ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Bahuvedaniyasuttam
   [97] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  . atha kho pancakango thapati yenayasma
udayi  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  udayim abhivadetva
ekamantam nisidi.
   [98] Ekamantam nisinno kho so 1- pancakango thapati ayasmantam
udayim  etadavoca  kati  nu  kho  bhante  udayi vedana vutta
bhagavatati . tisso kho gahapati vedana vutta bhagavata sukha vedana
dukkha  vedana  adukkhamasukha vedana ima kho gahapati 2- tisso
vedana  vutta bhagavatati . na kho bhante udayi tisso vedana
vutta  bhagavata  dve  vedana  vutta  bhagavata  sukha  vedana
dukkha  vedana  yayam  bhante adukkhamasukha vedana santasmim esa
panite  sukhe  vutta  bhagavatati  . dutiyampi kho ayasma udayi
pancakangam  thapatim  etadavoca  na  kho gahapati dve vedana vutta
bhagavata tisso vedana vutta bhagavata sukha vedana dukkha vedana
adukkhamasukha vedana ima kho gahapati tisso vedana vutta bhagavatati.
   {98.1}  Dutiyampi  kho  pancakango  thapati ayasmantam udayim
etadavoca  na  kho  bhante udayi tisso vedana vutta bhagavata
dve  vedana  vutta bhagavata sukha vedana dukkha vedana yayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi . 2 Ma. thapati.
Bhante  adukkhamasukha  vedana  santasmim  esa panite sukhe vutta
bhagavatati.
   {98.2}  Tatiyampi  kho  ayasma  udayi  pancakangam  thapatim
etadavoca  na  kho  gahapati  dve vedana vutta bhagavata tisso
vedana  vutta  bhagavata sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha
vedana  ima  kho  gahapati  tisso  vedana vutta bhagavatati .
Tatiyampi  kho  pancakango  thapati  ayasmantam  udayim  etadavoca
na  kho  bhante  udayi  tisso  vedana  vutta  bhagavata dve
vedana  vutta  bhagavata  sukha  vedana  dukkha  vedana  yayam
bhante  adukkhamasukha  vedana  santasmim  esa panite sukhe vutta
bhagavatati . neva kho asakkhi 1- ayasma udayi pancakangam thapatim
sannapetum  na  panasakkhi  pancakango  thapati  ayasmantam  udayim
sannapetum.
   [99]  Assosi  kho ayasma anando ayasmato udayissa
pancakangena  thapatina  saddhim imam kathasallapam . atha kho ayasma
anando  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho ayasma
anando  yavatako  ahosi  ayasmato  udayissa  pancakangena
thapatina saddhim kathasallapo tam sabbam bhagavato arocesi.
   {99.1} Evam vutte bhagava ayasmantam anandam etadavoca santanneva
kho  ananda  pariyayam  pancakango thapati udayissa nabbhinumodi 2-
@Footnote: 1 Ma. sakkhi . 2 Ma. nabbhanumodi.
Santanneva  ca  pana  pariyayam  udayi  pancakangassa  thapatissa
nabbhinumodi  dvepananda  vedana  vutta maya pariyayena tissopi
vedana vutta maya pariyayena catassopi 1- vedana vutta maya
pariyayena  pancapi  vedana  vutta  maya pariyayena chapi vedana
vutta  maya pariyayena attharasapi vedana vutta maya pariyayena
chattimsapi  vedana  vutta  maya  pariyayena  atthasatampi  vedana
vutta  maya  pariyayena  evam  pariyayadesito kho ananda maya
dhammo evam pariyayadesite kho ananda maya dhamme ye annamannassa
subhasitam   sulapitam   na   samanujanissanti   na  samanumannissanti
na   samanumodissanti   tesametam   patikankham   bhandanajata
kalahajata   vivadapanna   annamannam   mukhasattihi   vitudanta
viharissantiti  evam  pariyayadesito  kho  ananda  maya  dhammo
evam  pariyayadesite  kho  ananda  maya dhamme ye annamannassa
subhasitam  sulapitam  samanujanissanti  samanumannissanti  samanumodissanti
tesametam  patikankham  samagga  sammodamana avivadamana khirodakibhuta
annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharissanti.
   [100]  Panca  kho  ime  ananda  kamaguna katame panca
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  sotavinneyya  sadda  ...  ghanavinneyya gandha ...
Jivhavinneyya  rasa ... kayavinneyya photthabba ittha kanta
@Footnote: 1 Ma. catassopi vedana vutta maya pariyayenati ime patha natthi.
Manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  ime kho ananda panca
kamaguna . yam kho ananda ime panca kamagune paticca uppajjati
sukham somanassam idam vuccati kamasukham.
   [101]  Yo  kho  ananda  evam vadeyya etaparamam satta
sukham  somanassam  patisamvedentiti  idamassa  nanujanami  tam  kissa
hetu  atthananda  etamha  sukha  annam  sukham  abhikkantataranca
panitataranca  .  katamancananda  etamha  sukha  annam  sukham
abhikkantataranca  panitataranca  idhananda  bhikkhu  vivicceva  kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  idam  kho  ananda  etamha  sukha
annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   {101.1} Yo kho ananda evam vadeyya etaparamam satta sukham
somanassam  patisamvedentiti  idamassa  nanujanami  tam  kissa  hetu
atthananda  etamha  sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca .
Katamancananda   etamha   sukha  annam  sukham  abhikkantataranca
panitataranca  idhananda  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam jhanam .pe. tatiyam jhanam ... catuttham jhanam upasampajja viharati
idam  kho  ananda  etamha  sukha  annam  sukham  abhikkantataranca
panitataranca [1]-.
   {101.2} Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
@Footnote: 1 Ma. etthantare "yo kho evam vadeyya .pe. iti dissati. Yu. yo kho ananda evam
@vadeyya .pe. iti dissati. ito parampi idisatthane patha evameva natabba.
Panitataranca  idhananda  bhikkhu  sabbaso  rupasannanam  samatikkama
patighasannanam   atthangama  nanattasannanam  amanasikara  ananto
akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  idam  kho
ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   {101.3} Katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca   idhananda   bhikkhu   sabbaso   akasanancayatanam
samatikkamma   anantam   vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja
viharati  idam  kho  ananda  etamha  sukha  .pe. katamancananda
etamha  sukha  annam  sukham  abhikkantataranca  panitataranca  idhananda
bhikkhu   sabbaso   vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam  upasampajja  viharati  idam  kho  ananda  etamha
sukha  .pe. katamancananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca
panitataranca   idhananda   bhikkhu   sabbaso   akincannayatanam
samatikkamma  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  idam  kho
ananda etamha sukha annam sukham abhikkantataranca panitataranca.
   [102] Yo kho ananda evam vadeyya etaparamam satta sukham somanassam
patisamvedentiti  idamassa  nanujanami  tam  kissa  hetu  atthananda
etamha  sukha  annam  sukham  abhikkantataranca  panitataranca .
Katamancananda   etamha   sukha  annam  sukham  abhikkantataranca
panitataranca   idhananda   bhikkhu  sabbaso  nevasannanasannayatanam
Samatikkamma  sannavedayitanirodham  upasampajja  viharati  idam  kho
ananda  etamha  sukha  annam  sukham abhikkantataranca panitataranca .
Thanam  kho  panetam  ananda  vijjati  yam  annatitthiya paribbajaka
evam  vadeyyum  sannavedayitanirodham  samano  gotamo  aha  tanca
sukhasmim  pannapeti  tayidam  kimsu  tayidam  kathamsuti  evamvadino ananda
annatitthiya  paribbajaka  evamassu vacaniya na kho avuso bhagava
sukhamyeva  vedanam  sandhaya  sukhasmim  pannapeti apicavuso yattha yattha
sukham upalabbhati yahim yahim tam tam tathagato sukhasmim pannapetiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Bahuvedaniyasuttam nitthitam navamam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 94-99. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1929&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1929&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=97&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=97              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2147              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2147              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com