kho  pana  so  bhavaṃ  gotamo  nigrodhaparimaṇḍalo  kho
pana  so  bhavaṃ  gotamo  yāvatakvassa  kāyo tāvatakvassa byāmo
yāvatakvassa  byāmo  tāvatakvassa  kāyo  .  samavaṭṭakkhandho kho
pana so bhavaṃ gotamo
   {589.3}  rasattasaggī  kho  pana  so  bhavaṃ gotamo sīhahaṇu
kho pana so bhavaṃ gotamo cattāḷīsadanto kho pana so bhavaṃ gotamo
samadanto kho pana so bhavaṃ gotamo aviraḷadanto 1- kho pana so
bhavaṃ gotamo susukkadāṭho kho pana so bhavaṃ gotamo pahutajivho kho
pana  so  bhavaṃ  gotamo  brahmassaro  kho pana so bhavaṃ gotamo
karavikabhāṇī  abhinīlanetto  2- kho pana so bhavaṃ gotamo gopakhumo
kho pana so bhavaṃ gotamo
   {589.4}  uṇṇā  kho  panassa  bhoto gotamassa bhamukantare
jātā  odātā  mudutalasannibhā  3-  uṇhisasīso  kho  pana  so
bhavaṃ  gotamo  idampi  tassa  bhoto  gotamassa  mahāpurisassa
mahāpurisalakkhaṇaṃ bhavati.
   {589.5} Imehi kho so bho 4- bhavaṃ gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato  . gacchanto kho pana so bhavaṃ gotamo dakkhiṇena 5-
@Footnote: 1 Yu. avivaradanto .  2 Yu. ahinīlanetto .  3 Yu. mudutūlasannibhā.
@4 Yu. bhoti natthi. 5 Yu. dakkhiṇeneva.
Pādena  paṭhamaṃ  pakkamati  so nātidūre pādaṃ uddharati nāccāsanne
pādaṃ  nikkhapati  1-  so  nātisīghaṃ gacchati nātisaṇikaṃ gacchati na ca
addhavena 2- addhavaṃ saṅghaṭṭento gacchati na ca gopphakena gopphakaṃ
saṅghaṭṭento  gacchati  so  gacchanto na satthiṃ unnāmeti na satthiṃ
onāmeti  na  satthiṃ  sannāmeti  na satthiṃ vināmeti gacchato kho
pana  tassa  bhoto  gotamassa āraddhakāyova na 3- iñjati na ca
kāyabalena gacchati
   {589.6} avalokento kho pana so bhavaṃ gotamo sabbakāyeneva
avaloketi  so na uddhaṃ ulloketi na  adho oloketi na 4-
vikkhepamāno  gacchati  yugamattañca  pekkhati  tato  cassa  uttariṃ
anāvaṭaṃ  ñāṇadassanaṃ  bhavati  .  so  antaragharaṃ pavisanto na kāyaṃ
unnāmeti na kāyaṃ onāmeti na kāyaṃ sannāmeti na kāyaṃ vināmeti.
So  nātidūre  nāccāsanne  āsanassa  parivattati  na ca pāṇinā
ālambitvā āsane nisīdati na ca āsanasmiṃ kāyaṃ pakkhipati.
   {589.7} So antaraghare nisinno samāno na hatthakukkuccaṃ āpajjati
na  pādakukkuccaṃ āpajjati na ca addhavena 2- addhavaṃ āropetvā
nisīdati  na  gopphakena gopphakaṃ āropetvā nisīdati na ca pāṇinā
haṇukaṃ  upadahetvā  5-  nisīdati . so antaraghare nisinno [6]-
samāno  na chambhati na kampati na vedhati na paritassati so acchambhī
akampī  avedhī  aparitassī  vigatalomahaṃso  vivekāvatto  ca .
So  bhavaṃ  gotamo  antaraghare  nisinno  hoti  so  pattodakaṃ
@Footnote: 1 Yu. nikkhipati .  2 Yu. adduvena adduvaṃ .  3 Yu. nasaddo natthi.
@4 Yu. na ca vikpekkhamāno .  5 Yu. upādiyitvā .  6 Yu. vasaddo dissati.
Paṭiggaṇhanto  na  pattaṃ  unnāmeti  na pattaṃ onāmeti na pattaṃ
sannāmeti  na  pattaṃ  vināmeti  so  pattodakaṃ  paṭiggaṇhāti
nātithokaṃ  nātibahuṃ  .  so  na  khulukhulukārakaṃ  pattaṃ  dhovati  na
saṃparivattakaṃ  pattaṃ  dhovati  na  pattaṃ  bhūmiyaṃ  nikkhipetvā  hatthe
dhovati . hatthesu dhotesu patto dhoto hoti patte dhote hatthā
dhotā  honti  .  so  pattodakaṃ chaḍḍeti nātidūre nāccāsanne
na ca vicchaḍḍiyamāno.
   {589.8}  So  odanaṃ paṭiggaṇhanto na pattaṃ unnāmeti na
pattaṃ onāmeti na pattaṃ sannāmeti na pattaṃ vināmeti. So odanaṃ
paṭiggaṇhāti  nātithokaṃ  nātibahuṃ  .  byañjanaṃ [1]- pana so bhavaṃ
gotamo  paṭiggaṇhāti  2-  byañjanamattāya  āhāreti  na  ca
byañjanena  ālopaṃ  atināmeti  .  dvattikkhattuṃ  kho [3]- bhavaṃ
gotamo  mukhe ālopaṃ saṃparivattetvā ajjhoharati . na cassa kāci
odanamiñjā  asaṃbhinnā  kāyaṃ pavisati . na cassa kāci odanamiñjā
mukhe  avasiṭṭhā  hoti  .  aḍḍhāya  4-  ālopaṃ upanāmeti .
Rasapaṭisaṃvedī  kho pana so bhavaṃ gotamo āhāraṃ āhāreti no ca
rasarāgapaṭisaṃvedī.
   {589.9} Aṭṭhaṅgasamannāgataṃ kho pana so bhavaṃ gotamo āhāraṃ āhāreti
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya vihiṃsuparatiyā 5- brahmacariyānuggahāya iti
purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca
@Footnote: 1 etthantare khosaddo dissati .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  3 Yu. etthantare
@pana soti dissati. 4 Yu. athāparaṃ. 5 Yu. vihisū....
Me  bhavissati  anavajjatā  ca  phāsuvihāro  cāti . so bhuttāvī
pattodakaṃ  paṭiggaṇhanto  na  pattaṃ  unnāmeti na pattaṃ onāmeti
na pattaṃ sannāmeti na pattaṃ vināmeti . so pattodakaṃ paṭiggaṇhāti
nātithokaṃ nātibahuṃ . so na khulukhulukārakaṃ pattaṃ dhovati na saṃparivattakaṃ
pattaṃ dhovati na pattaṃ bhūmiyaṃ nikkhipitvā hatthe dhovati. Hatthesu dhotesu
patto dhoto hoti patte dhote hatthā dhotā honti. So pattodakaṃ
chaḍḍeti nātidūre nāccāsanne na ca vicchaḍḍiyamāno . so bhuttāvī
na  pattaṃ  bhūmiyaṃ  nikkhipati  nātidūre nāccāsanne na ca anatthiko
pattena hoti na ca ativelānurakkhī pattasmiṃ . so bhuttāvī muhuttaṃ
tuṇhī nisīdati. Na ca anumodanassa kālamatināmeti.
   {589.10} So bhuttāvī anumodati na taṃ bhattaṃ garahati na aññaṃ
bhattaṃ paṭikaṅkhati . aññadatthuṃ 1- dhammiyā kathāya taṃ parisaṃ sandasseti
samādapeti  samuttejeti sampahaṃseti . so taṃ parisaṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā
pakkamati . so nātisīghaṃ gacchati nātisaṇikaṃ gacchati na ca muñcitukāmo
gacchati  .  na  ca tassa bhoto gotamassa kāye cīvaraṃ accukkaṭṭhaṃ
hoti na ca accokkaṭṭhaṃ na ca kāyasmiṃ allīnaṃ na ca kāyasmā 2-
apakkaṭṭhaṃ  .  na  ca  3-  bhoto gotamassa kāyasmiṃ 4- vāto
cīvaraṃ asaṃvahati 5- . na ca tassa bhoto gotamassa kāye rajojallaṃ
@Footnote: 1 Yu. aññadatthu .  2 Yu. kāyasmiṃ .  3 Yu. na ca tassa .  4 Yu. kāyamhā.
@5 Yu. apavahati.
Limpati  .  so  ārāmagato  nisīdati  paññatte  āsane  nisajja
pāde pakkhāleti . na ca so bhavaṃ gotamo pādamaṇḍanānuyogamanuyutto
viharati . so pāde pakkhāletvā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  . so neva attabyābādhāya
ceteti  na  parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya ceteti .
Attahitaṃ parahitaṃ ubhayahitaṃ sabbalokahitameva so bhavaṃ gotamo cintento
nisinno hoti . so ārāmagato parisati 1- dhammaṃ deseti na taṃ parisaṃ
ussādeti  na  taṃ  parisaṃ  apasādeti aññadatthuṃ dhammiyā kathāya taṃ
parisaṃ sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti.
   {589.11}  Aṭṭhaṅgasamannāgato  kho  panassa bhoto gotamassa
mukhato ghoso niccharati vissaṭṭho ca viññeyyo ca mañju ca savanīyo
ca vindu ca avisārī ca gambhīro ca ninnādī ca. Yathā parisaṃ kho pana so
bhavaṃ gotamo sarena viññāpeti na cassa bahiddhā parisāya ghoso niccharati.
Te  tena  bhotā  gotamena dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā
samuttejitā  sampahaṃsitā  uṭṭhāyāsanā  pakkamanti  avalokayamānāyeva
avijahantābhāvena  2-  addasāma  kho  mayaṃ bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
gacchantaṃ  addasāma  ṭhitaṃ  addasāma  antaragharaṃ  pavisantaṃ  addasāma
antaraghare  nisinnaṃ  tuṇhībhūtaṃ  addasāma antaraghare bhuñjantaṃ addasāma
bhuttāviṃ  nisinnaṃ  tuṇhībhūtaṃ  addasāma  bhuttāviṃ  anumodantaṃ addasāma
@Footnote: 1 Yu. parisatiṃ .  2 Yu. avijahattābhāvena.
Ārāmaṃ  āgacchantaṃ  1-  addasāma  ārāmagataṃ  nisinnaṃ  tuṇhībhūtaṃ
addasāma  ārāmagataṃ  parisati  dhammaṃ  desentaṃ ediso ca ediso
ca so bhavaṃ gotamo tato ca bhiyyoti.
   [590] Evaṃ vutte brahmāyu brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ
udānaṃ udānesi
   {590.1} namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa ...
   {590.2} Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassāti 2-
appevanāma  mayaṃ  kadāci  karahaci  tena  bhotā  gotamena  saddhiṃ
samāgaccheyyāma appevanāma siyā kocideva kathāsallāpoti.
   [591]  Atha kho bhagavā videhesu anupubbena cārikañcaramāno
yena mithilā tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā mithilāyaṃ viharati maghadevambavane 3-.
Assosuṃ  kho mithileyyakā brāhmaṇagahapatikā samaṇo khalu bho gotamo
sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  videhesu  cārikañcaramāno  mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  mithilaṃ  anuppatto
mithilāyaṃ viharati maghadevambavane taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ savedakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ
sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
@Footnote: 1 Yu. gacchantaṃ. 2 Yu. itisaddo natthi. 3 Yu. makhā....
Pavedeti   so   dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {591.1} Atha kho mithileyyakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce bhagavato santike
nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  tuṇhībhūtā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [592]  Assosi  kho  brahmāyu  brāhmaṇo  samaṇo  khalu
bho  gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito [1]-  mithilāyaṃ viharati
maghadevambavaneti  .  atha  kho  brahmāyu  brāhmaṇo  sambahulehi
māṇavakehi  saddhiṃ  yena  maghadevambavanaṃ  tenupasaṅkami  .  atha kho
brahmāyuno  brāhmaṇassa  avidūre  ambavanassa  etadahosi  na
kho  metaṃ  paṭirūpaṃ  yohaṃ  pubbe  appaṭisaṃvidito  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkameyyanti  .  atha  kho  brahmāyu  brāhmaṇo
aññataraṃ  māṇavakaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  māṇavaka  yena  samaṇo
gotamo  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  samaṇaṃ  gotamaṃ
appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha brahmāyu
@Footnote: 1 Yu. etthantare mithilaṃ anuppattoti dissati.
Bho  gotama  brāhmaṇo  bhavantaṃ  gotamaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca  vadehi  brahmāyu
bho  gotama  brāhmaṇo  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako  addhagato
vayoanuppatto  vīsavassasatiko  jātiyā  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū
sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ   itihāsapañcamānaṃ   padako
veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  yāvatā  bho
brāhmaṇagahapatikā  mithilāyaṃ  paṭivasanti  brahmāyu  tesaṃ  brāhmaṇo
aggamakkhāyati  yadidaṃ bhogehi brahmāyu tesaṃ brāhmaṇo aggamakkhāyati
yadidaṃ   mantehi   brahmāyu  tesaṃ  brāhmaṇo  aggamakkhāyati
yadidaṃ āyunā ceva yasasā ca so bhoto gotamassa dassanakāmoti.
   [593] Evaṃ bhoti kho so māṇavako brahmāyussa brāhmaṇassa
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ ṭhito kho 1- māṇavako bhagavantaṃ etadavoca
brahmāyu  bho  gotama  brāhmaṇo  bhavantaṃ  gotamaṃ  appābādhaṃ
appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ pucchati brahmāyu bho gotama
brāhmaṇo  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayoanuppatto
vīsavassasatiko  jātiyā  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍukeṭubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
@Footnote: 1 Yu. so māṇavo.
Lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  yāvatā  bho  brāhmaṇagahapatikā
mithilāyaṃ  paṭivasanti  brahmāyu  tesaṃ  brāhmaṇo  aggamakkhāyati
yadidaṃ   bhogehi   brahmāyu  tesaṃ  brāhmaṇo  aggamakkhāyati
yadidaṃ   mantehi   brahmāyu  tesaṃ  brāhmaṇo  aggamakkhāyati
yadidaṃ āyunā ceva yasasā ca so bhoto gotamassa dassanakāmoti.
Yassadāni  māṇava  brahmāyu  brāhmaṇo  kālaṃ  maññatīti .
Atha  kho  so  māṇavako  yena  brahmāyu brāhmaṇo tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   brahmāyuṃ   brāhmaṇaṃ   etadavoca  katāvakāso
kho bhavaṃ samaṇena gotamena yassadāni bhavaṃ kālaṃ maññatīti.
   [594] Atha kho brahmāyu brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami.
Addasā   kho  sā  parisā  brahmāyuṃ  brāhmaṇaṃ  dūratova
āgacchantaṃ  disvā  oramattha  okāsamakāsi  yathātaṃ  ñātassa
yasassino  .  atha  kho  brahmāyu brāhmaṇo taṃ parisaṃ etadavoca
alaṃ  bho  nisīdatha  tumhe  sake āsane idhāhaṃ samaṇassa gotamassa
santike  nisīdissāmīti  .  atha  kho  brahmāyu  brāhmaṇo  yena
bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  brahmāyu  brāhmaṇo  bhagavato  kāye  dvattiṃsa
mahāpurisalakkhaṇāni  sammannesi  .  addasā kho brahmāyu brāhmaṇo
Bhagavato  kāye  dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā
dve  dvīsu  mahāpurisalakkhaṇesu  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na
saṃpasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe  pahutajivhatāya ca . atha kho
brahmāyu brāhmaṇo bhagavantaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
     ye me dvattiṃsāti sutā   mahāpurisalakkhaṇā
     duve tesaṃ na passāmi     bhoto kāyasmi gotama
     kacci kosohitaṃ bhoto    vatthaguyhaṃ naruttama
     nārīsaha nāma savhayā 1- kacci jivhā narassikā
     kacci pahutajivhosi      yathātaṃ jāniyāmase
     ninnāmayetaṃ tanukaṃ       kaṅkhaṃ vinaya no ise
     diṭṭhadhammahitatthāya      samparāyasukhāya ca
     katāvakāsā pucchāma     yaṅkiñci abhipatthitanti.
   [595]  Atha  kho  bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ
brahmāyu   brāhmaṇo   dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena
ṭhapetvā  dve  dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati
na saṃpasīdati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhatāya cāti . atha kho
bhagavā  tathārūpaṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresi yathā addasa brahmāyu
brāhmaṇo  bhagavato  kosohitaṃ  vatthaguyhaṃ . atha kho bhagavā jivhaṃ
ninnāmetvā   ubhopi   kaṇṇasotāni  anumasi  paṭimasi  ubhopi
@Footnote: 1 Ma. nārīsamānasavhayāti dissati.
Nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalakappaṃ  nalāṭamaṇḍalaṃ  jivhāya
chādesi  .  atha  kho  bhagavā  brahmāyuṃ  brāhmaṇaṃ  gāthāhi
ajjhabhāsi
     ye te dvattiṃsāti sutā   mahāpurisalakkhaṇā
     sabbe te mama kāyasmiṃ    mā te kaṅkhāhu brāhmaṇa
     abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ   bhāvetabbañca bhāvitaṃ
     pahātabbaṃ pahīnaṃ me     tasmā buddhosmi brāhmaṇa
     diṭṭhadhammahitatthāya     samparāyasukhāya ca
     katāvakāso pucchassu    yaṅkiñci abhipatthitanti.
   [596]  Atha  kho  brahmāyussa  brāhmaṇassa  etadahosi
katāvakāso  khomhi samaṇena gotamena kiṃ nu kho ahaṃ samaṇaṃ gotamaṃ
puccheyyaṃ  diṭṭhadhammikaṃ  vā  atthaṃ  samparāyikaṃ  vāti  . atha kho
brahmāyussa  brāhmaṇassa  etadahosi  kusalo kho ahaṃ diṭṭhadhammikānaṃ
atthānaṃ  aññepi  maṃ  diṭṭhadhammikaṃ  atthaṃ  pucchanti  yannūnāhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ  samparāyikameva  atthaṃ  puccheyyanti  .  atha kho brahmāyu
brāhmaṇo bhagavantaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
     kathaṃ kho brāhmaṇo hoti   kathaṃ bhavati vedagū
     tevijjo bho kathaṃ hoti     sotthiyo kinti vuccati
     arahaṃ bho kathaṃ hoti        kathaṃ bhavati kevalī
     muni ca bho kathaṃ hoti        buddho kinti pavuccatīti.
   [597] Atha kho bhagavā brahmāyuṃ brāhmaṇaṃ gāthāhi paccabhāsi
     pubbenivāsaṃ yo vedī      saggāpāyañca passati
     atho jātikkhayaṃ patto     abhiññāvosito muni
     cittaṃ visuddhaṃ jānāti      muttaṃ rāgehi sabbaso
     pahīnajātimaraṇo         brahmacariyassa kevalī
     pāragū sabbadhammānaṃ      buddho tādi pavuccatīti.
   [598] Evaṃ vutte brahmāyu brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā bhagavato
pādāni  mukhena  ca  paricumbati  pāṇīhi  1-  parisambāhati nāmañca
sāveti  brahmāyvāhaṃ  bho  gotama  brāhmaṇo  brahmāyvāhaṃ
bho  gotama  brāhmaṇoti . atha kho sā parisā acchariyabbhūtajātā
ahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho samaṇassa mahiddhikatā
mahānubhāvatā   yatra   hi   nāmāyaṃ   brahmāyu  brāhmaṇo
ñāto  yasassī  evarūpaṃ  paramaṃ  nipaccakāraṃ  karissatīti . atha kho
bhagavā  brahmāyuṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  alaṃ  brāhmaṇa  uṭṭhaha
nisīda  tvaṃ  sake  āsane  yato  te  mayi  cittaṃ pasannanti .
Atha kho brahmāyu brāhmaṇo uṭṭhahitvā sake āsane nisīdi.
   [599]   Atha  kho  bhagavā  brahmāyussa  brāhmaṇassa
anupubbikathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ
ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā
@Footnote: 1 Yu. pāṇīhi ca.
Bhagavā   aññāsi   brahmāyuṃ   brāhmaṇaṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ   udaggacittaṃ   pasannacittaṃ   atha   yā  buddhānaṃ
sāmukkaṃsikā  dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ .
Seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ
paṭiggaṇheyya   evameva   brahmāyussa  brāhmaṇassa  tasmiṃyeva
āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [600]  Atha  kho brahmāyu brāhmaṇo diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  bhotā  gotamena  anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ  saraṇaṅgataṃ  adhivāsetu  ca  me  bhavaṃ gotamo svātanāya
bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivāseti 1- bhagavā tuṇhībhāvena.
   [601]  Atha  kho  brahmāyu  brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
@Footnote: 1 Yu. adhivāsesi.
Pakkāmi  .  atha  kho  brahmāyu  brāhmaṇo  tassā  rattiyā
accayena  sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā
bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo  kho 1- bho gotama niṭṭhitaṃ
bhattanti.
   {601.1}  Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena   brahmāyussa   brāhmaṇassa   nivesanaṃ
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  .  atha  kho brahmāyu brāhmaṇo sattāhaṃ buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi
sampavāresi . atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena videhesu
cārikaṃ pakkāmi.
   [602]  Atha kho brahmāyu brāhmaṇo acirapakkantassa bhagavato
kālamakāsi  .  atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  2-  te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ brahmāyu bhante
brāhmaṇo kālakato tassa kā gati ko abhisamparāyoti.
   [603]  Paṇḍito  bhikkhave  brahmāyu  brāhmaṇo  paccapādi
dhammaṃ sānudhammaṃ 3- neva maṃ 4- dhammādhikaraṇaṃ vihesesi brahmāyu [5]-
brāhmaṇo   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko hoti tatthaparinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokāti.
@Footnote: 1-2 Yu. khosaddo natthi .  3 Yu. paccapānidhammassānudhammaṃ .  4 Ma. na ca manti
@dissati . Yu. nava. maṃ .  5 etthantare bhikkhaveti dissati.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Brahmāyusuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
          --------------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 528-547. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10804              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10804              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=584&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=584              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6593              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6593              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com