ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Kīṭāgirisuttaṃ
   [222] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kāsīsu cārikaṃ carati mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi ahaṃ kho
bhikkhave  aññatreva  [1]-  rattibhojanā 2- bhuñjāmi aññatra kho
panāhaṃ   bhikkhave   rattibhojanā   bhuñjamāno   appābādhatañca
sañjānāmi   appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca
etha  3-  tumhepi bhikkhave aññatreva rattibhojanā bhuñjatha aññatra
kho  pana  bhikkhave  tumhepi  rattibhojanā bhuñjamānā appābādhatañca
sañjānissatha  appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca phāsuvihārañcāti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [223]  Atha  kho bhagavā kāsīsu anupubbena cārikaṃ caramāno
yena  kīṭāgiri  nāma  kāsīnaṃ nigamo tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā
kīṭāgirismiṃ  viharati  kāsīnaṃ  nigame  .  tena  kho  pana samayena
assajipunabbasukā  nāma  bhikkhū  kīṭāgirismiṃ  āvāsikā  honti .
Atha  kho  sambahulā bhikkhū yena assajipunabbasukā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   assajipunabbasuke   bhikkhū   etadavocuṃ   bhagavā
kho  āvuso  aññatreva  rattibhojanā  bhuñjati  bhikkhusaṅgho  ca
aññatra  kho  panāvuso  rattibhojanā  bhuñjamānā  appābādhatañca
@Footnote: 1 Ma. etthantre casaddo dissati. 2 Po. Ma. rattibhojananti sabbattha dissati.
@3 Po. evaṃ.
Sañjānanti   appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca
etha  1-  tumhepi āvuso aññatreva rattibhojanā bhuñjatha aññatra
kho  panāvuso  tumhepi  rattibhojanā  bhuñjamānā  appābādhatañca
sañjānissatha  appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca phāsuvihārañcāti .
Evaṃ  vutte  assajipunabbasukā bhikkhū te bhikkhū etadavocuṃ mayaṃ kho
āvuso  sāyañceva  bhuñjāma pāto ca divā ca vikāle te mayaṃ
sāyañceva  bhuñjamānā  pāto  ca divā ca vikāle appābādhatañca
sañjānāma   appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca
te  mayaṃ  kiṃ sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvissāma sāyañceva mayaṃ
bhuñjissāma pāto ca divā ca vikāleti.
   [224] Yato 2- kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu assajipunabbasuke *-
bhikkhū  saññāpetuṃ  atha  te  3- bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha mayaṃ bhante yena
assajipunabbasukā   bhikkhū   tenupasaṅkamimhā   4-  upasaṅkamitvā
assajipunabbasuke  bhikkhū  etadavocumhā  5-  bhagavā  kho  āvuso
aññatreva  rattibhojanā  bhuñjati  bhikkhusaṅgho  ca  aññatra  kho
panāvuso   rattibhojanā  bhuñjamānā  appābādhatañca  sañjānanti
appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca  etha  tumhepi
@Footnote: 1 Po. evaṃ . 2 Ma. yato ca kho . 3 Ma. Yu. te bhikkhūti natthi . 4 Ma. Yu. ...
@upasaṅkamimha .  5 Ma. Yu. avocumha.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ assajipunabbaske peḌna assajipunabbasuke
Āvuso  aññatreva  rattibhojanā  bhuñjatha  aññatra  kho  panāvuso
tumhepi   rattibhojanā  bhuñjamānā  appābādhatañca  sañjānissatha
appātaṅkatañca   lahuṭṭhānañca   balañca   phāsuvihārañcāti  evaṃ
vutte  bhante  1-  assajipunabbasukā  bhikkhū amhe etadavocuṃ mayaṃ
kho āvuso sāyañceva bhuñjāma pāto ca divā ca vikāle te mayaṃ
sāyañceva  bhuñjamānā  pāto  ca divā ca vikāle appābādhatañca
sañjānāma   appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca
te  mayaṃ  kiṃ  sandiṭṭhikaṃ  hitvā  kālikaṃ  anudhāvissāma sāyañceva
mayaṃ bhuñjissāma pāto ca divā ca vikāleti yato kho mayaṃ bhante
nāsakkhimhā  2-  assajipunabbasuke  bhikkhū  saññāpetuṃ  atha  mayaṃ
etamatthaṃ bhagavato ārocemāti.
   {224.1} Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ
bhikkhu  mama  vacanena assajipunabbasuke bhikkhū āmantehi satthāyasmante
āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā yena
assajipunabbasukā  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  asasajipunabbasuke
bhikkhū etadavoca satthāyasmante āmantetīti 3- . evamāvusoti kho
assajipunabbasukā  bhikkhū  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne  kho  assajipunabbasuke bhikkhū bhagavā
etadavoca  saccaṃ  kira bhikkhave sambahulā bhikkhū tumhe upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. Yu. nāsakkhimha . 3. Ma. āmantesīti.
Etadavocuṃ  bhagavā  kho  āvuso  aññatreva  rattibhojanā  bhuñjati
bhikkhusaṅgho  ca  aññatra  kho  panāvuso  rattibhojanā  bhuñjamānā
appābādhatañca    sañjānanti    appātaṅkatañca   lahuṭṭhānañca
balañca  phāsuvihārañca  etha  1-  tumhepi  āvuso  aññatreva
rattibhojanā  bhuñjatha  aññatra  kho  panāvuso  tumhepi rattibhojanā
bhuñjamānā    appābādhatañca    sañjānissatha   appātaṅkatañca
lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañcāti evaṃ vutte kira 2- bhikkhave
tumhe  te  bhikkhū  evaṃ  avacuttha  mayaṃ kho panāvuso sāyañceva
bhuñjāma pāto ca divā ca vikāle te mayaṃ sāyañceva bhuñjamānā
pāto  ca  divā  ca  vikāle  appābādhatañca  sañjānāma
appātaṅkatañca   lahuṭṭhānañca   balañca   phāsuvihārañca   te
mayaṃ  kiṃ  sandiṭṭhikaṃ  hitvā  kālikaṃ  anudhāvissāma  sāyañceva mayaṃ
bhuñjissāma pāto ca divā ca vikāleti. Evaṃ bhante.
   [225] Kinnu me tumhe bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tassa  akusalā  dhammā  parihāyanti kusalā dhammā
abhivaḍḍhantīti  .  no  hetaṃ  bhante  . nanu me tumhe bhikkhave
evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānātha  idhekaccassa  evarūpaṃ sukhaṃ vedanaṃ
vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti
idha  panekaccassa  evarūpaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  vediyato akusalā dhammā
@Footnote: 1 Po. evaṃ .  2 Ma. kiṃ nu bhikkhave.
Parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  idhekaccassa  evarūpaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā
parihāyanti  idha  panekaccassa  evarūpaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyato
akusalā   dhammā   parihāyanti   kusalā   dhammā  abhivaḍḍhanti
idhekaccassa  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  idha  panekaccassa  evarūpaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
dhammā abhivaḍḍhantīti. Evaṃ bhante.
   [226]  Sādhu  bhikkhave mayā cetaṃ bhikkhave aññātaṃ abhavissa
adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  aphusitaṃ 1- paññāya idhekaccassa evarūpaṃ
sukhaṃ  vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti kusalā dhammā
parihāyantīti  evamahaṃ  2- ajānanto evarūpaṃ sukhaṃ vedanaṃ pajahathāti
vadeyyaṃ  api  nu  me  etaṃ bhikkhave evarūpaṃ abhavissāti . no
hetaṃ  bhante  .  yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā ñātaṃ diṭṭhaṃ
viditaṃ  sacchikataṃ  phusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ  sukhaṃ
vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyantīti  tasmāhaṃ  evarūpaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  pajahathāti  vadāmi .
Mayā  cetaṃ  bhikkhave  aññātaṃ  abhavissa  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ asacchikataṃ
aphusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  vediyato
@Footnote: 1 Sī. Yu. phassitaṃ .  2 Po. Ma. evāhaṃ .  3 Yu. paṭirūpaṃ.
Akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  evamahaṃ
ajānanto  evarūpaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  upasampajja  viharathāti  vadeyyaṃ
api nu 1- me etaṃ bhikkhave paṭirūpaṃ abhavissāti. No hetaṃ bhante.
Yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phusitaṃ
paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ sukhaṃ vedanaṃ vediyato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  tasmāhaṃ  evarūpaṃ  sukhaṃ
vedanaṃ upasampajja viharathāti vadāmi.
   [227]  Mayā  cetaṃ bhikkhave aññātaṃ abhavissa adiṭṭhaṃ aviditaṃ
asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ
vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā parihāyantīti
evamahaṃ  ajānanto  evarūpaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ pajahathāti vadeyyaṃ api
nu me etaṃ bhikkhave paṭirūpaṃ abhavissāti. No hetaṃ bhante.
   {227.1} Yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ
sacchikataṃ phusitaṃ paññāya idhekaccassa evarūpaṃ dukkhaṃ 2- vedanaṃ vediyato
akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  tasmāhaṃ
evarūpaṃ dukkhaṃ vedanaṃ pajahathāti vadāmi . mayā cetaṃ bhikkhave aññātaṃ
abhavissa  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya  idhekaccassa
evarūpaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyato akusalā dhammā parihāyanti kusalā
dhammā  abhivaḍḍhantīti  evamahaṃ  ajānanto  evarūpaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ
upasampajja  viharathāti  vadeyyaṃ  api  nu me etaṃ bhikkhave paṭirūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. nu kho .  2 Yu. adukkhamasukhaṃ.
Abhavissāti . no hetaṃ bhante . yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā
ñātaṃ  diṭṭhaṃ  viditaṃ  sacchikataṃ  phusitaṃ  paññāya  idhekaccassa evarūpaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā parihāyanti kusalā dhammā
abhivaḍḍhantīti   tasmāhaṃ   evarūpaṃ   dukkhaṃ  vedanaṃ  upasampajja
viharathāti vadāmi.
   [228]  Mayā  cetaṃ bhikkhave aññātaṃ abhavissa adiṭṭhaṃ aviditaṃ
asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyantīti  evamahaṃ  ajānanto  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ
pajahathāti  vadeyyaṃ api nu me etaṃ bhikkhave paṭirūpaṃ abhavissāti .
No hetaṃ bhante . yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā ñātaṃ diṭṭhaṃ
viditaṃ  sacchikataṃ  phusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyantīti  tasmāhaṃ  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  pajahathāti
vadāmi  .  mayā  cetaṃ  bhikkhave  aññātaṃ abhavissa adiṭṭhaṃ aviditaṃ
asacchikataṃ  aphusitaṃ  paññāya  idhekaccassa  evarūpaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vediyato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā abhivaḍḍhantīti
evamahaṃ  ajānanto  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  upasampajja
viharathāti  vadeyyaṃ api nu me etaṃ bhikkhave paṭirūpaṃ abhavissāti .
No  hetaṃ  bhante  .  yasmā ca kho etaṃ bhikkhave mayā ñātaṃ
Diṭṭhaṃ  viditaṃ  sacchikataṃ phusitaṃ paññāya idhekaccassa evarūpaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhantīti  tasmāhaṃ  evarūpaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  upasampajja
viharathāti vadāmi.
   [229] Nāhaṃ bhikkhave sabbesaṃyeva bhikkhūnaṃ appamādena karaṇīyanti
vadāmi  na  1- panāhaṃ bhikkhave sabbesaṃyeva bhikkhūnaṃ na appamādena
karaṇīyanti vadāmi . ye te bhikkhave bhikkhū arahanto khīṇāsavā vusitavanto
katakaraṇīyā   ohitabhārā   anuppattasadatthā   parikkhīṇabhavasaññojanā
sammadaññā  vimuttā  tathārūpānāhaṃ  bhikkhave  bhikkhūnaṃ na appamādena
karaṇīyanti  vadāmi taṃ kissa hetu katantesaṃ appamādena abhabbā te
pamajjituṃ.
   {229.1} Ye ca kho te bhikkhave bhikkhū sekhā appattamānasā
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  patthayamānā  viharanti  tathārūpānāhaṃ  bhikkhave
bhikkhūnaṃ  appamādena  karaṇīyanti  vadāmi  taṃ kissa hetu appevanāma
ime   āyasmanto   anulomikāni   senāsanāni  paṭisevamānā
kalyāṇamitte  bhajamānā  indriyāni  samannānayamānā  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihareyyunti  .  imaṃ  kho ahaṃ bhikkhave imesaṃ bhikkhūnaṃ
appamādaphalaṃ sampassamāno appamādena karaṇīyanti vadāmi.
@Footnote: 1 Ma. na panāhaṃ ... vadāmīti ime pāṭhā na dissanti.
   [230]  Sattime bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  satta  ubhatobhāgavimutto  paññāvimutto kāyasakkhī diṭṭhippatto
saddhāvimutto dhammānusārī saddhānusārī.
   [231] Katamo ca 1- bhikkhave puggalo ubhatobhāgavimutto idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  ye  te  santā vimokkhā atikkamma
rūpe  āruppā  te  kāyena  phusitvā 2- viharati paññāya cassa
disvā  āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave puggalo
ubhatobhāgavimutto . imassa kho ahaṃ bhikkhave bhikkhuno na appamādena
karaṇīyanti  vadāmi  taṃ  kissa  hetu  katantassa  appamādena
abhabbo so pamajjituṃ.
   [232] Katamo ca bhikkhave puggalo paññāvimutto idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā
te  na 3- kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā āsavā
parikkhīṇā  honti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo paññāvimutto .
Imassapi  kho  ahaṃ  bhikkhave bhikkhuno na 4- appamādena karaṇīyanti
vadāmi taṃ kissa hetu katantassa appamādena abhabbo so pamajjituṃ.
   [233]  Katamo  ca  bhikkhave puggalo kāyasakkhī idha bhikkhave
ekacco  puggalo  ye  te  santā  vimokkhā  atikkamma  rūpe
@Footnote: 1 Po. casaddo natthi .  2 Yu. Sī. sattavāresu phassitvāti pāṭho dissati.
@3 Po. nakāro natthi .  4 Ma. nakāro natthi.
Āruppā  te  kāyena  phusitvā  viharati  paññāya  cassa  disvā
ekacce  āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo
kāyasakkhī  .  imassa  kho  ahaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  appamādena
karaṇīyanti  vadāmi  taṃ  kissa  hetu  appevanāma  ayamāyasmā
anulomikāni  senāsanāni  paṭisevamāno  kalyāṇamitte  bhajamāno
indriyāni   samannānayamāno   yassatthāya  kulaputtā  sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihareyyāti .
Imaṃ  kho  ahaṃ  bhikkhave  imassa bhikkhuno appamādaphalaṃ sampassamāno
appamādena karaṇīyanti vadāmi.
   [234] Katamo ca bhikkhave puggalo diṭṭhippatto 1- idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā
te na 2- kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā ekacce
āsavā   parikkhīṇā  honti  tathāgatappaveditā  cassa  dhammā
paññāya  vodiṭṭhā  honti  vocaritā  ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo
diṭṭhippatto  .  imassapi  kho  ahaṃ  bhikkhave bhikkhuno appamādena
karaṇīyanti  vadāmi  taṃ  kissa  hetu  appevanāma  ayamāyasmā
anulomikāni    senāsanāni    paṭisevamāno    kalyāṇamitte
bhajamāno   indriyāni   samannānayamāno  yassatthāya  kulaputtā
sammadeva   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ
@Footnote: 1 aññattha diṭṭhappattotipi dissati .  2 Po. nakāro natthi.
Brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  imaṃ kho ahaṃ bhikkhave imassa bhikkhuno
appamādaphalaṃ sampassamāno appamādena karaṇīyanti vadāmi.
   [235] Katamo ca bhikkhave puggalo saddhāvimutto idha bhikkhave
ekacco puggalo  ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā
te na 1- kāyena phusitvā viharati paññāya cassa disvā ekacce
āsavā  parikkhīṇā  honti  tathāgate  cassa  saddhā niviṭṭhā hoti
mūlajātā  patiṭṭhitā  ayaṃ  vuccati bhikkhave puggalo saddhāvimutto .
Imassapi  kho  ahaṃ  bhikkhave  bhikkhuno appamādena karaṇīyanti vadāmi
taṃ  kissa  hetu  appevanāma  ayamāyasmā anulomikāni senāsanāni
paṭisevamāno  kalyāṇamitte  bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti . imaṃ kho ahaṃ bhikkhave imassa
bhikkhuno   appamādaphalaṃ   sampassamāno   appamādena  karaṇīyanti
vadāmi.
   [236]  Katamo ca bhikkhave puggalo dhammānusārī idha bhikkhave
ekacco  puggalo  ye  te  santā  vimokkhā  atikkamma  rūpe
āruppā  te  na  2-  kāyena  phusitvā  viharati paññāya cassa
disvā ekacce 3- āsavā parikkhīṇā 4- honti tathāgatappaveditā
@Footnote: 1-2 Po. Ma. nakāro natthi .  3 Yu. ekacceti pāṭho natthi .  4 Yu. aparikkhīṇā.
Cassa  dhammā  paññāya  mattaso  nijjhānaṃ  khamanti  apicassa  ime
dhammā   honti  seyyathīdaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo dhammānusārī .
Imassapi  kho  ahaṃ  bhikkhave  bhikkhuno appamādena karaṇīyanti vadāmi
taṃ  kissa  hetu  appevanāma  ayamāyasmā anulomikāni senāsanāni
paṭisevamāno  kalyāṇamitte  bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti . imaṃ kho ahaṃ bhikkhave imassa
bhikkhuno appamādaphalaṃ sampassamāno appamādena karaṇīyanti vadāmi.
   [237]  Katamo ca bhikkhave puggalo saddhānusārī idha bhikkhave
ekacco puggalo ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā
te  na  1-  kāyena  phusitvā  viharati  paññāya  cassa  disvā
ekacce  āsavā  parikkhīṇā  honti  tathāgate  cassa  saddhāmattaṃ
hoti  pemamattaṃ  apicassa  ime  dhammā  honti  seyyathīdaṃ
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo  saddhānusārī  . imassapi kho ahaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  appamādena  karaṇīyanti  vadāmi  taṃ  kissa
hetu   appevanāma   ayamāyasmā   anulomikāni   senāsanāni
@Footnote: 1 Po. nakāro natthi.
Paṭisevamāno  kalyāṇamitte  bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  imaṃ kho ahaṃ bhikkhave imassa bhikkhuno
appamādaphalaṃ sampassamāno appamādena karaṇīyanti vadāmi.
   [238]  Nāhaṃ  bhikkhave ādikeneva aññārādhanaṃ vadāmi apica
bhikkhave  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  aññārādhanā
hoti  .  kathañca bhikkhave anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā
aññārādhanā  hoti  .  idha  bhikkhave  saddhājāto  upasaṅkamati
upasaṅkamanto  payirupāsati  payirupāsanto  sotaṃ  odahati ohitasoto
dhammaṃ  suṇāti  sutvā dhammaṃ 1- dhāreti dhatānaṃ 2- dhammānaṃ atthaṃ
upaparikkhati   atthaṃ   upaparikkhato   dhammā   nijjhānaṃ  khamanti
dhammanijjhānakkhantiyā  3-  sati  chando  jāyati  chandajāto ussahati
ussahitvā  4-  tuleti tulayitvā padahati pahitatto samāno kāyena
ceva paramaṃ saccaṃ sacchikaroti paññāya ca naṃ ativijjha passati.
   {238.1} Sāpi nāma bhikkhave saddhā nāhosi tampi nāma bhikkhave
upasaṅkamanaṃ  nāhosi  sāpi  nāma  bhikkhave  payirupāsanā  nāhosi
tampi  nāma  bhikkhave  sotāvadhānaṃ  nāhosi  tampi  nāma bhikkhave
dhammassavanaṃ  nāhosi  sāpi  nāma  bhikkhave  dhammadhāraṇā  nāhosi
sāpi nāma bhikkhave atthupaparikkhatā 5-  nāhosi sāpi nāma bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. dhammesu . 2 Ma. dhātānaṃ . 3 Ma. dhammānij... . 4 Ma. ussāhetvā.
@5 Yu. atthūpaparikkhā.
Dhammanijjhānakkhanti  nāhosi  sopi  nāma  bhikkhave  chando  nāhosi
sopi  nāma  bhikkhave ussāho nāhosi sāpi nāma bhikkhave tulanā
nāhosi  tampi  nāma  bhikkhave  padhānaṃ nāhosi vippaṭipannāttha 1-
bhikkhave micchāpaṭipannāttha 2- bhikkhave kīvadūrevime bhikkhave moghapurisā
apakkantā imasmā dhammavinayā.
   [239]  Atthi  bhikkhave  catuppadaṃ  veyyākaraṇaṃ  yassuddiṭṭhassa
viññū  puriso nacirasseva paññāya atthaṃ ājāneyya uddisissāma 3-
vo  bhikkhave  ājānissatha metanti . ke ca mayaṃ bhante ke ca
dhammassa aññātāroti . yopi so bhikkhave satthā āmisagaruko 4-
āmisadāyādo  āmisehi  saṃsaṭṭho  viharati  tassapāyaṃ  evarūpī
paṇopaṇaviyā  5-  na upeti evañca no assa atha naṃ kareyyāma
na  ca  no  evamassa na naṃ kareyyāmāti . kimpana bhikkhave yaṃ
tathāgato  sabbaso  āmisehi  visaṃsaṭṭho  viharati  saddhassa  bhikkhave
sāvakassa satthu sāsane pariyogayha 6- vattato ayamanudhammo 7- hoti
satthā bhagavā sāvakohamasmi 8- jānāti bhagavā nāhaṃ jānāmīti.
   {239.1} Saddhassa bhikkhave sāvakassa satthu sāsane pariyogayha
vattato  rūḷhanīyaṃ  9-  satthu  sāsanaṃ  hoti ojavantaṃ . saddhassa
bhikkhave   sāvakassa   satthu   sāsane   pariyogayha  vattato
ayamanudhammo  10-  hoti  kāmaṃ  taco  ca  nahāru  ca aṭṭhi ca
avasussatu  11-  me  12-  sarīre  avasussatu  13-  maṃsalohitaṃ
@Footnote: 1 Po. vippaṭipannatthaṃ .  2 Po. micchāpaṭipannatthaṃ .  3 Ma. uddiṭṭhassāpi
@bhikkhave. Yu. uddisissāmi . 4 Ma. Yu. āmisagaru .  5 Sī. Yu. paṇopaṇavidhā.
@6 Po. Yu. pariyogāya . 7-10 Po. ayaṃ pana dhammo .  8 Ma. sāvakohamasmīti.
@9 Yu. rūḷhniyaṃ. 11 Ma. Yu. avasissatu. 12 Yu. meti pāṭho natthi.
@13 Yu. upasussatu.
Yantaṃ  purisathāmena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na  taṃ
apāpuṇitvā  viriyassa  saṇṭhānaṃ  bhavissatīti  .  saddhassa  bhikkhave
sāvakassa  satthu  sāsane pariyogayha vattato dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ
phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kīṭāgirisuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Bhikkhuvaggo niṭṭhito dutiyo.
            ---------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
    kuñjararāhulasassataloko 1- māluṅkyaputto ca bhaddālināmo
    dijakhuddasahampatiyācanā nāḷakīpadaragirināmo asamo pavaro
           dutiyo varavaggo.
            --------
@Footnote: 1 Ma. kuñjaro rāhulo yassa satthussa lokā
@   mālukyaputtatathābhaddālināmāni
@   pañcannaṃ sahampatiyācanāthanāḷi
@   kīṭāgiri nāma asamo pavaro.
@   dutiyo varavaggo
@   bhikkhuvaggo niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 221-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=4517              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=4517              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=222&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=222              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3465              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3465              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]