ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Vasetthasuttam
   [704] Evamme sutam ekam samayam bhagava icchanangale viharati
icchanangalavanasande 1- . tena kho pana samayena sambahula abhinnata
abhinnata  brahmanamahasala  icchanangale  pativasanti  seyyathidam
canki  brahmano  tarukkho  brahmano  pokkharasati  brahmano
janussoni  brahmano  todeyyo  brahmano anne ca abhinnata
abhinnata  brahmanamahasala  .  atha  kho  vasetthabharadvajanam
manavanam  janghaviharam  anucankamantanam  anuvicarantanam  ayamantarakatha
udapadi kathambho brahmano hotiti . bharadvajo manavo evamaha
yato kho bho ubhatosujato hoti matito ca pitito ca samsuddhagahaniko
yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena
ettavata kho bho brahmano hotiti . vasetthamanavo evamaha
yato kho bho silava ca hoti vattasampanno ca ettavata kho bho
brahmano hotiti . neva kho asakkhi bharadvajo manavo vasettham
manavam  sannapetum  na  panasakkhi  vasettho  manavo  bharadvajam
manavam sannapetum.
   [705]  Atha  kho  vasettho  manavo  bharadvajam  manavam
amantesi  ayam  kho  bho  bharadvaja  samano gotamo sakyaputto
@Footnote: 1 Si. icchanangalavanasande.
Sakyakula  pabbajito  icchanangale  viharati  icchanangalavanasande
tam  kho  pana  bhavantam  gotamam  evamkalyano kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato
lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho
bhagavati ayama bho bharadvaja yena samano gotamo tenupasankamissama
upasankamitva  samanam  gotamam  etamattham pucchissama yatha no samano
gotamo  byakarissati  tatha  nam dharessamati . evam bhoti kho
bharadvajo  manavo  vasetthassa manavassa paccassosi . atha kho
vasetthabharadvajamanava  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva
ekamantam nisidimsu.
   [706]  Ekamantam  nisinno  kho vasettho manavo bhagavantam
gathahi ajjhabhasi
   anunnatapatinnata     tevijja mayamasmubho
   aham pokkharasatissa       tarukkhassayamanavo
   tevijjanam yadakkhatam       tatra kevalinosmase
   padakasma no byakarana   jappe acariyasadisa
   tesanno jativadasmim     vivado atthi gotama
   jatiya brahmano hoti   bharadvajo iti bhasati
   ahanca kammuna brumi      evam janahi cakkhuma
   Tena sakkoma napetum 1-    annamannam mayam ubho
   bhagavantam putthum agamma 2-  sambuddham iti vissutam
   candam yatha khayatitam        pecca panjalika 3- jana
   vandamana namassanti     evam lokasmi gotamam
   cakkhum loke samuppannam     mayam pucchama gotamam
   jatiya brahmano hoti   udahu bhavati kammuna
   ajanatam no ca 4- bruhi     yatha janemu brahmanam.
   [707] Tesam voham byacikkhissam 5- [vasetthati bhagava] anupubbam yathakatham
   jativibhangam pananam       annamanna hi jatiyo
   tinarukkhepi janatha       na vapi 6- patijanane
   lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   tato kite patange ca       yava kunthakipillike
   lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   catuppadepi janatha       khuddake ca mahallake
   lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   padudarepi janatha        urage dighapitthike
   lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   tato macchepi janatha      udake varigocare
   lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   tato pakkhipi janatha      pattayane vihangame
@Footnote: 1 Yu. sannatum. 2 Yu. agamha. 3 Yu. panjalika. 4 Yu. pabruhi.
@5 Yu. vyakkhissam. 6 Yu. na capi patijanare.
   Lingam jatimayam tesam         annamanna hi jatiyo
   yatha etasu jatisu        lingam jatimayam puthu
   evam natthi manussesu        lingam jatimayam puthu
   na kesehi na sisena        na kannehi na akkhibhi
   na mukhena na nasaya        na otthehi bhamuhi va
   na givaya na amsehi         na udarena na pitthiya
   na soniya na urasma 1-    na sambadhe na methune
   na hatthehi na padehi      na angulihi nakhehi va
   na janghahi na uruhi        na vannena sarena va
   lingam jatimayanneva        yatha annasu jatisu
   paccattanca sariresu       manussesvetam na vijjati
   vokaram ca manussesu        samannaya pavuccati
   yo hi koci manussesu       gorakkham upajivati
   evam vasettha janahi      kassako so na brahmano
   yo hi koci manussesu       puthusippena jivati
   evam vasettha janahi      sippiko so na brahmano
   yo hi koci manussesu       voharam upajivati
   evam vasettha janahi      vanijjo 2- so na brahmano
   yo hi koci manussesu       parapessena jivati
   evam vasettha janahi      pessiko so na brahmano
@Footnote: 1 Yu. urasa. 2 Yu. vanijo.
   Yo hi koci manussesu       adinnam upajivati
   evam vasettha janahi      coro eso na brahmano
   yo hi koci manussesu       issattham upajivati
   evam vasettha janahi      yodhajivo na brahmano
   yo hi koci manussesu       porohiccena jivati
   evam vasettha janahi      yajako so na brahmano
   yo hi koci manussesu       gamam ratthanca bhunjati
   evam vasettha janahi      raja eso na brahmano
   na caham brahmanam brumi    yonijam mattisambhavam
   bhovadi nama so hoti     save hoti sakincano
   akincanam anadanam        tamaham brumi brahmanam
   sabbam sannojanam chetva    yo ve na paritassati
   sangatitam 1- visamyuttam      tamaham bruhi brahmanam
   chetva naddhim varattanca     sandhanam 2- sahanukkamam
   ukkhittapaligham buddham       tamaham brumi brahmanam
   akkosam vadhabandhanca       aduttho yo titikkhati
   khantibalam balanikam         tamaham brumi brahmanam
   akkodhanam dhutavantam 3-      silavantam anussudam 4-
   dantam antimasariram        tamaham brumi brahmanam
   varipokkharapatteva       araggeriva sasapo
@Footnote: 1 Yu. sangatigam. 2 Yu. sandanam. 3 Yu. vatavantam. 4 Yu. anussadam.
   Yo na limpati kamesu       tamaham brumi brahmanam
   yo dukkhassa pajanati     idheva khayamattano
   pannabharam visamyuttam        tamaham brumi brahmanam
   gambhirapannam medhavim       maggamaggassa kovidam
   uttamattham anuppattam      tamaham brumi brahmanam
   asamsattham gahatthehi         anagarehi cubhayam
   anokasarim appiccham       tamaham brumi brahmanam
   nidhaya dandam bhutesu        tasesu thavaresu ca
   yo na hanti na ghateti      tamaham brumi brahmanam
   aviruddham viruddhesu         attadandesu nibbutam
   sadanesu anadanam       tamaham brumi brahmanam
   yassa rago ca doso ca     mano makkho ca patito
   sasaporiva aragga       tamaham brumi brahmanam
   akakkasam vinnapanim       giram saccam udiraye
   yaya nabhisaje kinci 1-     tamaham brumi brahmanam
   yopi 2- dighamva rassam va     anumthulam subhasubham
   loke adinnam nameti 3-    tamaham brumi brahmanam
   asa yassa na vijjanti     asmim loke paramhi ca
   nirasasam visamyuttam         tamaham brumi brahmanam
   yassalaya na vijjanti      annaya akathamkathi
@Footnote: 1 Yu. kanci. 2 Yu. yo ca. 3 Yu. nadiyati.
   Amatogadham anuppattam       tamaham brumi brahmanam
   yodha punnanca papanca    ubhosangam upaccaga
   asokam virajam suddham         tamaham brumi brahmanam
   candamva vimalam suddham         vippasannam anavilam
   nandibhavaparikkhinam         tamaham brumi brahmanam
   yo imam palipatham duggam       samsaram mohamaccaga
   tinnoparam gato jhayi     anejo akathamkathi
   anupadaya nibbuto       tamaham brumi brahmanam
   yodha kame pahantvana     anagaro paribbaje
   kamabhavaparikkhinam 1-       tamaham brumi brahmanam
   yodha tanham pahantvana     anagaro paribbaje
   kamabhavaparikkhinam          tamaham brumi brahmanam
   hitva manusakam yogam       dibbayogam upaccaga
   sabbayogavisamyuttam         tamaham brumi brahmanam
   hitva ratim aratinca        sitibhutam nirupadhim
   sabbalokabhibhum viram         tamaham brumi brahmanam
   cutim yo vedi sattanam       upapattinca sabbaso
   asattam sugatam buddham        tamaham brumi brahmanam
   yassa gatim na jananti       deva gandhabbamanusa
   khinasavam arahantam         tamaham brumi brahmanam
@Footnote: 1 Yu. tanhabhavaparikkhinam.
   Yassa pure ca paccha ca       majjhe ca natthi kincanam
   akincanam anadanam        tamaham brumi brahmanam
   usabham pavaram viram            mahesim vijitavinam
   anejam nhatakam buddham       tamaham brumi brahmanam
   pubbenivasam yo vedi       saggapayanca passasi 1-
   atho jatikkhayam patto      tamaham brumi brahmanam
   samanna hesa lokasmim    namagottam pakappitam
   samucca 2- samudagatam       tattha tattha pakappitam
   digharattamanusayitam         ditthigatamajanatam
   ajananta no ca 3- bruhanti jatiya hoti brahmano
   na 4- jacca vasalo hoti    na jacca hoti brahmano
   kammuna 5- vasalo hoti    kammuna hoti brahmano
   kassako kammuna hoti     sippiko hoti kammuna
   vanijjo kammuna hoti    pessiko hoti kammuna
   coropi kammuna hoti      yodhajivopi kammuna
   yajako kammuna hoti      rajapi hoti kammuna
   evametam yathabhutam          kammam passanti pandita
   paticcasamuppadadasa      kammavipakakovida
   kammuna vattati loko      kammuna vattati paja
   kammani bandhana satta     rathassaniva yayato
@Footnote: 1 Yu. passati. 2 Yu. sammucca. 3 Yu. pabruvanti. 4 na jacca brahmano
@hoti na jacca hoti abrahmano kammana brahmano hoti kammana hoti abrahmano.
@5 Yu. sabbatbha kammanati dissati.
   Tapena brahmacariyena       samyamena damena ca
   etena brahmano hoti    etam brahmanamuttamam 1-
   tihi vijjahi sampanno     santo khinapunabbhavo
   evam vasettha janahi      brahma sakko vijanatanti.
   [708] Evam vutte vasetthabharadvajamanava bhagavantam etadavocum
abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama  seyyathapi  bho
gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa
va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva  bhota  gotamena  anekapariyayena
dhammo  pakasito  ete mayam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammanca
bhikkhusanghanca  upasake  no  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupete saranangateti 2-.
         Vasetthasuttam nitthitam atthamam.
           ----------
@Footnote: 1 Yu. brahmanamuttamam. 2 Yu. saranagateti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 641-649. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13106&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13106&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=704&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=704              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7786              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7786              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]