ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Bhikkhuvaggo
             -----
          cūḷarāhulovādasuttaṃ 1-
   [125]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
rāhulo  ambalaṭṭhikāyaṃ  viharati  .  atha  kho  bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  ambalaṭṭhikā  yenāyasmā  rāhulo
tenupasaṅkami  .  addasā  kho  āyasmā rāhulo bhagavantaṃ dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  āsanaṃ  paññāpesi  udakañca  pādānaṃ .
Nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  nisajja  pāde  pakkhālesi .
Āyasmāpi kho rāhulo bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [126]  Atha  kho  bhagavā  parittaṃ  udakāvasesaṃ udakādhāne
ṭhapetvā  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  āmantesi  passasi  no tvaṃ rāhula
imaṃ parittaṃ udakāvasesaṃ udakādhāne ṭhapitanti . evaṃ bhante. Evaṃ
parittaṃ  kho  rāhula  tesaṃ  sāmaññaṃ yesaṃ natthi sampajānamusāvāde
lajjāti  . atha kho bhagavā taṃ 2- parittaṃ udakāvasesaṃ chaḍḍetvā
āyasmantaṃ rāhulaṃ āmantesi passasi no tvaṃ rāhula imaṃ 3- parittaṃ
udakāvasesaṃ  chaḍḍitanti . evaṃ bhante . evaṃ chaḍḍitaṃ kho rāhula
tesaṃ  sāmaññaṃ  yesaṃ natthi sampajānamusāvāde lajjāti . atha kho
@Footnote: 1 Ma. ambalaṭṭhikarāhulovādasuttaṃ. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. ayaṃ pāṭho
@natthi. Yu. tanti dissati.
Bhagavā  taṃ  udakādhānaṃ  nikkujjitvā  āyasmantaṃ  rāhulaṃ āmantesi
passasi no tvaṃ rāhula imaṃ udakādhānaṃ nikkujjitanti . Evaṃ bhante.
Evaṃ  nikkujjitaṃ  kho  rāhula tesaṃ sāmaññaṃ yesaṃ natthi sampajāna-
musāvāde  lajjāti . atha kho bhagavā taṃ udakādhānaṃ ukkujjitvā
āyasmantaṃ rāhulaṃ āmantesi passasi no tvaṃ rāhula imaṃ udakādhānaṃ
rittaṃyeva 1- tucchanti . evaṃ bhante . evaṃ rittaṃ tucchaṃ kho rāhula
tesaṃ sāmaññaṃ yesaṃ natthi sampajānamusāvāde lajjāti.
   [127]  Seyyathāpi  rāhula  rañño  nāgo  īsādanto
uruḷhavābhijāto  2-  saṅgāmāvacaro so 3- saṅgāmagato purimehipi
pādehi  kammaṃ  karoti  pacchimehipi  pādehi kammaṃ karoti purimenapi
kāyena kammaṃ karoti pacchimenapi kāyena kammaṃ karoti sīsenapi kammaṃ
karoti  kaṇṇehipi  kammaṃ  karoti dantehipi kammaṃ karoti naṅguṭṭhenapi
kammaṃ  karoti  rakkhateva  soṇḍaṃ . tattha hatthārohassa evaṃ hoti
ayaṃ  kho  rañño  nāgo  īsādanto  uruḷhavābhijāto  2-
saṅgāmāvacaro  saṅgāmagato  purimehipi  pādehi  kammaṃ  karoti
pacchimehipi  pādehi  kammaṃ  karoti  purimenapi kāyena kammaṃ karoti
pacchimenapi kāyena kammaṃ karoti sīsenapi kammaṃ karoti kaṇṇehipi kammaṃ
karoti  dantehipi  kammaṃ  karoti naṅguṭṭhenapi kammaṃ karoti rakkhateva
@Footnote: 1 Ma. Yu. rittaṃ . 2 Sī. Yu. ubbūḷhavābhijāto . 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Soṇḍaṃ apariccattaṃ kho rañño nāgassa jīvitanti.
   {127.1} Yato kho rāhula rañño nāgo īsādanto uruḷhavābhijāto
saṅgāmāvacaro  saṅgāmagato  purimehipi  pādehi  kammaṃ  karoti
pacchimehipi  pādehi  kammaṃ  karoti .pe. naṅguṭṭhenapi kammaṃ karoti
soṇḍāyapi kammaṃ karoti . tattha hatthārohassa evaṃ hoti ayañca 1-
kho  rañño  nāgo  īsādanto  uruḷhavābhijāto  saṅgāmāvacaro
saṅgāmagato  purimehipi  pādehi  kammaṃ  karoti  pacchimehipi pādehi
kammaṃ  karoti  purimenapi  kāyena  kammaṃ karoti pacchimenapi kāyena
kammaṃ  karoti sīsenapi kammaṃ karoti kaṇṇehipi kammaṃ karoti dantehipi
kammaṃ  karoti  naṅguṭṭhenapi  kammaṃ  karoti  soṇḍāyapi kammaṃ karoti
pariccattaṃ  kho  rañño  nāgassa  jīvitaṃ  natthidāni  kiñci  rañño
nāgassa  akaraṇīyanti  . evameva kho rāhula yassakassaci sampajāna-
musāvāde natthi lajjā nāhaṃ tassa kiñci pāpaṃ kammaṃ 2- akaraṇīyanti
vadāmi  .  tasmātiha  te  rāhula  hassāpi  na musā bhaṇissāmīti
evañhi te rāhula sikkhitabbaṃ.
   [128] Taṃ kiṃ maññasi rāhula kimatthiyo ādāsoti. Paccavekkhaṇattho
bhanteti . Evameva kho rāhula paccavekkhitvā paccavekkhitvā kāyena kammaṃ
kātabbaṃ  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  vācāya  kammaṃ  kātabbaṃ
paccavekkhitvā paccavekkhitvā manasā kammaṃ kātabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ kho .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [129] Yadeva tvaṃ rāhula kāyena kammaṃ kattukāmo ahosi 1-
tadeva  te  kāyakammaṃ  paccavekkhitabbaṃ yannu kho ahaṃ idaṃ kāyena
kammaṃ  kattukāmo  idaṃ  me  kāyakammaṃ attabyābādhāyapi saṃvatteyya
parabyābādhāyapi  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  akusalaṃ
idaṃ  kāyakammaṃ  dukkhudrayaṃ  2-  dukkhavipākanti . sace tvaṃ rāhula
paccavekkhamāno  evaṃ  jāneyyāsi  yaṃ  kho  ahaṃ  idaṃ  kāyena
kammaṃ  kattukāmo idaṃ me kāyakammaṃ attabyābādhāya 3- saṃvatteyya
parabyābādhāya  4-  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāya  5-  saṃvatteyya
akusalaṃ  idaṃ  kāyakammaṃ  dukkhudrayaṃ dukkhavipākanti evarūpaṃ te rāhula
kāyena kammaṃ sasakkaṃ 6- na karaṇīyaṃ. Sace pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno
evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ kāyena kammaṃ kattukāmo idaṃ me
kāyakammaṃ nevattabyābādhāyapi 7- saṃvatteyya na parabyābādhāyapi 8-
saṃvatteyya  na ubhayabyābādhāyapi 9- saṃvatteyya kusalaṃ idaṃ kāyakammaṃ
sukhudrayaṃ sukhavipākanti evarūpaṃ te rāhula kāyena kammaṃ karaṇīyaṃ.
   {129.1} Karontenapi te rāhula kāyena kammaṃ tadeva te kāyakammaṃ
paccavekkhitabbaṃ  yannu  kho ahaṃ idaṃ kāyena kammaṃ karomi idaṃ me
kāyakammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi  saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  kāyakammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  .  sace  10-  tvaṃ  rāhula paccavekkhamāno evaṃ
jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ kāyena kammaṃ karomi idaṃ me kāyakammaṃ
@Footnote: 1 Yu. hosi .  2 Ma. dukkhudayaṃ .  3-4-5 Po. Ma. Yu. pisaddo dissati .  6 Ma.
@saṃsakkaṃ na ca. 7-8-9 Yu. pisadudo na disusati . 10 Ma. sace pana.
Attabyābādhāyapi    saṃvattati    parabyābādhāyapi    saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  kāyakammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  paṭisaṃhareyyāsi tvaṃ rāhula evarūpaṃ kāyakammaṃ . sace
pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ
kāyena kammaṃ karomi idaṃ me kāyakammaṃ nevattabyābādhāyapi saṃvattati
na  parabyābādhāyapi  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati kusalaṃ
idaṃ  kāyakammaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti  anupadajjeyyāsi  tvaṃ rāhula
evarūpaṃ kāyakammaṃ.
   {129.2} Katvāpi te rāhula kāyena kammaṃ tadeva te kāyakammaṃ
paccavekkhitabbaṃ  yannu  kho ahaṃ idaṃ kāyena kammaṃ akāsiṃ idaṃ me
kāyakammaṃ    attabyābādhāyapi    saṃvattati    parabyābādhāyapi
saṃvattati  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  kāyena  1-
kammaṃ dukkhudrayaṃ dukkhavipākanti . sace 2- tvaṃ rāhula paccavekkhamāno
evaṃ  jāneyyāsi  yaṃ  kho  ahaṃ  idaṃ kāyakammaṃ 3- akāsiṃ idaṃ
me   kāyakammaṃ   attabyābādhāyapi   saṃvattati  parabyābādhāyapi
saṃvattati   ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  kāyakammaṃ
dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  evarūpaṃ  te rāhula kāyakammaṃ satthari vā
viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  desetabbaṃ  vivaritabbaṃ  uttānīkātabbaṃ
desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjitabbaṃ .
Sace pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ
idaṃ  kāyena  kammaṃ  akāsiṃ idaṃ me kāyakammaṃ nevattabyābādhāyapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāyakammaṃ .  2 Ma. sace kho . 3 Ma. Yu. kāyena kammaṃ.
Bādhāyapi  saṃvattati  na parabyābādhāyapi saṃvattati na ubhayabyābādhāyapi
saṃvattati kusalaṃ idaṃ kāyakammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākanti teneva tvaṃ rāhula
pītipāmujjena vihareyyāsi ahorattānusikkhī 1- kusalesu dhammesu.
   [130]  Yadeva  tvaṃ rāhula vācāya kammaṃ kattukāmo ahosi
tadeva  te  vacīkammaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yannu kho ahaṃ idaṃ vācāya
kammaṃ  kattukāmo  idaṃ  me  vacīkammaṃ  attabyābādhāyapi saṃvatteyya
parabyābādhāyapi  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  akusalaṃ
idaṃ  vacīkammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  .  sace  tvaṃ  rāhula
paccavekkhamāno  evaṃ  jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ vācāya kammaṃ
kattukāmo  idaṃ  me  vacīkammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvatteyya
parabyābādhāyapi  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  akusalaṃ
idaṃ  vacīkammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti evarūpaṃ te rāhula vācāya
kammaṃ  sasakkaṃ  na karaṇīyaṃ . sace pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno
evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ vācāya kammaṃ kattukāmo idaṃ me
vacīkammaṃ   nevattabyābādhāyapi  saṃvatteyya  na  parabyābādhāyapi
saṃvatteyya  na  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  kusalaṃ  idaṃ  vacīkammaṃ
sukhudrayaṃ sukhavipākanti evarūpaṃ te rāhula vācāya kammaṃ karaṇīyaṃ.
   {130.1}  Karontenapi te rāhula vācāya kammaṃ tadeva te
vacīkammaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yannu  kho ahaṃ idaṃ vācāya kammaṃ karomi
idaṃ  me  vacīkammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi
@Footnote: 1 Po. ahorattānusikkhitā.
Saṃvattati   ubhayabyābādhāyapi   saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  vacīkammaṃ
dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  .  sace 1- tvaṃ rāhula paccavekkhamāno
evaṃ  jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ vācāya kammaṃ karomi idaṃ me
vacīkammaṃ   attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi  saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi   saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  vacīkammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  paṭisaṃhareyyāsi  tvaṃ  rāhula  evarūpaṃ  vacīkammaṃ .
Sace pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ
idaṃ  vācāya  kammaṃ  karomi  idaṃ me vacīkammaṃ nevattabyābādhāyapi
saṃvattati  na  parabyābādhāyapi  saṃvattati na ubhayabyābādhāyapi saṃvattati
kusalaṃ  idaṃ  vacīkammaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti  anupadajjeyyāsi  tvaṃ
rāhula evarūpaṃ vacīkammaṃ.
   {130.2}  Katvāpi  te  rāhula  vācāya kammaṃ tadeva te
vacīkammaṃ   paccavekkhitabbaṃ   yannu  kho  ahaṃ  idaṃ  vācāya
kammaṃ  akāsiṃ  idaṃ  me  vacīkammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvattati
parabyābādhāyapi   saṃvattati   ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ
idaṃ  vacīkammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  .  sace 2- tvaṃ rāhula
paccavekkhamāno  evaṃ  jāneyyāsi  yaṃ  kho  ahaṃ  idaṃ  vācāya
kammaṃ  akāsiṃ  idaṃ  me  vacīkammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvattati
parabyābādhāyapi  saṃvattati  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ
vacīkammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  evarūpaṃ  te  rāhula  vacīkammaṃ
satthari  vā  viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  vā desetabbaṃ vivaritabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. sace pana .  2 Ma. sace kho.
Uttānīkātabbaṃ  desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ  saṃvaraṃ
āpajjitabbaṃ  .  sace  pana  tvaṃ  rāhula  paccavekkhamāno  evaṃ
jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ vācāya kammaṃ akāsiṃ idaṃ me vacīkammaṃ
nevattabyābādhāyapi  saṃvattati  na  parabyābādhāyapi  saṃvattati  na
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  kusalaṃ  idaṃ vacīkammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākanti
teneva  tvaṃ  rāhula pītipāmujjena vihareyyāsi ahorattānusikkhī 1-
kusalesu dhammesu.
   [131]  Yadeva  tvaṃ  rāhula manasā kammaṃ kattukāmo ahosi
tadeva  te  manokammaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yannu kho ahaṃ idaṃ manasā
kammaṃ  kattukāmo  idaṃ  me  manokammaṃ attabyābādhāyapi saṃvatteyya
parabyābādhāyapi  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  akusalaṃ
idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti  .  sace  tvaṃ  rāhula
paccavekkhamāno  evaṃ  jāneyyāsi  yaṃ kho ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ
kattukāmo  idaṃ  me  manokammaṃ  attabyābādhāyapi  saṃvatteyya
parabyābādhāyapi  saṃvatteyya  ubhayabyābādhāyapi  saṃvatteyya  akusalaṃ
idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti evarūpaṃ te rāhula manasā
kammaṃ  sasakkaṃ  na karaṇīyaṃ . sace pana tvaṃ rāhula paccavekkhamāno
evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ kattukāmo idaṃ me
manokammaṃ  nevattabyābādhāyapi  saṃvatteyya  na  parabyābādhāyapi
saṃvatteyya   na   ubhayabyābādhāyapi   saṃvatteyya  kusalaṃ  idaṃ
@Footnote: 1 Po. ... sikkhitā. ito paraṃ pāṭhā evameva ñātabbā.
Manokammaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti  evarūpaṃ  te  rāhula  manasā
kammaṃ karaṇīyaṃ.
   {131.1} Karontenapi te rāhula manasā kammaṃ tadeva te manokammaṃ
paccavekkhitabbaṃ  yannu  kho  ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ karomi idaṃ me
manokammaṃ   attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi  saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  .  sace  1-  tvaṃ  rāhula  paccavekkhamāno evaṃ
jāneyyāsi yaṃ kho ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ karomi idaṃ me manokammaṃ
attabyābādhāyapi    saṃvattati    parabyābādhāyapi    saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  paṭisaṃhareyyāsi  tvaṃ  rāhula  evarūpaṃ  manokammaṃ .
Sace  pana  tvaṃ  rāhula paccavekkhamāno evaṃ jāneyyāsi yaṃ kho
ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ karomi idaṃ me manokammaṃ nevattabyābādhāyapi
saṃvattati  na  parabyābādhāyapi  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāyapi
saṃvattati   kusalaṃ   idaṃ   manokammaṃ   sukhudrayaṃ   sukhavipākanti
anupadajjeyyāsi tvaṃ rāhula evarūpaṃ manokammaṃ.
   {131.2}  Katvāpi  te  rāhula  manasā  kammaṃ tadeva te
manokammaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yannu  kho  ahaṃ  idaṃ  manasā  kammaṃ
akāsiṃ   idaṃ   me   manokammaṃ   attabyābādhāyapi  saṃvattati
parabyābādhāyapi saṃvattati ubhayabyābādhāyapi
saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ  dukkhavipākanti .
Sace   tvaṃ   rāhula   paccavekkhamāno   evaṃ  jāneyyāsi
@Footnote: 1 Ma. sace pana.
Yaṃ  kho  ahaṃ  idaṃ  manasā  kammaṃ  akāsiṃ  idaṃ  me  manokammaṃ
attabyābādhāyapi    saṃvattati    parabyābādhāyapi    saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  akusalaṃ  idaṃ  manokammaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  evarūpe  1-  pana 2- te rāhula manokamme 3-
aṭṭiyitabbaṃ  harāyitabbaṃ  jigucchitabbaṃ  aṭṭiyitvā  4-  harāyitvā
jigucchitvā  āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjitabbaṃ  .  sace pana tvaṃ rāhula
paccavekkhamāno  evaṃ  jāneyyāsi  yaṃ kho ahaṃ idaṃ manasā kammaṃ
akāsiṃ  idaṃ  me  manokammaṃ  nevattabyābādhāyapi  saṃvattati  na
parabyābādhāyapi  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  kusalaṃ
idaṃ manokammaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākanti teneva tvaṃ rāhula pītipāmujjena
vihareyyāsi ahorattānusikkhī kusalesu dhammesu.
   [132] Ye hi keci rāhula atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  kāyakammaṃ  parisodhesuṃ  vacīkammaṃ parisodhesuṃ manokammaṃ parisodhesuṃ
sabbe  te  evameva  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  kāyakammaṃ
parisodhesuṃ  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  vacīkammaṃ  parisodhesuṃ
paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  manokammaṃ  parisodhesuṃ  . yepi 5-
hi  keci  rāhula  anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā
kāyakammaṃ   parisodhessanti   vacīkammaṃ  parisodhessanti  manokammaṃ
parisodhessanti sabbe te evameva 6- paccavekkhitvā paccavekkhitvā
kāyakammaṃ  parisodhessanti  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  vacīkammaṃ
@Footnote: 1 Ma. evarūpaṃ .  2 Yu. panasaddo natthi .  3 Ma. manokammaṃ aḍḍiyitabbaṃ.
@4 Ma. aḍḍiyitvā . 5 Ma. ye hi pi .  6 Ma. Yu. evamevaṃ.
Parisodhessanti    paccavekkhitvā   paccavekkhitvā   manokammaṃ
parisodhessanti . yepi hi keci rāhula etarahi samaṇā vā brāhmaṇā
vā kāyakammaṃ parisodhenti vacīkammaṃ parisodhenti manokammaṃ parisodhenti
sabbe  te  evameva  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  kāyakammaṃ
parisodhenti  paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  vacīkammaṃ  parisodhenti
paccavekkhitvā  paccavekkhitvā  manokammaṃ  parisodhenti  . tasmātiha
te 1- rāhula paccavekkhitvā paccavekkhitvā kāyakammaṃ parisodhessāmi
paccavekkhitvā   paccavekkhitvā   vacīkammaṃ  parisodhessāmi  2-
paccavekkhitvā   paccavekkhitvā   manokammaṃ   parisodhessāmīti
evañhi te 3- rāhula sikkhitabbanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  rāhulo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
       Cūḷarāhulovādasuttaṃ 4- niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Yu. parisodhessāma . 3 Yu. vo.
@4 Ma. ambalaṭṭhikarāhu....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 123-133. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2518              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2518              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=125&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2337              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2337              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]