ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Bhaddālisuttaṃ
   [160] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  ahaṃ  kho bhikkhave ekāsanabhojanaṃ bhuñjāmi ekāsanabhojanaṃ
kho   ahaṃ   bhikkhave  bhuñjamāno  appābādhatañca  sañjānāmi
appātaṅkatañca   lahuṭṭhānañca   balañca   phāsuvihārañca   etha
tumhepi  bhikkhave  ekāsanabhojanaṃ  bhuñjatha  ekāsanabhojanaṃ  kho
bhikkhave   tumhepi   bhuñjamānā   appābādhatañca   sañjānissatha
appātaṅkatañca lahuṭṭhānañca balañca phāsuvihārañcāti.
   [161]  Evaṃ  vutte  āyasmā bhaddāli bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ kho bhante na ussahāmi ekāsanabhojanaṃ bhuñjituṃ ekāsanabhojanañhi
me bhante bhuñjato siyā kukkuccaṃ siyā vippaṭisāroti . tenahi tvaṃ
bhaddāli  yattha  nimantito assasi tattha ekadesaṃ bhuñjitvā ekadesaṃ
nīharitvāpi  paribhuñjeyyāsi  1-  evampi  kho  tvaṃ  2- bhaddāli
bhuñjamāno  [3]-  yāpessasīti  .  evampi  kho ahaṃ bhante na
ussahāmi  bhuñjituṃ  evampi me bhante bhuñjato siyā kukkuccaṃ siyā
vippaṭisāroti  .  atha  kho  āyasmā bhaddāli bhagavatā sikkhāpade
paññāpiyamāne  bhikkhusaṅghe sikkhaṃ samādiyamāne anussāhaṃ pavedesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhuñjeyyāsi . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi .  3 Ma. ekāsano.
Atha  kho āyasmā bhaddāli sabbantaṃ temāsaṃ na bhagavato sammukhībhāvaṃ
adāsi yathātaṃ satthu sāsane sikkhāya aparipūrakārī 1-.
   [162]  Tena  kho  pana  samayena  sambahulā bhikkhū bhagavato
cīvarakammaṃ  karonti  niṭṭhitacīvaro  bhagavā  temāsaccayena  cārikaṃ
pakkamissatīti  .  atha  kho  āyasmā  bhaddāli  yena  te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tehi  bhikkhūhi  saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  bhaddāliṃ  te  bhikkhū etadavocuṃ idaṃ kho
āvuso  bhaddāli  bhagavato cīvarakammaṃ karīyati 2- niṭṭhitacīvaro bhagavā
temāsaccayena  cārikaṃ pakkamissatīti 3- . iṅghāvuso bhaddāli etaṃ
desaṃ  4- sādhukaṃ manasikarohi mā te pacchā dukkarataraṃ ahosīti .
Evamāvusoti  kho  āyasmā  bhaddāli  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  bhaddāli
bhagavantaṃ  etadavoca  accayo  maṃ  bhante  accagamā  yathābālaṃ
yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yohaṃ  bhagavatā  sikkhāpade  paññāpiyamāne
bhikkhusaṅghe  sikkhaṃ  samādiyamāne  anussāhaṃ pavedesiṃ 5- tassa me
bhante bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   [163]  Taggha  tvaṃ  bhaddāli  accayo  accagamā  yathābālaṃ
@Footnote: 1 aparipūrikārītipi pāṭho .  2 Ma. karaṇīyaṃ .  3 Ma. itisaddo natthi.
@4 Ma. dosakaṃ. Yu. desakaṃ . 5 Ma. pavedemi.
Yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yaṃ  tvaṃ  mayā  sikkhāpade  paññāpiyamāne
bhikkhusaṅghe  sikkhaṃ  samādiyamāne  anussāhaṃ  pavedesi  [1]- .
Samayopi  kho te bhaddāli appaṭividdho ahosi bhagavā kho sāvatthiyaṃ
viharati  bhagavāpi  maṃ  jānissati  bhaddāli nāma bhikkhu satthu sāsane
sikkhāya  aparipūrakārīti  ayampi kho te bhaddāli samayo appaṭividdho
ahosi  .  samayopi kho te bhaddāli appaṭividdho ahosi sambahulā
kho  bhikkhū  sāvatthiyaṃ  vassaṃ  upagatā tepi maṃ jānissanti bhaddāli
nāma  bhikkhu  satthu  sāsane sikkhāya aparipūrakārīti ayampi kho te
bhaddāli  samayo  appaṭividdho  ahosi . samayopi kho te bhaddāli
appaṭividdho  ahosi  sambahulā  kho  bhikkhuniyo  sāvatthiyaṃ  vassaṃ
upagatā  tāpi  maṃ  jānissanti  bhaddāli  nāma  bhikkhu  satthu
sāsane  sikkhāya  aparipūrakārīti  ayampi  kho  te bhaddāli samayo
appaṭividdho  ahosi  .  samayopi  kho  te  bhaddāli appaṭividdho
ahosi  sambahulā  kho  upāsakā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti  tepi  maṃ
jānissanti  bhaddāli  nāma  bhikkhu  satthu  sāsane  sikkhāya
aparipūrakārīti  ayampi  kho  te  bhaddāli  samayo  appaṭividdho
ahosi.
   {163.1} Samayopi kho te bhaddāli appaṭividdho ahosi sambahulā
kho  upāsikā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti  tāpi  maṃ jānissanti bhaddāli
nāma  bhikkhu  satthu  sāsane  sikkhāya  aparipūrakārīti  ayampi  kho
te  bhaddāli  samayo  appaṭividdho  ahosi  .  samayopi kho te
@Footnote: 1 Po. yato ca kho tvaṃ bhaddāli accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi tante
@mayaṃ paṭiggaṇhāma vuddhihesā bhaddāli ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā
@yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti dissati.
Bhaddāli  appaṭividdho  ahosi  sambahulā  kho  [1]- nānātitthiyā
samaṇabrāhmaṇā  sāvatthiyaṃ  vassaṃ  upagatā  tepi  maṃ  jānissanti
bhaddāli  nāma  bhikkhu samaṇassa gotamassa sāvako theraññataro [2]-
satthu  sāsane  sikkhāya  aparipūrakārīti  ayampi  kho  te bhaddāli
samayo appaṭividdho ahosīti.
   {163.2}  Accayo  maṃ  bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yohaṃ  bhagavatā  sikakhāpade  paññāpiyamāne  bhikkhusaṅghe
sikkhaṃ  samādiyamāne  anussāhaṃ pavedesiṃ 3- . tassa  me bhante
bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   [164]  Taggha  tvaṃ  bhaddāli  accayo  accagamā  yathābālaṃ
yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yaṃ  tvaṃ  mayā  sikkhāpade  paññāpiyamāne
bhikkhusaṅghe  sikkhaṃ samādiyamāne anussāhaṃ pavedesi . taṃ kiṃ maññasi
bhaddāli idhassa bhikkhu ubhatobhāgavimutto tamahaṃ evaṃ vadeyyaṃ ehi me
tvaṃ bhikkhu paṅke saṅkamo hotīti 4- api nu kho so saṅkameyya vā
aññena vā kāyaṃ sannāmeyya noti vā vadeyyāti. No hetaṃ bhante.
   {164.1} Taṃ kiṃ maññasi bhaddāli idhassa bhikkhu paññāvimutto kāyasakkhī
diṭṭhippatto saddhāvimutto dhammānusārī saddhānusārī tamahaṃ evaṃ vadeyyaṃ
ehi me tvaṃ bhikkhu paṅke saṅkamo hotīti api nu kho so saṅkameyya vā
aññena vā kāyaṃ sannāmeyya noti vā vadeyyāti. No hetaṃ bhante. Taṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare teti dissati . 2 Ma. bhikkhu .  3 Ma. pavedemi.
@4 Ma. Yu. hohīti.
Kiṃ  maññasi  bhaddāli  api  nu  tvaṃ  bhaddāli  1-  tasmiṃ samaye
ubhatobhāgavimutto  vā  hohi  paññāvimutto  vā  kāyasakkhī  vā
diṭṭhippatto  vā  saddhāvimutto  vā  dhammānusārī vā saddhānusārī
vāti . no hetaṃ bhante . nanu tvaṃ bhaddāli tasmiṃ samaye ritto
tuccho  aparaddhoti  .  evaṃ  bhante accayo maṃ bhante accagamā
yathābālaṃ   yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yohaṃ  bhagavatā  sikkhāpade
paññāpiyamāne   bhikkhusaṅghe   sikkhaṃ   samādiyamāne   anussāhaṃ
pavedesiṃ  tassa  me  bhante  bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu
āyatiṃ saṃvarāyāti.
   [165] Taggha tvaṃ bhaddāli accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yaṃ  tvaṃ  mayā  sikkhāpade  paññāpiyamāne  bhikkhusaṅghe
sikkhaṃ  samādiyamāne  anussāhaṃ  pavedesi  yato  ca  kho  tvaṃ
bhaddāli  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ paṭikarosi tante mayaṃ
paṭiggaṇhāma  vuddhi  hesā  bhaddāli  ariyassa  vinaye  yo accayaṃ
accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjati.
   [166]  Idha  bhaddāli ekacco bhikkhu satthu sāsane sikkhāya
aparipūrakārī  hoti  tassa  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ vivittaṃ senāsanaṃ
bhajeyyaṃ  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ vanapatthaṃ
abbhokāsaṃ   palālapuñjaṃ   appevanāmāhaṃ   uttariṃ  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  sacchikareyyanti  .  so  vivittaṃ  senāsanaṃ
bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhaddālīti ālapanapadaṃ natthi.
Abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  tassa  tathā  vūpakaṭṭhassa  viharato  satthāpi
upavadati  anuvicca  viññū  sabrahmacārī  upavadanti devatāpi upavadanti
attāpi  1-  attānaṃ  upavadati  so satthārāpi upavadito anuvicca
viññūhi  sabrahmacārīhi  upavadito  devatāhipi  upavadito  attanāpi
attā 2- upavadito na 3- uttariṃ manussadhammā alamariyañāṇadassanavisesaṃ
sacchikaroti taṃ kissa hetu evañhetaṃ 4- bhaddāli hoti yathātaṃ satthu
sāsane sikkhāya aparipūrakārissa.
   [167] Idha pana bhaddāli ekacco bhikkhu satthu sāsane sikkhāya
paripūrakārī  hoti  tassa  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ  vivittaṃ senāsanaṃ
bhajeyyaṃ  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ vanapatthaṃ
abbhokāsaṃ   palālapuñjaṃ   appevanāmāhaṃ   uttariṃ  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  sacchikareyyanti  .  so  vivittaṃ  senāsanaṃ
bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ
abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  tassa  tathā  vūpakaṭṭhassa  viharato  satthāpi
na  upavadati  anuvicca  viññū  sabrahmacārī  na  upavadanti devatāpi
na  upavadanti  attāpi  attānaṃ  na  upavadati  so  satthārāpi
anupavadito  anuvicca  viññūhi  sabrahmacārīhi  anupavadito  devatāhipi
anupavadito  attanāpi  attā  anupavadito  uttariṃ  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  sacchikaroti  .  so  vivicceva  kāmehi
@Footnote: 1 Ma. attanā . 2 Ma. Yu. attānanti sabbattha dissati .  3 Ma. nakāro natthi.
@4 Ma. evañhidaṃ.
Vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  taṃ  kissa  hetu  evañhetaṃ  bhaddāli
hoti yathātaṃ satthu sāsane sikkhāya paripūrakārissa.
   {167.1}  Puna  caparaṃ  bhaddāli bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati taṃ kissa hetu evañhetaṃ
bhaddāli  hoti  yathātaṃ  satthu  sāsane  sikkhāya  paripūrakārissa .
Puna  caparaṃ  bhaddāli  bhikkhu  pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  taṃ kissa hetu evañhetaṃ bhaddāli hoti yathātaṃ
satthu  sāsane  sikkhāya  paripūrakārissa . puna caparaṃ bhaddāli bhikkhu
sukhassa  ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati taṃ kissa
hetu  evañhetaṃ  bhaddāli  hoti  yathātaṃ  satthu  sāsane sikkhāya
paripūrakārissa.
   [168] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ .pe. iti sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati taṃ kissa hetu evañhetaṃ
bhaddāli hoti yathātaṃ satthu sāsane sikkhāya paripūrakārissa.
   {168.1}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
Anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  .pe.  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime  vā  pana
bhonto  sattā  kāyasucaritena samannāgatā .pe. sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapannāti  .  iti  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
.pe.  yathākammūpage  satte  pajānāti  taṃ kissa hetu evañhetaṃ
bhaddāli hoti yathātaṃ satthu sāsane sikkhāya paripūrakārissa.
   {168.2}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ
pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  tassa  evaṃ
jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  diṭṭhāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccati   vimuttasmiṃ   vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti
Vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti
taṃ  kissa  hetu  evañhetaṃ  bhaddāli  hoti yathātaṃ satthu sāsane
sikkhāya paripūrakārissāti.
   {168.3}  Evaṃ vutte āyasmā bhaddāli bhagavantaṃ etadavoca
ko nu kho bhante hetu ko paccayo yenamidhekaccaṃ bhikkhuṃ pavayha 1-
pavayha kāraṇaṃ karonti ko pana bhante hetu ko paccayo yenamidhekaccaṃ
bhikkhuṃ no tathā 2- pavayha pavayha kāraṇaṃ karontīti.
   [169]  Idha  bhaddāli  ekacco  bhikkhu abhiṇhāpattiko hoti
āpattibahulo   so  bhikkhūhi  vuccamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati
bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti  kopañca  dosañca appaccayañca pātukaroti
na sammā vattati na lomaṃ pāteti na nitthāraṃ vattati yena saṅgho
attamano  hoti  taṃ  karomīti  nāha 3- . tatra bhaddāli bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso bhikkhu abhiṇhāpattiko āpattibahulo
so  bhikkhūhi  vuccamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati  bahiddhā  kathaṃ
apanāmeti   kopañca   dosañca   appaccayañca   pātukaroti
na  sammā  vattati  na  lomaṃ  pāteti  na nitthāraṃ vattati yena
saṅgho  attamano  hoti  taṃ  karomīti  nāha  sādhu  vatāyasmanto
imassa  bhikkhuno tathā tathā upaparikkhatha yathayidaṃ 4- adhikaraṇaṃ na 5-
khippameva  vūpasammeyyāti  .  tassa  kho  evaṃ  bhaddāli bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. pasayha pasayha. aparaṃpi īdisameva .  2 Ma. tathā tathā . 3 Po. āhāti
@sabbattha dissati .  4 Sī. Yu. yathāssidaṃ .  5 Ma. nakāro natthi.
Bhikkhū  tathā  tathā  upaparikkhanti  yathayidaṃ  adhikaraṇaṃ  na  khippameva
vūpasammati.
   {169.1}  Idha  pana bhaddāli ekacco bhikkhu abhiṇhāpattiko
hoti  āpattibahulo  so  bhikkhūhi  vuccamāno  nāññenaññaṃ paṭicarati
bahiddhā  kathaṃ  na  apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  nitthāraṃ  vattati
yena  saṅgho  attamano  hoti taṃ karomīti āha . tatra bhaddāli
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  abhiṇhāpattiko
āpattibahulo  so  bhikkhūhi  vuccamāno  nāññenaññaṃ  paṭicarati
bahiddhā  kathaṃ  na  apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  nitthāraṃ  vattati yena
saṅgho  attamano  hoti  taṃ  karomīti  āha  sādhu  vatāyasmanto
imassa  bhikkhuno  tathā  tathā  upaparikkhatha yathayidaṃ adhikaraṇaṃ khippameva
vūpasammeyyāti  .  tassa  kho  evaṃ bhaddāli bhikkhuno bhikkhū tathā
tathā upaparikkhanti yathayidaṃ adhikaraṇaṃ khippameva vūpasammati.
   [170]  Idha  bhaddāli  ekacco  bhikkhu adhiccāpattiko hoti
anāpattibahulo  so  bhikkhūhi  vuccamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati
bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti  kopañca  dosañca appaccayañca pātukaroti
na sammā vattati na lomaṃ pāteti na nitthāraṃ vattati yena saṅgho
attamano  hoti  taṃ  karomīti nāha . tatra bhaddāli bhikkhūnaṃ evaṃ
hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  adhiccāpattiko  anāpattibahulo
So   bhikkhūhi   vuccamāno   aññenaññaṃ   paṭicarati   bahiddhā
kathaṃ  apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  na
sammā  vattati  na  lomaṃ pāteti na nitthāraṃ vattati yena saṅgho
attamano  hoti  taṃ  karomīti  nāha  sādhu  vatāyasmanto  imassa
bhikkhuno  tathā  tathā  upaparikkhatha yathayidaṃ adhikaraṇaṃ na 1- khippameva
vūpasammeyyāti  .  tassa  kho  evaṃ bhaddāli bhikkhuno bhikkhū tathā
tathā upaparikkhanti yathayidaṃ adhikaraṇaṃ na khippameva vūpasammati.
   {170.1} Idha pana bhaddāli ekacco bhikkhu adhiccāpattiko hoti
anāpattibahulo  so  bhikkhūhi  vuccamāno  nāññenaññaṃ  paṭicarati  na
bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  nitthāraṃ  vattati yena
saṅgho  attamano  hoti  taṃ  karomīti  āha  .  tatra  bhaddāli
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  adhiccāpattiko
anāpattibahulo  so  bhikkhūhi  vuccamāno  nāññenaññaṃ  paṭicarati
na  bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukaroti  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  nitthāraṃ  vattati yena
saṅgho  attamano  hoti  taṃ  karomīti  āha  sādhu  vatāyasmanto
imassa  bhikkhuno  tathā  tathā  upaparikkhatha yathayidaṃ adhikaraṇaṃ khippameva
vūpasammeyyāti  .  tassa  kho  evaṃ bhaddāli bhikkhuno bhikkhū tathā
tathā upaparikkhanti yathayidaṃ adhikaraṇaṃ khippameva vūpasammati.
@Footnote: 1 Ma. nakāro natthi.
   [171]  Idha  bhaddāli  ekacco  bhikkhu saddhāmattakena vahati
pemamattakena  .  tatra  bhaddāli  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saddhāmattakena  vahati  pemamattakena sace mayaṃ imaṃ
bhikkhuṃ  pavayha  pavayha  kāraṇaṃ  kāressāma  1-  mā yampissa taṃ
saddhāmattakaṃ  pemamattakaṃ  tamhāpi  parihāyīti  . seyyathāpi bhaddāli
purisassa  ekaṃ cakkhuṃ 2- tassa mittāmaccā ñātisālohitā taṃ ekaṃ
cakkhuṃ  rakkheyyuṃ  mā  yampissa  taṃ  ekaṃ cakkhuṃ tamhāpi parihāyīti
evameva 3- kho 4- bhaddāli idhekacco bhikkhu saddhāmattakena vahati
pemamattakena  .  tatra  bhaddāli  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saddhāmattakena  vahati  pemamattakena sace 5- mayaṃ
imaṃ  bhikkhuṃ  pavayha pavayha kāraṇaṃ kāressāma 6- mā yampissa taṃ
saddhāmattakaṃ pemamattakaṃ tamhāpi parihāyīti . ayaṃ kho 7-  bhaddāli
hetu  ayaṃ  paccayo  yenamidhekaccaṃ 8- bhikkhuṃ pavayha pavayha kāraṇaṃ
kārenti  ayaṃ  pana bhaddāli hetu ayaṃ paccayo yenamidhekaccaṃ bhikkhuṃ
na tathā pavayha pavayha kāraṇaṃ kārentīti 9-.
   {171.1} Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena pubbe
appatarāni  ceva  sikkhāpadāni  ahesuṃ  bahutarā  ca bhikkhū aññāya
saṇṭhahiṃsu  ko  pana  bhante hetu ko paccayo yenetarahi bahutarāni
ceva sikkhāpadāni ahesuṃ appatarā ca bhikkhū aññāya saṇṭhahantīti.
   [172]  Evañhetaṃ  bhaddāli  hoti  sattesu  hāyamānesu
@Footnote: 1-6 Po. Ma. Yu. karissāma . 2 Po. ekacakkhu .  3 Ma. evamevaṃ.
@4-7 Ma. khoti saddo natthi . 5 Po. sabbe.
@8 Ma. yenamidhekacce bhikkhū tathā tathā pasayha pasuyha kāraṇaṃ
@karontīti .  9 Po. yenapi idhekacce bhikkhū tathā pavayha kāraṇaṃ kārentīti.
Saddhamme  antaradhāyamāne  bahutarāni  ceva  sikkhāpadāni  honti
appatarā  ca  bhikkhū  aññāya  saṇṭhahanti  .  na  tāva  bhaddāli
satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti  yāva  na  idhekacce
āsavaṭṭhānīyā dhammā saṅghe pātubhavanti.
   {172.1} Yato ca kho bhaddāli idhekacce āsavaṭṭhānīyā dhammā
saṅghe  pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti
tesaṃyeva  āsavaṭṭhānīyānaṃ  dhammānaṃ paṭighātāya . na tāva bhaddāli
idhekacce  āsavaṭṭhānīyā dhammā saṅghe pātubhavanti yāva na saṅgho
mahattaṃ patto hoti . yato ca kho bhaddāli saṅgho mahattaṃ patto 1-
hoti  atha  idhekacce āsavaṭṭhānīyā dhammā saṅghe pātubhavanti atha
satthā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpeti  tesaṃyeva  āsavaṭṭhānīyānaṃ
dhammānaṃ  paṭighātāya  . na tāva bhaddāli idhekacce āsavaṭṭhānīyā
dhammā saṅghe pātubhavanti yāva na saṅgho lābhaggaṃ patto hoti ... Yasaggaṃ
patto hoti ... bāhusaccaṃ patto hoti ... Rattaññutaṃ patto hoti.
Yato ca kho bhaddāli saṅgho rattaññutaṃ patto hoti atha idhekacce
āsavaṭṭhānīyā  dhammā  saṅghe  pātubhavanti  atha  satthā  sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ   paññāpeti   tesaṃyeva   āsavaṭṭhānīyānaṃ   dhammānaṃ
paṭighātāya.
   [173]  Appakā  kho tumhe bhaddāli tena samayena ahuvattha
yadā  vo  ahaṃ  ājānīyasusūpamaṃ  dhammapariyāyaṃ  desesiṃ  taṃ  sarasi
@Footnote: 1 Ma. pattoti dissati. hotīti na dissati.
Tvaṃ 1- bhaddālīti . no hetaṃ bhante . tatra bhaddāli kiṃ 2- hetuṃ
paccesīti  .  so  hi  nūnāhaṃ  bhante  dīgharattaṃ  satthu  sāsane
sikkhāya  aparipūrakārī  ahosinti  . na kho bhaddāli eseva hetu
esa  paccayo  apica  me  tvaṃ  bhaddāli dīgharattaṃ cetasā ceto
paricca vidito navāyaṃ 3- moghapuriso mayā dhamme desiyamāne aṭṭhikatvā
manasikatvā   sabbacetaso   samannāharitvā   ohitasoto  dhammaṃ
suṇātīti  apica  te  ahaṃ  bhaddāli  ājānīyasusūpamaṃ  dhammapariyāyaṃ
desissāmi  taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho āyasmā bhaddāli bhagavato paccassosi.
   [174] Bhagavā etadavoca seyyathāpi bhaddāli dakkho assadamako
bhadraṃ  assājānīyaṃ labhitvā paṭhameneva mukhādhāne kāraṇaṃ kāreti .
Tassa  mukhādhāne  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  hontiyeva  visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  yathātaṃ  akāritapubbaṃ
kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
tasmiṃ ṭhāne parinibbāyati . yato kho bhaddāli bhadro assājānīyo
abhiṇhakāraṇā   anupubbakāraṇā   tasmiṃ   ṭhāne   parinibbuto
hoti  tamenaṃ  assadamako  uttariṃ  kāraṇaṃ  kāreti  yugādhāne .
Tassa  yugādhāne  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  hontiyeva  visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  yathātaṃ  akāritapubbaṃ
kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. kaṃ .  3 Ma. na cāyaṃ.
Tasmiṃ ṭhāne parinibbāyati.
   {174.1} Yato kho bhaddāli bhadro assājānīyo abhiṇhakāraṇā
anupubbakāraṇā  tasmiṃ  ṭhāne  parinibbuto  hoti  tamenaṃ assadamako
uttariṃ kāraṇaṃ kāreti anukkame maṇḍale khurakāse 1- dhāve varatthe
rājaguṇe rājavaṃse uttame jave uttame haye uttame sākhalye.
Tassa uttame jave uttame haye uttame sākhalye kāraṇaṃ kāriyamānassa
hontiyeva  visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici
yathātaṃ  akāritapubbaṃ  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā
anupubbakāraṇā  tasmiṃ  ṭhāne  parinibbāyati  .  yato  [2]- kho
bhaddāli   bhadro   assājānīyo  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
tasmiṃ  ṭhāne  parinibbuto  hoti  tamenaṃ  assadamako uttariṃ vaṇṇiyaṃ
ca  baliyaṃ  3- ca anuppavecchati . imehi kho bhaddāli dasahaṅgehi
samannāgato  bhadro  assājānīyo  rājāraho  hoti  rājabhoggo
rañño aṅgantveva 4- saṅkhyaṃ gacchati
   {174.2} evameva kho bhaddāli dasahi dhammehi samannāgato bhikkhu
āhuneyyo  hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  5-  katamehi  dasahi  idha  bhaddāli bhikkhu
asekhāya  sammādiṭṭhiyā  samannāgato hoti asekhena sammāsaṅkappena
samannāgato hoti asekhāya sammāvācāya samannāgato hoti asekhena
sammākammantena   samannāgato  hoti  asekhena  sammāājīvena
samannāgato   hoti   asekhena   sammāvāyāmena  samannāgato
@Footnote: 1 Yu. khurakāye .  2 Yu. etthantare casaddo atthi .  3 Ma. pāniyañca.
@4 Yu. aṅganteva .  5 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Hoti asekhāya sammāsatiyā samannāgato hoti asekhena sammāsamādhinā
samannāgato  hoti  asekhena  sammāñāṇena  samannāgato  hoti
asekhāya  sammāvimuttiyā  samannāgato  hoti  imehi  kho bhaddāli
dasahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.
   {174.3} Idamavoca bhagavā attamano āyasmā bhaddāli bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Bhaddālisuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 163-178. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=3320              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=3320              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=160&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=160              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2782              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2782              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]