ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Kukkurovādasuttaṃ
   [84] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā koliyesu viharati haliddavasanaṃ
nāma koliyānaṃ nigamo . atha kho puṇṇo ca koliyaputto govattiko
acelo  ca  seniyo  kukkuravattiko  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  puṇṇo  koliyaputto  govattiko bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . acelo pana seniyo kukkuravattiko bhagavatā saddhiṃ
sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā kukkurova palikuṇṭhitvā 1-
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamanataṃ  nisinno  kho  puṇṇo koliyaputto
govattiko bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ bhante acelo seniyo kukkuravattiko
dukkarakārako chamāyaṃ 2- nikkhittaṃ bhojanaṃ 3- bhuñjati tassa taṃ kukkuravattaṃ
dīgharattaṃ  samattaṃ  samādinnaṃ  tassa  kā gati ko abhisamparāyoti .
Alaṃ puṇṇa tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ pucchīti.
   {84.1}  Dutiyampikho  puṇṇo  koliyaputto govattiko bhagavantaṃ
etadavoca ayaṃ bhante acelo seniyo kukkuravattiko dukkarakārako chamāyaṃ
nikkhittaṃ bhojanaṃ bhuñjati tassa taṃ kukkuravattaṃ dīgharattaṃ samattaṃ samādinnaṃ
tassa kā gati ko abhisamparāyoti . alaṃ puṇṇa tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ
pucchīti tatiyampi kho puṇṇo koliyaputto govattiko bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Sī. Yu. palikujjitvā . 2 Ma. chamānikkhittaṃ . 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Ayaṃ  bhante  acelo  seniyo  kukkuravattiko  dukkarakārako chamāyaṃ
nikkhittaṃ  bhojanaṃ  bhuñjati  tassa  taṃ  kukkuravattaṃ  dīgharattaṃ  samattaṃ
samādinnaṃ tassa kā gati ko abhisamparāyoti.
   [85]  Addhā  kho  te  ahaṃ  puṇṇa na labhāmi alaṃ puṇṇa
tiṭṭhatetaṃ  mā  maṃ  etaṃ  pucchīti  apica  te  ahaṃ byākarissāmi
idha  puṇṇa  ekacco  kukkuravattaṃ  bhāveti  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ
kukkurasīlaṃ    bhāveti   paripuṇṇaṃ   abbokiṇṇaṃ   kukkuracittaṃ
bhāveti  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  kukkurākappaṃ  bhāveti  paripuṇṇaṃ
abbokiṇṇaṃ  so  kukkuravattaṃ  bhāvetvā  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ
kukkurasīlaṃ  bhāvetvā  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  kukkuracittaṃ  bhāvetvā
paripuṇṇaṃ   abbokiṇṇaṃ   kukkurākappaṃ   bhāvetvā   paripuṇṇaṃ
abbokiṇṇaṃ   kāyassa  bhedā  parammaraṇā  kukkurānaṃ  sahabyataṃ
upapajjati sace kho panassa evaṃ diṭṭhi hoti imināhaṃ sīlena vā vattena
vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro
vāti  sāssa  1-  hoti  micchādiṭṭhi micchādiṭṭhissa kho ahaṃ puṇṇa
dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññataraṃ  gatiṃ  vadāmi  nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā
iti  kho  puṇṇa  sampajjamānaṃ  kukkuravattaṃ  kukkurānaṃ  sahabyataṃ
upaneti  vipajjamānaṃ  nirayanti  .  evaṃ  vutte  acelo seniyo
kukkuravattiko parodi assūni pavattesi.
   [86]  Atha kho bhagavā puṇṇaṃ koliyaputtaṃ govattikaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. sāyaṃ.
Etaṃ  kho  te  ahaṃ  puṇṇa nālatthaṃ alaṃ puṇṇa tiṭṭhatetaṃ mā maṃ
etaṃ pucchīti 1- . nāhaṃ bhante etaṃ rodāmi yaṃ maṃ bhagavā evamāha
apica  me  idaṃ  bhante  kukkuravattaṃ dīgharattaṃ samattaṃ samādinnaṃ ayaṃ
bhante  puṇṇo  koliyaputto  govattiko  tassa taṃ govattaṃ dīgharattaṃ
samattaṃ  samādinnaṃ tassa kā gati ko abhisamparāyoti . alaṃ seniya
tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ pucchīti . dutiyampi kho acelo seniyo .pe.
Tatiyampi  kho acelo seniyo kukkuravattiko bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante  puṇṇo  koliyaputto  govattiko  tassa taṃ govattaṃ dīgharattaṃ
samattaṃ samādinnaṃ tassa kā gati ko abhisamparāyoti.
   {86.1} Addhā kho te ahaṃ seniya na labhāmi alaṃ seniya tiṭṭhatetaṃ
mā maṃ etaṃ pucchīti apica te ahaṃ byākarissāmi idha seniya ekacco
govattaṃ  bhāveti  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  gosīlaṃ  bhāveti  paripuṇṇaṃ
abbokiṇṇaṃ  gocittaṃ  bhāveti  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  gavākappaṃ
bhāveti  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  so  govattaṃ  bhāvetvā  paripuṇṇaṃ
abbokiṇṇaṃ  gosīlaṃ  bhāvetvā  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  gocittaṃ
bhāvetvā  paripuṇṇaṃ  abbokiṇṇaṃ  gavākappaṃ  bhāvetvā  paripuṇṇaṃ
abbokiṇṇaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  gunnaṃ  sahabyataṃ  upapajjati
sace  kho  panassa  evaṃ diṭṭhi hoti imināhaṃ sīlena vā vattena
vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro
@Footnote: 1 Ma. pucchāti.
Vāti  sāssa  hoti  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhissa  kho  ahaṃ  seniya
dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññataraṃ  gatiṃ  vadāmi  nirayaṃ  vā  tiracchānayoniṃ
vā  iti  kho  seniya  sampajjamānaṃ  govattaṃ  gunnaṃ  sahabyataṃ
upaneti  vipajjamānaṃ  nirayanti  .  evaṃ vutte puṇṇo koliyaputto
govattiko parodi assūni pavattesi.
   [87]  Atha kho bhagavā acelaṃ seniyaṃ kukkuravattikaṃ etadavoca
etaṃ  kho  te  ahaṃ  seniya  nālatthaṃ alaṃ seniya tiṭṭhatetaṃ mā
maṃ  etaṃ  pucchīti  .  nāhaṃ  bhante etaṃ rodāmi yaṃ maṃ bhagavā
evamāha  apica  me  idaṃ  bhante  govattaṃ  dīgharattaṃ  samattaṃ
samādinnaṃ  evaṃ  pasanno  ahaṃ  bhante  bhagavati  pahoti  bhagavā
tathā  dhammaṃ  desetuṃ  yathā  ahañcevimaṃ  govattaṃ pajaheyyaṃ ayañca
acelo  seniyo kukkuravattiko taṃ kukkuravattaṃ pajaheyyāti . tenahi
puṇṇa  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti
kho puṇṇo koliyaputto govattiko bhagavato paccassosi.
   [88]  Bhagavā  etadavoca  cattārīmāni  puṇṇa kammāni mayā
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  paveditāni  katamāni  cattāri  atthi
puṇṇa  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  atthi puṇṇa kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ
atthi  puṇṇa  kammaṃ  kaṇhasukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  atthi  puṇṇa
kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ  akaṇha  asukkavipākaṃ  1-  kammakkhayāya
@Footnote: 1 Sī. Yu. etthanutare kammanti pāṭho dissati.
Saṃvattatīti 1-.
   {88.1}  Katamañca  puṇṇa  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  idha
puṇṇa  ekacco  sabyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
so  sabyāpajjhaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ
lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ
sabyāpajjhā  phassā  phusanti  so  sabyāpajjhehi  phassehi  phuṭṭho
samāno  sabyāpajjhaṃ  vedanaṃ  vedeti  ekantadukkhaṃ  seyyathāpi
sattā  nerayikāti  1-  iti  kho  puṇṇa  bhūtā  bhūtassa upapatti
hoti  yaṃ  karoti  tena  upapajjati  upapannametaṃ  phassā  phusanti
evampāhaṃ  puṇṇa  kammadāyādā  sattāti  vadāmi  idaṃ  vuccati
puṇṇa kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ.
   {88.2}  Katamañca  puṇṇa  kammaṃ  sukkaṃ sukkavipākaṃ idha puṇṇa
ekacco   abyāpajjhaṃ   kāyasaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so
abyāpajjhaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ
lokaṃ  upapajjati tamenaṃ abyāpajjhaṃ lokaṃ upapannaṃ samānaṃ abyāpajjhā
phassā  phusanti so abyāpajjhehi phassehi phuṭṭho samāno abyāpajjhaṃ
vedanaṃ  vedeti  ekantasukhaṃ  seyyathāpi  devā subhakiṇhā iti kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Puṇṇa  bhūtā  bhūtassa  upapatti  hoti  yaṃ  karoti  tena upapajjati
upapannametaṃ  phassā  phusanti  evampāhaṃ  puṇṇa  kammadāyādā
sattāti vadāmi idaṃ vuccati 1- kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ.
   {88.3} Katamañca puṇṇa kammaṃ kaṇha sukkaṃ kaṇha sukkavipākaṃ idha
puṇṇa  ekacco  sabyāpajjhampi abyāpajjhampi kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti
sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so  sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi
manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  lokaṃ
upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  lokaṃ  upapannaṃ
samānaṃ   sabyāpajjhāpi   abyāpajjhāpi   phassā  phusanti  so
sabyāpajjhehipi   abyāpajjhehipi   phassehi   phuṭṭho   samāno
sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  vedanaṃ  vedeti  vokiṇṇaṃ  sukhadukkhaṃ
seyyathāpi  manussā  ekacce  ca  devā ekacce ca vinipātikā
iti kho puṇṇa bhūtā bhūtassa upapatti hoti yaṃ karoti tena upapajjati
upapannametaṃ  2-  phassā  phusanti  evampāhaṃ  puṇṇa  kammadāyādā
sattāti vadāmi idaṃ vuccati puṇṇa kammaṃ kaṇhasukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ.
   {88.4}  Katamañca  puṇṇa  kammaṃ  akaṇhaṃ  asukkaṃ  akaṇha-
asukkavipākaṃ   [3]-   kammakkhayāya   saṃvattati  tatra  puṇṇa
@Footnote: 1 Ma. Yu. puṇṇa . 2 Ma. uppannametaṃ. Yu. upapannamenaṃ . 3 Sī. Yu. kammaṃ.
Yamidaṃ  kammaṃ  kaṇhaṃ  kaṇhavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā  cetanā
yamidaṃ  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā  cetanā
yamidaṃ  kammaṃ  kaṇhasukkaṃ  kaṇhasukkavipākaṃ  tassa  pahānāya  yā
cetanā  idaṃ  vuccati  puṇṇa  kammaṃ akaṇhaṃ asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ
kammakkhayāya  saṃvattati  1-  .  imāni  kho  puṇṇa  cattāri
kammāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānīti.
   [89]  Evaṃ  vutte  puṇṇo koliyaputto govattiko bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
   {89.1} Acelo 2- seniyo kukkuravattiko bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā
ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telapajjotaṃ  dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evameva bhotā gotamena 3- anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ
bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ
bhante  bhagavato  santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti . yo kho
@Footnote: 1 Ma. saṃvattatīti . 2 Ma. Yu. acelo pana . 3 Yu. evamevaṃ bhagavatā.
Seniya  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ  dhammavinaye  ākaṅkhati  pabbajjaṃ
ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro māse parivasati catunnaṃ māsānaṃ
accayena   āraddhacittā   bhikkhū   pabbājenti  upasampādenti
bhikkhubhāvāya apica mettha puggalavemattatā viditāti.
   [90] Sace kho 1- bhante aññatitthiyapubbā imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhantā  pabbajjaṃ  ākaṅkhantā  upasampadaṃ  2- cattāro māse
parivasanti  catunnaṃ  māsānaṃ accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājenti
upasampādenti  bhikkhubhāvāya  ahaṃ  cattāri  vassāni  parivasissāmi
catunnaṃ  3-  vassānaṃ accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājenti 4-
upasampādenti  5-  bhikkhubhāvāyāti  .  alattha  kho  acelo
seniyo  kukkuravattiko bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ .
Acirūpasampanno  kho  panāyasmā seniyo eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī pahitatto viharanto nacirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihāsi khīṇā
jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi.
Aññataro ca 6- kho panāyasmā seniyo arahataṃ ahosīti.
        Kukkurovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. khoti natthi . 2 Ma. te . 3 Yu. maṃ . 4-5 Ma. Yu. ...tu.
@6 Yu. casaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 79-86. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1618              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1618              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=84&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1891              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1891              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]