ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Abhayarājakumārasuttaṃ
   [91] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . atha kho abhayo rājakumāro yena nigantho nāṭaputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi.
   [92] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho abhayaṃ rājakumāraṃ nigantho nāṭaputto
etadavoca  ehi tvaṃ rājakumāra samaṇassa gotamassa vādaṃ āropehi
evaṃ  te  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchissati  1-  abhayena
rājakumārena   samaṇassa   gotamassa  evaṃ  mahiddhikassa  evaṃ
mahānubhāvassa vādo āropitoti.
   {92.1}  Yathākathaṃ  panāhaṃ  bhante  samaṇassa  gotamassa evaṃ
mahiddhikassa  evaṃ  mahānubhāvassa  vādaṃ  āropessāmīti  .  ehi
tvaṃ  rājakumāra  yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkama upasaṅkamitvā
samaṇaṃ gotamaṃ evaṃ vadehi bhāseyya nu kho bhante tathāgato taṃ vācaṃ
yā  sā  vācā  paresaṃ  appiyā amanāpāti sace pana 2- te
samaṇo  gotamo  evaṃ puṭṭho evaṃ byākaroti bhāseyya rājakumāra
tathāgato taṃ vācaṃ yā sā vācā paresaṃ appiyā amanāpāti tamenaṃ
tvaṃ evaṃ vadeyyāsi atha kiñcarahi te bhante puthujjanena nānākaraṇaṃ
puthujjanopi hi taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā vācā paresaṃ appiyā amanāpāti
@Footnote: 1 Yu. abbhuggañchiti. Ma. ubbhuggacchati . 2 Yu. panasaddo natthi.
Sace  pana  te  samaṇo  gotamo  evaṃ  puṭṭho evaṃ byākaroti
na  rājakumāra tathāgato taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā vācā paresaṃ
appiyā  amanāpāti  tamenaṃ  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi  atha kiñcarahi
te  bhante  devadatto  byākato  āpāyiko devadatto nerayiko
devadatto  kappaṭṭho  devadatto  atekiccho  devadattoti  tāya
ca pana te vācāya devadatto kupito ahosi anattamanoti.
   {92.2} Imaṃ kho te rājakumāra samaṇo gotamo ubhatokoṭikaṃ pañhaṃ
puṭṭho  samāno  neva  sakkhiti 1- uggilituṃ neva sakkhiti oggilituṃ
seyyathāpi  nāma purisassa ayasiṅghāṭakaṃ 2- kaṇṭhe vilaggaṃ so neva
sakkuṇeyya  uggilituṃ  neva  3- sakkuṇeyya oggilituṃ evameva kho
te  rājakumāra  samaṇo  gotamo  imaṃ  ubhatokoṭikaṃ  pañhaṃ puṭṭho
samāno neva sakkhiti uggilituṃ neva sakkhiti oggilitunti.
   {92.3} Evaṃ bhanteti kho abhayo rājakumāro niganthassa nāṭaputtassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnassa kho abhayassa rājakumārassa
suriyaṃ  oloketvā  etadahosi  akālo  kho ajja bhagavato vādaṃ
āropetuṃ svedānāhaṃ sake nivesane bhagavato vādaṃ āropessāmīti.
Bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā  svātanāya
attacatuttho  bhattanti  .  adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena .
@Footnote: 1 Ma. sakkhati. Yu. sakkhīti. ito paraṃ īdisapāṭhā evameva pākaṭā.
@2 Yu. ayo.... 3 Ma. na..
Atha kho abhayo rājakumāro bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi 1- . atha kho bhagavā
tassā  rattiyā  accayena  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  abhayassa  rājakumārassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  . atha kho abhayo rājakumāro bhagavantaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā santappesi sampavāresi .
Atha  kho  abhayo  rājakumāro  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [93]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  abhayo rājakumāro bhagavantaṃ
etadavoca  bhāseyya  nu  kho bhante tathāgato taṃ vācaṃ yā sā
vācā  paresaṃ  appiyā  amanāpāti . na khvettha 2- rājakumāra
ekaṃsenāti  .  ettha  bhante  anassuṃ niganthāti . kiṃ pana tvaṃ
rājakumāra evaṃ vadesīti 3- . ettha bhante anassuṃ niganthāti idhāhaṃ
bhante  yena  nigantho  nāṭaputto  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ  ekamantaṃ nisinnaṃ
kho  maṃ bhante nigantho nāṭaputto etadavoca ehi tvaṃ rājakumāra
samaṇassa  gotamassa  vādaṃ āropehi evaṃ te kalyāṇo kittisaddo
abbhuggacchissati  4-  abhayena  rājakumārena  samaṇassa  gotamassa
evaṃ mahiddhikassa evaṃ mahānubhāvassa vādo āropitoti
   {93.1} evaṃ vutte ahaṃ bhante niganthaṃ nāṭaputtaṃ etadavocaṃ yathākathaṃ
@Footnote: 1 Ma. pakkami . 2 Yu. na khottha . 3 Ma. Yu. itisaddo natthi.
@4 Ma. abbhuggacchati. Yu. abbhuggañchīti.
Panāhaṃ  bhante  samaṇassa  gotamassa  evaṃ  mahiddhikassa  evaṃ
mahānubhāvassa  vādaṃ  āropessāmīti  ehi  tvaṃ  rājakumāra yena
samaṇo  gotamo  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  samaṇaṃ  gotamaṃ  evaṃ
vadehi  bhāseyya  nu  kho  bhante  tathāgato  taṃ vācaṃ yā sā
vācā  paresaṃ  appiyā  amanāpāti  sace  te  samaṇo  gotamo
evaṃ  puṭṭho  samāno  1-  evaṃ byākaroti bhāseyya rājakumāra
tathāgato  taṃ  vācaṃ  yā  sā  vācā paresaṃ appiyā amanāpāti
tamenaṃ  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi atha kiñcarahi te bhante puthujjanena
nānākaraṇaṃ puthujjanopi hi taṃ vācaṃ bhāseyya yā sā vācā paresaṃ
appiyā amanāpāti sace pana te samaṇo gotamo evaṃ puṭṭho
   {93.2} evaṃ byākaroti na rājakumāra tathāgato taṃ vācaṃ bhāseyya
yā sā vācā paresaṃ appiyā amanāpāti tamenaṃ tvaṃ evaṃ vadeyyāsi
atha  kiñcarahi  te  bhante  devadatto  byākato  āpāyiko
devadatto  nerayiko  devadatto  kappaṭṭho  devadatto  atekiccho
devadattoti  tāya  ca  pana te vācāya devadatto kupito ahosi
anattamanoti  imaṃ  kho  te rājakumāra samaṇo gotamo ubhatokoṭikaṃ
pañhaṃ  puṭṭho  samāno neva sakkhiti uggilituṃ neva sakkhiti oggilituṃ
seyyathāpi  nāma  purisassa  ayasiṅghāṭakaṃ  kaṇṭhe  vilaggaṃ so neva
sakkuṇeyya  uggilituṃ  neva  sakkuṇeyya  oggilituṃ  evameva  kho
te  rājakumāra  samaṇo  gotamo  imaṃ  ubhatokoṭikaṃ  pañhaṃ puṭṭho
@Footnote: 1 Ma. Yu. samānoti natthi.
Samāno neva sakkhiti uggilituṃ neva sakkhiti oggilitunti.
   [94] Tena kho pana samayena daharo 1- mando uttānaseyyako
abhayassa rājakumārassa aṅke 2- nisinno hoti . atha kho bhagavā
abhayaṃ  rājakumāraṃ  etadavoca  taṃ  kiṃ  maññasi  rājakumāra  sacāyaṃ
kumāro  tuyhaṃ  vā  pamādamanvāya  dhātiyā  vā  pamādamanvāya
kaṭṭhaṃ vā kaṭhalaṃ vā mukhe āhareyya kinti taṃ 3- kareyyāsīti .
Āhareyyassāhaṃ bhante 4- sacāhaṃ bhante na sakkuṇeyyaṃ ādikeneva
āharituṃ  5-  vāmena hatthena sīsaṃ pariggahetvā dakkhiṇena hatthena
vaṅkaṅguliṃ katvā salohitampi āhareyyaṃ taṃ kissa hetu atthi hi 6-
me bhante kumāre anukampāti.
   {94.1} Evameva kho rājakumāra yaṃ tathāgato vācaṃ 7- jānāti
abhūtaṃ  atacchaṃ  anatthasañhitaṃ  sā  ca  paresaṃ  appiyā  amanāpā
na taṃ tathāgato vācaṃ bhāsati yampi tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ
anatthasañhitaṃ  sā  ca  paresaṃ  appiyā  amanāpā  tampi tathāgato
vācaṃ  na  bhāsati  yañca  kho  tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ
atthasañhitaṃ sā ca paresaṃ appiyā amanāpā tatra kālaññū tathāgato
hoti  tassā  vācāya  veyyākaraṇāya  yaṃ tathāgato vācaṃ jānāti
abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ sā ca paresaṃ piyā manāpā taṃ 8- tathāgato
vācaṃ na bhāsati yampi tathāgato vācaṃ jānāti bhūtaṃ tacchaṃ anatthasañhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare kumāroti atthi . 2 Ma. aṅge . 3 Ma. Yu. naṃ.
@4 Ma. sace bhante na sakkuṇeyya . 5 Sī. Yu. āhattuṃ . 6 Yu. hisaddo natthi.
@7 Ma. taṃ vācaṃ . 8 Ma. Yu. na taṃ.
Sā  ca  paresaṃ  piyā  manāpā  tampi tathāgato vācaṃ na bhāsati
yañca  kho  tathāgato  vācaṃ  jānāti  bhūtaṃ  tacchaṃ atthasañhitaṃ sā
ca  paresaṃ  piyā  manāpā  tatra  kālaññū tathāgato hoti tassā
vācāya  byākaraṇāya  1- taṃ kissa hetu atthi hi 2- rājakumāra
tathāgatassa sattesu anukampāti.
   [95]  Ye  me  bhante  khattiyapaṇḍitāpi  brāhmaṇapaṇḍitāpi
gahapatipaṇḍitāpi   samaṇapaṇḍitāpi   pañhaṃ   abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ
upasaṅkamitvā  pucchanti  pubbeva  nu  kho  etaṃ  bhante  bhagavato
cetaso  parivitakkitaṃ  hoti  ye  maṃ upasaṅkamitvā evaṃ pucchissanti
tesāhaṃ  evaṃ  puṭṭho  evaṃ  byākarissāmīti  udāhu  ṭhānasovetaṃ
tathāgataṃ paṭibhātīti 3- . tenahi rājakumāra taññevettha paṭipucchissāmi
yathā  te  khameyya  tathā  naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ  maññasi
rājakumāra  kusalo  tvaṃ  rathassa  aṅgapaccaṅgānanti . evaṃ bhante
kusalo ahaṃ rathassa aṅgapaccaṅgānanti.
   {95.1} Taṃ kiṃ maññasi rājakumāra ye taṃ upasaṅkamitvā evaṃ puccheyyuṃ
kinnāmidaṃ rathassa aṅgapaccaṅganti pubbeva nukho te etaṃ cetaso 4-
parivitakkitaṃ assa ye maṃ upasaṅkamitvā evaṃ pucchissanti tesāhaṃ evaṃ
puṭṭho 5- evaṃ byākarissāmīti udāhu ṭhānasovetaṃ taṃ 6- paṭibhāseyyāti.
Ahaṃ  hi  bhante  rathiko  saññāto  kusalo  rathassa aṅgapaccaṅgānaṃ
sabbāni  me  rathassa  aṅgapaccaṅgāni  suviditāni  ṭhānasovetaṃ  maṃ
@Footnote: 1 Yu. veyyākaraṇāya 2 Yu. hisaddo natthi . 3 Po. paṭibhāseyya . 4 Po. cetasā.
@5 Yu. evaṃ puṭṭhoti dve pāṭhā natthi . 6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Paṭibhāseyyāti  . evameva kho rājakumāra ye te khattiyapaṇḍitāpi
brāhmaṇapaṇḍitāpi    gahapatipaṇḍitāpi    samaṇapaṇḍitāpi    pañhaṃ
abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ  upasaṅkamitvā  pucchissanti  1-  ṭhānasovetaṃ
tathāgataṃ paṭibhāti taṃ kissa hetu sā hi rājakumāra tathāgatassa dhammadhātu
supaṭividdhā  2-  yassā  dhammadhātuyā  supaṭividdhattā  ṭhānasovetaṃ
tathāgataṃ paṭibhātīti.
   [96]  Evaṃ  vutte  abhayo rājakumāro bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti  3-  evameva  bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Abhayarājakumārasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pucchanti . 2 Ma. suppaṭividitā . 3 Yu. dakkhintīti
@dissati. sabbattha īdisameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 87-93. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=91&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2034              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2034              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]