ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Sagaravasuttam
   [734] Evamme sutam ekam samayam bhagava kosalesu carikam carati
mahata  bhikkhusanghena saddhim . tena kho pana samayena dhananjani 1-
nama  brahmani  paccalakappe  2-  pativasati abhippasanna buddhe ca
dhamme  ca  sanghe ca . atha kho dhananjani brahmani upakkhalitva
tikkhattum udanam udanesi namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa ...
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassati.
   [735] Tena kho pana samayena sagaravo 3- nama manavo paccalakappe
pativasati  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam  sakkharappabhedanam
itihasapancamanam  padako  veyyakarano  lokayata  mahapurisalakkhanesu
anavayo  . assosi kho sagaravo manavo dhananjaniya brahmaniya
evam  vacam  bhasamanaya  sutvana  dhananjanim  brahmanim etadavoca
avabhuta  ca  yam  dhananjani  brahmani  parabhuta  ca yam dhananjani
brahmani   vijjamananam   tevijjanam   brahmananam  atha  ca
pana  tassa  mundakassa  samanassa  vannam  bhasatiti  .  na  hi pana
tvam  tata  bhadramukha  tassa  bhagavato  silapannanam  janasi  sace
tvam  tata  bhadramukha  tassa bhagavato silapannanam janeyyasi na tvam
tata  bhadramukha tam bhagavantam akkositabbam paribhasitabbam manneyyasiti .
Tenahi  bhoti  yada  samano  4-  paccalakappam  anuppatto  hoti
@Footnote: 1 Yu. dhananjani. 2 Yu. candalakappe. 3 Yu. samgaravo. 4 Yu. samano gotamo.
Atha  1-  me  aroceyyasiti . evam bhadramukhati kho dhananjani
brahmani sagaravassa manavassa paccassosi.
   [736] Atha kho bhagava kosalesu anupubbena carikam caramano
yena  paccalakappam  tadavasari . tatra sudam bhagava paccalakappe viharati
todeyyanam  brahmananam  ambavane  .  assosi  kho  dhananjani
brahmani   bhagava  kira  paccalakappam  anuppatto  paccalakappe
viharati  todeyyanam  brahmananam  ambavaneti . atha kho dhananjani
brahmani  yena  sagaravo  manavo  tenupasankami  upasankamitva
sagaravam manavam etadavoca ayam tata bhadramukha so bhagava paccalakappam
anuppatto   paccalakappe   viharati   todeyyanam   brahmananam
ambavane  yassadani  tvam  tata  bhadramukha  kalam mannasiti . evam
bhotiti  kho  sagaravo  manavo dhananjaniya brahmaniya patissutva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  sagaravo  manavo  bhagavantam  etadavoca
santi  kho  bho  gotama  eke  samanabrahmana  ditthadhammabhinna-
vosanaparamippatta   adibrahmacariyam   patijananti  tatra  bho
gotama   ye   te   samanabrahmana   ditthadhammabhinnavosana-
paramippatta  adibrahmacariyam  patijananti  tesam  bhavam  gotamo
katamoti.
   [737]   Ditthadhammabhinnavosanaparamippattanam  adibrahmacariyam
@Footnote: 1 Yu. atha kho me.
Patijanantanampi  kho  aham  bharadvaja  vemattam  1-  vadami santi
bharadvaja  eke  samanabrahmana  anussavika tena 2- anussavena
ditthadhammabhinnavosanaparamippatta    adibrahmacariyam   patijananti
seyyathapi  brahmana  tevijja  .  santi pana bharadvaja eke
samanabrahmana   kevalam   saddhamattakena  ditthadhammabhinnavosana-
paramippatta  adibrahmacariyam  patijananti seyyathapi takki vimamsi .
Santi  bharadvaja  eke samanabrahmana pubbe ananussutesu dhammesu
samamyeva   dhammam   abhinnaya   ditthadhammabhinnavosanaparamippatta
adibrahmacariyam  patijananti  tatra bharadvaja ye te samanabrahmana
pubbe   ananussutesu   dhammesu   samamyeva  dhammam  abhinnaya
ditthadhammabhinnavosanaparamippatta    adibrahmacariyam   patijananti
tesahamasmi  tadiminapetam  bharadvaja  pariyayena veditabbam . yatha
ye  te  samanabrahmana  pubbe  ananussutesu  dhammesu  samamyeva
dhammam      abhinnaya     ditthadhammabhinnavosanaparamippatta
adibrahmacariyam patijananti tesahamasmi.
   [738]  Idha me bharadvaja pubbeva sambodha anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  sambadho  gharavaso  rajapatho
abbhokaso  pabbajja nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam
ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum
oharetva   kasayani   vatthani  acchadetva  agarasma
@Footnote: 1 Yu. vemattatam. 2 Yu. te.
Anagariyam pabbajeyyanti . so kho aham bharadvaja aparena samayena
daharova  samano  susukalakeso  bhadrena  yobbanena  samannagato
pathamena vayasa akamakanam matapitunam assumukhanam rodantanam kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajim  .  so  evam  pabbajito  samano  kimkusalagavesi  anuttaram
santivarapadam  pariyesamano  yena  alaro  kalamo  tenupasankamim
upasankamitva  alaram  kalamam  etadavocam  icchamaham  avuso
kalama imasmim dhammavinaye brahmacariyam caritunti.
   {738.1} Evam vutte bharadvaja alaro kalamo mam etadavoca
viharatayasma tadiso ayam dhammo yattha vinnu puriso nacirasseva sakam
acariyakam  abhinna  sacchikatva  upasampajja vihareyyati . so kho
aham bharadvaja nacirasseva khippameva tam dhammam pariyapunim . so kho
aham  bharadvaja  tavatakeneva  otthapahatamattena  lapitalapanamattena
nanavadanca  vadami  theravadanca  janami  passamiti ca patijanami
ahanceva  anne  ca . tassa mayham bharadvaja etadahosi na kho
alaro  kalamo  imam  dhammam kevalam saddhamattakena sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja viharamiti pavedeti addha alaro kalamo
imam dhammam janam passam viharatiti.
   {738.2} Atha khvaham bharadvaja yena alaro kalamo tenupasankamim
upasankamitva alaram kalamam etadavocam kittavata no avuso kalama imam
Dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedesiti  . evam
vutte  bharadvaja  alaro kalamo akincannayatanam pavedesi .
Tassa  mayham  bharadvaja etadahosi na kho alarasseva kalamassa
atthi  saddha  mayhampatthi  saddha  na  kho alarasseva kalamassa
atthi viriyam mayhampatthi viriyam sati ... samadhi ... panna mayhampatthi
panna  yannunaham  yam  dhammam  alaro  kalamo  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja viharamiti pavedeti tassa dhammassa sacchikiriyaya
padaheyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  nacirasseva khippameva
tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.
   {738.3}  Atha  khvaham  bharadvaja yena alaro kalamo
tenupasankamim  upasankamitva  alaram  kalamam etadavocam ettavata
no  avuso kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
pavedesiti . ettavata kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  pavedemiti  ahampi kho avuso ettavata
imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharamiti labha
no  avuso  suladdham  no  avuso  ye  mayam ayasmantam tadisam
sabrahmacarim  passama  iti  yaham  dhammam  sayam  abhinna sacchikatva
upasampajja  pavedemi  tam  tvam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  yam  tvam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  tamaham  dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
Pavedemi  iti  yaham dhammam janami tam tvam dhammam janasi yam tvam
dhammam  janasi  tamaham dhammam janami iti yadiso aham tadiso tuvam
yadiso  tuvam  tadiso  aham  ehidani avuso ubho vasanta imam
ganam pariharamati . iti kho bharadvaja alaro kalamo acariyo
me  samano antevasim mam samanam attano samasamam thapesi ularaya
ca mam pujaya pujesi . tassa mayham bharadvaja etadahosi nayam dhammo
nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya [1]-
na  nibbanaya  samvattati  yavadeva  akincannayatanupapattiyati .
So kho aham bharadvaja tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja 2-
pakkamim.
   [739] So kho aham bharadvaja kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  yena  uddako  ramaputto  tenupasankamim upasankamitva
uddakam  ramaputtam  etadavocam  icchamaham  avuso  rama  imasmim
dhammavinaye  brahmacariyam  caritunti . evam vutte bharadvaja uddako
ramaputto  mam  etadavoca  viharatayasma  tadiso  ayam  dhammo
yattha vinnu puriso nacirasseva sakam acariyakam abhinna 3- sacchikatva
upasampajja  vihareyyati  .  so  kho  aham bharadvaja nacirasseva
khippameva tam dhammam pariyapunim . so kho aham bharadvaja tavatakeneva
otthapahatamattena    lapitalapanamattena   nanavadanca   vadami
theravadanca  janami  passamiti  ca  patijanami  ahanceva  anne
@Footnote: 1 Yu. etthantare na sambodhayati dissati. 2 Yu. nibbijjapakkamim.
@3 Yu. sayam abhinna.
Ca . tassa mayham bharadvaja etadahosi na kho ramo imam dhammam kevalam
saddhamattakena   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja
viharamiti pavedeti 1- addha ramo imam dhammam janam passam viharatiti 2-.
   {739.1}  Atha  khvaham  bharadvaja yena uddako ramaputto
tenupasankamim  upasankamitva  uddakam  ramaputtam  etadavocam kittavata
no avuso rama 3- imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
pavedesiti  .  evam  vutte  bharadvaja  uddako  ramaputto
nevasannanasannayatanam  pavedesi  .  tassa  mayham  bharadvaja
etadahosi na kho ramasseva ahosi saddha mayhampatthi saddha na kho
ramasseva ahosi viriyam .pe. sati ... samadhi ... Panna mayhampatthi
panna  yannunaham  yam  dhammam  ramo  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  viharamiti  pavedesi  tassa  dhammassa  sacchikiriyaya
padaheyyanti  .  so  kho aham bharadvaja nacirasseva khippameva tam
dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.
   {739.2}  Atha  khvaham  bharadvaja yena uddako ramaputto
tenupasankamim  upasankamitva  uddakam  ramaputtam etadavocam ettavata
no avuso rama 4- imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
pavedesiti . ettavata 5- kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna
sacchikatva upasampajja pavedemiti 6- ahampi kho avuso ettavata
imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti labha no avuso
@Footnote: 1 Yu. pavedesi. 2 Yu. vihasiti. 3-4 Yu. ramo. 5 Yu. ettavata kho avuso
@ramo ... pavedesiti. 6 Yu. pavedesiti.
Suladdham  no  avuso  ye  mayam  ayasmantam  tadisam  sabrahmacarim
passama  iti  yam  dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja
pavedesi  tam  tvam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
vihasi  1-  yam  tvam  dhammam  sayam  abhinna sacchikatva upasampajja
vihasi  tam  dhammam  ramo  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
pavedesi iti yam dhammam ramo abhinnasi 2- tam tvam dhammam janasi
yam  tvam  dhammam  janasi  tam  dhammam ramo abhinnasi iti yadiso
ramo  ahosi  tadiso  tuvam  yadiso tuvam tadiso ramo ahosi
ehidani avuso tuvam imam ganam pariharati.
   {739.3} Iti kho bharadvaja uddako ramaputto sabrahmacari me
samano acariyatthaneva 3- mam thapesi ularaya ca mam pujaya pujesi.
Tassa mayham bharadvaja etadahosi nayam dhammo nibbidaya na viragaya
na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya
samvattati  yavadeva  nevasannanasannayatanupapattiyati  .  so  kho
aham bharadvaja tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja pakkamim.
   [740] So kho aham bharadvaja kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  magadhesu  anupubbena  carikam caramano yena uruvela
senanigamo  tadavasari  4- . tatthaddasam ramaniyam bhumibhagam pasadikanca
vanasandam   nadinca   sandantim  situdakam  5-  supatittham  ramaniyam
@Footnote: 1 Yu. viharasi. 2 Yu. annasi. 3 Yu. acariyatthane ca. 4 Yu. tadavasarim.
@5 Yu. setakam.
Samanta 1- gocaragamam . tassa mayham bharadvaja etadahosi ramaniyo
vata  bhumibhago  pasadiko  ca  vanasando nadi ca sandanti situdaka
supatittha  ramaniya  samanta  ca  gocaragamo alam vatidam kulaputtassa
padhanatthikassa padhanayati . so kho aham bharadvaja tattheva nisidim
alamidam padhanayati.
   [741] Apissu mam bharadvaja tisso upama patibhamsu anacchariya
pubbe  assutapubba  .  seyyathapi bharadvaja allam kattham sasneham
udake  nikkhittam  .  atha  puriso  agaccheyya uttararanim adaya
aggim  abhinibbattessami  tejo  patukarissamiti  .  tam kim mannasi
bharadvaja  api  nu  so  puriso amum allam kattham sasneham udake
nikkhittam  uttararanim  adaya  abhimatthento  aggim  abhinibbatteyya
tejo patukareyyati . no hidam bho gotama tam kissa hetu adunhi
bho  gotama  allam  kattham  sasneham  tanca  pana  udake  nikkhittam
yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {741.1} Evameva kho bharadvaja ye hi keci samana va brahmana
va kayena ceva kamehi avupakattha viharanti . Yo ca nesam kamesu
kamacchando  kamasneho  kamamuccha  kamapipasa kamaparilaho so
ca ajjhattam na supahino hoti na supatippassaddho . opakkamika cepi
te  bhonto samanabrahmana dukkha tippa katuka vedana vediyanti
abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . no cepi
@Footnote: 1 Yu. samanta ca.
Te  bhonto  samanabrahmana  opakkamika  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyanti  abhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya
sambodhaya  .  ayam  kho  mam  bharadvaja  pathama upama patibhasi
anacchariya pubbe assutapubba.
   [742]  Aparapi  kho  mam bharadvaja dutiya upama patibhasi
anacchariya  pubbe  assutapubba  .  seyyathapi  bharadvaja  allam
kattham  sasneham  araka  udaka  thale  nikkhittam  .  atha puriso
agaccheyya  uttararanim  adaya  aggim  abhinibbattessami  tejo
patukarissamiti  .  tam  kim  mannasi bharadvaja api nu so puriso
amum  allam  kattham sasneham araka udaka thale nikkhittam uttararanim
adaya  abhimatthento aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati .
No hidam bho gotama tam kissa hetu adunhi bho gotama allam kattham
sasneham kincapi araka udaka thale nikkhittam yavadeva ca pana so
puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {742.1} Evameva kho bharadvaja ye hi keci samana va brahmana
va kayena ceva kamehi vupakattha 1- viharanti. Yo ca nesam kamesu
kamacchando kamasneho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho so ca
ajjhattam  na  supahino hoti na supatippassaddho . opakkamika cepi
te  bhonto samanabrahmana dukkha tippa katuka vedana vediyanti
abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . no cepi
@Footnote: 1 Yu. avupakattha.
Te  bhonto  samanabrahmana  opakkamika  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyanti  abhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya
sambodhaya  .  ayam  kho  mam  bharadvaja  dutiya upama patibhasi
anacchariya pubbe assutapubba.
   [743]  Aparapi  kho  mam bharadvaja tatiya upama patibhasi
anacchariya  pubbe  assutapubba  .  seyyathapi  bharadvaja  sukkham
kattham  kolapam  araka  udaka  thale  nikkhittam  .  atha puriso
agaccheyya  uttararanim  adaya  aggim  abhinibbattessami  tejo
patukarissamiti  .  tam  kim  mannasi bharadvaja api nu so puriso
amum  sukkham  kattham kolapam araka udaka thale nikkhittam uttararanim
adaya  abhimatthento aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati .
Evam  bho  gotama  tam kissa hetu adunhi bho gotama sukkham kattham
kolapam tanca pana araka udaka thale nikkhittanti . evameva kho
bharadvaja  ye hi keci samana va brahmana va kayena ceva
kamehi  vupakattha  viharanti  . yo ca nesam kamesu kamacchando
kamasneho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho  so  ca
ajjhattam   supahino   hoti   supatippassaddho  .  opakkamika
cepi  te  bhonto  samanabrahmana  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyanti  bhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya
sambodhaya   .  no  cepi  te  bhonto  samanabrahmana
Opakkamika  dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyanti  bhabbava
te  nanaya  dassanaya  anuttaraya  sambodhaya  .  ayam kho mam
bharadvaja  tatiya upama patibhasi anacchariya pubbe assutapubba .
Ima  kho  mam  bharadvaja tisso upama patibhamsu anacchariya pubbe
assutapubba.
   [744]  Tassa  mayham bharadvaja etadahosi yannunaham dantebhi
dantamadhaya  jivhaya  talum  ahacca  cetasa cittam abhinigganheyyam
abhinippileyyam  abhisantapeyyanti . so kho aham bharadvaja dantebhi
dantamadhaya  jivhaya  talum  ahacca  cetasa  cittam abhinigganhami
abhinippilemi  abhisantapemi  .  tassa  mayham  bharadvaja  dantebhi
dantamadhaya  jivhaya  talum  ahacca  cetasa  cittam abhinigganhato
abhinippilayato  abhisantapayato  kacchehi seda muccanti . seyyathapi
bharadvaja balava puriso dubbalataram purisam sise va gahetva khandhe
va   gahetva   abhinigganheyya  abhinippileyya  abhisantapeyya
evameva  kho  me  bharadvaja dantebhi dantamadhaya jivhaya talum
ahacca  cetasa  cittam  abhinigganhato  abhinippilayato abhisantapayato
kacchehi seda muccanti . araddham kho pana me bharadvaja viriyam hoti
asallinam upatthita sati appammuttha 1- saraddho ca pana me kayo hoti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha asammutthati dissati.
   [745]  Tassa mayham bharadvaja etadahosi yannunaham appanakam
jhanam  jhayeyyanti  . so kho aham bharadvaja mukhato ca nasato
ca  assasapassase  uparundhim  .  tassa  mayham  bharadvaja mukhato
ca  nasato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu kannasotehi vatanam
nikkhantanam adhimatto saddo hoti . seyyathapi nama kammaragaggariya
dhamamanaya  adhimatto  saddo  hoti  evameva kho me bharadvaja
mukhato  ca  nasato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu kannasotehi
vatanam nikkhantanam adhimatto saddo hoti . araddham kho pana me
bharadvaja  viriyam  hoti  asallinam  upatthita  sati  appammuttha
saraddho  ca  pana  me  kayo  hoti  appatippassaddho  teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [746] Tassa mayham bharadvaja etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam jhayeyyanti . so kho aham bharadvaja mukhato ca nasato ca
kannasotato  1-  ca  assasapassase  uparundhim  .  tassa  mayham
bharadvaja  mukhato  ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  adhimatta  vata  muddhanam ohananti 2- . seyyathapi
bharadvaja  balava  puriso  tinhena  sikharena  muddhanam abhimattheyya
evameva kho me bharadvaja mukhato ca nasato ca kannasotato ca
assasapassasesu   uparuddhesu   adhimatta   vata   muddhanam
ohananti  3-  .  araddham  kho pana me bharadvaja viriyam hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kannatoti dissati. 2-3 Yu. uhananti.
Asallinam  upatthita  sati  appammuttha saraddho ca pana me kayo
hoti  appatippassaddho  teneva  dukkhappadhanena  padhanabhitunnassa
sato.
   [747]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  yannunaham
appanakamyeva  jhanam jhayeyyanti . so kho aham bharadvaja mukhato
ca  nasato  ca  kannasotato  ca  assasapassase  uparundhim .
Tassa  mayham  bharadvaja  mukhato  ca  nasato  ca kannasotato ca
assasapassasesu  uparuddhesu  adhimatta  sise  sisavedana hoti .
Seyyathapi  bharadvaja  balava  puriso dalhena varattakkhandhena sise
sisavedhanam 1- dadeyya evameva kho me bharadvaja mukhato ca nasato
ca  kannasotato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu  adhimatta sise
sisavedana hoti . araddham kho pana me bharadvaja viriyam hoti asallinam
upatthita  sati  appammuttha  saraddho ca pana me kayo  honti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [748]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  yannunaham
appanakamyeva  jhanam jhayeyyanti . so kho aham bharadvaja mukhato
ca  nasato  ca  kannasotato  ca  assasapassase  uparundhim .
Tassa  mayham  bharadvaja  mukhato  ca  nasato  ca kannasotato ca
assasapassasesu  uparuddhesu  adhimatta  vata kucchim parikantanti .
@Footnote: 1 Yu. sisavedham.
Seyyathapi  bharadvaja  dakkho  goghatako  va  goghatakantevasi
va  tinhena  govikantanena  kucchim  parikanteyya evameva kho 1-
bharadvaja  mukhato  ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  2-  adhimatta vata kucchim parikantanti . araddham kho
pana  me bharadvaja viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha
saraddho  ca  pana  me  kayo  hoti  appatippassaddho  teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [749] Tassa mayham bharadvaja etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam jhayeyyanti . so kho aham bharadvaja mukhato ca nasato ca
kannasotato ca assasa passase uparundhim . tassa mayham bharadvaja
mukhato  ca  nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu
adhimatto kayasmim daho hoti . Seyyathapi bharadvaja balavanto [3]-
purisa  dubbalataram  purisam  nanabahasu  gahetva  angarakasuya
santapeyyum [4]- evameva kho me bharadvaja mukhato ca nasato ca
kannasotato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu  adhimatto  kayasmim
daho hoti . araddham kho pana me bharadvaja viriyam hoti asallinam
upatthita  sati  appammuttha  saraddho  ca  pana me kayo hoti
appatippassaddho  teneva  dukkhappadhanena  padhanabhitunnassa  sato .
Apissu mam bharadvaja devata disva evamahamsu kalakato samano gotamoti.
@Footnote: 1 Yu. evameva kho me. 2 Yu. mukhato ca .pe. uparuddhesuti ime patha na dissanti.
@3 Yu. etthantare dveti dissati. 4 Yu. etthantare samparitapeyyunti
@dissati.
Ekacca devata evamahamsu na kalakato samano gotamo apica kalam
karotiti . ekacca devata evamahamsu na kalakato samano gotamo
napi kalam karoti araham samano gotamo viharo tveva so arahato
evarupo hotiti.
   [750]  Tassa  mayham bharadvaja etadahosi yannunaham sabbaso
aharupacchedaya patipajjeyyanti . atha kho mam bharadvaja ta 1-
devata  upasankamitva  etadavocum  ma  kho  tvam marisa sabbaso
aharupacchedaya  patipajji  sace  kho  tvam  marisa  sabbaso
aharupacchedaya  patipajjissasi  tassa  te  mayam  dibbam  ojam
lomakupehi  ajjhoharissama  taya  tuvam  yapessasiti  .  tassa
mayham  bharadvaja  etadahosi  aham  ceva  kho  pana  sabbaso
jaddhukam  2-  patijaneyyam  ima  ca kho me devata dibbam ojam
lomakupehi  ajjhohareyyum  taya  caham  yapeyyam  tam  mama  assa
musati  .  so  kho  aham  bharadvaja ta devata paccacikkhami
alanti vadami.
   [751]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi yannunaham thokam
thokam  aharam  ahareyyam  pasatam pasatam yadi va muggayusam yadi va
kulatthayusam yadi va kalayayusam yadi va harenukayusanti . so kho aham
bharadvaja  thokam  thokam  aharam  aharesim pasatam pasatam yadi va
@Footnote: 1 Yu. tati na dissati. 2 Yu. ajaddhukanti dissati.
Muggayusam yadi va kulatthayusam yadi va kalayayusam yadi va harenukayusam.
Tassa  mayham  bharadvaja  thokam  thokam  aharam  aharayato pasatam
pasatam  yadi  va  muggayusam  yadi  va kulatthayusam yadi va kalayayusam
yadi va harenukayusam adhimattakasimanam patto kayo hoti.
   {751.1} Seyyathapi nama asitikapabbani va kalapabbani va
evamevassu me angapaccangani bhavanti tayevappaharataya. Seyyathapi
nama otthapadam evamevassu me anisadam hoti tayevappaharataya.
Seyyathapi nama vattanavali evamevassu me pitthikantako unnatavanato
hoti  tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama jajjarasalaya 1-
gopanasiyo  oluggavilugga  bhavanti  evamevassu  me  phasuliyo
oluggavilugga bhavanti tayevappaharataya . seyyathapi nama gambhire
odapane  udakataraka  gambhiragata okkhayika dissanti evamevassu
me  akkhikupesu  akkhitaraka  gambhiragata  okkhayika  dissanti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama tittikalabu amakacchinno
vatatapena  samphusito 2- hoti sammilato evamevassu me sisacchavi
samphusita hoti sammilata tayevappaharataya . So kho aham bharadvaja
udaracchavim  parimasissamiti  pitthikantakamyeva  parigganhami  pitthikantakam
parimasissamiti  udaracchavimyeva  parigganhami  yavassu  me  bharadvaja
udaracchavi pitthikantakam allina hoti tayevappaharataya . So kho aham
@Footnote: 1 Yu. jarasalaya. 2 Yu. samputito.
Bharadvaja  vaccam  va  muttam  va  karissamiti  tattheva avakujjo
papatami tayevappaharataya.
   {751.2} So kho aham bharadvaja imameva kayam assasento
panina  gattani  anumajjami  tassa  mayham  bharadvaja  panina
gattani   anumajjato  putimulani  lomani  kayasma  papatanti
tayevappaharataya  .  apissu  mam  bharadvaja  manussa  disva
evamahamsu  kalo  samano  gotamoti  .  ekacce  manussa
evamahamsu  na  kalo  samano gotamo samo samano gotamoti .
Ekacce  manussa  evamahamsu  na  kalo  samano  gotamo  napi
samo manguracchavi samano gotamoti . yavassu me bharadvaja [1]-
parisuddho chavivanno pariyodato upahato hoti tayevappaharataya.
   [752]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi ye kho keci
atitamaddhanam  samana  va  brahmana  va  opakkamika  dukkha
tippa katuka vedana vediyimsu etavaparamam nayito bhiyyo yepi 2-
keci  anagatamaddhanam  samana  va  brahmana  va  opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyissanti  etavaparamam  nayito
bhiyyo yepi 3- keci etarahi samana va brahmana va opakkamika
dukkha tippa katuka vedana vediyanti etavaparamam nayito bhiyyo.
Na  kho  panaham  imaya  katukaya dukkarakarikaya adhigacchami uttarim
manussadhamma  alamariyananadassanavisesam  siya  nu  kho  anno maggo
@Footnote: 1 Yu. etthantare tavasaddo dissati. 2-3 Yu. yepi hi keci.
Bodhiyati  1- . tassa mayham bharadvaja etadahosi abhijanami kho
panaham  pitu sakkassa kammante sitaya jambuchayaya nisinno vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham
pathamam  jhanam  upasampajja  viharita  siya  nu  kho  eso maggo
bodhiyati  2-  .  tassa mayham bharadvaja satanusarivinnanam ahosi
eseva 3- maggo bodhiyati 4- . tassa mayham bharadvaja etadahosi
kinnu  kho aham tassa sukhassa bhayami yantam sukham annatreva kamehi
annatra  akusalehi  dhammehiti  . tassa mayham bharadvaja etadahosi
na  kho  aham  tassa sukhassa bhayami yantam sukham annatreva kamehi
annatra akusalehi dhammehiti.
   [753]  Tassa  mayham  bharadvaja etadahosi na kho tam sukaram
sukham  adhigantum  evam  adhimattakasimanam pattakayena yannunaham olarikam
aharam  ahareyyam  odanam kummasanti . so kho aham bharadvaja
olarikam  aharam  aharesim  odanam  kummasam . tena kho pana
mam  bharadvaja  samayena  panca  bhikkhu  paccupatthita honti yam no
samano  gotamo  dhammam  adhigamissati  tanno  arocessatiti .
Yato  kho  aham  bharadvaja  olarikam  aharam aharesim odanam
kummasam  atha  me  te  panca  bhikkhu nibbijja pakkamimsu bahulliko
samano gotamo padhanavibbhanto avatto bahullayati.
   [754] So kho aham bharadvaja olarikam aharam aharitva 5-
@Footnote:1-2-4 Yu. bodhayati. 3 Yu. esova. 5 Yu. aharetva.
Balam  gahetva  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
vihasim  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso
ekodibhavam  avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam upasampajja
vihasim pitiya ca viraga upekkhako ca vihasi sato ca sampajano
sukhanca  kayena  patisamvedesim  yantam  ariya  acikkhanti upekkhako
satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  vihasim  sukhassa  ca
pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja vihasim.
   [755]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnamesim  .  so  anekavihitam
pubbenivasam   anussarami   seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi
jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam
anussarami  .  ayam  kho  me  bharadvaja rattiya pathame yame
pathama  vijja  adhigata  avijja  vihata  vijja  uppanna tamo
vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa  atapino
pahitattassa viharato.
   [756]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
Sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passami  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
.pe.  yathakammupage  satte pajanami . ayam kho me bharadvaja
rattiya  majjhime  yame  dutiya  vijja  adhigata avijja vihata
vijja  uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam
appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [757]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  abbhannasim  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  abbhannasim
ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati  yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati yathabhutam abbhannasim
ayam  asavasamudayoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhoti
yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam
abbhannasim . tassa mayham 1- evam janato evam passato kamasavapi
cittam   vimuccittha  bhavasavapi  cittam  vimuccittha  avijjasavapi
cittam  vimuccittha  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  2-  khina
jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati
abbhannasim  .  ayam  kho  me bharadvaja rattiya pacchime yame
@Footnote: 1 Yu. me. 2 Yu. ahosi.
Tatiya  vijja  adhigata  avijja  vihata  vijja  uppanna tamo
vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa  atapino
pahitattassa viharatoti.
   [758]  Evam  vutte  sagaravo manavo bhagavantam etadavoca
atthitavata  bhoto  gotamassa  padhanam  ahosi  sappurisavata  bhoto
gotamassa  padhanam  ahosi  yathatam  arahato  sammasambuddhassa  kim
nu kho bho gotama atthi devati . Thanaso 1- kho panetam bharadvaja
viditam  yadidam  atthi  devati  .  kinnu  kho  bho  gotama atthi
devati  puttho samano thanaso 2- panetam bharadvaja viditam yadidam
atthi  devati  vadesi  nanu bho gotama evam sante tuccha musa
hotiti  .  atthi devati bharadvaja puttho samano atthi devati
yo vadeyya thanaso vidita me viditati yo vadeyya. Atha khvettha
vinnupurisena  ekamsena nittham gantum 3- va yadidam atthi devati .
Kissa pana me bhavam gotamo adikeneva na byakasiti. Uccena 4-
sammatam kho etam bharadvaja lokasmim yadidam atthi devati.
   [759]  Evam  vutte  sagaravo manavo bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama  seyyathapi  bho
gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa
va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evameva  bhota  gotamena  anekapariyayena
@Footnote: 1-2 Yu. thanaso me tam. 3 Yu. gantabbam. 4 Yu. ucce.
Dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  1-  gotamam  saranam  gacchami
dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
         Sagaravasuttam nitthitam dasamam.
         Brahmanavaggo pancamo.
           ------------
          Tassa vaggassa uddanam
    brahmayu selassalayano   ghotamukho ca brahmano
    esucanki dhananjani       vasettho subhagaravo.
          Majjhimapannasakam samattam.
            -------
@Footnote: Yu. bhagavantam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 667-689. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13650&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13650&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=734&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=734              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]