ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Vāseṭṭhasuttaṃ
   [704] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā icchānaṅgale viharati
icchānaṅgalavanasaṇḍe 1- . tena kho pana samayena sambahulā abhiññātā
abhiññātā  brāhmaṇamahāsālā  icchānaṅgale  paṭivasanti  seyyathīdaṃ
caṅkī  brāhmaṇo  tārukkho  brāhmaṇo  pokkharasāti  brāhmaṇo
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  todeyyo  brāhmaṇo aññe ca abhiññātā
abhiññātā  brāhmaṇamahāsālā  .  atha  kho  vāseṭṭhabhāradvājānaṃ
māṇavānaṃ  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamantānaṃ  anuvicarantānaṃ  ayamantarākathā
udapādi kathambho brāhmaṇo hotīti . bhāradvājo māṇavo evamāha
yato kho bho ubhatosujāto hoti mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena
ettāvatā kho bho brāhmaṇo hotīti . vāseṭṭhamāṇavo evamāha
yato kho bho sīlavā ca hoti vattasampanno ca ettāvatā kho bho
brāhmaṇo hotīti . neva kho asakkhi bhāradvājo māṇavo vāseṭṭhaṃ
māṇavaṃ  saññāpetuṃ  na  panāsakkhi  vāseṭṭho  māṇavo  bhāradvājaṃ
māṇavaṃ saññāpetuṃ.
   [705]  Atha  kho  vāseṭṭho  māṇavo  bhāradvājaṃ  māṇavaṃ
āmantesi  ayaṃ  kho  bho  bhāradvāja  samaṇo gotamo sakyaputto
@Footnote: 1 Sī. icchānaṅgālavaṇasaṇḍe.
Sakyakulā  pabbajito  icchānaṅgale  viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe
taṃ  kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti āyāma bho bhāradvāja yena samaṇo gotamo tenupasaṅkamissāma
upasaṅkamitvā  samaṇaṃ  gotamaṃ  etamatthaṃ pucchissāma yathā no samaṇo
gotamo  byākarissati  tathā  naṃ dhāressāmāti . evaṃ bhoti kho
bhāradvājo  māṇavo  vāseṭṭhassa māṇavassa paccassosi . atha kho
vāseṭṭhabhāradvājamāṇavā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [706]  Ekamantaṃ  nisinno  kho vāseṭṭho māṇavo bhagavantaṃ
gāthāhi ajjhabhāsi
   anuññātapaṭiññātā     tevijjā mayamasmubho
   ahaṃ pokkharasātissa       tārukkhassāyamāṇavo
   tevijjānaṃ yadakkhātaṃ       tatra kevalinosmase
   padakasmā no byākaraṇā   jappe ācariyasādisā
   tesanno jātivādasmiṃ     vivādo atthi gotama
   jātiyā brāhmaṇo hoti   bhāradvājo iti bhāsati
   ahañca kammunā brūmi      evaṃ jānāhi cakkhuma
   Tena sakkoma ñāpetuṃ 1-    aññamaññaṃ mayaṃ ubho
   bhagavantaṃ puṭṭhuṃ āgamma 2-  sambuddhaṃ iti vissutaṃ
   candaṃ yathā khayātītaṃ        pecca pañjālikā 3- janā
   vandamānā namassanti     evaṃ lokasmi gotamaṃ
   cakkhuṃ loke samuppannaṃ     mayaṃ pucchāma gotamaṃ
   jātiyā brāhmaṇo hoti   udāhu bhavati kammunā
   ajānataṃ no ca 4- brūhi     yathā jānemu brāhmaṇaṃ.
   [707] Tesaṃ vohaṃ byācikkhissaṃ 5- [vāseṭṭhāti bhagavā] anupubbaṃ yathākathaṃ
   jātivibhaṅgaṃ pāṇānaṃ       aññamaññā hi jātiyo
   tiṇarukkhepi jānātha       na vāpi 6- paṭijānane
   liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   tato kīṭe paṭaṅge ca       yāva kunthakipillike
   liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   catuppadepi jānātha       khuddake ca mahallake
   liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   pādūdarepi jānātha        urage dīghapiṭṭhike
   liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   tato macchepi jānātha      udake vārigocare
   liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   tato pakkhīpi jānātha      pattayāne vihaṅgame
@Footnote: 1 Yu. saññātuṃ. 2 Yu. āgamhā. 3 Yu. pañjalikā. 4 Yu. pabrūhi.
@5 Yu. vyakkhissaṃ. 6 Yu. na cāpi paṭijānare.
   Liṅgaṃ jātimayaṃ tesaṃ         aññamaññā hi jātiyo
   yathā etāsu jātīsu        liṅgaṃ jātimayaṃ puthu
   evaṃ natthi manussesu        liṅgaṃ jātimayaṃ puthu
   na kesehi na sīsena        na kaṇṇehi na akkhibhi
   na mukhena na nāsāya        na oṭṭhehi bhamūhi vā
   na gīvāya na aṃsehi         na udarena na piṭṭhiyā
   na soṇiyā na urasmā 1-    na sambādhe na methune
   na hatthehi na pādehi      na aṅgulīhi nakhehi vā
   na jaṅghāhi na ūrūhi        na vaṇṇena sarena vā
   liṅgaṃ jātimayanneva        yathā aññāsu jātisu
   paccattañca sarīresu       manussesvetaṃ na vijjati
   vokāraṃ ca manussesu        samaññāya pavuccati
   yo hi koci manussesu       gorakkhaṃ upajīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      kassako so na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       puthusippena jīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      sippiko so na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       vohāraṃ upajīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      vānijjo 2- so na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       parapessena jīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      pessiko so na brāhmaṇo
@Footnote: 1 Yu. urasā. 2 Yu. vāṇijo.
   Yo hi koci manussesu       adinnaṃ upajīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      coro eso na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       issatthaṃ upajīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      yodhājīvo na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       porohiccena jīvati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      yājako so na brāhmaṇo
   yo hi koci manussesu       gāmaṃ raṭṭhañca bhuñjati
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      rājā eso na brāhmaṇo
   na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi    yonijaṃ mattisambhavaṃ
   bhovādī nāma so hoti     save hoti sakiñcano
   akiñcanaṃ anādānaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   sabbaṃ saññojanaṃ chetvā    yo ve na paritassati
   saṅgātītaṃ 1- visaṃyuttaṃ      tamahaṃ brūhi brāhmaṇaṃ
   chetvā naddhiṃ varattañca     sandhānaṃ 2- sahanukkamaṃ
   ukkhittapalighaṃ buddhaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   akkosaṃ vadhabandhañca       aduṭṭho yo titikkhati
   khantibalaṃ balānīkaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   akkodhanaṃ dhutavantaṃ 3-      sīlavantaṃ anussudaṃ 4-
   dantaṃ antimasārīraṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   vāripokkharapatteva       āraggeriva sāsapo
@Footnote: 1 Yu. saṅgātigaṃ. 2 Yu. sandānaṃ. 3 Yu. vatavantaṃ. 4 Yu. anussadaṃ.
   Yo na limpati kāmesu       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yo dukkhassa pajānāti     idheva khayamattano
   pannabhāraṃ visaṃyuttaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   gambhīrapaññaṃ medhāviṃ       maggāmaggassa kovidaṃ
   uttamatthaṃ anuppattaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi         anāgārehi cūbhayaṃ
   anokasāriṃ appicchaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu        tasesu thāvaresu ca
   yo na hanti na ghāteti      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   aviruddhaṃ viruddhesu         attadaṇḍesu nibbutaṃ
   sādānesu anādānaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yassa rāgo ca doso ca     māno makkho ca pātito
   sāsaporiva āraggā       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   akakkasaṃ viññāpaniṃ       giraṃ saccaṃ udīraye
   yāya nābhisaje kiñci 1-     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yopi 2- dīghaṃva rassaṃ vā     aṇuṃthūlaṃ subhāsubhaṃ
   loke adinnaṃ nāmeti 3-    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   āsā yassa na vijjanti     asmiṃ loke paramhi ca
   nirāsāsaṃ visaṃyuttaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yassālayā na vijjanti      aññāya akathaṃkathī
@Footnote: 1 Yu. kañci. 2 Yu. yo ca. 3 Yu. nādiyati.
   Amatogadhaṃ anuppattaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yodha puññañca pāpañca    ubhosaṅgaṃ upaccagā
   asokaṃ virajaṃ suddhaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   candaṃva vimalaṃ suddhaṃ         vippasannaṃ anāvilaṃ
   nandibhavaparikkhīṇaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yo imaṃ palipathaṃ duggaṃ       saṃsāraṃ mohamaccagā
   tiṇṇopāraṃ gato jhāyī     anejo akathaṃkathī
   anupādāya nibbuto       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yodha kāme pahantvāna     anāgāro paribbaje
   kāmabhavaparikkhīṇaṃ 1-       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yodha taṇhaṃ pahantvāna     anāgāro paribbaje
   kāmabhavaparikkhīṇaṃ          tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   hitvā mānusakaṃ yogaṃ       dibbayogaṃ upaccagā
   sabbayogavisaṃyuttaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   hitvā ratiṃ aratiñca        sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ
   sabbalokābhibhuṃ vīraṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   cutiṃ yo vedi sattānaṃ       upapattiñca sabbaso
   asattaṃ sugataṃ buddhaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   yassa gatiṃ na jānanti       devā gandhabbamānusā
   khīṇāsavaṃ arahantaṃ         tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. taṇhābhavaparikkhīṇaṃ.
   Yassa pure ca pacchā ca       majjhe ca natthi kiñcanaṃ
   akiñcanaṃ anādānaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ            mahesiṃ vijitāvinaṃ
   anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   pubbenivāsaṃ yo vedi       saggāpāyañca passasi 1-
   atho jātikkhayaṃ patto      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
   samaññā hesā lokasmiṃ    nāmagottaṃ pakappitaṃ
   samucca 2- samudāgataṃ       tattha tattha pakappitaṃ
   dīgharattamanusayitaṃ         diṭṭhigatamajānataṃ
   ajānantā no ca 3- brūhanti jātiyā hoti brāhmaṇo
   na 4- jaccā vasalo hoti    na jaccā hoti brāhmaṇo
   kammunā 5- vasalo hoti    kammunā hoti brāhmaṇo
   kassako kammunā hoti     sippiko hoti kammunā
   vānijjo kammunā hoti    pessiko hoti kammunā
   coropi kammunā hoti      yodhājīvopi kammunā
   yājako kammunā hoti      rājāpi hoti kammunā
   evametaṃ yathābhūtaṃ          kammaṃ passanti paṇḍitā
   paṭiccasamuppādadasā      kammavipākakovidā
   kammunā vattati loko      kammunā vattati pajā
   kammani bandhanā sattā     rathassāṇīva yāyato
@Footnote: 1 Yu. passati. 2 Yu. sammuccā. 3 Yu. pabruvanti. 4 na jaccā brāhmaṇo
@hoti na jaccā hoti abrāhmaṇo kammanā brāhmaṇo hoti kammanā hoti abrāhmaṇo.
@5 Yu. sabbatbha kammanāti dissati.
   Tapena brahmacariyena       saṃyamena damena ca
   etena brāhmaṇo hoti    etaṃ brahmānamuttamaṃ 1-
   tīhi vijjāhi sampanno     santo khīṇapunabbhavo
   evaṃ vāseṭṭha jānāhi      brahmā sakko vijānatanti.
   [708] Evaṃ vutte vāseṭṭhabhāradvājamāṇavā bhagavantaṃ etadavocuṃ
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  bhotā  gotamena  anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupete saraṇaṅgateti 2-.
         Vāseṭṭhasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Yu. brāhmaṇamuttamaṃ. 2 Yu. saraṇāgateti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 641-649. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13106              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13106              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=704&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=704              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7786              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7786              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]