ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Sagāravasuttaṃ
   [734] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ carati
mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ . tena kho pana samayena dhanañjānī 1-
nāma  brāhmaṇī  paccalakappe  2-  paṭivasati abhippasannā buddhe ca
dhamme  ca  saṅghe ca . atha kho dhanañjānī brāhmaṇī upakkhalitvā
tikkhattuṃ udānaṃ udānesi namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa ...
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassāti.
   [735] Tena kho pana samayena sagāravo 3- nāma māṇavo paccalakappe
paṭivasati  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍukeṭubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ  padako  veyyākaraṇo  lokāyata  mahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  . assosi kho sagāravo māṇavo dhanañjāniyā brāhmaṇiyā
evaṃ  vācaṃ  bhāsamānāya  sutvāna  dhanañjāniṃ  brāhmaṇiṃ etadavoca
avabhūtā  ca  yaṃ  dhanañjānī  brāhmaṇī  parābhūtā  ca yaṃ dhanañjānī
brāhmaṇī   vijjamānānaṃ   tevijjānaṃ   brāhmaṇānaṃ  atha  ca
pana  tassa  muṇḍakassa  samaṇassa  vaṇṇaṃ  bhāsatīti  .  na  hi pana
tvaṃ  tāta  bhadramukha  tassa  bhagavato  sīlapaññāṇaṃ  jānāsi  sace
tvaṃ  tāta  bhadramukha  tassa bhagavato sīlapaññāṇaṃ jāneyyāsi na tvaṃ
tāta  bhadramukha taṃ bhagavantaṃ akkositabbaṃ paribhāsitabbaṃ maññeyyāsīti .
Tenahi  bhoti  yadā  samaṇo  4-  paccalakappaṃ  anuppatto  hoti
@Footnote: 1 Yu. dhānañjānī. 2 Yu. candalakappe. 3 Yu. saṃgāravo. 4 Yu. samaṇo gotamo.
Atha  1-  me  āroceyyāsīti . evaṃ bhadramukhāti kho dhanañjānī
brāhmaṇī sagāravassa māṇavassa paccassosi.
   [736] Atha kho bhagavā kosalesu anupubbena cārikaṃ caramāno
yena  paccalakappaṃ  tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā paccalakappe viharati
todeyyānaṃ  brāhmaṇānaṃ  ambavane  .  assosi  kho  dhanañjānī
brāhmaṇī   bhagavā  kira  paccalakappaṃ  anuppatto  paccalakappe
viharati  todeyyānaṃ  brāhmaṇānaṃ  ambavaneti . atha kho dhanañjānī
brāhmaṇī  yena  sagāravo  māṇavo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
sagāravaṃ māṇavaṃ etadavoca ayaṃ tāta bhadramukha so bhagavā paccalakappaṃ
anuppatto   paccalakappe   viharati   todeyyānaṃ   brāhmaṇānaṃ
ambavane  yassadāni  tvaṃ  tāta  bhadramukha  kālaṃ maññasīti . evaṃ
bhotīti  kho  sagāravo  māṇavo dhanañjāniyā brāhmaṇiyā paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  sagāravo  māṇavo  bhagavantaṃ  etadavoca
santi  kho  bho  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  diṭṭhadhammābhiññā-
vosānapāramippattā   ādibrahmacariyaṃ   paṭijānanti  tatra  bho
gotama   ye   te   samaṇabrāhmaṇā   diṭṭhadhammābhiññāvosāna-
pāramippattā  ādibrahmacariyaṃ  paṭijānanti  tesaṃ  bhavaṃ  gotamo
katamoti.
   [737]   Diṭṭhadhammābhiññāvosānapāramippattānaṃ  ādibrahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Yu. atha kho me.
Paṭijānantānaṃpi  kho  ahaṃ  bhāradvāja  vemattaṃ  1-  vadāmi santi
bhāradvāja  eke  samaṇabrāhmaṇā  anussavikā tena 2- anussavena
diṭṭhadhammābhiññāvosānapāramippattā    ādibrahmacariyaṃ   paṭijānanti
seyyathāpi  brāhmaṇā  tevijjā  .  santi pana bhāradvāja eke
samaṇabrāhmaṇā   kevalaṃ   saddhāmattakena  diṭṭhadhammābhiññāvosāna-
pāramippattā  ādibrahmacariyaṃ  paṭijānanti seyyathāpi takkī vīmaṃsī .
Santi  bhāradvāja  eke samaṇabrāhmaṇā pubbe ananussutesu dhammesu
sāmaṃyeva   dhammaṃ   abhiññāya   diṭṭhadhammābhiññāvosānapāramippattā
ādibrahmacariyaṃ  paṭijānanti  tatra bhāradvāja ye te samaṇabrāhmaṇā
pubbe   ananussutesu   dhammesu   sāmaṃyeva  dhammaṃ  abhiññāya
diṭṭhadhammābhiññāvosānapāramippattā    ādibrahmacariyaṃ   paṭijānanti
tesāhamasmi  tadimināpetaṃ  bhāradvāja  pariyāyena veditabbaṃ . yathā
ye  te  samaṇabrāhmaṇā  pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃyeva
dhammaṃ      abhiññāya     diṭṭhadhammābhiññāvosānapāramippattā
ādibrahmacariyaṃ paṭijānanti tesāhamasmi.
   [738]  Idha me bhāradvāja pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā   kāsāyāni   vatthāni  acchādetvā  agārasmā
@Footnote: 1 Yu. vemattataṃ. 2 Yu. te.
Anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja aparena samayena
daharova  samāno  susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato
paṭhamena vayasā akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ assumukhānaṃ rodantānaṃ kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajiṃ  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno  kiṃkusalagavesī  anuttaraṃ
santivarapadaṃ  pariyesamāno  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso
kālāma imasmiṃ dhammavinaye brahmacariyaṃ caritunti.
   {738.1} Evaṃ vutte bhāradvāja āḷāro kālāmo maṃ etadavoca
viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ
ācariyakaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti . so kho
ahaṃ bhāradvāja nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho
ahaṃ  bhāradvāja  tāvatakeneva  oṭṭhapahatamattena  lapitalāpanamattena
ñāṇavādañca  vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti ca paṭijānāmi
ahañceva  aññe  ca . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi na kho
āḷāro  kālāmo  imaṃ  dhammaṃ kevalaṃ saddhāmattakena sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja viharāmīti pavedeti addhā āḷāro kālāmo
imaṃ dhammaṃ jānaṃ passaṃ viharatīti.
   {738.2} Atha khvāhaṃ bhāradvāja yena āḷāro kālāmo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā āḷāraṃ kālāmaṃ etadavocaṃ kittāvatā no āvuso kālāma imaṃ
Dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  pavedesīti  . evaṃ
vutte  bhāradvāja  āḷāro kālāmo ākiñcaññāyatanaṃ pavedesi .
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja etadahosi na kho āḷārasseva kālāmassa
atthi  saddhā  mayhaṃpatthi  saddhā  na  kho āḷārasseva kālāmassa
atthi viriyaṃ mayhaṃpatthi viriyaṃ sati ... samādhi ... paññā mayhaṃpatthi
paññā  yannūnāhaṃ  yaṃ  dhammaṃ  āḷāro  kālāmo  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja viharāmīti pavedeti tassa dhammassa sacchikiriyāya
padaheyyanti  .  so  kho  ahaṃ  bhāradvāja  nacirasseva khippameva
taṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ.
   {738.3}  Atha  khvāhaṃ  bhāradvāja yena āḷāro kālāmo
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ etadavocaṃ ettāvatā
no  āvuso kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesīti . ettāvatā kho ahaṃ āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  pavedemīti  ahampi kho āvuso ettāvatā
imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharāmīti lābhā
no  āvuso  suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ
sabrahmacāriṃ  passāma  iti  yāhaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedemi  taṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  yaṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  tamahaṃ  dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
Pavedemi  iti  yāhaṃ dhammaṃ jānāmi taṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ
dhammaṃ  jānāsi  tamahaṃ dhammaṃ jānāmi iti yādiso ahaṃ tādiso tuvaṃ
yādiso  tuvaṃ  tādiso  ahaṃ  ehidāni āvuso ubho vasantā imaṃ
gaṇaṃ pariharāmāti . iti kho bhāradvāja āḷāro kālāmo ācariyo
me  samāno antevāsiṃ maṃ samānaṃ attano samasamaṃ ṭhapesi uḷārāya
ca maṃ pūjāya pūjesi . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi nāyaṃ dhammo
nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya [1]-
na  nibbānāya  saṃvattati  yāvadeva  ākiñcaññāyatanūpapattiyāti .
So kho ahaṃ bhāradvāja taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja 2-
pakkāmiṃ.
   [739] So kho ahaṃ bhāradvāja kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā
uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso  rāma  imasmiṃ
dhammavinaye  brahmacariyaṃ  caritunti . evaṃ vutte bhāradvāja uddako
rāmaputto  maṃ  etadavoca  viharatāyasmā  tādiso  ayaṃ  dhammo
yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ ācariyakaṃ abhiññā 3- sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  so  kho  ahaṃ bhāradvāja nacirasseva
khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho ahaṃ bhāradvāja tāvatakeneva
oṭṭhapahatamattena    lapitalāpanamattena   ñāṇavādañca   vadāmi
theravādañca  jānāmi  passāmīti  ca  paṭijānāmi  ahañceva  aññe
@Footnote: 1 Yu. etthantare na sambodhāyāti dissati. 2 Yu. nibbijjāpakkamiṃ.
@3 Yu. sayaṃ abhiññā.
Ca . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi na kho rāmo imaṃ dhammaṃ kevalaṃ
saddhāmattakena   sayaṃ   abhiññā   sacchikatvā   upasampajja
viharāmīti pavedeti 1- addhā rāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ passaṃ viharatīti 2-.
   {739.1}  Atha  khvāhaṃ  bhāradvāja yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ kittāvatā
no āvuso rāma 3- imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesīti  .  evaṃ  vutte  bhāradvāja  uddako  rāmaputto
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  pavedesi  .  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja
etadahosi na kho rāmasseva ahosi saddhā mayhaṃpatthi saddhā na kho
rāmasseva ahosi viriyaṃ .pe. sati ... samādhi ... Paññā mayhaṃpatthi
paññā  yannūnāhaṃ  yaṃ  dhammaṃ  rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedesi  tassa  dhammassa  sacchikiriyāya
padaheyyanti  .  so  kho ahaṃ bhāradvāja nacirasseva khippameva taṃ
dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ.
   {739.2}  Atha  khvāhaṃ  bhāradvāja yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ etadavocaṃ ettāvatā
no āvuso rāma 4- imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesīti . ettāvatā 5- kho ahaṃ āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja pavedemīti 6- ahampi kho āvuso ettāvatā
imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharāmīti lābhā no āvuso
@Footnote: 1 Yu. pavedesi. 2 Yu. vihāsīti. 3-4 Yu. rāmo. 5 Yu. ettāvatā kho āvuso
@rāmo ... pavedesīti. 6 Yu. pavedesīti.
Suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ  āyasmantaṃ  tādisaṃ  sabrahmacāriṃ
passāma  iti  yaṃ  dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesi  taṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja
vihāsi  1-  yaṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā upasampajja
vihāsi  taṃ  dhammaṃ  rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja
pavedesi iti yaṃ dhammaṃ rāmo abhiññāsi 2- taṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi
yaṃ  tvaṃ  dhammaṃ  jānāsi  taṃ  dhammaṃ rāmo abhiññāsi iti yādiso
rāmo  ahosi  tādiso  tuvaṃ  yādiso tuvaṃ tādiso rāmo ahosi
ehidāni āvuso tuvaṃ imaṃ gaṇaṃ pariharāti.
   {739.3} Iti kho bhāradvāja uddako rāmaputto sabrahmacārī me
samāno ācariyaṭṭhāneva 3- maṃ ṭhapesi uḷārāya ca maṃ pūjāya pūjesi.
Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi nāyaṃ dhammo nibbidāya na virāgāya
na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
saṃvattati  yāvadeva  nevasaññānāsaññāyatanūpapattiyāti  .  so  kho
ahaṃ bhāradvāja taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja pakkāmiṃ.
   [740] So kho ahaṃ bhāradvāja kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  magadhesu  anupubbena  cārikaṃ caramāno yena uruvelā
senānigamo  tadavasari  4- . tatthaddasaṃ ramaṇīyaṃ bhūmibhāgaṃ pāsādikañca
vanasaṇḍaṃ   nadiñca   sandantiṃ  sītūdakaṃ  5-  supatitthaṃ  ramaṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. viharasi. 2 Yu. aññāsi. 3 Yu. ācariyaṭṭhāne ca. 4 Yu. tadavasariṃ.
@5 Yu. setakaṃ.
Samantā 1- gocaragāmaṃ . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi ramaṇīyo
vata  bhūmibhāgo  pāsādiko  ca  vanasaṇḍo nadī ca sandantī sītūdakā
supatitthā  ramaṇīyā  samantā  ca  gocaragāmo alaṃ vatidaṃ kulaputtassa
padhānatthikassa padhānāyāti . so kho ahaṃ bhāradvāja tattheva nisīdiṃ
alamidaṃ padhānāyāti.
   [741] Apissu maṃ bhāradvāja tisso upamā paṭibhaṃsu anacchariyā
pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi bhāradvāja allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ
udake  nikkhittaṃ  .  atha  puriso  āgaccheyya uttarāraṇiṃ ādāya
aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo  pātukarissāmīti  .  taṃ kiṃ maññasi
bhāradvāja  api  nu  so  puriso amuṃ allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ udake
nikkhittaṃ  uttarāraṇiṃ  ādāya  abhimatthento  aggiṃ  abhinibbatteyya
tejo pātukareyyāti . no hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu aduñhi
bho  gotama  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  tañca  pana  udake  nikkhittaṃ
yāvadeva ca pana so puriso kilamathassa vighātassa bhāgī assāti.
   {741.1} Evameva kho bhāradvāja ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā
vā kāyena ceva kāmehi avūpakaṭṭhā viharanti . Yo ca nesaṃ kāmesu
kāmacchando  kāmasneho  kāmamucchā  kāmapipāsā kāmapariḷāho so
ca ajjhattaṃ na supahīno hoti na supaṭippassaddho . opakkamikā cepi
te  bhonto samaṇabrāhmaṇā dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti
abhabbāva te ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāya . no cepi
@Footnote: 1 Yu. samantā ca.
Te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyanti  abhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya  .  ayaṃ  kho  maṃ  bhāradvāja  paṭhamā upamā paṭibhāsi
anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [742]  Aparāpi  kho  maṃ bhāradvāja dutiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  bhāradvāja  allaṃ
kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  .  atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo
pātukarissāmīti  .  taṃ  kiṃ  maññasi bhāradvāja api nu so puriso
amuṃ  allaṃ  kaṭṭhaṃ sasnehaṃ ārakā udakā thale nikkhittaṃ uttarāraṇiṃ
ādāya  abhimatthento aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti .
No hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu aduñhi bho gotama allaṃ kaṭṭhaṃ
sasnehaṃ kiñcāpi ārakā udakā thale nikkhittaṃ yāvadeva ca pana so
puriso kilamathassa vighātassa bhāgī assāti.
   {742.1} Evameva kho bhāradvāja ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā
vā kāyena ceva kāmehi vūpakaṭṭhā 1- viharanti. Yo ca nesaṃ kāmesu
kāmacchando kāmasneho kāmamucchā kāmapipāsā kāmapariḷāho so ca
ajjhattaṃ  na  supahīno hoti na supaṭippassaddho . opakkamikā cepi
te  bhonto samaṇabrāhmaṇā dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti
abhabbāva te ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāya . no cepi
@Footnote: 1 Yu. avūpakaṭṭhā.
Te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyanti  abhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya  .  ayaṃ  kho  maṃ  bhāradvāja  dutiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [743]  Aparāpi  kho  maṃ bhāradvāja tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  bhāradvāja  sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  koḷāpaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  .  atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo
pātukarissāmīti  .  taṃ  kiṃ  maññasi bhāradvāja api nu so puriso
amuṃ  sukkhaṃ  kaṭṭhaṃ koḷāpaṃ ārakā udakā thale nikkhittaṃ uttarāraṇiṃ
ādāya  abhimatthento aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti .
Evaṃ  bho  gotama  taṃ kissa hetu aduñhi bho gotama sukkhaṃ kaṭṭhaṃ
koḷāpaṃ tañca pana ārakā udakā thale nikkhittanti . evameva kho
bhāradvāja  ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena ceva
kāmehi  vūpakaṭṭhā  viharanti  . yo ca nesaṃ kāmesu kāmacchando
kāmasneho  kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  so  ca
ajjhattaṃ   supahīno   hoti   supaṭippassaddho  .  opakkamikā
cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyanti  bhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya   .  no  cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
Opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyanti  bhabbāva
te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya  sambodhāya  .  ayaṃ kho maṃ
bhāradvāja  tatiyā upamā paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā .
Imā  kho  maṃ  bhāradvāja tisso upamā paṭibhaṃsu anacchariyā pubbe
assutapubbā.
   [744]  Tassa  mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā cittaṃ abhiniggaṇheyyaṃ
abhinippīḷeyyaṃ  abhisantāpeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhāmi
abhinippīḷemi  abhisantāpemi  .  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhato
abhinippīḷayato  abhisantāpayato  kacchehi sedā muccanti . seyyathāpi
bhāradvāja balavā puriso dubbalataraṃ purisaṃ sīse vā gahetvā khandhe
vā   gahetvā   abhiniggaṇheyya  abhinippīḷeyya  abhisantāpeyya
evameva  kho  me  bhāradvāja dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ
āhacca  cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato abhisantāpayato
kacchehi sedā muccanti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti
asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā 1- sāraddho ca pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha asammuṭṭhāti dissati.
   [745]  Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃ
jhānaṃ  jhāyeyyanti  . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato
ca  assāsapassāse  uparundhiṃ  .  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu kaṇṇasotehi vātānaṃ
nikkhantānaṃ adhimatto saddo hoti . seyyathāpi nāma kammāragaggariyā
dhamamānāya  adhimatto  saddo  hoti  evameva kho me bhāradvāja
mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu kaṇṇasotehi
vātānaṃ nikkhantānaṃ adhimatto saddo hoti . āraddhaṃ kho pana me
bhāradvāja  viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [746] Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃyeva
jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato  1-  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ  .  tassa  mayhaṃ
bhāradvāja  mukhato  ca nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  adhimattā  vātā  muddhānaṃ ohananti 2- . seyyathāpi
bhāradvāja  balavā  puriso  tiṇhena  sikharena  muddhānaṃ abhimattheyya
evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu   uparuddhesu   adhimattā   vātā   muddhānaṃ
ohananti  3-  .  āraddhaṃ  kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kaṇṇatoti dissati. 2-3 Yu. ūhananti.
Asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā sāraddho ca pana me kāyo
hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa
sato.
   [747]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  yannūnāhaṃ
appānakaṃyeva  jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  sīse  sīsavedanā hoti .
Seyyathāpi  bhāradvāja  balavā  puriso daḷhena varattakkhandhena sīse
sīsavedhanaṃ 1- dadeyya evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato
ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā sīse
sīsavedanā hoti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho ca pana me kāyo  honti
appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [748]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  yannūnāhaṃ
appānakaṃyeva  jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti .
@Footnote: 1 Yu. sīsavedhaṃ.
Seyyathāpi  bhāradvāja  dakkho  goghātako  vā  goghātakantevāsī
vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya evameva kho 1-
bhāradvāja  mukhato  ca nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  2-  adhimattā vātā kucchiṃ parikantanti . āraddhaṃ kho
pana  me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [749] Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃyeva
jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato ca assāsa passāse uparundhiṃ . tassa mayhaṃ bhāradvāja
mukhato  ca  nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu uparuddhesu
adhimatto kāyasmiṃ ḍāho hoti . Seyyathāpi bhāradvāja balavanto [3]-
purisā  dubbalataraṃ  purisaṃ  nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuyā
santāpeyyuṃ [4]- evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimatto  kāyasmiṃ
ḍāho hoti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Apissu maṃ bhāradvāja devatā disvā evamāhaṃsu kālakato samaṇo gotamoti.
@Footnote: 1 Yu. evameva kho me. 2 Yu. mukhato ca .pe. uparuddhesūti ime pāṭhā na dissanti.
@3 Yu. etthantare dveti dissati. 4 Yu. etthantare samparitāpeyyunti
@dissati.
Ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato samaṇo gotamo apica kālaṃ
karotīti . ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato samaṇo gotamo
napi kālaṃ karoti arahaṃ samaṇo gotamo vihāro tveva so arahato
evarūpo hotīti.
   [750]  Tassa  mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
āhārūpacchedāya paṭipajjeyyanti . atha kho maṃ bhāradvāja tā 1-
devatā  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  mā  kho  tvaṃ mārisa sabbaso
āhārūpacchedāya  paṭipajji  sace  kho  tvaṃ  mārisa  sabbaso
āhārūpacchedāya  paṭipajjissasi  tassa  te  mayaṃ  dibbaṃ  ojaṃ
lomakūpehi  ajjhoharissāma  tāya  tuvaṃ  yāpessasīti  .  tassa
mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  ahaṃ  ceva  kho  pana  sabbaso
jaddhukaṃ  2-  paṭijāneyyaṃ  imā  ca kho me devatā dibbaṃ ojaṃ
lomakūpehi  ajjhohareyyuṃ  tāya  cāhaṃ  yāpeyyaṃ  taṃ  mama  assa
musāti  .  so  kho  ahaṃ  bhāradvāja tā devatā paccācikkhāmi
alanti vadāmi.
   [751]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi yannūnāhaṃ thokaṃ
thokaṃ  āhāraṃ  āhareyyaṃ  pasataṃ pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ yadi vā
kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsanti . so kho ahaṃ
bhāradvāja  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhāresiṃ pasataṃ pasataṃ yadi vā
@Footnote: 1 Yu. tāti na dissati. 2 Yu. ajaddhukanti dissati.
Muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsaṃ.
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhārayato pasataṃ
pasataṃ  yadi  vā  muggayūsaṃ  yadi  vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ
yadi vā hareṇukayūsaṃ adhimattakasimānaṃ patto kāyo hoti.
   {751.1} Seyyathāpi nāma asītikapabbāni vā kāḷapabbāni vā
evamevassu me aṅgapaccaṅgāni bhavanti tāyevappāhāratāya. Seyyathāpi
nāma oṭṭhapadaṃ evamevassu me ānisadaṃ hoti tāyevappāhāratāya.
Seyyathāpi nāma vaṭṭanāvaḷī evamevassu me piṭṭhikaṇṭako uṇṇatāvaṇato
hoti  tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma jajjarasālāya 1-
gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu  me  phāsuḷiyo
oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma gambhīre
odapāne  udakatārakā  gambhīragatā okkhāyikā dissanti evamevassu
me  akkhikūpesu  akkhitārakā  gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma tittikālābu āmakacchinno
vātātapena  saṃphusito 2- hoti sammilāto evamevassu me sīsacchavi
saṃphusitā hoti sammilātā tāyevappāhāratāya . So kho ahaṃ bhāradvāja
udaracchaviṃ  parimasissāmīti  piṭṭhikaṇṭakaṃyeva  pariggaṇhāmi  piṭṭhikaṇṭakaṃ
parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi  yāvassu  me  bhāradvāja
udaracchavi piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hoti tāyevappāhāratāya . So kho ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. jarasālāya. 2 Yu. saṃpuṭito.
Bhāradvāja  vaccaṃ  vā  muttaṃ  vā  karissāmīti  tattheva avakujjo
papatāmi tāyevappāhāratāya.
   {751.2} So kho ahaṃ bhāradvāja imameva kāyaṃ assāsento
pāṇinā  gattāni  anumajjāmi  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  pāṇinā
gattāni   anumajjato  pūtimūlāni  lomāni  kāyasmā  papatanti
tāyevappāhāratāya  .  apissu  maṃ  bhāradvāja  manussā  disvā
evamāhaṃsu  kāḷo  samaṇo  gotamoti  .  ekacce  manussā
evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo gotamo sāmo samaṇo gotamoti .
Ekacce  manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo  gotamo  napi
sāmo maṅguracchavī samaṇo gotamoti . yāvassu me bhāradvāja [1]-
parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto upahato hoti tāyevappāhāratāya.
   [752]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi ye kho keci
atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā  dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyiṃsu etāvaparamaṃ nayito bhiyyo yepi 2-
keci  anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyissanti  etāvaparamaṃ  nayito
bhiyyo yepi 3- keci etarahi samaṇā vā brāhmaṇā vā opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti etāvaparamaṃ nayito bhiyyo.
Na  kho  panāhaṃ  imāya  kaṭukāya dukkarakārikāya adhigacchāmi uttariṃ
manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  siyā  nu  kho  añño maggo
@Footnote: 1 Yu. etthantare tāvasaddo dissati. 2-3 Yu. yepi hi keci.
Bodhiyāti  1- . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi abhijānāmi kho
panāhaṃ  pitu sakkassa kammante sītāya jambūchāyāya nisinno vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharitā  siyā  nu  kho  eso maggo
bodhiyāti  2-  .  tassa mayhaṃ bhāradvāja satānusāriviññāṇaṃ ahosi
eseva 3- maggo bodhiyāti 4- . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi
kinnu  kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi yantaṃ sukhaṃ aññatreva kāmehi
aññatra  akusalehi  dhammehīti  . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi
na  kho  ahaṃ  tassa sukhassa bhāyāmi yantaṃ sukhaṃ aññatreva kāmehi
aññatra akusalehi dhammehīti.
   [753]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja etadahosi na kho taṃ sukaraṃ
sukhaṃ  adhigantuṃ  evaṃ  adhimattakasimānaṃ pattakāyena yannūnāhaṃ oḷārikaṃ
āhāraṃ  āhareyyaṃ  odanaṃ kummāsanti . so kho ahaṃ bhāradvāja
oḷārikaṃ  āhāraṃ  āhāresiṃ  odanaṃ  kummāsaṃ . tena kho pana
maṃ  bhāradvāja  samayena  pañca  bhikkhū  paccupaṭṭhitā honti yaṃ no
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  adhigamissati  tanno  ārocessatīti .
Yato  kho  ahaṃ  bhāradvāja  oḷārikaṃ  āhāraṃ āhāresiṃ odanaṃ
kummāsaṃ  atha  me  te  pañca  bhikkhū nibbijja pakkamiṃsu bāhulliko
samaṇo gotamo padhānavibbhanto āvatto bāhullāyāti.
   [754] So kho ahaṃ bhāradvāja oḷārikaṃ āhāraṃ āharitvā 5-
@Footnote:1-2-4 Yu. bodhāyāti. 3 Yu. esova. 5 Yu. āhāretvā.
Balaṃ  gahetvā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ pītiyā ca virāgā upekkhako ca vihāsi sato ca sampajāno
sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedesiṃ  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako
satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  sukhassa  ca
pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ.
   [755]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ   anussarāmi   seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi
jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussarāmi  .  ayaṃ  kho  me  bhāradvāja rattiyā paṭhame yāme
paṭhamā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   [756]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
.pe.  yathākammūpage  satte pajānāmi . ayaṃ kho me bhāradvāja
rattiyā  majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā avijjā vihatā
vijjā  uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [757]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ . tassa mayhaṃ 1- evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ   vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  2-  khīṇā
jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
abbhaññāsiṃ  .  ayaṃ  kho  me bhāradvāja rattiyā pacchime yāme
@Footnote: 1 Yu. me. 2 Yu. ahosi.
Tatiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharatoti.
   [758]  Evaṃ  vutte  sagāravo māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
aṭṭhitavata  bhoto  gotamassa  padhānaṃ  ahosi  sappurisavata  bhoto
gotamassa  padhānaṃ  ahosi  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  kiṃ
nu kho bho gotama atthi devāti . Ṭhānaso 1- kho panetaṃ bhāradvāja
viditaṃ  yadidaṃ  atthi  devāti  .  kinnu  kho  bho  gotama atthi
devāti  puṭṭho samāno ṭhānaso 2- panetaṃ bhāradvāja viditaṃ yadidaṃ
atthi  devāti  vadesi  nanu bho gotama evaṃ sante tucchā musā
hotīti  .  atthi devāti bhāradvāja puṭṭho samāno atthi devāti
yo vadeyya ṭhānaso viditā me viditāti yo vadeyya. Atha khvettha
viññūpurisena  ekaṃsena niṭṭhaṃ gantuṃ 3- vā yadidaṃ atthi devāti .
Kissa pana me bhavaṃ gotamo ādikeneva na byākāsīti. Uccena 4-
sammataṃ kho etaṃ bhāradvāja lokasmiṃ yadidaṃ atthi devāti.
   [759]  Evaṃ  vutte  sagāravo māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  bhotā  gotamena  anekapariyāyena
@Footnote: 1-2 Yu. ṭhānaso me taṃ. 3 Yu. gantabbaṃ. 4 Yu. ucce.
Dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  1-  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Sagāravasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Brāhmaṇavaggo pañcamo.
           ------------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
    brahmāyu selassalāyano   ghoṭamukho ca brāhmaṇo
    esucaṅkī dhanañjānī       vāseṭṭho subhagāravo.
          Majjhimapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.
            -------
@Footnote: Yu. bhagavantaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 667-689. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13650              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13650              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=734&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=734              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]