ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Apaṇṇakasuttaṃ
   [103] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena sālā nāma kosalānaṃ brāhmaṇagāmo
tadavasari  .  assosuṃ kho sāleyyakā brāhmaṇagahapatikā samaṇo khalu
bho gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito kosalesu cārikañcaramāno
mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ sālaṃ anuppatto.
   {103.1} Taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavā 1- so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ
arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {103.2} Atha kho sāleyyakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
yena   bhagavā   tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ   nisīdiṃsu
@Footnote: 1 Ma. bhagavāti.
Appekacce  bhagavato santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [104]  Ekamantaṃ  nisinne kho sāleyyake brāhmaṇagahapatike
bhagavā  etadavoca  atthi  pana vo gahapatayo koci manāpo satthā
yasmiṃ  vo  ākāravatī saddhā paṭiladdhāti . natthi kho no bhante
koci  manāpo  satthā  yasmiṃ no ākāravatī saddhā paṭiladdhāti .
Manāpaṃ  vo  gahapatayo  satthāraṃ  alabhantehi  ayaṃ apaṇṇako dhammo
samādāya  vattitabbo  apaṇṇako  hi  gahapatayo  dhammo  samatto
samādinno  so  vo  bhavissati  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya . katamo
ca gahapatayo apaṇṇako dhammo 1-.
   [105]  Santi  gahapatayo  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ natthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi
mātā  natthi  pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke
samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ
parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  tesaññeva
kho   gahapatayo   samaṇabrāhmaṇānaṃ   eke   samaṇabrāhmaṇā
ujuvipaccanīkavādā  te  evamāhaṃsu  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ
atthi  hutaṃ  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  atthi
ayaṃ  loko  atthi  paro  loko  atthi mātā atthi pitā atthi
@Footnote: 1 Ma. samādāYu...hitāya sukhāya.
Sattā  opapātikā  atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  taṃ  kiṃ  maññatha  gahapatayo  nanume
samaṇabrāhmaṇā   aññamaññaṃ   1-   ujuvipaccanīkavādāti  .
Evaṃ bhante.
   [106]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  .pe.  ye
imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā pavedentīti
tesametaṃ pāṭikaṅkhaṃ yamidaṃ  2- kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ ime
tayo  kusale  dhamme  abhinibbajjetvā yamidaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  ime  tayo  akusale  dhamme samādāya vattissanti taṃ
kissa  hetu  na  hi te bhonto samaṇabrāhmaṇā passanti akusalānaṃ
dhammānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ nekkhamme
ānisaṃsaṃ vodānapakkhaṃ.
   {106.1} Santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ natthi paro lokotissa
diṭṭhi hoti sāssa hoti micchādiṭṭhi . santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ
natthi  paro  lokoti  saṅkappeti  svāssa hoti micchāsaṅkappo .
Santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ natthi paro lokoti vācaṃ bhāsati sāssa
hoti  micchāvācā  .  santaṃyeva  kho pana paraṃ lokaṃ natthi paro
lokoti  āha  ye  te  arahanto paralokaviduno tesamayaṃ paccanīkaṃ
karoti  .  santaṃyeva  kho  pana  paraṃ  lokaṃ natthi paro lokoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññamaññasusa .  2 Ma. yadidaṃ. sabbatthāpi īdisameva.
Paraṃ  saññapeti 1- sāssa hoti asaddhammasaññatti 2- tāya ca pana
asaddhammasaññattiyā 3- attānukkaṃseti paraṃ vambheti.
   {106.2} Iti pubbeva kho panassa susīlyaṃ pahīnaṃ hoti dussīlyaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  ayañca  micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo  micchāvācā ariyānaṃ
paccanīkatā  asaddhammasaññatti attukkaṃsanā paravambhanā . evaṃsime 4-
aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti micchādiṭṭhipaccayā.
   [107]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  natthi  paro  loko evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa
bhedā  parammaraṇā 5- sotthimattānaṃ karissati sace kho atthi paro
loko  evamayaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjissati . kāmaṃ kho pana māhu
paro  loko  hotu  nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ
atha  ca  panāyaṃ  bhavaṃ purisapuggalo diṭṭheva dhamme viññūnaṃ gārayho
dussīlo purisapuggalo micchādiṭṭhī natthikavādoti.
   {107.1} Sace kho attheva paro loko evaṃ imassa bhoto
purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggāho  6-  yañca  diṭṭheva  dhamme
viññūnaṃ  gārayho  yañca  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissati  .  evamassāyaṃ  apaṇṇako  dhammo
dussamatto samādinno 7- ekaṃsaṃ pharitvā tiṭṭhati riñcati kusalaṭṭhānaṃ. 8-
@Footnote: 1 Ma. Yu. saññāpeti. sabbatthāpi īdisameva .  2 Po. ...paññatti .  3 Po. ...
@paññattiyā .  4 Ma. evamassime .  5 Ma. Yu. parammaraṇāti natthi .  6 Ma. Yu.
@kaliggaho .  7 Po. dussamādinno .  8 Ma. Yu. kusalaṃ ṭhānaṃ.
   [108]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  atthi  dinnaṃ  .pe.  ye  imañca  lokaṃ  parañca
lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  tesametaṃ  pāṭikaṅkhaṃ
yamidaṃ  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  ime  tayo  akusale
dhamme  abhinibbajjetvā  yamidaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ  manosucaritaṃ
ime  tayo  kusale  dhamme  samādāya  vattissanti taṃ kissa hetu
passanti  hi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalānaṃ  dhammānaṃ
ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  nekkhamme ānisaṃsaṃ
vodānapakkhaṃ.
   {108.1} Santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ atthi paro lokotissa
diṭṭhi hoti sāssa hoti sammādiṭṭhi . santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ
atthi  paro  lokoti  saṅkappeti  svāssa hoti sammāsaṅkappo .
Santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ atthi paro lokoti vācaṃ bhāsati sāssa
hoti sammāvācā . santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ atthi paro lokoti
āha ye te arahanto paralokaviduno tesamayaṃ na paccanīkaṃ karoti.
   {108.2} Santaṃyeva kho pana paraṃ lokaṃ atthi paro lokoti paraṃ saññapeti
sāssa  hoti  saddhammasaññatti  tāya  ca  pana  saddhammasaññattiyā
nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  iti pubbeva kho panassa
dussīlyaṃ  pahīnaṃ  hoti  susīlyaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  ayañca  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo  sammāvācā  ariyānaṃ  appaccanīkatā  saddhammasaññatti
Anattukkaṃsanā 1- aparavambhanā . evaṃsime 2- aneke kusalā dhammā
sambhavanti sammādiṭṭhipaccayā.
   [109]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  atthi  paro  loko evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati . kāmaṃ kho
pana  māhu  paro  loko  hotu  nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
saccaṃ  vacanaṃ  atha  ca  panāyaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo  diṭṭheva dhamme
viññūnaṃ  pāsaṃso  sīlavā  purisapuggalo  sammādiṭṭhī  atthikavādoti .
Sace  kho  attheva paro loko evaṃ imassa bhoto purisapuggalassa
ubhayattha  kaṭaggāho  3-  yañca  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ pāsaṃso
yañca  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissati .
Evamassāyaṃ  apaṇṇako  dhammo  susamatto  samādinno  ubhayaṃsaṃ
pharitvā tiṭṭhati riñcati akusalaṭṭhānaṃ 4-.
   [110]  Santi  gahapatayo  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino karato kārayato chindato chedāpayato pacato 5- pacāpayato
socato  socāpayato  kilamato kilamāpayato 6- phandato phandāpayato
pāṇamatipātāpayato  7-  adinnaṃ  ādiyato  sandhiṃ  chindato nillopaṃ
harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe  tiṭṭhato  paradāraṃ gacchato
@Footnote: 1 Ma. anattukkaṃsanāparavambhanā .  2 Ma. evamassime .  3 Ma. Yu. kaṭaggaho.
@4 Ma. Yu. akusalaṃ ṭhānanti dissati .  5 Yu. Ma. pācayato .  6 Sī. Yu. socayato
@kilamayatoti pāṭhā dissanti .  7 Sī. Yu. pāṇamatimāpayato.
Musā  bhaṇato  karoto na karīyati pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena
yo  imissā  paṭhaviyā  pāṇe  ekamaṃsakhalaṃ  ekamaṃsapuñjaṃ  kareyya
natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  dakkhiṇaṃ  cepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto ghātento chindanto chedāpento
pacanto  pācento  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa
āgamo  uttaraṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ gaccheyya dadanto dāpento
yajanto  yajāpento  1-  natthi  tatonidānaṃ  puññaṃ natthi puññassa
āgamo  dānena  damena  saññamena  saccavajjena  natthi  puññaṃ
natthi puññassa āgamoti.
   {110.1}  Tesaṃyeva  kho  gahapatayo  samaṇabrāhmaṇānaṃ eke
samaṇabrāhmaṇā  ujuvipaccanīkavādā  te  evamāhaṃsu  karato kārayato
chindato  chedāpayato pacato pacāpayato socato socāpayato kilamato
kilamāpayato   phandato  phandāpayato  pāṇamatipātāpayato  adinnaṃ
ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato ekāgārikaṃ karoto paripanthe
tiṭṭhato paradāraṃ gacchato musā bhaṇato karoto karīyati pāpaṃ khurapariyantena
cepi cakkena yo imissā paṭhaviyā pāṇe ekamaṃsakhalaṃ ekamaṃsapuñjaṃ kareyya
atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa  āgamo  dakkhiṇaṃ  cepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto ghātento chindanto chedāpento
pacanto  pācento  atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa
āgamo  uttaraṃ  cepi  gaṅgāya  tīraṃ gaccheyya dadanto dāpento
@Footnote: 1 Yu. yājento.
Yajanto  yajāpento  atthi  tatonidānaṃ  puññaṃ  atthi  puññassa
āgamo  dānena  damena  saññamena  saccavajjena  1- atthi puññaṃ
atthi  puññassa  āgamoti  .  taṃ  kiṃ  maññatha  gahapatayo  nanume
samaṇabrāhmaṇā   aññamaññassa   ujuvipaccanīkavādāti   .   evaṃ
bhante.
   [111]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  karato kārayato chindato chedāpayato pacato pacāpayato
socato  socāpayato  kilamato  kilamāpayato  phandato  phandāpayato
pāṇamatipātāpayato  adinnaṃ  ādiyato  sandhiṃ  chindato  nillopaṃ
harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe  tiṭṭhato  paradāraṃ gacchato
musā  bhaṇato  karoto na karīyati pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena
yo  imissā  paṭhaviyā  pāṇe  ekamaṃsakhalaṃ  ekamaṃsapuñjaṃ  kareyya
natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  dakkhiṇaṃ  cepi
gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto ghātento .pe. dānena damena
saññamena saccavajjena natthi puññaṃ natthi puññassa āgamoti.
   {111.1}  Tesametaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yamidaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ
manosucaritaṃ  ime  tayo  kusale  dhamme abhinibbajjetvā 2- yamidaṃ
kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ ime tayo akusale dhamme samādāya
vattissanti taṃ kissa hetu na hi te bhonto samaṇabrāhmaṇā passanti
akusalānaṃ  dhammānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
@Footnote: 1 Ma. saccavācena . 2 Ma. abhinibbijjitvā.
Nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ . santaṃyeva kho pana kiriyaṃ natthi
kiriyātissa  diṭṭhi  hoti  sāssa hoti micchādiṭṭhi . santaṃyeva kho
pana kiriyaṃ natthi kiriyāti saṅkappeti svāssa hoti micchāsaṅkappo .
Santaṃyeva  kho  pana kiriyaṃ natthi kiriyāti vācaṃ bhāsati sāssa hoti
micchāvācā . santaṃyeva kho pana kiriyaṃ natthi kiriyāti āha ye te
arahanto  kiriyavādā tesamayaṃ paccanīkaṃ karoti . santaṃyeva kho pana
kiriyaṃ  natthi  kiriyāti  paraṃ  saññapeti sāssa hoti asaddhammasaññatti
tāya ca pana asaddhammasaññattiyā attānukkaṃseti paraṃ vambheti.
   {111.2} Iti pubbeva kho panassa susīlyaṃ pahīnaṃ hoti dussīlyaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  ayañca  micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo  micchāvācā ariyānaṃ
paccanīkatā  asaddhammasaññatti  attukkaṃsanā  1-  paravambhanā .
Evaṃsime 2- aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti micchādiṭṭhipaccayā.
   [112]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  natthi  kiriyā evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa bhedā
parammaraṇā  3-  sotthimattānaṃ karissati . sace kho  atthi kiriyā
evamayaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissati  . kāmaṃ kho pana māhu kiriyā hotu
nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ  atha  ca  panāyaṃ bhavaṃ
purisapuggalo  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ gārayho dussīlo purisapuggalo
@Footnote: 1 Ma. attukkaṃsanaparavambhanaṃ .  2 Ma. evassime . 3 Ma. Yu. parammaraṇāti natthi.
Puggalo  micchādiṭṭhī  akiriyavādoti  .  sace  kho attheva kiriyā
evaṃ  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggāho  yañca
diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ  gārayho yañca kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  1- . evamassāyaṃ
apaṇṇako  dhammo  dussamatto  samādinno  ekaṃsaṃ  pharitvā  tiṭṭhati
riñcati kusalaṭṭhānaṃ.
   [113]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  karato kārayato chindato chedāpayato pacato pacāpayato
socato  socāpayato  kilamato  kilamāpayato  phandato  phandāpayato
pāṇamatipātāpayato  adinnaṃ  ādiyato  sandhiṃ  chindato  nillopaṃ
harato  ekāgārikaṃ  karoto  paripanthe  tiṭṭhato  paradāraṃ gacchato
musā  bhaṇato  karato karīyati pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena yo
imissā  paṭhaviyā  pāṇe  ekamaṃsakhalaṃ  ekamaṃsapuñjaṃ  kareyya  atthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa  āgamo  dakkhiṇañcepi  gaṅgāya
tīraṃ  gaccheyya  hananto  ghātento chindanto chedāpento pacanto
pācento  atthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  atthi  pāpassa  āgamo
uttarañcepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  dadanto  dāpento yajanto
yajāpento  atthi  tatonidānaṃ  puññaṃ  atthi  puññassa  āgamo
dānena  damena  saññamena  saccavajjena  atthi  puññaṃ [1]- atthi
puññassa āgamoti.
   {113.1}   Tesametaṃ   pāṭikaṅkhaṃ   yamidaṃ   kāyaduccaritaṃ
@Footnote: 1 Po. etthantare "atthi tato nidānaṃ puññanti ime pāṭhā dissanti.
Vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  ime tayo akusale dhamme abhinibbajjetvā
yamidaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ  manosucaritaṃ  ime tayo kusale dhamme
samādāya vattissantīti 1- taṃ kissa hetu passanti hi te 2- bhonto
samaṇabrāhmaṇā  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ  .  santaṃyeva
kho  pana  kiriyaṃ  atthi  kiriyātissa  diṭṭhi  hoti  sāssa  hoti
sammādiṭṭhi  .  santaṃyeva  kho pana kiriyaṃ atthi kiriyāti saṅkappeti
svāssa  hoti  sammāsaṅkappo  .  santaṃyeva kho pana kiriyaṃ atthi
kiriyāti  vācaṃ  bhāsati  sāssa  hoti  sammāvācā  .  santaṃyeva
kho  pana  kiriyaṃ atthi kiriyāti āha ye te arahanto kiriyavādā
tesamayaṃ  na  paccanīkaṃ  karoti  .  santaṃyeva kho pana kiriyaṃ atthi
kiriyāti  paraṃ  saññapeti  sāssa  hoti  saddhammasaññatti  tāya
ca pana saddhammasaññattiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {113.2} Iti pubbeva kho panassa dussīlyaṃ pahīnaṃ hoti sulīlyaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  ayañca  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā ariyānaṃ
appaccanīkatā   saddhammasaññatti   anattukkaṃsanā  aparavambhanā  .
Evaṃsime aneke kusalā dhammā sambhavanti sammādiṭṭhipaccayā.
   [114]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  atthi  kiriyā evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati  .  kāmaṃ  kho pana
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi .  2 Ma. teti natthi.
Māhu  kiriyā  hotu  nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ
atha  ca  panāyaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo diṭṭheva dhamme viññūnaṃ pāsaṃso
sīlavā  purisapuggalo  sammādiṭṭhī  kiriyavādoti . sace kho attheva
kiriyā  evaṃ  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaṭaggāho
yañca  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ  pāsaṃso  yañca  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati  .  evamassāyaṃ
apaṇṇako  dhammo  susamatto  samādinno  1-  ubhayaṃsaṃ  pharitvā
tiṭṭhati riñcati akusalaṭṭhānaṃ.
   [115]  Santi  gahapatayo  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  hetu  natthi  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya
ahetū  appaccayā  sattā  saṅkilissanti  natthi hetu natthi paccayo
sattānaṃ  visuddhiyā  ahetū  appaccayā  sattā  visujjhanti  natthi
balaṃ  natthi  viriyaṃ  natthi  purisathāmo  natthi  purisaparakkamo  sabbe
sattā  sabbe  pāṇā  sabbe  bhūtā  sabbe jīvā avasā abalā
aviriyā   niyatisaṅgatibhāvapariṇatā  2-  chasvevābhijātīsu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedentīti  tesaṃyeva  kho  gahapatayo  samaṇabrāhmaṇānaṃ  eke
samaṇabrāhmaṇā  ujuvipaccanīkavādā  te  evamāhaṃsu  atthi  hetu
atthi  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya  sahetū  sappaccayā  sattā
saṅkilissanti  atthi  hetu  atthi  paccayo  sattānaṃ  visuddhiyā
sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhanti  atthi  balaṃ  atthi  viriyaṃ
@Footnote: 1 Po. susamādinno .  2 Ma. ... sabhāvapariṇatā.
Atthi  purisathāmo  atthi  purisaparakkamo  1-  sabbe sattā sabbe
pāṇā  sabbe  bhūtā  sabbe  jīvā  savasā  2- sabalā saviriyā
niyatisaṅgatibhāvapariṇatā  chasvevābhijātīsu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedentīti .
Taṃ  kiṃ  maññatha  gahapatayo  nanume  samaṇabrāhmaṇā  aññamaññaṃ  3-
ujuvipaccanīkavādāti. Evaṃ bhante.
   [116]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  hetu  natthi  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya
ahetū  appaccayā  sattā  saṅkilissanti  natthi  hetu  natthi
paccayo  sattānaṃ  visuddhiyā  ahetū  appaccayā  sattā  visujjhanti
natthi  balaṃ  natthi  viriyaṃ  natthi  purisathāmo  natthi  purisaparakkamo
sabbe  sattā  sabbe  pāṇā  sabbe  bhūtā sabbe jīvā avasā
abalā  aviriyā  niyatisaṅgatibhāvapariṇatā  chasvevābhijātīsu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedentīti  tesametaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yamidaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ
manosucaritaṃ  ime  tayo  kusale  dhamme  abhinibbajjetvā  yamidaṃ
kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  ime  tayo  akusale dhamme
samādāya  vattissanti  taṃ  kissa  hetu  na  hi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  passanti  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ
saṅkilesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ .
Santaṃyeva  kho  pana  hetuṃ  natthi  hetūtissa  diṭṭhi  hoti sāssa
hoti  micchādiṭṭhi  .  santaṃyeva  kho  pana  hetuṃ  natthi  hetūti
@Footnote: 1 Yu. etthantare nakāro atthi. potthakepi īdisoyeva. 2 Yu. avasā abalā
@aviriyā. potthakepi īdisoyeva .  3 Ma. Yu. aññamaññassa.
Saṅkappeti  svāssa  hoti  micchāsaṅkappo  .  santaṃyeva kho pana
hetuṃ  natthi  hetūti  vācaṃ  bhāsati  sāssa  hoti micchāvācā .
Santaṃyeva  kho  pana  hetuṃ  natthi hetūti āha ye te arahanto
hetuvādā  tesamayaṃ  paccanīkaṃ  karoti  . santaṃyeva kho pana hetuṃ
natthi  hetūti  paraṃ  saññapeti  sāssa  hoti  asaddhammasaññatti
tāya ca pana asaddhammasaññattiyā attānukkaṃseti paraṃ vambheti.
   {116.1} Iti pubbeva kho panassa susīlyaṃ pahīnaṃ hoti dussīlyaṃ paccupaṭṭhitaṃ
ayañca  micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo  micchāvācā  ariyānaṃ paccanīkatā
asaddhammasaññatti  attānukkaṃsanā  paravambhanā  .  evaṃsime  aneke
pāpakā akusalā dhammā sambhavanti micchādiṭṭhipaccayā.
   [117]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  natthi  hetu  evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa bhedā
parammaraṇā  1-  sotthimattānaṃ  karissati  . sace kho atthi hetu
evamayaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissati . kāmaṃ kho pana māhu hetu
hotu  nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ  atha ca panāyaṃ
bhavaṃ  purisapuggalo  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ  gārayho  dussīlo
purisapuggalo  micchādiṭṭhī  ahetukavādoti  .  sace  kho  attheva
hetu  evaṃ  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggāho
yañca  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ  gārayho  yañca  kāyassa  bhedā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjissati . evamassāyaṃ
apaṇṇako  dhammo  dussamatto  samādinno  ekaṃsaṃ  pharitvā  tiṭṭhati
riñcati kusalaṭṭhānaṃ.
   [118]  Tatra  gahapatayo ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  atthi  hetu  atthi  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya
sahetū  sappaccayā  sattā  saṅkilissanti  atthi hetu atthi paccayo
sattānaṃ  visuddhiyā  sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhanti  atthi
balaṃ  atthi  viriyaṃ  atthi  purisathāmo  atthi  purisaparakkamo  sabbe
sattā  sabbe  pāṇā  sabbe  bhūtā  sabbe jīvā savasā sabalā
saviriyā    niyatisaṅgatibhāvapariṇatā   chasvevābhijātīsu   sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedentīti  tesametaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yamidaṃ  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  ime  tayo  akusale  dhamme  abhinibbajjetvā  yamidaṃ
kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ ime tayo kusale dhamme samādāya
vattissanti  taṃ  kissa hetu passanti hi te bhonto samaṇabrāhmaṇā
akusalānaṃ   dhammānaṃ   ādīnavaṃ   okāraṃ  saṅkilesaṃ  kusalānaṃ
dhammānaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ  .  santaṃyeva kho pana
hetuṃ  atthi  hetūtissa  diṭṭhi  hoti  sāssa  hoti sammādiṭṭhi .
Santaṃyeva  kho  pana  hetuṃ  atthi  hetūti  saṅkappeti  svāssa
hoti  sammāsaṅkappo  .  santaṃyeva  kho  pana hetuṃ atthi hetūti
vācaṃ  bhāsati  sāssa  hoti  sammāvācā  . santaṃyeva kho pana
Hetuṃ  atthi  hetūti  āha  ye te arahanto hetuvādā tesamayaṃ
na  paccanīkaṃ  karoti  .  santaṃyeva  kho  pana hetuṃ atthi hetūti
paraṃ   saññapeti   sāssa  hoti  saddhammasaññatti  tāya  ca
pana saddhammasaññattiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {118.1} Iti pubbeva kho panassa dussīlyaṃ pahīnaṃ hoti susīlyaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  ayañca  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā ariyānaṃ
appaccanīkatā   saddhammasaññatti   anattukkaṃsanā  aparavambhanā  .
Evaṃsime aneke kusalā dhammā sambhavanti sammādiṭṭhipaccayā.
   [119]  Tatra  gahapatayo  viññū  puriso  iti  paṭisañcikkhati
sace  kho  atthi  hetu  evamayaṃ bhavaṃ purisapuggalo kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati  .  kāmaṃ  kho pana
māhu  hetu  hotu  nesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ
atha  ca  panāyaṃ  bhavaṃ  purisapuggalo diṭṭheva dhamme viññūnaṃ pāsaṃso
sīlavā  purisapuggalo  sammādiṭṭhī  hetuvādoti . sace kho attheva
hetu  evaṃ  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaṭaggāho
yañca  diṭṭheva  dhamme  viññūnaṃ  pāsaṃso  yañca  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati  .  evamassāyaṃ
apaṇṇako  dhammo  susamatto  samādinno  ubhayaṃsaṃ  pharitvā  tiṭṭhati
riñcati akusalaṭṭhānaṃ.
   [120]  Santi  gahapatayo  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
Evaṃdiṭṭhino  natthi  sabbaso  āruppāti  tesaṃyeva  kho  gahapatayo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  ujuvipaccanīkavādā  te
evamāhaṃsu  atthi  sabbaso  āruppāti  . taṃ kiṃ maññatha gahapatayo
nanume  samaṇabrāhmaṇā  aññamaññassa  ujuvipaccanīkavādāti  .  evaṃ
bhante.
   {120.1}  Tatra gahapatayo viññū puriso iti paṭisañcikkhati ye
kho  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino natthi
sabbaso āruppāti idaṃ me adiṭṭhaṃ yepi te bhonto samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  atthi sabbaso āruppāti idaṃ me aviditaṃ
ahañceva kho pana ajānanto 1- apassanto ekaṃsena ādāya vohareyyaṃ
idameva saccaṃ moghamaññanti na me taṃ assa paṭirūpaṃ ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  natthi sabbaso āruppāti
sace kho tesaṃ bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ vacanaṃ ṭhānametaṃ vijjati
ye te devā rūpino manomayā apaṇṇakaṃ me 2- tatrūpapatti bhavissati
ye pana te bhonto samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino atthi sabbaso
āruppāti sace tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ vacanaṃ ṭhānametaṃ vijjati
ye te devā arūpino saññāmayā apaṇṇakaṃ me 3- tatrūpapatti bhavissati
dissante kho pana rūpādhikaraṇaṃ 4- daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivāda-
tuvaṃtuvaṃpesuñña 5- 6- musāvādā natthi kho panetaṃ sabbaso āruppeti. So
@Footnote: 1 Po. ajānaṃ ajānanto ajānaṃ apassanto .  2-3 Po. apaṇṇakametaṃ .  4 Ma.
@rūpakāraṇā . 5 Ma. ... satthādānaṃ . 6 Ma. vivādātuvaṃtuvaṃ.
Iti paṭisaṅkhāya rūpānaṃyeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   [121]  Santi  gahapatayo  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  sabbaso bhavanirodhoti . tesaṃyeva kho gahapatayo
samaṇabrāhmaṇānaṃ  eke  samaṇabrāhmaṇā  ujuvipaccanīkavādā  te
evamāhaṃsu  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti . taṃ kiṃ maññatha gahapatayo
nanume   samaṇabrāhmaṇā   aññamaññassa   ujuvipaccanīkavādāti  .
Evaṃ bhante.
   {121.1} Tatra gahapatayo viññū puriso iti paṭisañcikkhati ye 1-
kho  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino natthi
sabbaso bhavanirodhoti idaṃ me adiṭṭhaṃ yepi te bhonto samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino atthi sabbaso bhavanirodhoti idaṃ me aviditaṃ
ahañceva kho pana ajānanto apassanto ekaṃsena ādāya vohareyyaṃ
idameva  saccaṃ  moghamaññanti na me taṃ assa paṭirūpaṃ ye kho te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  natthi  sabbaso
bhavanirodhoti  sace tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ vacanaṃ ṭhānametaṃ
vijjati  ye te devā arūpino saññāmayā apaṇṇakaṃ me tatrūpapatti
bhavissati  ye  pana  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti  sace  tesaṃ  bhavataṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  saccaṃ  vacanaṃ  ṭhānametaṃ  vijjati yaṃ diṭṭheva dhamme
@Footnote: 1 Ma. ye ca kho te.
Parinibbāyissāmi . ye kho te bhonto samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  natthi  sabbaso  bhavanirodhoti  tesamayaṃ  diṭṭhi sarāgāya
santike  saṃyogāya  santike  abhinandanāya  santike  ajjhosānāya
santike  upādānāya  santike ye pana te bhonto samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti  tesamayaṃ
diṭṭhi  asārāgāya  1-  santike  asaṃyogāya santike anabhinandanāya
santike  anajjhosānāya  santike  anupādānāya  santiketi  . so
iti  paṭisaṅkhāya  bhavānaṃyeva  nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno
hoti.
   [122]  Cattārome  gahapatayo  puggalā  santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  cattāro  idha  gahapatayo  ekacco  puggalo
attantapo   hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto  idha  gahapatayo
ekacco  puggalo  parantapo  hoti  paraparitāpanānuyogamanuyutto
idha gahapatayo ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitāpanānu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  idha
gahapatayo ekacco puggalo nevattantapo ca hoti nāttaparitāpanānu-
yogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so
anattantapo  aparantapo  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto
sitibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharati.
   [123]    Katamo    ca    gahapatayo    puggalo
attantapo attaparitāpanānuyogamayutto.
@Footnote: 1 Ma. asarāgāya.
Idha  gahapatayo  ekacco  puggalo  acelako  hoti  muttācāro
hatthāvalekhano  .  yathā  kandarakasuttaṃ  tathā  vitthāro  .  iti
evarūpaṃ   anekavihitaṃ   kāyassa   ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
viharati   ayaṃ   vuccati   gahapatayo   puggalo   attantapo
attaparitāpanānuyogamanuyutto.
   {123.1}   Katamo  ca  gahapatayo  puggalo  parantapo
paraparitāpanānuyogamanuyutto  .  idha  gahapatayo  1-  puggalo
orabbhiko  hoti  sūkariko  hoti  .pe. ye vā panaññepi keci
kurūrakammantā   ayaṃ   vuccati   gahapatayo  puggalo  parantapo
paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   {123.2} Katamo ca gahapatayo puggalo attantapo ca attaparitāpanānu-
yogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  .  idha
gahapatayo  ekacco puggalo rājā vā hoti khattiyo muddhāvasitto
.pe.  tepi daṇḍatajjitā bhayatajjitā assumukhā rodamānā parikammāni
karonti ayaṃ vuccati gahapatayo puggalo attantapo ca attaparitāpanānu-
yogamanuyutto parantapo ca paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   {123.3}  Katamo ca gahapatayo puggalo nevattantapo ca 2-
nāttaparitāpanānuyogamanuyutto    na   parantapo   ca   na
paraparitāpanānuyogamanuyutto    so   anattantapo   aparantapo
diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā  viharati  .  idha  gahapatayo  tathāgato  loke  uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho  .pe.  so  ime  pañca  nīvaraṇe  pahāya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekacco puggalo .  2 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi..
Cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ   upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ *- upasampajja viharati pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati.
   {123.4} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya   cittaṃ   abhininnāmeti   .   so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ
dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  .  so  evaṃ  samāhite citte parisuddhe
pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite
āneñjappatte sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti.
   {123.5}  So  dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe
sugate duggate .pe. Yathākammūpage satte pajānāti.
   {123.6} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmeti. So idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe.
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ṇānaṃ peḌna jhānaṃ
Ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  tassa
evaṃ  jānato  evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati bhavāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ vimuccati vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  ayaṃ vuccati gahapatayo puggalo nevattantapo
nāttaparitāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  so anattantapo aparantapo diṭṭheva dhamme nicchāto
nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharatīti.
   [124]  Evaṃ  vutte  sāleyyakā brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho gotama nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni dakkhantīti 1- evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsake no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
         Apaṇṇakasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Gahapativaggo paṭhamo.
            -------
@Footnote: 1 Yu. dakkhintīti.
          Tassa vaggassa uddānaṃ
     kandaranāgarasaṃvaro 1- potaliyo puna jīvakabhacco
     upālidamo 2- tathā 3- kukkuro 4- abhayo
     bahuvedaniyopi 5- ca apaṇṇakatādasamo
     paṭhamo 6- pavaro vaggo ca.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. sekhavato ca .  2 Ma. upālidammato .  3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. kukkuraabhayo .  5 Ma. bahuvedaniyāpaṇṇakato dasamo .  6 Ma. paṭhamo pavaro
@vaggo cāti ime pāṭhā natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 100-122. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2047              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2047              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=103&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2181              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2181              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]