ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Caṅkīsuttaṃ
   [646] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  opāsādaṃ  1- nāma kosalānaṃ
brāhmaṇagāmo  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  opāsāde
viharati  uttarena  opāsādaṃ devavane sālavane . tena kho pana
samayena  caṅkī  brāhmaṇo  opāsādaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ
satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  pasenadinā  kosalena
dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ.
   [647]  Assosuṃ  kho  opāsādakā  2-  brāhmaṇagahapatikā
samaṇo  khalu  bho  gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito kosalesu
cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  opāsādaṃ  anuppatto
opāsāde  viharati  uttarena  opāsādaṃ  devavane  sālavane taṃ
kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavā  so  imaṃ  lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti    ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. opasādanti dissati .  2 Yu. opasādakāti dissati.
Sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti
sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti. Atha kho opāsādakā
brāhmaṇagahapatikā  opāsādā  nikkhamitvā  saṅghā  saṅghīgaṇībhūtā
uttarena mukhā 1- gacchanti yena devavanaṃ sālavanaṃ . tena kho pana
samayena caṅkī brāhmaṇo upari pāsāde divā seyyaṃ upagato hoti.
   [648]  Addasā  kho  caṅkī  brāhmaṇo  opāsādake
brāhmaṇagahapatike  opāsādā  nikkhamitvā  saṅghe  saṅghīgaṇībhūte
uttarena mukhe gacchante yena devavanaṃ sālavanaṃ disvāna khattaṃ āmantesi
kinnu  kho  bho  khatte opāsādakā brāhmaṇagahapatikā opāsādā
nikkhamitvā  saṅghā  saṅghīgaṇībhūtā  uttarena mukhā 2- gacchanti yena
devavanaṃ  sālavananti  . atthi bho caṅki samaṇo gotamo sakyaputto
sakyakulā   pabbajito   kosalesu   cārikañcaramāno   mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  opāsādaṃ  anuppatto  opāsāde  viharati
uttarena  opāsādaṃ  devavane  sālavane  taṃ  kho  pana  bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  tamete
bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya upasaṅkamantīti . tenahi bho khatte yena
opāsādakā  brāhmaṇagahapatikā  tenupasaṅkami  3-  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1-2 Yu. mukhe .  3 Yu. tenupasaṅkama.
Opāsāde 1- brāhmaṇagahapatike evaṃ vadehi caṅkī bho brāhmaṇo
evamāha  āgamentu  kira  bhavanto caṅkīpi brāhmaṇo samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya upasaṅkamatīti . evaṃ bhoti kho so khattā caṅkissa brāhmaṇassa
paṭissutvā  yena  opāsādakā  brāhmaṇagahapatikā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  opāsādake  brāhmaṇagahapatike  etadavoca  caṅkī
bho  brāhmaṇo evamāha āgamentu kira bhavanto caṅkīpi brāhmaṇo
samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
   [649]  Tena kho pana samayena nānāverajjakānaṃ brāhmaṇānaṃ
pañcamattāni  brāhmaṇasatāni  opāsāde  paṭivasanti  kenacideva
karaṇīyena  .  assosuṃ  kho  te brāhmaṇā caṅkī kira brāhmaṇo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya upasaṅkamissatīti . atha 2- te brāhmaṇā
yena  caṅkī  brāhmaṇo  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā caṅkiṃ brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ saccaṃ kira bhavaṃ caṅkī samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
Evaṃ kho 3- bho hoti ahaṃpi samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissāmīti.
   {649.1} Mā bhavaṃ caṅkī samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkami na arahati
bhavaṃ caṅkī samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ samaṇo tveva gotamo arahati
bhavantaṃ caṅkiṃ dassanāya upasaṅkamituṃ bhavañhi caṅkī ubhatosujāto mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
@Footnote: 1 Yu. opasādake .  2 Yu. atha kho te .  3 Yu. evaṃ kho me.
Anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi  bhavaṃ  caṅkī  ubhatosujāto mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  imināpaṅgena  na  arahati  bhavaṃ  caṅkī
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva  gotamo
arahati bhavantaṃ caṅkiṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {649.2} bhavañhi caṅkī addho mahaddhano mahābhogo bhavañhi caṅkī
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  bhavañhi  caṅkī  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya
vaṇṇapokkharatāya    samannāgato    brahmavaṇṇī    brahmavacchasī
akhuddāvakāso dassanāya bhavañhi caṅkī sīlavā buḍḍhasīlī buḍḍhasīlena 1-
samannāgato  bhavañhi  caṅkī  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo poriyā
vācāya  samannāgato  visaṭṭhāya  anelagaḷāya  atthassa  viññāpaniyā
bhavañhi  caṅkī  bahunnaṃ  ācariyapācariyo  tīṇi  māṇavakasatāni  mante
vāceti  bhavañhi  caṅkī rañño pasenadissa kosalassa sakkato garukato
mānito  pūjito  apacito  bhavañhi  caṅkī brāhmaṇassa pokkharasātissa
sakkato  garukato  mānito  pūjito apacito bhavañhi caṅkī opāsādaṃ
ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ raññā 2-
pasenadinā  kosalena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  yampi  bhavaṃ
caṅkī   opāsādaṃ   ajjhāvasati   sattussadaṃ   satiṇakaṭṭhodakaṃ
@Footnote: 1 Yu. buddhasīlī buddhasīlena .  2 Yu. rañaño
Sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  pasenadinā  kosalena  dinnaṃ  rājadāyaṃ
brahmadeyyaṃ  imināpaṅgena  na  arahati  bhavaṃ  caṅkī  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva  gotamo arahati bhavantaṃ caṅkiṃ
dassanāya upasaṅkamitunti.
   [650] Evaṃ vutte caṅkī brāhmaṇo te brāhmaṇe etadavoca
tenahi bho mamāpi suṇātha yathā yathā mayameva arahāma taṃ samaṇaṃ 1-
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  na  tveva arahati so bhavaṃ gotamo
amhākaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  khalu  bho  gotamo
ubhatosujāto  mātito  ca  pitito  ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā
pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi 2- samaṇo
gotamo  ubhatosujāto  .pe.  jātivādena  imināpaṅgena  na
arahati  so  bhavaṃ  gotamo  amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ atha kho
mayameva  arahāma  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya upasaṅkamituṃ samaṇo
khalu  bho  gotamo  pahūtaṃ  hiraññasuvaṇṇaṃ  ohāya  pabbajito
bhūmigataṃ  ca  vehāsaṭṭhañca  samaṇo  khalu  bho  gotamo  daharova
samāno  susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato  paṭhamena
vayasā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samaṇo  khalu bho gotamo
akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ  rudantānaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
samaṇo  khalu  bho  gotamo  abhirūpo  dassanīyo pāsādiko paramāya
@Footnote: 1 Yu. bhavantaṃ .   2 Yu. yampi bho.
Vaṇṇapokkharatāya    samannāgato    brahmavaṇṇī    brahmavacchasī
akhuddāvakāso  dassanāya  samaṇo  khalu bho gotamo sīlavā ariyasīlī
kusalasīlī  kusalena  sīlena  samannāgato  samaṇo  khalu  bho gotamo
kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya  samannāgato
visaṭṭhāya  anelagaḷāya  atthassa  viññāpaniyā  samaṇo  khalu  bho
gotamo bahunnaṃ ācariyapācariyo
   {650.1} samaṇo khalu bho gotamo khīṇakāmarāgo vigatacāpallo
samaṇo  khalu  bho  gotamo  kammavādī  kiriyavādī  apāpapurekkhāro
brahmaññāya  pajāya  samaṇo  khalu bho gotamo uccākulā pabbajito
asaṃbhinnā 1- khattiyakulā samaṇo khalu bho gotamo addhakulā pabbajito
mahaddhanā  mahābhogā  samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ tiroraṭṭhā tirojanapadā
saṃpucchituṃ  āgacchanti samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ anekāni devatāsahassāni
pāṇena  2-  saraṇaṃ  gatāni  samaṇaṃ  khalu bho gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti
   {650.2}  samaṇo  khalu  bho gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ rājā māgadho seniyo bimbisāro
saputtadāro pāṇehi saraṇaṃ gato samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ rājā pasenadi
kosalo [3]- pāṇehi saraṇaṃ gato samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ brāhmaṇo pokkharasāti
@Footnote: 1 Yu. ādīnakhattiyakulā .  2 Yu. pāṇehi .  3 Yu. etthantare saputtadāroti
@dissati.
Saputtadāro pāṇehi saraṇaṃ gato
   {650.3}  samaṇo  khalu  bho  gotamo opāsādaṃ anuppatto
opāsāde viharati uttarena opāsādaṃ devavane sālavane ye pana kho
keci  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā amhākaṃ gāmakkhettaṃ āgacchanti
atithino 1- te honti atithī kho panamhehi sakkātabbā garukātabbā
mānetabbā  pūjetabbā  yampi  bho  samaṇo  gotamo  opāsādaṃ
anuppatto opāsāde viharati uttarena opāsādaṃ devavane sālavane
atithimhākaṃ  samaṇo  gotamo  atithi  kho  panamhehi  sakkātabbo
garukātabbo  mānetabbo  pūjetabbo  imināpaṅgena  na arahati so
bhavaṃ gotamo amhākaṃ  dassanāya upasaṅkamituṃ atha kho mayameva arahāma
taṃ bhavantaṃ gotamaṃ  dassanāya upasaṅkamituṃ ettakaṃ kho ahaṃ bho tassa
bhoto gotamassa  vaṇṇaṃ pariyāpuṇāmi na ca so bhavaṃ gotamo ettakavaṇṇo
apparimāṇavaṇṇo  hi  so  bhavaṃ  gotamo ekamekenapi bho aṅgena
samannāgato  na  arahati  so  bhavaṃ  gotamo  amhākaṃ  dassanāya
upasaṅkamituṃ  atha  kho  mayameva arahāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamitunti 2- . tenahi bho sabbeva mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamissāmāti.
   {650.4}  Atha  kho  caṅkī brāhmaṇo mahatā brāhmaṇagaṇena
saddhiṃ  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Tena kho pana
@Footnote: 1 Yu. atithī no te honti .  2 Yu. itisaddo natthi.
Samayena  bhagavā  vuḍḍhehi  vuḍḍhehi  brāhmaṇehi  saddhiṃ  kiñci
kiñci kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā nisinno hoti.
   [651] Tena kho pana samayena kāpadiko 1- nāma māṇavo daharo
vuttasiro  soḷasavassuddesiko  jātiyā  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū
sanighaṇḍu   keṭubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ  itihāsapañcamānaṃ  padako
veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  tassaṃ  parisāyaṃ
nisinno  hoti  . so vuḍḍhānaṃ vuḍḍhānaṃ brāhmaṇānaṃ bhagavatā saddhiṃ
mantayamānānaṃ antarantarā kathaṃ opāteti . atha kho bhagavā kāpadikaṃ
māṇavaṃ  apasādesi  mā  āyasmā  bhāradvājo  vuḍḍhānaṃ  vuḍḍhānaṃ
brāhmaṇānaṃ  mantayamānānaṃ  antarantarā  kathaṃ  opātesi  2-
kathāpariyosānaṃ āyasmā bhāradvājo āgametūti.
   [652]  Evaṃ  vutte  caṅkī  brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
mā  bhavaṃ  gotamo  kāpadikaṃ  māṇavaṃ  apasādesi  kulaputto  ca
kāpadiko  māṇavo  bahussuto  ca  kāpadiko  māṇavo paṇḍito 3-
ca  kāpadiko  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo  4-  ca  kāpadiko
māṇavo  pahoti  ca  kāpadiko  māṇavo  bhotā  gotamena  saddhiṃ
asmiṃ  vacane  patimantetunti . atha kho bhagavato etadahosi addhā
kho  kāpadikassa  māṇavassa  tevijjake pāvacane kataṃ bhavissati tathā
hi  naṃ brāhmaṇā saṃpurekkharontīti . atha kho kāpadikassa māṇavassa
@Footnote: 1 Sī. kāpaṭhako. Yu. kāpaṭhiko .  2 Yu. opātetu .  3 Yu. kalyāṇavākkaraṇo.
@4 Yu. paṇḍito.
Etadahosi  yadā  me  samaṇo  gotamo cakkhunā cakkhuṃ upasaṃharissati
athāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ pucchissāmīti.
   {652.1} Atha kho bhagavā kāpadikassa māṇavassa cetasā ceto
parivitakkamaññāya  yena  kāpadiko māṇavo tena cakkhūni upasaṃhāsi .
Atha kho kāpadikassa māṇavassa etadahosi samannāharati kho maṃ samaṇo
gotamo  yannūnāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ  puccheyyanti . atha kho
kāpadiko  māṇavo bhagavantaṃ etadavoca yadidaṃ bho gotama brāhmaṇānaṃ
porāṇaṃ   mantapadaṃ  itihītihaparaṃparāya  piṭakasampadāya  tattha  ca
brāhmaṇā  ekaṃsena  niṭṭhaṃ  gacchanti  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   [653]  Kiṃ  pana  bhāradvāja  atthi  koci  brāhmaṇānaṃ
ekabrāhmaṇopi  yo  evamāha  ahametaṃ  jānāmi ahametaṃ passāmi
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  no hidaṃ bho gotama . kiṃ pana
bhāradvāja  atthi koci brāhmaṇānaṃ ekācariyopi ekācariyapācariyopi
yāva  sattamā  ācariyamahayugā  1- yo evamāha ahametaṃ jānāmi
ahametaṃ  passāmi  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  no hidaṃ bho
gotama  .  kiṃ  pana  bhāradvāja  yepi  te brāhmaṇānaṃ pubbakā
isayo  mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ  pavattāro  yesamidaṃ  etarahi
brāhmaṇā  porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ  tadanugāyanti
tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti   seyyathīdaṃ
@Footnote: 1 Yu. ācariyamahayugāpi.
Aṭṭhako  vāmako  vāmadevo  vessāmitto  yamataggi  aṅgīraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu  tepi  evamāhaṃsu  mayametaṃ
jānāma  mayametaṃ  passāma  idameva saccaṃ moghamaññanti . no hidaṃ
bho gotama.
   [654] Iti kira bhāradvāja natthi koci brāhmaṇānaṃ ekabrāhmaṇopi
yo  evamāha  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi idameva saccaṃ
moghaññanti  natthi  koci  brāhmaṇānaṃ  ekācariyopi  ekācariya-
pācariyopi  yāva  sattamā  ācariyamahayugā  yo evamāha ahametaṃ
jānāmi  ahametaṃ  passāmi  idameva  saccaṃ  moghamaññanti yepi te
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  brāhmaṇā  porāṇaṃ  mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ samihitaṃ
tadanugāyanti   tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggi aṅgīraso
bhāradvājo vāseṭṭho kassapo bhagu tepi na evamāhaṃsu mayametaṃ jānāma
mayametaṃ passāma idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {654.1}  Seyyathāpi  bhāradvāja  andhaveṇi  paramparāsaṃsattā
purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passati evameva
kho  bhāradvāja  andhaveṇūpamaṃ  maññe  brāhmaṇānaṃ bhāsitaṃ sampajjati
purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passati taṃ kiṃ maññasi
Bhāradvāja  nanu  evaṃ  sante  brāhmaṇānaṃ  amūlikā  saddhā
sampajjatīti  .  na  khvettha  bho  gotama  brāhmaṇā saddhāyayeva
payirupāsanti anussavāpettha brāhmaṇā payirupāsantīti.
   [655]  Pubbeva  kho tvaṃ bhāradvāja saddhaṃ agamāsi anussavaṃ
idāni  vadesi  pañca  kho ime bhāradvāja dhammā diṭṭheva dhamme
dvidhāvipākā  katame  pañca  saddhā ruci anussavo ākāraparivitakko
diṭṭhinijjhānakkhanti   ime   kho   bhāradvāja   pañca  dhammā
diṭṭheva  dhamme  dvidhāvipākā  apica  bhāradvāja  susaddahitaṃ  1-
yeva  hoti  tañca  hoti  rittaṃ  tucchaṃ musā no cepi susaddahitaṃ
hoti  tañca  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  anaññathā  apica  bhāradvāja
surucitaṃyeva  hoti  .pe. svānussutaṃyeva hoti .pe. suparivitakkaṃyeva
hoti  .pe.  sunijjhāyitaṃyeva  hoti  tañca  hoti  rittaṃ  tucchaṃ
musā  no  cepi sunijjhāyitaṃ hoti tañca hoti bhūtaṃ tacchaṃ anaññathā
saccaṃ  anurakkhatā  bhāradvāja  viññunā purisena nālamettha ekaṃsena
niṭṭhaṃ  gantuṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  . kittāvatā pana bho
gotama   saccānurakkhaṇā   hoti   kittāvatā   saccamanurakkhati
saccānurakkhaṇaṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti.
   [656]  Saddhā  cepi  bhāradvāja  purisassa hoti evaṃ me
saddhāti  iti  vadaṃ  saccamanurakkhati  na tveva tāva ekaṃsena niṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Sī. susaddhitaṃ.
Gacchati  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ettāvatā  kho  bhāradvāja
saccamanurakkhaṇā  hoti  ettāvatā  saccamanurakkhati  ettāvatā  ca
mayaṃ  saccānurakkhaṇaṃ  paññāpema  na  tveva  tāva  saccānubodho
hoti
   {656.1} ruci cepi bhāradvāja purisassa hoti ... Anussavo cepi
bhāradvāja  purisassa  hoti  ... ākāraparivitakko cepi bhāradvāja
purisassa  hoti  ...  diṭṭhinijjhānakkhanti  cepi  bhāradvāja purisassa
hoti  evaṃ  me  diṭṭhinijjhānakkhantīti  iti  vadaṃ  saccamanurakkhati na
tveva  tāva  ekaṃsena  niṭṭhaṃ  gacchati  idameva saccaṃ moghamaññanti
ettāvatā  kho  bhāradvāja  saccamanurakkhaṇā 1- hoti ettāvatā
saccamanurakkhati  ettāvatā  ca  mayaṃ  saccānurakkhaṇaṃ  paññāpema  na
tveva tāva saccānubodho hotīti.
   {656.2} Ettāvatā bho gotama saccamanurakkhaṇā hoti ettāvatā
saccamanurakkhati  ettāvatā ca mayaṃ saccānurakkhaṇaṃ pekkhāma kittāvatā
pana  bho  gotama  saccānubodho  hoti  kittāvatā  saccamanubujjhati
saccānubodhaṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti.
   [657]  Idha  kira bhāradvāja bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ
vā  upanissāya  viharati  .  tameva  gahapati vā gahapatiputto vā
upasaṅkamitvā  tīsu dhammesu samannesati lobhanīyesu dhammesu dosanīyesu
dhammesu mohanīyesu dhammesu atthi nu kho imassa āyasmato tathārūpā
lobhanīyā  dhammā  yathārūpehi  lobhanīyehi  dhammehi  pariyādinnacitto
@Footnote: 1 Yu. saccānurakkhaṇā.
Ajānaṃ   vā   vadeyya   jānāmīti  apassaṃ  vā  vadeyya
passāmīti  paraṃ  vā  tathattāya  samādapeyya  yaṃ  paresaṃ  assa
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāyāti  .  tamenaṃ  samannesamāno  evaṃ
jānāti  natthi  kho  imassāyasmato  tathārūpā  lobhanīyā  dhammā
yathārūpehi  lobhanīyehi  dhammehi  pariyādinnacitto  ajānaṃ  vā
vadeyya  jānāmīti apassaṃ vā vadeyya passāmīti paraṃ vā tathattāya
samādapeyya  yaṃ  paresaṃ assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . tathā
kho  panimassāyasmato  kāyasamācāro  tathā  vacīsamācāro  yathātaṃ
aluddhassa  yaṃ  kho  pana  ayamāyasmā  dhammaṃ  deseti  gambhīro
so  dhammo  duddaso  duranubodho  santo  paṇīto  atakkāvacaro
nipuṇo paṇḍitavedanīyo na so dhammo sudesiyo luddhenāti.
   {657.1}  Yato naṃ samannesamāno visuddhaṃ lobhanīyehi dhammehi
passati 1- samanupassati tato naṃ uttariṃ samannesati dosanīyesu dhammesu
atthi  nu  kho imassāyasmato tathārūpā dosanīyā dhammā yathārūpehi
dosanīyehi  dhammehi  pariyādinnacitto  ajānaṃ vā vadeyya jānāmīti
apassaṃ  vā  vadeyya  passāmīti paraṃ vā tathattāya samādapeyya yaṃ
paresaṃ  assa  dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . tamenaṃ samannesamāno
evaṃ  jānāti  natthi kho imassāyasmato tathārūpā dosanīyā dhammā
yathārūpehi  dosanīyehi  dhammehi pariyādinnacitto ajānaṃ vā vadeyya
jānāmīti  apassaṃ  vā  vadeyya  passāmīti  paraṃ  vā  tathattāya
@Footnote: 1 Yu. passatīti pāṭho natthi.
Samādapeyya  yaṃ  paresaṃ assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . tathā
kho  panimassāyasmato  kāyasamācāro  tathā  vacīsamācāro  yathātaṃ
aduṭṭhassa  yaṃ  kho  pana  ayamāyasmā  dhammaṃ deseti gambhīro so
dhammo  duddaso  duranubodho  santo  paṇīto  atakkāvacaro  nipuṇo
paṇḍitavedanīyo na so dhammo sudesiyo duṭṭhenāti.
   {657.2} Yato naṃ samannesamāno visuddhaṃ dosanīyehi dhammehi passati 1-
samanupassati  tato naṃ uttariṃ samannesati mohanīyesu dhammesu atthi nu
kho  imassāyasmato tathārūpā mohanīyā dhammā yathārūpehi mohanīyehi
dhammehi  pariyādinnacitto  ajānaṃ vā vadeyya jānāmīti apassaṃ vā
vadeyya  passāmīti  paraṃ vā tathattāya samādapeyya yaṃ paresaṃ assa
dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti . tamenaṃ samannesamāno evaṃ jānāti
natthi  kho  imassāyasmato  tathārūpā  mohanīyā  dhammā yathārūpehi
mohanīyehi  dhammehi  pariyādinnacitto  ajānaṃ vā vadeyya jānāmīti
apassaṃ  vā  vadeyya  passāmīti paraṃ vā tathattāya samādapeyya yaṃ
paresaṃ assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . tathā kho panimassāyasmato
kāyasamācāro  tathā  vacīsamācāro  yathātaṃ  amūḷhassa yaṃ kho pana
ayamāyasmā  dhammaṃ deseti gambhīro  so dhammo duddaso duranubodho
santo  paṇīto  atakkāvacaro  nipuṇo paṇḍitavedanīyo na so dhammo
sudesiyo mūḷhenāti.
   {657.3} Yato naṃ samannesamāno visuddhaṃ mohanīyehi dhammehi passati
@Footnote: 1 Yu. passatīti pāṭho natthi.
Samanupassati  atha  tamhi  saddhaṃ niveseti saddhājāto upasaṅkamati 1-
upasaṅkamanto  payirupāsati  payirupāsanto  sotaṃ  odahati ohitasoto
dhammaṃ suṇāti sutvā dhammaṃ dhāreti dhatānaṃ 2- dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati
atthaṃ  upaparikkhato  dhammā  nijjhānaṃ  khamanti  dhammanijjhānakkhantiyā
sati  chando  jāyati chandajāto ussahati ussahitvā tuleti tulayitvā
padahati  pahitatto samāno kāyena ceva paramatthasaccaṃ 3- sacchikaroti
paññāya  ca  taṃ  ativijjha  passati  . ettāvatā kho bhāradvāja
saccānubodho  hoti  ettāvatā  saccamanubujjhati  ettāvatā  ca
mayaṃ saccānubodhaṃ paññāpema na tveva saccānupatti hotīti.
   {657.4} Ettāvatā bho gotama saccānubodho hoti ettāvatā
saccamanubujjhati  ettāvatā  ca mayaṃ saccānubodhaṃ pekkhāma kittāvatā
pana  bho  gotama  saccānupatti  hoti  kittāvatā  saccamanupāpuṇāti
saccānupattiṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti.
   [658] Tesaṃyeva [3]- bhāradvāja dhammānaṃ āsevanā bhāvanā
bahulīkammaṃ  saccānupatti hoti ettāvatā kho bhāradvāja saccānupatti
hoti  ettāvatā  saccamanupāpuṇāti ettāvatā ca mayaṃ saccānupattiṃ
paññāpemāti  .  ettāvatā  bho  gotama  saccānupatti  hoti
ettāvatā  saccamanupāpuṇāti  ettāvatā  ca  mayaṃ  saccānupattiṃ
pekkhāma  saccānupattiyā  pana  bho gotama katamo dhammo bahukāro
saccānupattiyā bahukāraṃ dhammaṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti.
@Footnote: 1 Yu. upasaṅkamatīti pāṭho natthi. 2 Yu. dhāritānaṃ. 3 Yu. paramasaccaṃ.
@4 Yu. etthantare khoti dissati.
   [659]  Saccānupattiyā  kho  bhāradvāja padhānaṃ bahukāraṃ no
ce  taṃ  padaheyya na yidaṃ saccamanupāpuṇeyya yasmā ca kho padahati
tasmā   saccamanupāpuṇāti   tasmā   saccānupattiyā   padhānaṃ
bahukāranti.
   {659.1}  Padhānassa pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
padhānassa  bahukāraṃ dhammaṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti . padhānassa
kho  bhāradvāja tulanā bahukāro 1- no ce taṃ tuleyya na yidaṃ
padaheyya  yasmā  ca  kho  tuleti tasmā padahati tasmā padhānassa
tulanā bahukārāti.
   {659.2}  Tulanāya  pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
tulanāya  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  pucchāmāti .
Tulanāya  kho bhāradvāja ussāho bahukāro no ce taṃ ussaheyya
na  yidaṃ  tuleyya  yasmā  ca  kho ussahati tasmā tuleti tasmā
tulanāya  ussāho  bahukāroti  .  ussāhassa  pana  bho  gotama
katamo  dhammo  bahukāro  ussāhassa  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ bhavantaṃ
gotamaṃ pucchāmāti.
   {659.3}  Ussāhassa  kho  bhāradvāja  chando  bahukāro
no  ce  taṃ  chando  jāyetha na yidaṃ ussaheyya yasmā ca kho
chando  jāyati  tasmā  ussahati  tasmā  ussāhassa  chando
bahukāroti.
   {659.4}  Chandassa  pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
chandassa  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ pucchāmāti . chandassa
kho  bhāradvāja  dhammanijjhānakkhanti  bahukārā  no  ce taṃ dhammā
nijjhānaṃ  2-  khameyyuṃ  na  yidaṃ  chando  jāyetha yasmā ca kho
@Footnote: 1 Yu. bahukārā. 2 Yu. dhammanijjhānaṃ.
Dhammā  nijjhānaṃ  khamanti  tasmā  chando  jāyati  tasmā  chandassa
dhammanijjhānakkhanti bahukārāti.
   {659.5}  Dhammanijjhānakkhantiyā pana bho gotama katamo dhammo
bahukāro  dhammanijjhānakkhantiyā  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ gotamaṃ
pucchāmāti  .  dhammanijjhānakkhantiyā  kho  bhāradvāja  atthupaparikkhā
bahukārā  no  ce taṃ atthaṃ upaparikkheyya na yidaṃ dhammā nijjhānaṃ
khameyyuṃ  yasmā  ca  kho  atthaṃ upaparikkhati tasmā dhammā nijjhānaṃ
khamanti tasmā dhammanijjhānakkhantiyā atthupaparikkhā bahukārāti.
   {659.6} Atthupaparikkhāya pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
atthupaparikkhāya  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ pucchāmāti .
Atthupaparikkhāya kho bhāradvāja dhammadhāraṇā bahukārā no ce taṃ dhammaṃ
dhāreyya na yidaṃ atthaṃ upaparikkheyya yasmā ca kho dhammaṃ dhāreti tasmā
atthaṃ upaparikkhati tasmā atthupaparikkhāya dhammadhāraṇā bahukārāti.
   {659.7} Dhammadhāraṇāya pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
dhammadhāraṇāya  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  pucchāmāti .
Dhammadhāraṇāya  kho bhāradvāja dhammassavanaṃ bahukāraṃ no ce taṃ dhammaṃ
suṇeyya na yidaṃ dhammaṃ dhāreyya yasmā ca kho dhammaṃ suṇāti tasmā
dhammaṃ dhāreti tasmā dhammadhāraṇāya dhammassavanaṃ bahukāranti.
   {659.8}  Dhammassavanassa  pana  bho  gotama  katamo  dhammo
bahukāro  dhammassavanassa  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ
Pucchāmāti  .  dhammassavanassa  kho  bhāradvāja sotāvadhānaṃ bahukāraṃ
no ce taṃ sotaṃ odaheyya na yidaṃ dhammaṃ suṇeyya yasmā ca kho sotaṃ
odahati  tasmā  dhammaṃ  suṇāti  tasmā  dhammassavanassa  sotāvadhānaṃ
bahukāranti.
   {659.9} Sotāvadhānassa pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
sotāvadhānassa  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ pucchāmāti .
Sotāvadhānassa  kho  bhāradvāja payirupāsanā 1- bahukārā no ce
taṃ payirupāseyya na yidaṃ sotaṃ odaheyya yasmā ca kho payirupāsati
tasmā sotaṃ odahati tasmā sotāvadhānassa payirupāsanā bahukārāti.
   {659.10} Payirupāsanāya pana bho gotama katamo dhammo bahukāro
payirupāsanāya  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  pucchāmāti .
Payirupāsanāya  kho  bhāradvāja  upasaṅkamanaṃ  bahukāraṃ  no  ce taṃ
upasaṅkameyya  na  yidaṃ  payirupāseyya  yasmā  ca  kho upasaṅkamati
tasmā payirupāsati tasmā payirupāsanāya upasaṅkamanaṃ bahukāranti.
   {659.11}  Upasaṅkamanassa  pana  bho  gotama  katamo dhammo
bahukāro  upasaṅkamanassa  bahukāraṃ  dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ
pucchāmāti  .  upasaṅkamanassa  kho  bhāradvāja  saddhā  bahukārā
no ce taṃ saddhā jāyetha na yidaṃ upasaṅkameyya yasmā ca kho saddhā
jāyati tasmā upasaṅkamati tasmā upasaṅkamanassa saddhā bahukārāti.
   [660] Saccānurakkhaṇaṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ apucchimhā 2- saccānurakkhaṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. payirūpāsanā. 2 Yu. apucchimha.
Bhavaṃ  gotamo byākāsi tañca panamhākaṃ ruccati ceva khamati ca tena
camhā  attamanā  saccamanubodhaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  apucchimhā
saccamanubodhaṃ  bhavaṃ  gotamo  byākāsi  tañca panamhākaṃ ruccati ceva
khamati  ca  tena  camhā  attamanā saccānupattiṃ mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ
apucchimhā  saccānupattiṃ  bhavaṃ  gotamo  byākāsi  tañca  panamhākaṃ
ruccati ceva khamati ca tena camhā attamanā saccānupattiyā bahukāraṃ
dhammaṃ  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ apucchimhā saccānupattiyā bahukāraṃ dhammaṃ
bhavaṃ  gotamo  byākāsi  tañca  panamhākaṃ  ruccati  ceva khamati ca
tena  camhā attamanā yaṃ yadeva ca mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ apucchimhā
taṃ tadeva bhavaṃ gotamo byākāsi tañca panamhākaṃ ruccati ceva khamati
ca tena camhā attamanā mayaṃ hi bho gotama pubbe evaṃ jānāma ke ca
muṇḍakā  samaṇakā ibbhā kaṇhā bandhupādapaccā 1- ke ca dhammassa
aññātāroti  ajanesi  vata  me  bhavaṃ  gotamo samaṇesu samaṇapemaṃ
samaṇesu  samaṇapasādaṃ  samaṇesu  samaṇagāravaṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama
abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Caṅkīsuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. bandhupādāpaccā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 591-609. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=12085              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=12085              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=646&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=646              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7504              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7504              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]