ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Cātumasuttaṃ
   [186] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā cātumāyaṃ viharati āmalakīvane.
Tena  kho  pana  samayena  sārīputtamoggallānappamukhāni  pañcamattāni
bhikkhusatāni  cātumaṃ  anuppattāni  honti  bhagavantaṃ  dassanāya .
Te  ca  āgantukā bhikkhū nevāsikehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodamānā
senāsanāni    paññāpayamānā   pattacīvarāni   paṭisāmayamānā
uccāsaddā  mahāsaddā  ahesuṃ  .  atha  kho  bhagavā āyasmantaṃ
ānandaṃ  āmantesi  ke  panete  ānanda uccāsaddā mahāsaddā
kevaṭṭā  maññe  macchaṃ  vilopentīti . etāni bhante sārīputta-
moggallānappamukhāni    pañcamattāni    bhikkhusatāni    cātumaṃ
anuppattāni  bhagavantaṃ  dassanāya  te  āgantukā bhikkhū nevāsikehi
bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodamānā  āsanāni paññāpayamānā pattacīvarāni
paṭisāmayamānā uccāsaddā mahāsaddāti.
   {186.1} Tenahānanda mama vacanena [1]- bhikkhū āmantehi satthā
āyasmante āmantesiṃti 2- . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato paṭissutvā yena te bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū
etadavoca satthā āyasmante āmantetīti 3-. Evamāvusoti kho te bhikkhū
āyasmato ānandassa paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho
@Footnote: 1 Yu. te. .  2 Yu. āmantetīti  3 Ma. āmantesīti.
Te  bhikkhū  bhagavā  etadavoca  kinnu  tumhe bhikkhave uccāsaddā
mahāsaddā  kevaṭṭā  maññe  macchaṃ  vilopentīti . imāni bhante
sārīputtamoggallānappamukhāni   pañcamattāni   bhikkhusatāni   cātumaṃ
anuppattāni  bhagavantaṃ  dassanāya teme āgantukā bhikkhū nevāsikehi
bhikkhūhi   saddhiṃ   paṭisammodamānā   senāsanāni  paññāpayamānā
pattacīvarāni  paṭisāmayamānā  uccāsaddā  mahāsaddāti  .  gacchatha
bhikkhave paṇāmemi vo na vo mama santike vatthabbanti. Evaṃ bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya pakkamiṃsu.
   [187] Tena kho pana samayena cātumeyyakā sakyā santhāgāre
sannipatitā  honti  kenacideva  karaṇīyena  .  addasaṃsu  1-  kho
cātumeyyakā  sakyā  te bhikkhū dūratova āgacchante disvāna yena
te  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavocuṃ
handa  kahaṃ  pana  tumhe  āyasmanto  gacchathāti  . bhagavatā kho
āvuso  bhikkhusaṅgho  paṇāmitoti  .  tenahāyasmanto muhuttaṃ nisīdatha
appevanāma  mayaṃ sakkuṇeyyāma bhagavantaṃ pasādetunti . evamāvusoti
kho  te  bhikkhū  cātumeyyakānaṃ  sakyānaṃ  paccassosuṃ . atha kho
cātumeyyakā  sakyā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. Yu. addasāsuṃ.
Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {187.1} Ekamantaṃ nisinnā kho cātumeyyakā sakyā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhinandatu bhante bhagavā bhikkhusaṅghaṃ abhivadatu bhante bhagavā
bhikkhusaṅghaṃ  seyyathāpi  bhante  bhagavatā pubbe bhikkhusaṅgho anuggahito
evameva bhagavā etarahi anuggaṇhātu bhikkhusaṅghaṃ santettha bhante bhikkhū navā
acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ dhammavinayaṃ tesaṃ [1]- bhagavantaṃ dassanāya
alabhantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  bhante
bījānaṃ  taruṇānaṃ  udakaṃ  alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo
evameva  2- bhante santettha bhikkhū navā acirapabbajitā adhunāgatā
imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ dassanāya alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ
siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  bhante  vacchassa  taruṇassa  mātaraṃ
apassantassa   siyā   aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva
kho  bhante  santettha  bhikkhū  navā  acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ
dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ  apassantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā
vipariṇāmo  abhinandatu  bhante  bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  abhivadatu  bhante
bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  seyyathāpi  bhante  bhagavatā  pubbe  bhikkhusaṅgho
anuggahito evameva bhagavā etarahi anuggaṇhātu bhikkhusaṅghanti.
   [188]  Atha  kho  brahmā sahampati bhagavato cetasā ceto
parivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva
@Footnote: 1 Ma. taṃ .  2 Ma. Yu. evameva kho.
Brahmaloke antarahito bhagavato purato pāturahosi.
   {188.1} Atha kho brahmā sahampati ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  abhinandatu
bhante  bhagavā bhikkhusaṅghaṃ abhivadatu bhante bhagavā bhikkhusaṅghaṃ seyyathāpi
bhante  bhagavatā  pubbe  bhikkhusaṅgho  anuggahito  evameva  bhagavā
etarahi  anuggaṇhātu  bhikkhusaṅghaṃ  santettha  bhante  bhikkhū  navā
acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ dassanāya
alabhantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  bhante
bījānaṃ  taruṇānaṃ  udakaṃ  alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo
evameva  1- bhante santettha bhikkhū navā acirapabbajitā adhunāgatā
imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ dassanāya alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ
siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  bhante  vacchassa  taruṇassa  mātaraṃ
apassantassa   siyā   aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva
kho  bhante  santettha  bhikkhū  navā  acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ
dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ  apassantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā
vipariṇāmo  abhinandatu  bhante  bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  abhivadatu  bhante
bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  seyyathāpi  bhante  bhagavatā  pubbe  bhikkhusaṅgho
anuggahito evameva 2- bhagavā etarahi anuggaṇhātu bhikkhusaṅghanti .
Asakkhiṃsu  kho  cātumeyyakā ca sakyā brahmā ca sahampati bhagavantaṃ
pasādetuṃ bījūpamena ca taruṇūpamena cāti 3-.
@Footnote: 1 Yu. evameva kho . 2 Yu. evamevaṃ .  3 Yu. Ma. itisaddo natthi.
   [189]  Atha kho āyasmā mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
uṭṭhethāvuso  1-  gaṇhatha pattacīvaraṃ pasādito bhagavā cātumeyyakehi
ca  sakyehi  brahmunā  ca  sahampatinā  bījūpamena  ca  taruṇūpamena
cāti  . evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  pattacīvaramādāya yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  bhagavā  etadavoca  kinti te
sārīputta  ahosi  mayā  bhikkhusaṅghe  2- paṇāmiteti . evaṃ kho
me  bhante  ahosi  bhagavatā bhikkhusaṅghe paṇāmite appossukkodāni
bhagavā   diṭṭhadhammasukhavihāraṃ   anuyutto   viharissati   mayampidāni
appossukkā   diṭṭhadhammasukhavihāramanuyuttā   viharissāmāti   .
Āgamehi tvaṃ sārīputta āgamehi tvaṃ sārīputta 3- na kho te sārīputta
punapi  evarūpaṃ cittaṃ uppādetabbanti . atha kho bhagavā āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  āmantesi  kinti  te  moggallāna  ahosi mayā
bhikkhusaṅghe  paṇāmiteti  .  evaṃ  kho me bhante ahosi bhagavatā
bhikkhusaṅghe  paṇāmite  appossukkodāni  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ
anuyutto  viharissati  ahañcadāni  āyasmā  ca sārīputto bhikkhusaṅghaṃ
pariharissāmāti  .  sādhu  sādhu  moggallāna  ahaṃ  4-  vā hi
@Footnote: 1 Ma. evaṃ. Sī. Yu. uṭṭhahathāvuso .  2 Po. Ma. bhikkhusaṅgho paṇāmitoti. ito
@paraṃ īdisameva . 3 Ma. ito paraṃ diṭṭhadhammasukhavihāranti pāṭho dissati.
@4 Ma. ahañcāpi.
Moggallāna bhikkhusaṅghaṃ parihareyyaṃ sārīputtamoggallānā vāti 1-.
   [190] Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi cattārīmāni bhikkhave bhayāni
udakorohante  pāṭikaṅkhitabbāni  katamāni  cattāri  ummibhayaṃ  2-
kumbhīlabhayaṃ  āvaṭṭabhayaṃ  susukābhayaṃ  3-  imāni  kho  4-  bhikkhave
cattāri  bhayāni  udakorohante  pāṭikaṅkhitabbāni  evameva  kho
bhikkhave  cattārīmāni  bhayāni  idhekacce puggale imasmiṃ dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajite  pāṭikaṅkhitabbāni  katamāni  cattāri
ummibhayaṃ kumbhīlabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ.
   [191] Katamañca bhikkhave ummibhayaṃ idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhā  5-  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi
jātiyā jarāya maraṇena 6- sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi   dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma  imassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  .  tamenaṃ
tathā  pabbajitaṃ  samānaṃ  sabrahmacārī  ovadanti anusāsanti evante
abhikkamitabbaṃ  evante  paṭikkamitabbaṃ  evante ālokitabbaṃ evante
vilokitabbaṃ  evante  sammiñjitabbaṃ  evante  pasāritabbaṃ  evante
saṅghāṭipattacīvaraṃ  dhāretabbanti . tassa evaṃ hoti mayaṃ 7- pubbe
agāriyabhūtā  samānā  aññe ovadāmapi 8- anusāsāmapi 9- ime
panamhākaṃ puttamattā maññe nattamattā maññe amhe 10- ovaditabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. cāti. . 2 Ma. īmibhayaṃ. Sī. Yu. ūmibhayaṃ . 3. Po. suṃsukābhayaṃ. sabbattha
@idisameva .  4 Ma. khosaddo nat .  5 thiPo. saddho. sabbattha īdisameva.
@6 Sī. jarāmaraṇena . 7. Ma. Yu. mayaṃ kho . 8-9 Ma. pisaddo natthi . 10 Ma. evaṃ.
Anusāsitabbaṃ  maññantīti  .  so  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati .
Ayaṃ vuccati bhikkhave ummibhayassa bhīto sikkhaṃ paccakkhāyāvatto 1- .
Ummibhayanti kho bhikkhave kodhupāyāsassetaṃ adhivacanaṃ.
   [192]  Katamañca  bhikkhave  kumbhīlabhayaṃ  idha bhikkhave ekacco
kulaputto   saddhā   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajito  hoti
otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma
imassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti .
Tamenaṃ  tathā  pabbajitaṃ  samānaṃ  sabrahmacārī  ovadanti  anusāsanti
idaṃ  te  khāditabbaṃ idaṃ te na khāditabbaṃ idaṃ te bhuñjitabbaṃ idaṃ
te na bhuñjitabbaṃ idaṃ te sāyitabbaṃ idaṃ te na sāyitabbaṃ idaṃ te
pātabbaṃ  idaṃ  te  na pātabbaṃ kappiyaṃ te khāditabbaṃ akappiyaṃ te
na  khāditabbaṃ  kappiyaṃ  te  bhuñjitabbaṃ  akappiyaṃ  te na bhuñjitabbaṃ
kappiyaṃ  te  sāyitabbaṃ  akappiyaṃ  te  na  sāyitabbaṃ  kappiyaṃ te
pātabbaṃ  akappiyaṃ  te  na  pātabbaṃ kāle te khāditabbaṃ vikāle
te  na  khāditabbaṃ kāle te bhuñjitabbaṃ vikāle te na bhuñjitabbaṃ
kāle te sāyitabbaṃ vikāle te na sāyitabbaṃ kāle te pātabbaṃ
vikāle te na pātabbanti.
   {192.1} Tassa evaṃ hoti mayaṃ kho pubbe agāriyabhūtā samānā
yaṃ icchāma taṃ khādāma yaṃ na icchāma na taṃ khādāma yaṃ icchāma taṃ bhuñjāma
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paccakkhāya hīnāyāvatto.
Yaṃ  na  icchāma  na  taṃ  bhuñjāma yaṃ icchāma taṃ sāyāma yaṃ na
icchāma na taṃ sāyāma yaṃ icchāma taṃ pivāma 1- yaṃ na icchāma na
taṃ  pivāma  2-  kappiyampi  khādāma  akappiyampi khādāma kappiyampi
bhuñjāma  akappiyampi  bhuñjāma  kappiyampi  sāyāma  akappiyampi
sāyāma  kappiyampi  pivāma  akappiyampi  pivāma  kālepi  khādāma
vikālepi  khādāma  kālepi  bhuñjāma  vikālepi  bhuñjāma  kālepi
sāyāma  vikālepi  sāyāma  kālepi pivāma vikālepi pivāma yampi
no  saddhā  gahapatikā divā vikāle paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ denti
tatthapime  mukhāvaraṇaṃ  maññe  karontīti  .  so  sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  kumbhīlabhayassa  bhīto sikkhaṃ
paccakkhāya   hīnāyāvatto   .   kumbhīlabhayanti  kho  bhikkhave
odarikattassetaṃ adhivacanaṃ.
   [193]  Katamañca  bhikkhave  āvaṭṭabhayaṃ idha bhikkhave ekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi  dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito
samāno    pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā    pattacīvaramādāya
gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  piṇḍāya  pavisati  arakkhiteneva  kāyena
@Footnote: 1-2 Sī. Yu. pipāma.
Arakkhitāya  vācāya  anupaṭṭhitāya  satiyā  asaṃvutehi  indriyehi .
So  tattha  passati  gahapatiṃ  vā gahapatiputtaṃ vā pañcahi kāmaguṇehi
samappitaṃ samaṅgībhūtaṃ paricāriyamānaṃ . tassa evaṃ hoti mayaṃ 1- pubbe
agāriyabhūtā  samānā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgībhūtā
paricārimhā 2- saṃvijjante 3- kho kule bhogā sakkā bhoge ca
bhuñjituṃ puññāni ca kātunti . so sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati.
Ayaṃ vuccati bhikkhave āvaṭṭabhayassa bhīto sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvatto.
Āvaṭṭabhayanti kho bhikkhave pañcannetaṃ 4- kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ.
   [194]  Katamañca  bhikkhave  susukābhayaṃ  idha bhikkhave ekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi   dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma  imassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  .  so  evaṃ
pabbajito   samāno  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  piṇḍāya  pavisati  arakkhiteneva  kāyena
arakkhitāya  vācāya  anupaṭṭhitāya  satiyā  asaṃvutehi  indriyehi .
So  tattha  passati  mātugāmaṃ  dunnivatthaṃ  vā duppārutaṃ vā tassa
mātugāmaṃ  disvā  dunnivatthaṃ  vā  duppārutaṃ  vā  rāgo  cittaṃ
anuddhaṃseti  .  so  rāgānuddhaṃsena  cittena  sikkhaṃ  paccakkhāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. mayaṃ kho .  2 Po. paricāritamhā . 3 Ma. saṃvijjanti kho pana me.
@4 Ma. pañcannaṃ kāmaguṇānametaṃ.
Hīnāyāvattati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  susukābhayassa  bhīto sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvatto . susukābhayanti kho bhikkhave mātugāmassetaṃ
adhivacanaṃ . imāni kho bhikkhave cattāri bhayāni idhekacce puggale imasmiṃ
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajite pāṭikaṅkhitabbānīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cātumasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 193-202. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=3949              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=3949              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=186&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=186              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3220              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3220              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com