ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

             Subhasuttaṃ
   [709]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
subho  māṇavo  todeyyaputto  sāvatthiyaṃ  paṭivasati  aññatarassa
gahapatissa  nivesane  kenacideva  karaṇīyena  .  atha  kho  subho
māṇavo  todeyyaputto  yassa  gahapatissa  nivesane  paṭivasati  taṃ
gahapatiṃ  etadavoca  sutametaṃ  gahapati  avivittā  sāvatthī arahantehi
kaṃ 1- nu khvajja samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā payirupāseyyāmāti. Ayaṃ
bhante  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme
taṃ bhante bhagavantaṃ payirupāsassūti.
   [710] Atha kho subho māṇavo todeyyaputto tassa gahapatissa
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  subho  māṇavo todeyyaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  brāhmaṇā  bho  gotama  evamāhaṃsu  gahaṭṭho
ārādhako  hoti  ñāyaṃ  dhammaṃ  kusalaṃ  na  pabbajito  ārādhako
hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   {710.1} Vibhajavādo kho ahamettha māṇava nāhamettha ekaṃsavādo
gihissa vāhaṃ māṇava pabbajitassa vā micchāpaṭipattiṃ [2]- vaṇṇemi gihī vā
@Footnote: 1 Yu. kannu. 2 Yu. etthantare nasaddo dissati.
Hi  māṇava  pabbajito  vā  micchāpaṭipanno  micchāpaṭipattādhikaraṇahetu
na ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalaṃ gihissa vāhaṃ māṇava pabbajitassa
vā  sammāpaṭipattiṃ  vaṇṇemi  gihī  vā  hi  māṇava pabbajito vā
sammāpaṭipanno   sammāpaṭipattādhikaraṇahetu   ārādhako   hoti
ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [711]  Brāhmaṇā bho gotama evamāhaṃsu mahatthamidaṃ mahākiccaṃ
mahādhikaraṇaṃ   mahāsamārambhaṃ   gharāvāsakammaṭṭhānaṃ  mahapphalaṃ  hoti
appatthamidaṃ   appakiccaṃ   appādhikaraṇaṃ  appasamārambhaṃ  pabbajjā-
kammaṭṭhānaṃ appapphalaṃ hotīti idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   {711.1} Etthapi kho ahaṃ māṇava vibhajavādo nāhamettha ekaṃsavādo
atthi  māṇava  kammaṭṭhānaṃ  mahatthaṃ mahākiccaṃ mahādhikaraṇaṃ mahāsamārambhaṃ
vipajjamānaṃ  appapphalaṃ hoti atthi māṇava kammaṭṭhānaṃ mahatthaṃ mahākiccaṃ
mahādhikaraṇaṃ  mahāsamārambhaṃ  sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti atthi māṇava
kammaṭṭhānaṃ  appatthaṃ  appakiccaṃ  appādhikaraṇaṃ appasamārambhaṃ vipajjamānaṃ
appapphalaṃ hoti atthi māṇava kammaṭṭhānaṃ appatthaṃ appakiccaṃ appādhikaraṇaṃ
appasamārambhaṃ sampajjamānaṃ mahapphalaṃ hoti.
   [712] Katamaṃ 1- māṇava kammaṭṭhānaṃ mahatthaṃ mahākiccaṃ mahādhikaraṇaṃ
mahāsamārambhaṃ  vipajjamānaṃ appapphalaṃ hoti kasi kho māṇava kammaṭṭhānaṃ
mahatthaṃ   mahākiccaṃ   mahādhikaraṇaṃ   mahāsamārambhaṃ   vipajjamānaṃ
@Footnote: 1 Yu. katamañca.
Appapphalaṃ  hoti  .  katamañca  māṇava  kammaṭṭhānaṃ mahatthaṃ mahākiccaṃ
mahādhikaraṇaṃ  mahāsamārambhaṃ  sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti  kasiyeva
kho  māṇava  kammaṭṭhānaṃ  mahatthaṃ  mahākiccaṃ mahādhikaraṇaṃ mahāsamārambhaṃ
sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti  .  katamañca  māṇava  kammaṭṭhānaṃ
appatthaṃ  appakiccaṃ  appādhikaraṇaṃ  appasamārambhaṃ  vipajjamānaṃ appapphalaṃ
hoti  vanijjā kho māṇava kammaṭṭhānaṃ appatthaṃ appakiccaṃ appādhikaraṇaṃ
appasamārambhaṃ  vipajjamānaṃ  appapphalaṃ  hoti  .  katamañca  māṇava
kammaṭṭhānaṃ   appatthaṃ   appakiccaṃ   appādhikaraṇaṃ   appasamārambhaṃ
sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti  vanijjāyeva  kho  māṇava  kammaṭṭhānaṃ
appatthaṃ   appakiccaṃ   appādhikaraṇaṃ   appasamārambhaṃ  sampajjamānaṃ
mahapphalaṃ hoti.
   [713]  Seyyathāpi  māṇava  kasikammaṭṭhānaṃ  mahatthaṃ  mahākiccaṃ
mahādhikaraṇaṃ  mahāsamārambhaṃ  vipajjamānaṃ  appapphalaṃ  hoti  evameva
kho  māṇava  gharāvāsakammaṭṭhānaṃ  mahatthaṃ  mahākiccaṃ  mahādhikaraṇaṃ
mahāsamārambhaṃ  vipajjamānaṃ  appapphalaṃ  hoti  .  seyyathāpi  māṇava
kasiyeva  kammaṭṭhānaṃ  mahatthaṃ  mahākiccaṃ  mahādhikaraṇaṃ  mahāsamārambhaṃ
sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti evameva kho māṇava gharāvāsakammaṭṭhānaṃ
mahatthaṃ   mahākiccaṃ   mahādhikaraṇaṃ   mahāsamārambhaṃ   sampajjamānaṃ
mahapphalaṃ  hoti  .  seyyathāpi  māṇava  vanijjākammaṭṭhānaṃ  appatthaṃ
appakiccaṃ  appādhikaraṇaṃ  appasamārambhaṃ  vipajjamānaṃ  appapphalaṃ  hoti
Evameva  kho  māṇava  pabbajjākammaṭṭhānaṃ  appatthaṃ  appakiccaṃ
appādhikaraṇaṃ  appasamārambhaṃ  vipajjamānaṃ appapphalaṃ hoti . seyyathāpi
māṇava  vanijjāyeva  kammaṭṭhānaṃ  appatthaṃ  appakiccaṃ  appādhikaraṇaṃ
appasamārambhaṃ  sampajjamānaṃ  mahapphalaṃ  hoti  evameva  kho  māṇava
pabbajjākammaṭṭhānaṃ  appatthaṃ  appakiccaṃ  appādhikaraṇaṃ  appasamārambhaṃ
sampajjamānaṃ mahapphalaṃ hotīti.
   [714]  Brāhmaṇā  bho  gotama  pañca  dhamme  paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāyāti  .  ye  te  māṇava
brāhmaṇā  pañca  dhamme  paññapenti  puññassa  kiriyāya  kusalassa
ārādhanāya  sace  te  agaru sādhu te pañca dhamme imasmiṃ 1-
parisati 2- bhāsassūti . na kho 3- bho gotama garu yatthassu bhavanto
vā nisinnā bhavantarūpā vāti. Tenahi māṇava bhāsassūti.
   [715]  Saccaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā  paṭhamaṃ  dhammaṃ
paññapenti  puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  tapaṃ  kho
bho  gotama  brāhmaṇā  dutiyaṃ  dhammaṃ  paññapenti puññassa kiriyāya
kusalassa  ārādhanāya  brahmacariyaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā
tatiyaṃ  dhammaṃ  paññapenti  puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya
ajjhenaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā  catutthaṃ  dhammaṃ  paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  cāgaṃ  kho  bho  gotama
@Footnote: 1 imissanti pāṭhena bhavitabbaṃ. 2 Yu. parisatiṃ. 3 Yu. na kho me.
Brāhmaṇā  pañcamaṃ  dhammaṃ  paññapenti  puññassa  kiriyāya  kusalassa
ārādhanāya  brāhmaṇā  bho  gotama ime pañca dhamme paññapenti
puññassa kiriyāya kusalassa ārādhanāyāti idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   [716] Kiṃ pana māṇava atthi koci brāhmaṇānaṃ ekabrāhmaṇopi
yo  evamāha  ahaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  dhammānaṃ  sayaṃ 1- abhiññā
sacchikatvā vipākaṃ pavedemīti . no hidaṃ bho gotama. Kiṃ pana māṇava
atthi  koci  brāhmaṇānaṃ  ekācariyopi  ekācariyapācariyopi  yāva
sattamā  ācariyamahayugā  yo evamāha ahaṃ imesaṃ pañcannaṃ dhammānaṃ
sayaṃ abhiññā sacchikatvā vipākaṃ pavedemīti . no hidaṃ bho gotama.
Kiṃ  pana  māṇava  yepi  te  brāhmaṇānaṃ pubbakā isayo mantānaṃ
kattāro  mantānaṃ  pavattāro  yesamidaṃ  etarahi  brāhmaṇānaṃ 2-
porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ  tadanugāyanti  tadanubhāsanti
bhāsitamanubhāsanti  vācitamanuvācenti  seyyathīdaṃ  aṭṭhako  vāmako
vāmadevo  vessāmitto  yamataggi  aṅgīraso bhāradvājo vāseṭṭho
kassapo  bhagu  tepi  evamāhaṃsu  mayaṃ  imesaṃ pañcannaṃ [3]- sayaṃ
abhiññā sacchikatvā vipākaṃ pavedemāti. No hidaṃ bho gotama.
   [717] Iti kira māṇava natthi koci brāhmaṇānaṃ ekabrāhmaṇopi
yo   evamāha   ahaṃ   imesaṃ   pañcannaṃ  dhammānaṃ   sayaṃ
@Footnote: 1 Yu. sayanti natthi. 2 Yu. brāhmaṇāti dissati. 3 Yu. etthantare dhammānanti
@dissati.
Abhiññā  sacchikatvā  vipākaṃ  pavedemīti  natthi  koci  brāhmaṇānaṃ
ekācariyopi  ekācariyapācariyopi  yāva sattamā ācariyamahayugā yo
evamāha  ahaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  dhammānaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
vipākaṃ  pavedemīti  yepi  te brāhmaṇānaṃ pubbakā isayo mantānaṃ
kattāro  mantānaṃ  pavattāro yesamidaṃ etarahi brāhmaṇānaṃ porāṇaṃ
mantapadaṃ  gītaṃ pavuttaṃ samihitaṃ tadanugāyanti tadanubhāsanti bhāsitamanubhāsanti
vācitamanuvācenti  seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto
yamataggi aṅgīraso bhāradvājo vāseṭṭho kassapo bhagu tepi na evamāhaṃsu
mayaṃ imesaṃ pañcannaṃ dhammānaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā vipākaṃ pavedemāti
   {717.1}  seyyathāpi māṇava andhaveṇi paraṃparāsaṃsattā purimopi
na  passati  majjhimopi na passati pacchimopi na passati evameva kho
māṇava   andhaveṇūpamaṃ  maññe  brāhmaṇānaṃ  bhāsitaṃ  sampajjati
purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passatīti.
   [718] Evaṃ vutte subho māṇavo todeyyaputto bhagavato 1-
andhaveṇūpammena  vuccamāno  kupito anattamano bhagavantaṃyeva khuṃsento
bhagavantaṃyeva  vambhento  bhagavantaṃyeva  vadamāno  samaṇo  gotamo
pāpito  2-  bhavissatīti  bhagavantaṃ etadavoca brāhmaṇo 3- gotama
pokkharasāti  opamañño  subhagavaniko  evamāha  evameva  kho 4-
panime  ke samaṇabrāhmaṇā uttariṃ manussadhammā alamariyañāṇadassanavisesaṃ
@Footnote: 1 Yu. bhagavatā. 2. Yu. pāpiko. 3 Yu. brāhmaṇo bho. 4 Yu. khoti natthi.
Paṭijānanti  tesamidaṃ  bhāsitaṃ  hassakaṃyeva  sampajjati  nāmakaṃyeva
sampajjati  rittakaṃyeva  sampajjati  tucchakaṃyeva sampajjati kathaṃ hi nāma
manussabhūto    uttariṃ    manussadhammā   alamariyañāṇadassanavisesaṃ
ñassati vā dakkhiti 1- vā sacchi vā karissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   {718.1}  Kiṃ  pana māṇava brāhmaṇo pokkharasāti opamañño
subhagavaniko  sabbesaṃyeva  samaṇabrāhmaṇānaṃ  cetasā  ceto  paricca
pajānātīti  . sakāyapi hi bho gotama puṇṇikāya dāsiyā brāhmaṇo
pokkharasāti  opamañño  subhagavaniko  [2]-  cetasā ceto paricca
pajānāti  kuto  pana  sabbesaṃyeva  samaṇabrāhmaṇānaṃ cetasā ceto
paricca pajānissatīti.
   [719] Seyyathāpi māṇava jaccandho puriso so 3- na passeyya
kaṇhasukkāni  rūpāni  na  passeyya  nīlakāni  rūpāni  na passeyya
pītakāni  rūpāni  na  passeyya  lohitakāni  rūpāni  na  passeyya
mañjeṭṭhakāni  rūpāni  na  passeyya  samavisamāni  na  passeyya
tārakarūpāni  na  passeyya  candimasuriye  so  evaṃ vadeyya natthi
kaṇhasukkāni  rūpāni  natthi  kaṇhasukkānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi
nīlakāni  rūpāni  natthi  nīlakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi  pītakāni
rūpāni  natthi  pītakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi  lohitakāni rūpāni
natthi  lohitakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  natthi  mañjeṭṭhakāni  rūpāni
natthi  mañjeṭṭhakānaṃ  rūpānaṃ dassāvī natthi samavisamaṃ natthi samavisamassa
@Footnote: 1 Yu. dakkhissati. 2 Yu. etthantare nasaddo dissati. 3 Yu. soti natthi.
Dassāvī   natthi   tārakarūpāni   natthi  tārakarūpānaṃ  dassāvī
natthi  candimasuriyā  natthi  candimasuriyānaṃ  dassāvī  ahametaṃ  na
jānāmi  ahametaṃ na passāmi tasmā taṃ 1- natthīti sammā nu kho
so māṇava vadamāno vadeyyāti.
   {719.1} No hidaṃ bho gotama atthi kaṇhasukkāni rūpāni atthi
kaṇhasukkānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  atthi  nīlakāni rūpāni atthi nīlakānaṃ
rūpānaṃ  dassāvī atthi pītakāni rūpāni atthi pītakānaṃ rūpānaṃ dassāvī
atthi  lohitakāni  rūpāni  atthi  lohitakānaṃ  rūpānaṃ dassāvī atthi
mañjeṭṭhakāni  rūpāni  atthi  mañjeṭṭhakānaṃ  rūpānaṃ  dassāvī  atthi
samavisamaṃ  atthi  samavisamassa  dassāvī  atthi  tārakarūpāni  atthi
tārakarūpānaṃ  dassāvī  atthi  candimasuriyā  atthi  candimasuriyānaṃ
dassāvī  ahametaṃ  na  jānāmi ahametaṃ na passāmi tasmā taṃ 2-
natthīti na hi 3- bho gotama sammā vadamāno vadeyyāti.
   {719.2} Evameva kho māṇava brāhmaṇo pokkharasāti opamañño
subhagavaniko andho acakkhuko so vata uttariṃ manussadhammā alamariyañāṇa-
dassanavisesaṃ  ñassati  vā  dakkhiti  vā sacchi vā karissatīti netaṃ
ṭhānaṃ vijjati.
   [720] Taṃ kiṃ maññasi māṇava ye pana 4- te kosalikā 5-
brāhmaṇamahāsālā   seyyathīdaṃ   caṅkī   brāhmaṇo   tārukkho
brāhmaṇo   pokkharasāti   brāhmaṇo   jāṇussoṇi  brāhmaṇo
pitā  vā  te  todeyyo  katamā  nesaṃ  seyyā yaṃ vā te
@Footnote: 1-2 Yu. tanti natthi. 3 Yu. na hi so bho. 4 Yu. pana saddo natthi. 5 Yu.
@kosalakā.
Saṃmucchā 1- vācaṃ bhāseyyuṃ yaṃ vā asaṃmucchāti 2- . saṃmucchā bho
gotama . katamā tesaṃ seyyā yaṃ vā te mantā vācaṃ bhāseyyuṃ yaṃ
vā amantāti . mantā bho gotama . Katamā tesaṃ seyyā 3- yaṃ vā
te paṭisaṅkhāya vācaṃ bhāseyyuṃ yaṃ vā appaṭisaṅkhāyāti . Paṭisaṅkhāya
bho gotama . katamā tesaṃ seyyā 4- yaṃ vā te atthasañhitaṃ vācaṃ
bhāseyyuṃ yaṃ vā anatthasañhitanti. Atthasañhitaṃ bho gotama.
   [721]  Taṃ  kiṃ maññasi māṇava yadi evaṃ sante brāhmaṇena
pokkharasātinā  opamaññena  subhagavanikena  saṃmucchā  vācā  bhāsitā
asaṃmucchāti 5- . saṃmucchā bho gotama. Mantā vācā bhāsitā amantā
vācāti 6- . amantā bho gotama . paṭisaṅkhāya bhāsitā 7- vācā
appaṭisaṅkhāyāti  8-  .  appaṭisaṅkhāya bho gotama . atthasañhitā
vācā bhāsitā anatthasañhitāti 9-. Anatthasañhitā bho gotama.
   [722] Pañca kho ime māṇava nīvaraṇā katame pañca kāmacchanda-
nīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ   uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ ime kho māṇava pañca nīvaraṇā . imehi kho māṇava
pañcahi  nīvaraṇehi  brāhmaṇo  pokkharasāti  opamañño  subhagavaniko
āvuto 10- nivuto ophuto pariyonaddho so vata uttariṃ manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  ñassati  vā dakkhiti vā sacchi vā karissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
@Footnote: 1 Yu. sammusā. 2 Yu. asammusā. 3-4 Yu. seyyo. 5 Yu. asammusā vāti.
@6 Yu. amantā vāti. 7 Yu. vācā bhāsitā. 8 Yu. appaṭisaṅkhāya vāti. 9 Yu.
@anatthasañhitā vāti. 10 Yu. āvaṭo.
   [723]  Pañca  kho  ime  māṇava  kāmaguṇā  katame pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ...  ghānaviññeyyā gandhā ...
Jivhāviññeyyā   rasā   ...   kāyaviññeyyā   phoṭṭhabbā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime
kho māṇava pañca kāmaguṇā . imehi kho māṇava pañcahi kāmaguṇehi
brāhmaṇo  pokkharasāti  opamañño  subhagavaniko gadhito 1- mucchito
ajjhāpanno    anādīnavadassāvī    anissaraṇapañño   paribhuñjati
so  vata  uttariṃ  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  ñassati
vā dakkhiti vā sacchi vā karissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [724]  Taṃ  kiṃ maññasi māṇava yaṃ vā tiṇakaṭṭhupādānaṃ paṭicca
aggiṃ  jāleyya  yaṃ  vā  nissaṭṭhatiṇakaṭṭhupādānaṃ  aggiṃ  jāleyya
katamo nu kho assa aggi accimā ceva 4- vaṇṇimā ca pabhassaro
cāti  .  sace  taṃ  bho gotama ṭhānaṃ nissaṭṭhatiṇakaṭṭhupādānaṃ aggiṃ
jalituṃ  3-  svāssa aggi accimā ceva 2- vaṇṇimā ca pabhassaro
cāti  .  aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  māṇava  anavakāso  yaṃ nissaṭṭha-
tiṇakaṭṭhupādānaṃ  aggiṃ  jāleyya  aññatra  iddhimatā  seyyathāpi
māṇava  tiṇakaṭṭhupādānaṃ  paṭicca  aggi  jalati  tathūpamāhaṃ  māṇava
imaṃ  pītiṃ  vadāmi  yāyaṃ pīti pañca kāmaguṇe paṭicca . seyyathāpi
māṇava   nissaṭṭhatiṇakaṭṭhupādāno  5-  aggi  jalati  tathūpamāhaṃ
@Footnote: 1 Yu.gathito. 2-4 Yu.evasaddo natthi. 3 Yu.jālituṃ. 5 Yu. ...pādānaṃ paṭicca.
Māṇava  imaṃ  pītiṃ  vadāmi  yāyaṃ  pīti aññatreva kāmehi aññatra
akusalehi dhammehi
   {724.1}  katamā  ca  māṇava  pīti  aññatreva  kāmehi
aññatra  akusalehi  dhammehi  idha  māṇava  bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayampi  kho  māṇava  pīti  aññatreva  kāmehi  aññatra akusalehi
dhammehi . puna caparaṃ māṇava [1]- vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. Dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayampi  kho  māṇava  pīti  aññatreva
kāmehi aññatra akusalehi dhammehi.
   [725]  Ye  te māṇava brāhmaṇā pañca dhamme paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  kamettha  brāhmaṇā dhammaṃ
mahapphalataraṃ  paññapenti  puññassa  kiriyāya kusalassa ārādhanāyāti .
Yeme  bho  gotama  brāhmaṇā  pañca  dhamme paññapenti puññassa
kiriyāya  kusalassa ārādhanāya cāgamettha brāhmaṇā dhammaṃ mahapphalataraṃ
paññapenti puññassa kiriyāya kusalassa ārādhanāyāti.
   [726]  Taṃ  kiṃ  maññasi  māṇava idha aññatarassa brāhmaṇassa
mahāyañño  paccupaṭṭhito  assa . atha dve brāhmaṇā āgaccheyyuṃ
itthannāmassa  brāhmaṇassa  mahāyaññaṃ  anubhavissāmāti  . tatra 2-
ekassa  brāhmaṇassa  evamassa  aho vatāhameva labheyyaṃ bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  aññe 3- brāhmaṇā labheyyuṃ
bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ṭhānaṃ kho panetaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhikkhūti dissati. 2 Yu. tattheva tassa. 3 Yu. na añño
@brāhmaṇo labheyya.
Māṇava  vijjati  yaṃ  añño  brāhmaṇo  labheyya  bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  so  brāhmaṇo  labheyya
bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  .  aññe  1-
brāhmaṇā  labhanti  bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ
nāhaṃ  labhāmi  bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  iti
so  kupito  2-  anattamano  imassa  pana  māṇava brāhmaṇā kiṃ
vipākaṃ  paññapentīti  .  na  khvettha bho gotama brāhmaṇā evaṃ
dānaṃ  denti  iminā 3- ca vo kupito anattamanoti atha khvettha
brāhmaṇā  anukampajātikaṃyeva  dānaṃ  dentīti  . evaṃ sante kho
māṇava  brāhmaṇānaṃ  idaṃ  chaṭṭhaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  4-  hoti yadidaṃ
anukampajātikanti  5-  . evaṃ sante bho gotama brāhmaṇānaṃ idaṃ
chaṭṭhaṃ puññakiriyāvatthuṃ 6- hoti yadidaṃ anukampajātikanti 7-.
   [727]  Ye  te māṇava brāhmaṇā pañca dhamme paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  ete  8-  kattha bahulaṃ
samanupassasīti . yeme bho gotama brāhmaṇā pañca dhamme paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  imāhaṃ  pañca  dhamme
pabbajitesu  bahulaṃ  samanupassāmi  appaṃ  gahaṭṭhesu  gahaṭṭho  hi bho
gotama  mahattho  mahākicco  mahādhikaraṇo  mahāsamārambho  na
satataṃ  samitaṃ  saccavādī  hoti  pabbajito  kho  pana  bho  gotama
appattho  appakicco  appādhikaraṇo  appasamārambho  satataṃ  samitaṃ
@Footnote: 1 Yu. añño brāhmaṇo labhati. 2 Yu. kupito hoti. 3 Yu. iminā paro
@kupito hotu. 4-6 Yu. .. vatthu. 5-7 Yu. anukampājātikanti
@8 Yu. ime tavaṃ pañca... *-
@* jeiṅaararath์ m‡garaḗa
Saccavādī  hoti  gahaṭṭho  hi  bho  gotama  mahattho  mahākicco
mahādhikaraṇo  mahāsamārambho  na  satataṃ  samitaṃ  tapassī  hoti ...
Brahmacārī  hoti  ...  sajjhāyabahulo hoti ... cāgabahulo hoti
pabbajito  kho  pana  bho gotama appattho appakicco appādhikaraṇo
appasamārambho  satataṃ  samitaṃ  tapassī  hoti  ...  brahmacārī
hoti ... sajjhāyabahulo hoti ... cāgabahulo hoti . yeme bho
gotama  brāhmaṇā  1-  pañca  dhamme paññapenti puññassa kiriyāya
kusalassa  ārādhanāya  imāhaṃ  pañca  dhamme  pabbajitesu  bahulaṃ
samanupassāmi appaṃ gahaṭṭhesūti.
   [728]  Ye  te māṇava brāhmaṇā pañca dhamme paññapenti
puññassa  kiriyāya  kusalassa ārādhanāya cittassāhaṃ ete parikkhāre
vadāmi  yadidaṃ  cittaṃ  averaṃ  abyāpajjhaṃ  tassa  bhāvanāya . idha
māṇava  bhikkhu  saccavādī  hoti  so  saccavādimhīti labhati atthavedaṃ
labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  yantaṃ  kusalūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  cittassāhaṃ  etaṃ  parikkhāraṃ  vadāmi  yadidaṃ  cittaṃ averaṃ
abyāpajjhaṃ  tassa bhāvanāya . idha māṇava bhikkhu tapassī hoti ...
Brahmacārī hoti ... sajjhāyabahulo hoti ... cāgabahulo hoti so
cāgabahulomhīti  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ labhati dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  yantaṃ  kusalūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  cittassāhaṃ  etaṃ  parikkhāraṃ
vadāmi  yadidaṃ  cittaṃ  averaṃ  abyāpajjhaṃ  tassa  bhāvanāya .
@Footnote: 1 Yu. samaṇabrāhmaṇā.
Ye  te  māṇava  brāhmaṇā  pañca  dhamme  paññapenti  puññassa
kiriyāya  kusalassa  ārādhanāya  cittassāhaṃ ete parikkhāre vadāmi
yadidaṃ  cittaṃ  averaṃ  abyāpajjhaṃ tassa bhāvanāyāti . evaṃ vutte
subho  māṇavo  todeyyaputto  bhagavantaṃ  etadavoca sutaṃ metaṃ bho
gotama samaṇo gotamo brahmānaṃ sahabyatāya maggaṃ pajānātīti 1-.
   [729]  Taṃ  kiṃ  maññasi māṇava āsanne ito naḷakāragāmo
nayito dūre naḷakāragāmoti . evaṃ bho gotama 2- āsanne ito
naḷakāragāmo  nayito  dūre naḷakāragāmoti . taṃ kiṃ maññasi māṇava
idha 3- khvassa puriso naḷakāragāme jātavaḍḍho tamenaṃ naḷakāragāmato
tāvadeva  apasakkaṃ 4- naḷakāragāmassa maggaṃ puccheyya siyā nu kho
māṇava  tassa  purisassa  naḷakāragāme  jātavaḍḍhassa  naḷakāragāmassa
maggaṃ  puṭṭhassa  dandhāyitattaṃ  vā  vitthāyitattaṃ  vāti . no hidaṃ
bho  gotama taṃ kissa hetu assa 5- hi bho gotama purisassa 6-
naḷakāragāme  jātavaḍḍhassa  sabbāneva  naḷakāragāmassa  maggāni
suviditānīti . siyā na 7- kho māṇava tassa purisassa naḷakāragāme
jātavaḍḍhassa  naḷakāragāmassa  maggaṃ  puṭṭhassa  dandhāyitattaṃ  vā
vitthāyitattaṃ vā na tveva tathāgatassa brahmalokaṃ vā brahmalokagāminiṃ
vā paṭipadaṃ puṭṭhassa dandhāyitattaṃ vā vitthāyitattaṃ vā brahmānañcāhaṃ
māṇava    pajānāmi    brahmalokañca    brahmalokagāminiñca
paṭipadaṃ   yathāpaṭipanno   ca   brahmalokaṃ   upapanno   tañca
@Footnote: 1 Yu. jānātīti. 2 Yu. gotamāti natthi. 3 Yu. idhassa. 4 Yu. avasaṭaṃ.
@5 Yu. amu. 6 Yu. puriso naḷakāragāme jātavaddho tassa. 7 Yu. nu.
Pajānāmīti  .  sutaṃ  metaṃ  bho  gotama samaṇo gotamo brahmānaṃ
sahabyatāya  maggaṃ  desetīti  sādhu  me  bhavaṃ  gotamo  brahmānaṃ
sahabyatāya  maggaṃ  desetūti  .  tenahi  māṇava  suṇāhi  sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  subho  māṇavo
todeyyaputto bhagavato paccassosi.
   [730]  Bhagavā  etadavoca  katamo  ca  māṇava  brahmānaṃ
sahabyatāya  maggo  idha  māṇava  bhikkhu  mettāsahagatena  cetasā
ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati  tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  1-  sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā viharati evaṃ bhāvitāya kho māṇava
mettāya  cetovimuttiyā  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ na taṃ tatrāvasissati
na taṃ tatrāvatiṭṭhati seyyathāpi māṇava balavā saṅkhadhamo appakasireneva
cātuddisā  viññāpeyya  evameva  kho  māṇava  evaṃ  bhāvitāya
mettāya  cetovimuttiyā  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ na taṃ tatrāvasissati
na  taṃ  tatrāvatiṭṭhati  ayampi  kho  māṇava  brahmānaṃ  sahabyatāya
maggo  .  puna  caparaṃ  māṇava bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā ...
Muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbatthatāya  2- sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena cetasā
@Footnote: 1-2 Yu. sabbattatāya.
Vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  evaṃ  bhāvitāya  kho  māṇava upekkhāya cetovimuttiyā yaṃ
pamāṇakataṃ  kammaṃ  na  taṃ  tatrāvasissati  na  taṃ  tatrāvatiṭṭhati
seyyathāpi  māṇava  balavā  saṅkhadhamo  appakasireneva  cātuddisā
viññāpeyya  evameva  kho  māṇava  evaṃ  bhāvitāya  upekkhāya
cetovimuttiyā  yaṃ  pamāṇakataṃ  kammaṃ  na  taṃ  tatrāvasissati na taṃ
tatrāvatiṭṭhati ayampi kho māṇava brahmānaṃ sahabyatāya maggoti.
   [731]  Evaṃ  vutte  subho māṇavo todeyyaputto bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti 1- evameva bhotā 2- gotamena aneka-
pariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ  saraṇaṅgataṃ handa cadāni mayaṃ bho gotama gacchāma bahukiccā
mayaṃ bahukaraṇīyāti . yassadāni tvaṃ māṇava kālaṃ maññasīti . atha kho
subho  māṇavo  todeyyaputto  bhagavato  bhāsitaṃ abhinanditvā [3]-
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [732] Tena kho pana samayena jāṇussoṇi brāhmaṇo sabbasetena
valavābhirathena  sāvatthiyā  niyyāti  divādivassa  .  addasā  kho
@Footnote: 1 Yu. dakkhintīti. 2 Yu. bhoto. 3 Yu. etthantare anumoditvāti dissati.
Jāṇussoṇi   brāhmaṇo  subhaṃ  māṇavaṃ  todeyyaputtaṃ  dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  subhaṃ māṇavaṃ todeyyaputtaṃ etadavoca handa 1-
bhavaṃ bhāradvājo āgacchi 2- divādivassāti . ito hi kho ahaṃ bho
āgacchāmi  samaṇassa  gotamassa  santikāti  .  taṃ  kiṃ maññasi bhavaṃ
bhāradvājo  samaṇassa  gotamassa  paññāveyyattiyaṃ  paṇḍito  maññeti
ko  cāhambho ko ca samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ jānissāmi
sopi  nūnassa  tādisova  yo  samaṇassa  gotamassa  paññāveyyattiyaṃ
jāneyyāti  .  uḷārāya  khalu  bhavaṃ  bhāradvājo  samaṇaṃ  gotamaṃ
pasaṃsāya  pasaṃsatīti . ko cāhambho ko ca samaṇaṃ gotamaṃ pasaṃsissāmi
pasatthappasattho ca 3- bhavaṃ gotamo seṭṭho devamanussānaṃ ye cime
bho  brāhmaṇā  pañca  dhamme  paññapenti  puññassa  kiriyāya
kusalassa ārādhanāya cittasseva 4- samaṇo gotamo ete parikkhāre
vadeti yadidaṃ cittaṃ averaṃ abyāpajjhaṃ tassa bhāvanāyāti.
   [733]  Evaṃ  vutte  jāṇussoṇi  brāhmaṇo  sabbasetā
valavābhirathā  orohitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  udānaṃ  udānesi  lābhā  rañño  pasenadissa
kosalassa  suladdhaṃ  [5]-  rañño  pasenadissa  kosalassa  yassa
vijite tathāgato viharati arahaṃ sammāsambuddhoti.
          Subhasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            ------
@Footnote: 1 Yu. handa kuto nu. 2 Yu. āgacchati. 3 Yu. ca so bhavaṃ. 4 Yu. cittassa
@te samaṇo gotamo parikkhāre vadati. 5 Yu. etthantare lābhāti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 650-666. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13289              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13289              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=709&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=709              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7993              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7993              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]