ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page573.

Ghotamukhasuttam [630] Evamme sutam ekam samayam ayasma udeno baranasiyam viharati khemiyambavane . tena kho pana samayena ghotamukho brahmano baranasim anuppatto hoti kenacideva karaniyena . atha kho ghotamukho brahmano janghaviharam anucankamamano anuvicaramano yena khemiyambavanam tenupasankami . tena kho pana samayena ayasma udeno abbhokase cankamati . atha kho [1]- ghotamukho brahmano yena ayasma udeno tenupasankami upasankamitva ayasmata udenena saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ayasmantam udenam cankamantam anucankamamano evamaha ambho samana natthi dhammiko paribbajo 2- evam me ettha hoti tanca kho bhavantarupanam va adassana yo va panettha dhammoti. [631] Evam vutte ayasma udeno cankama orohitva viharam pavisitva pannatte asane nisidi . ghotamukhopi kho brahmano cankama orohitva viharam pavisitva ekamantam atthasi . ekamantam thitam kho ghotamukham brahmanam ayasma udeno etadavoca samvijjante kho brahmana asanani sace akankhasi nisidati . etadeva kho pana mayam bhoto udenassa agamayamana na nisidama katham hi nama madiso pubbe animantito @Footnote: 1 Yu. so . 2 Yu. paribbajako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Asane nisiditabbam manneyyati. {631.1} Atha kho ghotamukho brahmano annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ghotamukho brahmano ayasmantam udenam etadavoca ambho samana natthi dhammiko paribbajo evam me ettha hoti tanca kho bhavantarupanam va adassana yo va panettha dhammoti . sace kho pana me tvam brahmana anumanneyyam anujaneyyasi patikkosetabbanca patikkoseyyasi yassa ca pana me bhasitassa attham na janeyyasi mamamyeva tattha uttarim patipuccheyyasi idam bho udena katham imassa kvatthoti evam katva siya no ettha kathasallapoti. Anumanneyyam khvaham bhoto udenassa anujanissami patikkositabbanca patikkosissami yassa ca panaham bhoto udenassa bhasitassa attham na janissami bhavantamyeva tattha udenam uttarim patipucchissami idam bho udena katham imassa kvatthoti evam katva hotu no ettha kathasallapoti. [632] Cattarome brahmana puggala santo samvijjamana lokasmim katame cattaro idha brahmana ekacco puggalo attantapo hoti attaparitapananuyogamanuyutto idha pana brahmana ekacco puggalo parantapo hoti paraparitapananuyogamanuyutto idha pana brahmana ekacco puggalo attantapo ca [1]- attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto idha pana @Footnote: 1 Yu. etthantare hotiti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

Brahmana ekacco puggalo nevattantapo hoti nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati imesam brahmana catunnam puggalanam katamo te puggalo cittam aradhetiti. {632.1} Yvayam bho udena puggalo attantapo atta- paritapananuyogamanuyutto ayam me puggalo cittam naradheti yopayam bho udena puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto ayampi me puggalo cittam naradheti yopayam bho udena puggalo attantapo ca attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto ayampi me puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam bho udena puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo ca aparantapo ca dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati ayam me puggalo cittam aradhetiti. {632.2} Kasma pana te brahmana ime tayo puggala cittam naradhentiti . yvayam bho udena puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto so attanam sukhakamam dukkhapatikkulam atapeti paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yopayam bho udena puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto so param sukhakamam dukkhapatikkulam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page576.

Atapeti paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yopayam bho udena puggalo attantapo ca attaparitapananu- yogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto so attananca paranca sukhakame dukkhapatikkule atapeti paritapeti imina me ayam puggalo cittam naradheti yo ca kho ayam bho udena puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati so attananca paranca sukhakame dukkhapatikkule neva atapeti na paritapeti imina me ayam puggalo cittam aradhetiti. [633] Dvema brahmana parisa katama dve idha brahmana ekacca parisa sarattaratta manikundalesu puttabhariyam pariyesati dasidasam pariyesati khettavatthum pariyesati jataruparajatam pariyesati idha pana brahmana ekacca parisa asarattaratta manikundalesu puttabhariyam pahaya dasidasam pahaya khettavatthum pahaya jataruparajatam pahaya agarasma anagariyam pabbajita yvayam 1- brahmana puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto @Footnote: 1 Yu. svayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page577.

Sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati imam tvam brahmana puggalam katamassam parisayam bahulam samanupassasi ya cayam 1- parisa sarattaratta manikundalesu puttabhariyam pariyesati dasidasam pariyesati khettavatthum pariyesati jataruparajatam pariyesati ya cayam 2- parisa asarattaratta manikundalesu puttabhariyam pahaya dasidasam pahaya khettavatthum pahaya jataruparajatam pahaya agarasma anagariyam pabbajitati. {633.1} Yvayam bho udena puggalo nevattantapo natta- paritapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananu- yogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto 3- sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati imaham puggalam yayam parisa asarattaratta manikundalesu puttabhariyam pahaya dasidasam pahaya khettavatthum pahaya jataruparajatam pahaya agarasma anagariyam pabbajita imissam parisayam bahulam samanupassamiti. {633.2} Idaneva kho pana te brahmana bhasitam mayam evam ajanama ambho samana natthi dhammiko paribbajo 4- evam me ettha hoti tanca kho bhavantarupanam va adassana yo va panettha dhammoti . addha kho me sa bho udena sanuggaha vaca bhasita atthi dhammiko paribbajo 5- evam me ettha hoti evanca pana mam bhavam udeno dharetu ye cime bhota udenena cattaro puggala sankhittena vutta vittharena avibhatta sadhu me bhavam udeno ime cattaro puggale @Footnote: 1-2 Yu. vayam . 3 Yu. sitibhutoti natthi . 4-5 Yu. paribbajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page578.

Vittharena vibhajatu anukampam upadayati . tenahi brahmana sunohi 1- sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho ghotamukho brahmano ayasmato udenassa paccassosi. [634] Ayasma udeno etadavoca katamo ca brahmana puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto idha brahmana ekacco puggalo acelako hoti muttacaro hatthavalekhano na ehibhadantiko na titthabhadantiko nabhihatam 2- na uddissa katam na nimantanam sadiyati so na kumbhimukha patigganhati na kalopimukha patigganhati na elakamantaram na dandamantaram na musalamantaram na dvinnam bhunjamananam na gabbhiniya na payamanaya na purisantaragataya na sankittisu na yattha sa upatthito hoti na yattha makkhika sandasanda- carini na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati so ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti dvalopiko .pe. Sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi dattiya yapeti dvihipi dattihi yapeti tihipi dattihi yapeti .pe. sattahipi dattihi yapeti ekahikampi aharam ahareti dvihikampi aharam ahareti .pe. sattahikampi aharam ahareti iti evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogam anuyutto viharati {634.1} so sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho va hoti daddulabhakkho va @Footnote: 1 Yu. sunahi . 2 Yu. nabhihatam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page579.

Hoti hatabhakkho va hoti kanabhakkho va hoti acamabhakkho va hoti pinnakabhakkho va hoti tinabhakkho va hoti gomayabhakkho va hoti vanamulaphalaharo va yapeti pavattaphalabhoji so sananipi dhareti masananipi dhareti chavadussanipi dhareti pamsukulanipi dhareti tiritanipi dhareti ajinampi 1- dhareti ajinakkhipampi dhareti kusacirampi dhareti vakacirampi dhareti phalakacirampi dhareti kesakambalampi dhareti valakambalampi dhareti ulukapakkhampi dhareti kesamassulocakopi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto ubbhatthakopi hoti asanapatikkhitto ukkutikopi hoti ukkutikappadhanamanuyutto kantakapassayikopi hoti kantakapassaye seyyam kappeti sayatatiyakampi udakorohananuyogamanuyutto viharati iti evarupam anekavihitam kayassa atapanaparitapananuyogamanuyutto viharati ayam vuccati brahmana puggalo attantapo attaparitapananuyogamanuyutto. [635] Katamo ca brahmana puggalo parantapo paraparitapananu- yogamanuyutto idha brahmana ekacco puggalo orabbhiko hoti sukariko sakuniko magaviko luddo macchaghatako coro coraghatako bandhanagariko ye va panannepi keci kururakammanta ayam vuccati brahmana puggalo parantapo paraparitapananuyogamanuyutto. @Footnote: 1 Yu. ajinanipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page580.

[636] Katamo ca brahmana puggalo attantapo ca attaparitapananu- yogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto idha brahmana ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhavasitto brahmano va mahasalo so puratthimena nagarassa navam santhagaram karapetva kesamassum oharetva kharajinam nivasetva sappitelena kayam abbhanjitva migavisanena pitthim kanduvamano santhagaram pavisati saddhim mahesiya brahmanena ca purohitena so tattha anantarahitaya bhumiya haritupalittaya 1- seyyam kappeti so ekissa gaviya sarupavacchaya yam ekasmim thane khiram hoti tena raja yapeti yam dutiyasmim thane khiram hoti tena mahesi yapeti yam tatiyasmim thane khiram hoti tena brahmano purohito yapeti yam catutthasmim thane khiram hoti tena aggim juhati avasesena vacchako yapeti so evamaha ettaka usabha hannantu yannatthaya ettaka vacchatara hannantu yannatthaya ettika vacchatariyo hannantu yannatthaya ettaka aja hannantu yannatthaya ettaka urabbha hannantu yannatthaya ettaka rukkha chijjantu yupatthaya ettaka dabba 2- luyanti parisanthayati ye pissa te honti dasati va pessati va kammakarati va tepi dandatajjita bhayatajjita assumukha rodamana parikammani karonti ayam vuccati brahmana puggalo attantapo ca @Footnote: 1 Yu. haritupattaya . 2 Yu. dabbha luyantu balihisatthayati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page581.

Attaparitapananuyogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto. [637] Katamo ca brahmana puggalo nevattantapo natta- paritapananuyogamanuyutto na parantapo na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati idha brahmana tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana- brahmanim pajam sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. {637.1} Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule pacchajato so tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati. So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati sambadho gharavaso rajapatho abbhokaso pabbajja na yidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti . so aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page582.

Pahaya mahantam va natiparivattam pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati. [638] So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti nihitadando nihitasattho lajji dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharati adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharati abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti aracari virato methuna gamadhamma {638.1} musavadam pahaya musavada pativirato hoti saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako lokassa pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo samaggarato samagganandi samaggakaranim vacam bhasita hoti pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca nela kannasukha pemaniya hadayangama pori bahujanakanta bahujanamanapa tatharupim vacam bhasita hoti samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kalavadi bhutavadi atthavadi dhammavadi vinayavadi nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasamhitam. {638.2} So vijagamabhutagamasamarambha pativirato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page583.

Hoti ekabhattiko hoti rattuparato virato vikalabhojana naccagitavaditavisukadassana pativirato hoti malagandhavilepana- dharanamandanavibhusanatthana pativirato hoti uccasayanamahasayana pativirato hoti jataruparajatapatiggahana pativirato hoti amakadhannapatiggahana pativirato hoti amakamamsapatiggahana pativirato hoti itthikumarikapatiggahana pativirato hoti dasidasapatiggahana pativirato hoti ajelakapatiggahana pativirato hoti kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti hatthigavassavalavapatiggahana 1- pativirato hoti khettavatthupatiggahana pativirato hoti duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti kayavikkaya pativirato hoti tulakutakamsakutamanakuta pativirato hoti ukkotanavancananikatisaviyoga 2- pativirato hoti chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara pativirato hoti. {638.3} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . Seyyathapi nama pakkhi sakuno yena yeneva deti sapattabharo deti evameva bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . so imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisamvedeti. {638.4} So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam @Footnote: 1 Yu. ..valava... . 2 Yu. ..saciyoga.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page584.

Cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati . sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam manindriye samvaram apajjati . so imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisamvedeti. {638.5} So abhikkante patikkante sampajanakari hoti alokite vilokite sampajanakari hoti samminjite pasarite sampajanakari hoti sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti asite pite khayite sayite sampajanakari hoti uccarapassavakamme sampajanakari hoti gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti. [639] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam . So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page585.

Ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati abhijjhaya cittam parisodheti byapadappadosam pahaya abyapannacitto viharati sabbapanabhuta- hitanukampi byapadappadosa cittam parisodheti thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni sato sampajano thinamiddha cittam parisodheti uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati ajjhattam vupasantacitto uddhaccakukkucca cittam parisodheti vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti. [640] So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam ariya acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page586.

[641] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti so anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi jatiyo pannasampi jatiyo jatisatampi jatisahassampi jatisatasahassampi anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto amutra udapadim 1- tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati. [642] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti so dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata .pe. ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana @Footnote: 1 Yu. uppadim.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page587.

Te kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata .pe. ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikamma- samadana te kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapannati iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati. [643] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnameti . so idam dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkhasamudayoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati ime asavati yabhabhutam pajanati ayam asavasamudayoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhoti yathabhutam pajanati ayam asavanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati . Tassa evam janato evam passato kamasavapi cittam vimuccati bhavasavapi cittam vimuccati avijjasavapi cittam vimuccati vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati ayam vuccati brahmana puggalo nevattantapo nattaparitapananuyogamanuyutto na parantapo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page588.

Na paraparitapananuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatiti. [644] Evam vutte ghotamukho brahmano ayasmantam udenam etadavoca abhikkantam bho udena abhikkantam bho udena seyyathapi bho udena nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti 1- evameva bhota udenena anekapariyayena dhammo pakasito esaham bhavantam udenam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca upasakam mam bhavam udeno dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti . ma kho mam tvam brahmana saranam agamasi tameva tvam bhagavantam saranam gacchahi 2- yamaham saranam gatoti . kaham pana bho udena etarahi so bhavam gotamo viharati araham sammasambuddhoti . parinibbuto kho brahmana etarahi so bhagava araham sammasambuddhoti. {644.1} Sace hi mayam bho udena suneyyama tam bhavantam gotamam dasasu 3- yojanesu dasapi mayam yojanani gaccheyyama tam bhavantam gotamam dassanaya arahantam sammasambuddham sace hi 4- mayam bho udena suneyyama tam bhavantam gotamam visatiya yojanesu ... Timsatiya yojanesu ... Cattalisaya yojanesu ... pannasaya yojanesu pannasampi mayam yojanani @Footnote: 1 Yu. dakkhintiti . 2 Yu. gaccha . 3 Yu. dasasupi . 4 Yu. hisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page589.

Gaccheyyama tam bhavantam gotamam dassanaya arahantam sammasambuddham yojanasatepi mayam bho udena suneyyama tam bhavantam gotamam yojanasatampi mayam gaccheyyama tam bhavantam gotamam dassanaya arahantam sammasambuddham yato ca kho bho udena parinibbuto so bhavam gotamo parinibbutampi mayam tam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammanca bhikkhusanghanca upasakam mam bhavam udeno dharetu ajjatagge panupetam saranangatam atthi ca me bho udena angaraja devasikam niccabhikkham dadati tato aham bhoto udenassa ekam niccabhikkham dadamiti. [645] Kim pana te brahmana angaraja devasikam niccabhikkham dadatiti . pancapi 1- bho udena kahapanasataniti . na kho no brahmana kappati jataruparajatam patiggahetunti . sace tam bho 2- udena na kappati viharam bhoto udenassa karapessamiti . Sace kho me tvam brahmana viharam karapetukamo pataliputte sanghassa upatthanasalam karapehiti . iminaham 3- bhoto udenassa bhiyyoso mattaya attamano abhiraddho yam mam bhavam udeno sanghe dane 4- samadapeti esaham bho udena etissa ca niccabhikkhaya aparaya ca niccabhikkhaya pataliputte sanghassa upatthanasalam karapessamiti. @Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi . 2 Yu. bhoto udenassa na kappati . 3 Yu. iminapaham. @4 Yu. danam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page590.

Atha kho ghotamukho brahmano etissa ca niccabhikkhaya aparaya ca niccabhikkhaya pataliputte sanghassa upatthanasalam karapesi. Sa etarahi ghotamukhiti vuccatiti. Ghotamukhasuttam nitthitam catuttham. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 573-590. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11726&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11726&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=630&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=630              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7467              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7467              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]