ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

         Cūḷamāluṅkyovādasuttaṃ 1-
   [147] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho āyasmato māluṅkyaputtassa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
yānīmāni  diṭṭhigatāni  bhagavatā  abyākatāni  ṭhapitāni  paṭikkhittāni
sassato   lokotipi  asassato  lokotipi  antavā  lokotipi
anantavā  lokotipi  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīrantipi  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ
sarīrantipi  hoti  tathāgato  parammaraṇātipi  na  hoti  tathāgato
parammaraṇātipi  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇātipi
neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇātipi  tāni  me
bhagavā  na  byākaroti  yāni me bhagavā na byākaroti tamme na
ruccati  tamme  nakkhamati  sohaṃ  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  etamatthaṃ
pucchissāmi  sace  me  bhagavā  byākarissati  sassato lokoti vā
.pe.  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā evāhaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  carissāmi  no  ce [2]- bhagavā byākarissati
sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  antavā lokoti
vā  anantavā  lokoti  vā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā
na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  hoti  ca  na  ca hoti
@Footnote: 1 Ma. cuḷamālukyasuttaṃ  2 Ma. Yu. meti atthi.
Tathāgato  parammaraṇāti  vā  neva  hoti  na  na hoti tathāgato
parammaraṇāti vā evāhaṃ sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissāmīti.
   [148]  Atha  kho  āyasmā  māluṅkyaputto  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā māluṅkyaputto bhagavantaṃ etadavoca
   {148.1}  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ
cetaso  parivitakko  udapādi  yānīmāni  diṭṭhigatāni  bhagavatā
abyākatāni  ṭhapitāni  paṭikkhittāni  sassato  lokotipi  asassato
lokotipi antavā lokotipi anantavā lokotipi taṃ jīvaṃ taṃ sarīrantipi
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīrantipi hoti tathāgato parammaraṇātipi na hoti
tathāgato parammaraṇātipi hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇātipi
neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇātipi tāni me bhagavā na
byākaroti yāni me bhagavā na byākaroti tamme na ruccati tamme nakkhamati
sohaṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ pucchissāmi sace [1]- bhagavā
byākarissati  sassato  lokoti  vā asassato lokoti vā antavā
lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti  vā  hoti tathāgato parammaraṇāti vā na hoti  tathāgato
parammaraṇāti  vā  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato parammaraṇāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. meti atthi.
Vā  neva  hoti  na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā evāhaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  carissāmi  no  ce  me  bhagavā byākarissati
sassato  lokoti  vā  asassato  1-  lokoti vā .pe. neva
hoti  na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  evāhaṃ sikkhaṃ
paccakkhāya hīnāyāvattissāmīti.
   {148.2}  Sace  bhagavā  jānāti  sassato lokoti sassato
lokoti  me  bhagavā  byākarotu  sace  bhagavā jānāti asassato
lokoti  asassato  lokoti me bhagavā byākarotu no ce bhagavā
jānāti  sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti vā ajānato
kho  pana  apassato  etadeva  ujukaṃ  hoti yadidaṃ na jānāmi na
passāmīti  .  sace  bhagavā  jānāti  antavā  lokoti  antavā
lokoti  me  bhagavā  byākarotu  sace  bhagavā jānāti anantavā
lokoti  anantavā  lokoti me bhagavā byākarotu no ce bhagavā
jānāti  antavā lokoti vā anantavā lokoti vā ajānato kho
pana apassato etadeva ujukaṃ hoti yadidaṃ na jānāmi na passāmīti.
Sace bhagavā jānāti taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti me bhagavā
byākarotu  sace  bhagavā  jānāti  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ sarīranti me bhagavā byākarotu  no ce bhagavā
jānāti  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ sarīranti
vā  ajānato  kho  pana  apassato  etadeva  ujukaṃ hoti yadidaṃ
@Footnote: 1 Yu. assasato.
Na jānāmi na passāmīti.
   {148.3}  Sace  bhagavā jānāti hoti tathāgato parammaraṇāti
hoti  tathāgato  parammaraṇāti  me  bhagavā byākarotu sace bhagavā
jānāti  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  na  hoti  tathāgato
parammaraṇāti  me  bhagavā byākarotu no ce bhagavā jānāti hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti
vā  ajānato  kho  pana apassato etadeva ujukaṃ hoti yadidaṃ na
jānāmi na passāmīti . sace bhagavā jānāti hoti ca na ca hoti
tathāgato  parammaraṇāti  hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti
me bhagavā byākarotu sace bhagavā jānāti neva hoti na na hoti
tathāgato parammaraṇāti neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti
me bhagavā byākarotu no ce bhagavā jānāti hoti ca na ca hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  neva  hoti  na  na hoti tathāgato
parammaraṇāti  vā  ajānato  kho  pana  apassato  etadeva
ujukaṃ hoti yadidaṃ na jānāmi na passāmīti.
   [149]  Kinnu  kho  tāhaṃ  māluṅkyaputta  evaṃ avacaṃ ehi
tvaṃ  māluṅkyaputta  mayi  brahmacariyaṃ  cara  ahante  byākarissāmi
sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  antavā lokoti
vā  anantavā  lokoti  vā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā na
Hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā hoti ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇāti  vā  neva  hoti  na na hoti tathāgato parammaraṇāti
vāti  .  no hetaṃ bhante . tvaṃ vā pana maṃ evaṃ avaca ahaṃ
bhante  bhagavati  brahmacariyaṃ  carissāmi  bhagavā  me  byākarissati
sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  antavā lokoti
vā  anantavā  lokoti  vā  taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vā  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato
parammaraṇāti  vā  neva  hoti na  na hoti tathāgato parammaraṇāti
vāti. No hetaṃ bhante.
   {149.1} Iti kira māluṅkyaputta nevāhantaṃ vadāmi ehi tvaṃ
māluṅkyaputta  mayi  brahmacariyaṃ  cara  ahante byākarissāmi sassato
lokoti vā asassato lokoti vā .pe. Neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇāti vāti napi kira 1- tvaṃ vadesi ahaṃ bhante bhagavati brahmacariyaṃ
carissāmi  bhagavā  me  byākarissati sassato lokoti vā asassato
lokoti vā .pe. neva hoti na  na hoti tathāgato parammaraṇāti
vāti evaṃ sante moghapurisa ko santo kaṃ paccācikkhasi.
   [150]  Yo  kho  māluṅkyaputta  evaṃ vadeyya na tāvāhaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  carissāmi  yāva  me  bhagavā  na byākarissati
sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  .pe. hoti ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. napi kira maṃ.
Na  ca  hoti  tathāgato parammaraṇāti vā neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vāti  abyākatameva  taṃ  māluṅkyaputta
tathāgatena assa atha kho so puggalo kālaṃ kareyya.
   {150.1}  Seyyathāpi  māluṅkyaputta  puriso  sallena viddho
assa  savisena  gāḷhapalepanena  tassa  mittāmaccā  ñātisālohitā
bhisakkaṃ sallakattaṃ upaṭṭhapeyyuṃ . so evaṃ vadeyya na tāvāhaṃ imaṃ
sallaṃ āharissāmi yāva na taṃ purisaṃ jānāmi yenamhi viddho khattiyo
vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo vāti . so evaṃ vadeyya
na  tāvāhaṃ  imaṃ  sallaṃ  āharissāmi  yāva na taṃ purisaṃ jānāmi
yenamhi  viddho  evaṃnāmo  evaṃgotto  iti vāti . so evaṃ
vadeyya  na  tāvāhaṃ  imaṃ  sallaṃ  āharissāmi yāva na taṃ purisaṃ
jānāmi  yenamhi  viddho  dīgho vā rasso vā majjhimo vāti .
So  evaṃ  vadeyya  na  tāvāhaṃ imaṃ sallaṃ āharissāmi yāva na
taṃ purisaṃ jānāmi yenamhi viddho kāḷo vā sāmo vā maṅguracchavī
vāti  .  so  evaṃ  vadeyya na tāvāhaṃ imaṃ sallaṃ āharissāmi
yāva  na  taṃ  purisaṃ  jānāmi yenamhi viddho asukasmiṃ gāme vā
nigame  vā  nagare  vāti . so evaṃ vadeyya na tāvāhaṃ imaṃ
sallaṃ  āharissāmi  yāva  na  taṃ  dhanuṃ  jānāmi  yenamhi viddho
yadi  vā  cāpo  yadi  vā kodaṇḍoti . so evaṃ vadeyya na
tāvāhaṃ  imaṃ sallaṃ āharissāmi yāva na taṃ jiyaṃ  jānāmi yāyamhi
Viddho  yadi  vā  akkassa  yadi  vā saṇṭhassa yadi vā nahārussa
yadi  vā  maruvāya  yadi  vā  khīrapaṇṇinoti . so evaṃ vadeyya
na  tāvāhaṃ  imaṃ  sallaṃ  āharissāmi  yāva na taṃ kaṇḍaṃ jānāmi
yenamhi viddho yadi vā gacchaṃ 1- yadi vā ropimanti.
   {150.2} So evaṃ vadeyya na tāvāhaṃ imaṃ sallaṃ āharissāmi
yāva na taṃ kaṇḍaṃ jānāmi yenamhi viddho yassa pattehi vājitaṃ yadi
vā gijjhassa yadi vā kaṅkhassa 2- yadi vā kulalassa yadi vā morassa
yadi  vā sithilahanunoti . so evaṃ vadeyya na tāvāhaṃ imaṃ sallaṃ
āharissāmi  yāva  na  taṃ  kaṇḍaṃ  jānāmi  yenamhi viddho yassa
nahārunā parikkhittaṃ yadi vā gavassa 3- yadi vā mahisassa 4- yadi
vā roruvassa 5- yadi vā semhārassāti . so evaṃ vadeyya na
tāvāhaṃ  imaṃ  sallaṃ  āharissāmi  yāva  na  taṃ  kaṇḍaṃ  jānāmi
yenamhi viddho yadi vā sallaṃ yadi vā khurappaṃ yadi vā vekaṇṇaṃ 6-
yadi  vā  nārācaṃ  yadi vā vacchadantaṃ yadi vā karavīrapattanti 7-
aññātameva  taṃ  māluṅkyaputta  tena  purisena assa atha kho 8-
so puriso kālaṃ kareyya.
   {150.3}  Evameva kho māluṅkyaputta yo evaṃ vadeyya na
tāvāhaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  carissāmi  yāva  taṃ  9-  me
bhagavā  na  byākarissati  sassato  lokoti  vā  asassato
@Footnote: 1 Ma. evaṃ. Sī. Yu. kacchaṃ .  2 Yu. kaṅkassa.  3 Sī. Yu. evaṃ.
@Ma. migassa . 4 Ma. mahiṃsassa . 5 Ma. bheravassa .  6 Sī. Yu.
@vekaṇḍaṃ. etthantare yadivā gavanti atthi. 7 Ma. karacirapattanti.
@8 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi .  9 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Lokoti vā antavā lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ
sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato
parammaraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā hoti ca
na  ca  hoti tathāgato parammaraṇāti vā neva hoti na  na hoti
tathāgato  parammaraṇāti  vāti  abyākatameva  1-  taṃ māluṅkyaputta
tathāgatena assa atha kho so puggalo kālaṃ kareyya.
   [151] Sassato lokoti māluṅkyaputta diṭṭhiyā sati brahmacariya-
vāso  abhavissāti  evaṃ  no  asassato  lokoti māluṅkyaputta
diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  abhavissāti  evampi  no  sassato
lokoti  2-  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati  asassato lokoti vā
diṭṭhiyā  sati  attheva  jāti  atthi  jarā  atthi  maraṇaṃ  santi
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   yesāhaṃ   diṭṭheva   dhamme
nighātaṃ  paññapemi  .  antavā  lokoti  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā
sati  brahmacariyavāso  abhavissāti  evaṃ  no  anantavā  lokoti
māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  abhavissāti  evampi
no  antavā  lokoti  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati  anantavā
lokoti vā diṭṭhiyā sati attheva jāti atthi jarā atthi maraṇaṃ santi
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yesāhaṃ  diṭṭheva  dhamme  nighātaṃ
paññapemi  .  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā sati
@Footnote: 1 Ma. ... mevetaṃ .  2 Ma. lokoti vā.
Brahmacariyavāso  abhavissāti  evaṃ  no  aññaṃ  jīvaṃ aññaṃ sarīranti
māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  abhavissāti  evampi
no taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti māluṅkyaputta diṭṭhiyā sati aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti vā diṭṭhiyā sati attheva jāti .pe. Nighātaṃ paññapemi.
   {151.1}  Hoti  tathāgato parammaraṇāti māluṅkyaputta diṭṭhiyā
sati brahmacariyavāso abhavissāti evaṃ no na hoti tathāgato parammaraṇāti
māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati  brahmacariyavāso  abhavissāti  evampi
no  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  1- māluṅkyaputta diṭṭhiyā sati
na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā diṭṭhiyā sati attheva jāti
.pe.  yesāhaṃ  diṭṭheva  dhamme nighātaṃ paññapemi . hoti ca na
ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā  sati
brahmacariyavāso abhavissāti evaṃ no neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇāti   māluṅkyaputta   diṭṭhiyā   sati   brahmacariyavāso
abhavissāti  2-  evampi  no  hoti  ca  na ca hoti tathāgato
parammaraṇāti  [3]-  māluṅkyaputta  diṭṭhiyā sati neva hoti na na
hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā diṭṭhiyā sati attheva jāti atthi
jarā   atthi   maraṇaṃ   santi   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
yesāhaṃ diṭṭheva dhamme nighātaṃ paññapemi.
   [152]  Tasmātiha  māluṅkyaputta abyākatañca me abyākatato
@Footnote: 1 Ma. ... ti vā . 2 Po. etthantare "byākatañca me byākatato dhārethāti
@padāni dissanti .  3 Ma. tvaṃ.
Dhāretha   byākatañca  me  byākatato  dhāretha  .  kiñca
māluṅkyaputta  mayā  abyākataṃ  sassato  lokoti  māluṅkyaputta
mayā  abyākataṃ asassato lokoti māluṅkyaputta 1- mayā abyākataṃ
antavā lokoti māluṅkyaputta 2- mayā abyākataṃ anantavā lokoti
māluṅkyaputta 3- mayā abyākataṃ taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti mayā abyākataṃ
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  mayā  abyākataṃ  hoti  tathāgato
parammaraṇāti  mayā  abyākataṃ  na hoti tathāgato parammaraṇāti mayā
abyākataṃ hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti mayā abyākataṃ
neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti mayā abyākataṃ.
   {152.1} Kasmā cetaṃ māluṅkyaputta mayā abyākataṃ na hetaṃ
māluṅkyaputta  atthasañhitaṃ  nādibrahmacariyakaṃ  na  nibbidāya  na
virāgāya  na  nirodhāya  na  upasamāya na abhiññāya na sambodhāya
na  nibbānāya  saṃvattati  tasmā  taṃ  mayā  abyākataṃ  .  kiñca
māluṅkyaputta  mayā  byākataṃ  idaṃ  dukkhanti  māluṅkyaputta  mayā
byākataṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  mayā  byākataṃ  ayaṃ  dukkhanirodhoti
mayā byākataṃ ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti mayā byākataṃ.
   {152.2}  Kasmā  cetaṃ māluṅkyaputta mayā byākataṃ etañhi
māluṅkyaputta  atthasañhitaṃ  etaṃ ādibrahmacariyakaṃ etaṃ 4- nibbidāya
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati
tasmā  taṃ  mayā  byākataṃ  . tasmātiha māluṅkyaputta abyākatañca
@Footnote:1-2-3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Me abyākatato dhāretha byākatañca me byākatato dhārethāti.
   Idamavoca bhagavā attamano āyasmā māluṅkyaputto 1- bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
       Cūḷamāluṅkyovādasuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. ādito paṭṭhāya sabbattha māluṅkayā-iti dissati. māluṅkayāputtoti cettha
@nidassanaṃ .  2 Ma. cūḷamālukyasuttaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 143-153. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2930              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2930              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=147&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=147              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2659              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2659              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]