ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Selasuttaṃ
   [604]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā aṅguttarāpesu
cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ aḍḍhaterasehi bhikkhusatehi
yena  āpaṇaṃ  nāma  aṅguttarāpānaṃ  nigamo  tadavasari  . assosi
kho  keṇiyo  jaṭilo samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  aṅguttarāpesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  āpaṇaṃ  anuppatto  taṃ kho pana
bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagavā   arahaṃ   sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno   sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavā  so  imaṃ  lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu kho
pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [605]  Atha  kho  keṇiyo jaṭilo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho keṇiyaṃ
jaṭilaṃ  bhagavā  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi samuttejesi
Sampahaṃsesi  .  atha  kho  keṇiyo jaṭilo bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ etadavoca
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Evaṃ vutte bhagavā keṇiyaṃ jaṭilaṃ etadavoca mahā kho keṇiya bhikkhusaṅgho
aḍḍhaterasāni bhikkhusatāni tvañca brāhmaṇesu abhippasannoti.
   {605.1}  Dutiyampi  kho  keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca
kiñcāpi  bho  gotama  mahābhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni
ahañca  brāhmaṇesu  abhippasanno  adhivāsetu  me  bhavaṃ  gotamo
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  dutiyampi  kho bhagavā
keṇiyaṃ  jaṭilaṃ  etadavoca mahā kho keṇiya bhikkhusaṅgho aḍḍhaterasāni
bhikkhusatāni tvañca 1- brāhmaṇesu abhippasannoti.
   {605.2}  Tatiyampi  kho  keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca
kiñcāpi  bho  gotama  mahābhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni
ahañca  2-  brāhmaṇesu  abhippasanno  adhivāsetveva  me  bhavaṃ
gotamo  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāseti 3-
bhagavā  tuṇhībhāvena  . atha kho keṇiyo jaṭilo bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā   uṭṭhāyāsanā   yena  sako  assamo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā    mittāmacce    ñātisālohite    āmantesi
suṇantu  me  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā  samaṇo  4-
gotamo   nimantito   svātanāya   bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena
yena  me  kāyaveyyāvattikaṃ  kareyyāthāti  .  evaṃ  bhoti
@Footnote: 1 Yu. tavañca kho . 2 Yu. ahañca kho .  3 Yu. adhivāsesi.
@4 Yu. samaṇo me gotamo.
Kho  keṇiyassa  jaṭilassa  mittāmaccā  ñātisālohitā  keṇiyassa
jaṭilassa  paṭissutvā  appekacce  uddhanāni  khananti  appekacce
kaṭṭhāni  phālenti  appekacce  bhājanāni  dhovanti  appekacce
udakamaṇikaṃ  patiṭṭhāpenti  appekacce  āsanāni  paññāpenti .
Keṇiyopi 1- jaṭilo sāmaññeva maṇḍalamāḷaṃ paṭiyādeti.
   [606]  Tena  kho  pana samayena selo brāhmaṇo āpaṇe
paṭivasati  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍukeṭubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo tīṇi māṇavakasatāni mante vāceti . tena kho pana samayena
keṇiyo  jaṭilo  sele  brāhmaṇe abhippasanno hoti . atha kho
selo  brāhmaṇo  tīhi  māṇavakasatehi  parivuto  jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno   anuvicaramāno   yena   keṇiyassa   jaṭilassa
assamo tenupasaṅkami.
   {606.1} Addasā kho selo brāhmaṇo keṇiyasmiṃ 2- jaṭile
appekacce  uddhanāni  khanante  appekacce  kaṭṭhāni  phālente
appekacce  bhājanāni dhovante appekacce udakamaṇikaṃ patiṭṭhāpente
appekacce  āsanāni  paññāpente  keṇiyaṃ  3- jaṭilaṃ sāmaññeva
maṇḍalamāḷaṃ  paṭiyādentaṃ  disvāna  keṇiyaṃ  jaṭilaṃ  etadavoca  kiṃ
nu  bhoto  keṇiyassa  āvāho vā bhavissati vivāho vā bhavissati
mahāyañño  vā paccupaṭṭhito rājā 4- māgadho seniyo bimbisāro
nimantito  svātanāya  saddhiṃ  balakāyenāti  .  na me bho sela
@Footnote: 1 Yu. keṇiyo pana .  2 Yu. keṇiyassamiye .  3 Yu. keṇiyaṃ pana.
@4 Yu. rājā vā.
Āvāho  vā  bhavissati  napi  vivāho  vā  bhavissati napi rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  nimantito svātanāya saddhiṃ balakāyena
apica  kho  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito  atthi  samaṇo  gotamo
sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  aṅguttarāpesu  cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  āpaṇaṃ
anuppatto  taṃ  kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho bhagavāti so me nimantito svātanāya saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Buddhoti bho keṇiya vadesīti . buddhoti bho sela vadāmīti. Buddhoti
bho keṇiya vadesīti. Buddhoti bho sela vadāmīti.
   {606.2}  Atha  kho selassa brāhmaṇassa etadahosi ghosopi
kho eso dullabho lokasmiṃ yadidaṃ buddhoti  āgatāni kho panamhākaṃ
mantesu   dvattiṃsa   mahāpurisalakkhaṇāni   yehi   samannāgatassa
mahāpurisassa  dveva  gatiyo bhavanti anaññā sace agāraṃ ajjhāvasati
rājā  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī
janapadatthā  1-  viriyappatto  sattaratanasamannāgato  tassimāni  satta
ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ  assaratanaṃ maṇiratanaṃ
itthīratanaṃ   gahapatiratanaṃ   parināyakaratanameva   sattamaṃ  parosahassaṃ
kho  panassa  puttā  bhavanti  sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā
@Footnote: 1 Yu. janapadatthāvariyappatto.
So  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ adaṇḍena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhāvasati  sace  1-  pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati arahaṃ
hoti  sammāsambuddho  loke  vivaṭacchado  kahaṃ  pana  bho  keṇiya
etarahi so bhavaṃ gotamo viharati arahaṃ sammāsambuddhoti.
   [607] Evaṃ vutte keṇiyo jaṭilo dakkhiṇaṃ bāhaṃ paggahetvā
selaṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  yenesā  bho  sela nīlavanarājīti .
Atha  kho  selo  brāhmaṇo tīhi māṇavakasatehi saddhiṃ yena bhagavā
tenupasaṅkami . atha kho selo brāhmaṇo te māṇavake āmantesi
appasaddā bhonto āgacchantu pade padaṃ nikkhipantā durā 2- sadā
hi  te  bhavanto 3- sīhāva ekacarā yadā cāhaṃ bhotā samaṇena
gotamena  saddhiṃ  manteyyaṃ  mā  me  bhonto  antarantarā  kathaṃ
opātetha  kathāpariyosānaṃ  ca  me  bhavanto  āgamentūti . atha
kho  selo  brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  selo  brāhmaṇo
bhagavato kāye dvattiṃsa mahāpurisalakkhaṇāni sammannesi.
   {607.1}  Addasā  kho  selo  brāhmaṇo bhagavato kāye
dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā  dve  dvīsu
mahāpurisalakkhaṇesu    kaṅkhati   vicikicchati   nādhimuccati   na
saṃpasīdati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhatāya ca.
@Footnote: 1 Yu. sace kho .  2 Yu. durāsadā .  3 Yu. bhagavanto.
   [608]  Atha  kho  bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ
selo  brāhmaṇo  dvattiṃsa  mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena ṭhapetvā
dve  dvīsu  mahāpurisalakkhaṇesu  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na
saṃpasīdati  kosohite  ca vatthaguyhe pahutajivhatāya cāti . atha kho
bhagavā  tathārūpaṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkhāresi  yathā addasa selo
brāhmaṇo  bhagavato  kosohitaṃ  vatthaguyhaṃ . atha kho bhagavā jivhaṃ
ninnāmetvā  ubhopi kaṇṇasotāni anumasi paṭimasi ubhopi nāsikasotāni
anumasi paṭimasi kevalakappaṃ 1- nalāṭamaṇḍalaṃ jivhāya chādesi.
   [609]  Atha kho selassa brāhmaṇassa etadahosi samannāgato
kho  samaṇo  gotamo  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi  paripuṇṇehi  no
apparipuṇṇehi no ca kho naṃ jānāmi buddho vā no vā sutaṃ 2- pana
metaṃ   brāhmaṇānaṃ   vuḍḍhānaṃ   mahallakānaṃ   ācariyapācariyānaṃ
bhāsamānānaṃ  ye  te  bhavanti  arahanto sammāsambuddhā te sake
vaṇṇe   bhaññamāne  attānaṃ  pātukarontīti  yannūnāhaṃ  samaṇaṃ
gotamaṃ sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthaveyyanti.
   {609.1} Atha kho selo brāhmaṇo bhagavantaṃ sammukhā sāruppāhi
gāthāhi abhitthavi
     paripuṇṇakāyo surucī      sujāto cārudassano
     suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā    susukkadāṭho saviriyavā
     narassa hi sujātassa      ye bhavanti vissuñjanā 3-
     sabbe te tava kāyasmiṃ     mahāpurisalakkhaṇā
@Footnote: 1 Yu. kevalampi .  2 Yu. sutaṃ kho pana .  3 Yu. viyañjanā.
     Pasannanetto sumukho     brahmā uju patāpavā
     majjhe samaṇasaṅghassa      ādiccova virocasi
     kalyāṇadassano bhikkhu     kañcanasannibhattaco
     kiṃ te samaṇabhāvena        evaṃ uttamavaṇṇino
     rājā arahasi bhavituṃ        cakkavatti rathesabho
     cāturanto vijitāvī        jambusaṇḍassa issaro
     khattiyā bhojarājāno     anuyuttā bhavantu 1- te
     rājābhirājā manujindo    rajjaṃ kārehi gotama
     rājāhamasmi selāti [bhagavā] dhammarājā anuttaro
     dhammena cakkaṃ vattemi      cakkaṃ appaṭivattiyaṃ
     sambuddho paṭijānāsi [iti selo brāhmaṇo] dhammarājā anuttaro
     dhammena cakkaṃ vattemi      iti bhāsasi gotama
     ko nu senāpati bhoto     sāvako satthu danvayo
     ko 2- nomaṃ anuvatteti    dhammacakkaṃ pavattitaṃ
     mayā pavattitaṃ cakkaṃ [selāti bhagavā] dhammacakkaṃ anuttaraṃ
     sārīputto anuvatteti     anujāto tathāgataṃ
     abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ     bhāvetabbañca bhāvitaṃ
     pahātabbaṃ pahīnaṃ me       tasmā buddhosmi brāhmaṇa
     vinayassu mayi kaṅkhaṃ         adhimuccassu brāhmaṇa
     dullabhaṃ dassanaṃ hoti      sambuddhānaṃ abhiṇhaso
@Footnote: 1 Yu. bhavanti .   2 Yu. ko te imaṃ.
     Yesaṃ ve 1- dullabho loke   pātubhāvo abhiṇhaso
     sohaṃ brāhmaṇa sambuddho sallakatto anuttaro
     brahmabhūto atitulo      mārasenappamaddano
     sabbāmitte vasīkatvā    modāmi akutobhayo
     imaṃ bhonto nisāmetha     yathā bhāsati cakkhumā
     sallakatto mahāvīro     sīhova nadatī vane
     brahmabhūtaṃ atitulaṃ        mārasenappamaddanaṃ
     ko disvā nappasīdeyya    api kaṇhābhijātiko
     yo maṃ icchati anvetu      yo ca 2- nicchati acchatu 3-
     idhāhaṃ pabbajissāmi      varapaññassa santike
     evañce 4- ruccati bhoto  sammāsambuddhasāsanaṃ
     mayaṃpi pabbajissāma       varapaññassa santike
     brāhmaṇāti 5- sattā ime yācantipañjalikatā 6-
     brahmacariyaṃ carissāma      bhagavā tava santike
     svākkhātaṃ brahmacariyaṃ [selāti bhagavā] sandiṭṭhikamakālikaṃ
     yattha amoghā pabbajjā    appamattassa sikkhatoti.
Alattha  kho  selo  brāhmaṇo  sapariso bhagavato santike pabbajjaṃ
alattha upasampadaṃ.
   [610]  Atha  kho  keṇiyo jaṭilo tassā rattiyā accayena
sake  assame  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. vo .  2 Yu. vā .  3 Yu. gacchatu .  4 Yu. etañce.
@5 Yu. brahmakā tisatā ime .  6 Yu. yācanti pañjalīkatā.
Kālaṃ  ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . atha kho
bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  keṇiyassa
jaṭilassa  assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  atha kho keṇiyo jaṭilo buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi
sampavāresi . atha kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [611]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  keṇiyaṃ jaṭilaṃ bhagavā imāhi
gāthāhi anumodi
     aggihuttaṃmukhā 1- yaññā sā vitti chandaso mukhaṃ
     rājā mukhaṃ manussānaṃ      nadīnaṃ sāgaro mukhaṃ
     nakkhattānaṃ mukhaṃ cando    ādicco tapataṃ mukhaṃ
     puññamākaṅkhamānānaṃ     saṅgho ve yajataṃ mukhanti.
Atha  kho  bhagavā  keṇiyaṃ  jaṭilaṃ  imāhi  gāthāhi  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi . atha kho āyasmā selo sapariso 2- vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anāgāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  ithattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro 3- kho panāyasmā
@Footnote: 1 Yu. aggihuttamukhā .  2 Yu. etthantare ekoti dissati.
@3 Yu. aññataro ca kho.
Selo sapariso arahataṃ ahosi.
   [612] Atha kho āyasmā selo sapariso yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
     yantaṃ saraṇamāgamha       ito aṭṭhami cakkhuma
     sattarattena bhagavā       dantamhā tava sāsane
     tuvaṃ buddho tuvaṃ satthā      tuvaṃ mārābhibhū muni
     tuvaṃ anusaye cheko 1-      tiṇṇo tāresimaṃ pajaṃ
     upadhī te samatikkantā     āsavā te padālitā
     sīhova anupādāno       pahīnabhayabheravo
     bhikkhavoti 2- sattā ime  tiṭṭhantipañjalikatā
     pāde vīra pasārehi       nāgā vandantu satthunoti.
          Selasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Yu. chetvā .  2 Yu. bhikkhavo tisatā ime tiṭṭhanti pañjalīkatā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 548-557. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11207              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11207              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=604&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=604              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7233              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7233              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]