ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Bahuvedaniyasuttaṃ
   [97] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho pañcakaṅgo thapati yenāyasmā
udāyī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [98] Ekamantaṃ nisinno kho so 1- pañcakaṅgo thapati āyasmantaṃ
udāyiṃ  etadavoca  kati  nu  kho  bhante  udāyi vedanā vuttā
bhagavatāti . tisso kho gahapati vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā
dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā imā kho gahapati 2- tisso
vedanā  vuttā bhagavatāti . na kho bhante udāyi tisso vedanā
vuttā  bhagavatā  dve  vedanā  vuttā  bhagavatā  sukhā  vedanā
dukkhā  vedanā  yāyaṃ  bhante adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā
paṇīte  sukhe  vuttā  bhagavatāti  . dutiyampi kho āyasmā udāyī
pañcakaṅgaṃ  thapatiṃ  etadavoca  na  kho gahapati dve vedanā vuttā
bhagavatā tisso vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā dukkhā vedanā
adukkhamasukhā vedanā imā kho gahapati tisso vedanā vuttā bhagavatāti.
   {98.1}  Dutiyampi  kho  pañcakaṅgo  thapati āyasmantaṃ udāyiṃ
etadavoca  na  kho  bhante udāyi tisso vedanā vuttā bhagavatā
dve  vedanā  vuttā bhagavatā sukhā vedanā dukkhā vedanā yāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. thapati.
Bhante  adukkhamasukhā  vedanā  santasmiṃ  esā paṇīte sukhe vuttā
bhagavatāti.
   {98.2}  Tatiyampi  kho  āyasmā  udāyī  pañcakaṅgaṃ  thapatiṃ
etadavoca  na  kho  gahapati  dve vedanā vuttā bhagavatā tisso
vedanā  vuttā  bhagavatā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā  imā  kho  gahapati  tisso  vedanā vuttā bhagavatāti .
Tatiyampi  kho  pañcakaṅgo  thapati  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavoca
na  kho  bhante  udāyi  tisso  vedanā  vuttā  bhagavatā dve
vedanā  vuttā  bhagavatā  sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā  yāyaṃ
bhante  adukkhamasukhā  vedanā  santasmiṃ  esā paṇīte sukhe vuttā
bhagavatāti . neva kho asakkhi 1- āyasmā udāyī pañcakaṅgaṃ thapatiṃ
saññāpetuṃ  na  panāsakkhi  pañcakaṅgo  thapati  āyasmantaṃ  udāyiṃ
saññāpetuṃ.
   [99]  Assosi  kho āyasmā ānando āyasmato udāyissa
pañcakaṅgena  thapatinā  saddhiṃ imaṃ kathāsallāpaṃ . atha kho āyasmā
ānando  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
ānando  yāvatako  ahosi  āyasmato  udāyissa  pañcakaṅgena
thapatinā saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   {99.1} Evaṃ vutte bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca santaññeva
kho  ānanda  pariyāyaṃ  pañcakaṅgo thapati udāyissa nābbhinumodi 2-
@Footnote: 1 Ma. sakkhi . 2 Ma. nābbhanumodi.
Santaññeva  ca  pana  pariyāyaṃ  udāyī  pañcakaṅgassa  thapatissa
nābbhinumodi  dvepānanda  vedanā  vuttā mayā pariyāyena tissopi
vedanā vuttā mayā pariyāyena catassopi 1- vedanā vuttā mayā
pariyāyena  pañcapi  vedanā  vuttā  mayā pariyāyena chapi vedanā
vuttā  mayā pariyāyena aṭṭhārasapi vedanā vuttā mayā pariyāyena
chattiṃsāpi  vedanā  vuttā  mayā  pariyāyena  aṭṭhasatampi  vedanā
vuttā  mayā  pariyāyena  evaṃ  pariyāyadesito kho ānanda mayā
dhammo evaṃ pariyāyadesite kho ānanda mayā dhamme ye aññamaññassa
subhāsitaṃ   sulapitaṃ   na   samanujānissanti   na  samanumaññissanti
na   samanumodissanti   tesametaṃ   pāṭikaṅkhaṃ   bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharissantīti  evaṃ  pariyāyadesito  kho  ānanda  mayā  dhammo
evaṃ  pariyāyadesite  kho  ānanda  mayā dhamme ye aññamaññassa
subhāsitaṃ  sulapitaṃ  samanujānissanti  samanumaññissanti  samanumodissanti
tesametaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  samaggā  sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharissanti.
   [100]  Pañca  kho  ime  ānanda  kāmaguṇā katame pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ...  ghānaviññeyyā gandhā ...
Jivhāviññeyyā  rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā
@Footnote: 1 Ma. catassopi vedanā vuttā mayā pariyāyenāti ime pāṭhā natthi.
Manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime kho ānanda pañca
kāmaguṇā . yaṃ kho ānanda ime pañca kāmaguṇe paṭicca uppajjati
sukhaṃ somanassaṃ idaṃ vuccati kāmasukhaṃ.
   [101]  Yo  kho  ānanda  evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā
sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  idamassa  nānujānāmi  taṃ  kissa
hetu  atthānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  katamañcānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ
abhikkantatarañca  paṇītatarañca  idhānanda  bhikkhu  vivicceva  kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  kho  ānanda  etamhā  sukhā
aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   {101.1} Yo kho ānanda evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  idamassa  nānujānāmi  taṃ  kissa  hetu
atthānanda  etamhā  sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca .
Katamañcānanda   etamhā   sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca
paṇītatarañca  idhānanda  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
idaṃ  kho  ānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca
paṇītatarañca [1]-.
   {101.2} Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
@Footnote: 1 Ma. etthantare "yo kho evaṃ vadeyya .pe. iti dissati. Yu. yo kho ānanda evaṃ
@vadeyya .pe. iti dissati. ito parampi īdisaṭṭhāne pāṭhā evameva ñātabbā.
Paṇītatarañca  idhānanda  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  kho
ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   {101.3} Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca   idhānanda   bhikkhu   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  idaṃ  kho  ānanda  etamhā  sukhā  .pe. katamañcānanda
etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca  paṇītatarañca  idhānanda
bhikkhu   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  kho  ānanda  etamhā
sukhā  .pe. katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca   idhānanda   bhikkhu   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  kho
ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [102] Yo kho ānanda evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā sukhaṃ somanassaṃ
paṭisaṃvedentīti  idamassa  nānujānāmi  taṃ  kissa  hetu  atthānanda
etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca  paṇītatarañca .
Katamañcānanda   etamhā   sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca
paṇītatarañca   idhānanda   bhikkhu  sabbaso  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
Samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  kho
ānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca .
Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  ānanda  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ  vadeyyuṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samaṇo  gotamo  āha  tañca
sukhasmiṃ  paññapeti  tayidaṃ  kiṃsu  tayidaṃ  kathaṃsūti  evaṃvādino ānanda
aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu vacanīyā na kho āvuso bhagavā
sukhaṃyeva  vedanaṃ  sandhāya  sukhasmiṃ  paññapeti apicāvuso yattha yattha
sukhaṃ upalabbhati yahiṃ yahiṃ taṃ taṃ tathāgato sukhasmiṃ paññapetīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Bahuvedaniyasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 94-99. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1929              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1929              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=97&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=97              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2147              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2147              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่