ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Sekhapaṭipadāsuttaṃ
   [24]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme . tena kho pana samayena kāpilavatthavānaṃ
sakyānaṃ  navaṃ  santhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  anajjhāvuṭṭhapubbaṃ  1-
samaṇena  vā brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena . atha kho
kāpilavatthavā  2-  sakyā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
kāpilavatthavā  sakyā  bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante kāpilavatthavānaṃ
sakyānaṃ  navaṃ  santhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  3-  anajjhāvuṭṭhapubbaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena  vā kenaci vā manussabhūtena taṃ bhante
bhagavā  paṭhamaṃ  paribhuñjatu bhagavatā paṭhamaṃ paribhuttaṃ pacchā kāpilavatthavā
sakyā  paribhuñjissanti  tadassa  kāpilavatthavānaṃ  sakyānaṃ  dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {24.1} Atha kho kāpilavatthavā sakyā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  navaṃ
santhāgāraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sabbasanthariṃ  4- santhāgāraṃ
santharāpetvā  5-  āsanāni paññāpetvā udakamaṇikaṃ patiṭṭhāpetvā
telappadīpaṃ  āropetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. Yu. anajjhāvuṭṭhaṃ . 2 Po. sabbattha " kāpilavatthukāti dissati.
@3 Yu. hotīti natthi . 4 Po. " sabbasantharisanthataṃ . 5 Yu. santharitvā.
Bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho
kāpilavatthavā  sakyā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  sabbasanthariṃ  santhataṃ
bhante  santhāgāraṃ  āsanāni paññattāni 1- udakamaṇiko patiṭṭhāpito
telappadīpo āropito yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [25]  Atha  kho  bhagavā  nivāsetvā pattacīvaramādāya saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  2- santhāgāraṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā pāde
pakkhāletvā  santhāgāraṃ  pavisitvā majjhimathambhaṃ nissāya puratthābhimukho
nisīdi  . bhikkhusaṅghopi kho pāde pakkhāletvā santhāgāraṃ pavisitvā
pacchimaṃ bhittiṃ nissāya puratthābhimukho nisīdi bhagavantaṃyeva purakkhatvā 3-.
Kāpilavatthavāpi  kho sakyā pāde pakkhāletvā santhāgāraṃ pavisitvā
puratthimaṃ   bhittiṃ  nissāya  pacchimābhimukhā  nisīdiṃsu  bhagavantaṃyeva
purakkhatvā 3- . atha kho bhagavā kāpilavatthave sakye 4- bahudeva
rattiṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  paṭibhātu taṃ ānanda
kāpilavatthavānaṃ  sakyānaṃ  sekho  paṭipado  5- piṭṭhi me agilāyati
tamahaṃ āyamissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paccassosi  .  atha  kho  bhagavā  catuguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā
dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappesi  pādena  6-  pādaṃ
accādhāya sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ manasikaritvā.
   [26] Atha kho āyasmā ānando mahānāmaṃ sakkaṃ 7- āmantesi
@Footnote: 1 paññāpitānīti yuttataraṃ . 2 Po. navaṃ . 3 Po. purakkhitvātipi dissati.
@4 yu sakke . 5 Yu. pāṭipado . 6 Ma. Yu. pāde . 7 Yu. sakyaṃ.
Idha  mahānāma ariyasāvako sīlasampanno hoti indriyesu guttadvāro
hoti  bhojane  mattaññū  hoti  jāgariyamanuyutto  hoti  sattahi
saddhammehi  samannāgato  hoti  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī.
   [27]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako  sīlasampanno hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho mahānāma ariyasāvako sīlasampanno hoti.
   [28]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako indriyesu guttadvāro
hoti  .  idha  mahānāma  ariyasāvako  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ sutvā ... ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  ...  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  ...  kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya  na nimittaggāhī
hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ
Āpajjati  evaṃ  kho  mahānāma ariyasāvako indriyesu guttadvāro
hoti.
   [29] Kathañca mahānāma ariyasāvako bhojane mattaññū hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  paṭisaṅkhā  yoniso āhāraṃ āhāreti
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa   ṭhitiyā   yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā  ca  me  bhavissati  anavajjatā ca phāsuvihāro cāti evaṃ
kho mahānāma ariyasāvako bhojane mattaññū hoti.
   [30]  Kathañca mahānāma ariyasāvako jāgariyamanuyutto hoti .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  divasaṃ  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena nisajjāya
āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodheti rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ dakkhiṇena
passena  sīhaseyyaṃ kappesi 1- pādena 2- pādaṃ accādhāya sato
sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paccuṭṭhāya  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodheti
evaṃ kho mahānāma ariyasāvako jāgariyamanuyutto hoti.
   [31]  Kathañca  mahānāma  ariyasāvako  sattahi  saddhammehi
samannāgato  hoti  .  idha  mahānāma  ariyasāvako  saddho hoti
saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. kappeti . 2 Ma. Yu. pāde.
Vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  hirimā  hoti hiriyati kāyaduccaritena
vacīduccaritena  manoduccaritena  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
samāpattiyā  ottappī  hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena
manoduccaritena   ottappati   pāpakānaṃ   akusalānaṃ   dhammānaṃ
samāpattiyā  bahussuto  hoti  sutadharo  sutasannicayo  ye  te
dhammā    ādikalyāṇā   majjhekalyāṇā   pariyosānakalyāṇā
sātthā  1-  sabyañjanā  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  vacasā
paricitā   manasānupekkhitā   diṭṭhiyā  supaṭividdhā  āraddhaviriyo
hoti 2-  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  satimā
hoti  paramena  satinepakkena  samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi
saritā  anussaritā  paññavā  3-  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato  4-  ariyāya  nibbedhikāya  sammā  dukkhakkhayagāminiyā
evaṃ kho mahānāma ariyasāvako sattahi saddhammehi samannāgato hoti.
   [32] Kathañca mahānāma ariyasāvako catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ 5-
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī .
Idha  mahānāma  ariyasāvako  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi
dhammehi   savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ
@Footnote: 1 Po. sātthaṃ sabyañjanaṃ . 2 Ma. Yu. viharati . 3 Yu. paññā vā hoti.
@4 Ma. hoti . 5 Yu. abhi.
Upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharati  evaṃ kho mahānāma ariyasāvako catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī
akasiralābhī.
   [33] Yato 1- kho mahānāma ariyasāvako evaṃ sīlasampanno hoti
evaṃ  indriyesu  guttadvāro  hoti  evaṃ bhojane mattaññū hoti
evaṃ  jāgariyamanuyutto  hoti  evaṃ  sattahi saddhammehi samannāgato
hoti  evaṃ  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ  vuccati  mahānāma
ariyasāvako sekho paṭipado apūccaṇḍatāya 2- samāpanno 3- bhabbo
abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamāya  .  seyyathāpi  mahānāma  kukkuṭiyā  aṇḍāni aṭṭha vā
dasa  vā  dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā sammā adhisayitāni sammā
parisecitāni  sammā  paribhāvitāni  4-  kiñcāpi  tassā  kukkuṭiyā
@Footnote: 1 Po. casaddo dissati . 2 Ma. Yu. apuccaṇḍatāya.
@3 Po. samannāgatotipi dissati. 4 Po. pariseditāni.
Na evaṃ icchā uppajjeyya aho vatime kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya
vā   mukhatuṇḍakena   vā   aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā
abhinibbhijjeyyunti  1-  evameva  kho  mahānāma yato ariyasāvako
evaṃ  sīlasampanno  hoti  evaṃ indriyesu guttadvāro hoti evaṃ
bhojane  mattaññū  hoti  evaṃ  jāgariyamanuyutto hoti evaṃ sattahi
saddhammehi  samannāgato  hoti  evaṃ catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ
vuccati  mahānāma  ariyasāvako  sekho  paṭipado  apūccaṇḍatāya
samāpanno   bhabbo  abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo
anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya.
   {33.1} Sakho so 2- mahānāma ariyasāvako imaṃyeva 3- anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  āgamma  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  ayamassa  paṭhamābhinibbhidā  hoti
kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {33.2}  Sakho  so  mahānāma ariyasāvako imaṃyeva anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   āgamma   dibbena   cakkhunā   visuddhena
atikkantamānusakena   .pe.   yathākammūpage   satte  pajānāti
ayamassa dutiyābhinibbhidā hoti kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   {33.3} Sa kho so mahānāma ariyasāvako imaṃyeva anuttaraṃ upekkhāsati-
pārisuddhiṃ  āgamma āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
@Footnote: 1 Po. etthantare " atha kho bhabbāva te kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
@aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā abhinibbhijjitunti ime pāṭhā dissanti.
@2 Yu. sabbattha sa kho so . 3 Po. " anuttaraṃ yogakkhemaṃ.
Vimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati
ayamassa tatiyābhinibbhidā hoti kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā.
   [34]  Yampi  1-  mahānāma  ariyasāvako sīlasampanno hoti
idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma  ariyasāvako indriyesu
guttadvāro  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma
ariyasāvako  bhojane  mattaññū  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ
yampi  mahānāma  ariyasāvako  jāgariyamanuyutto  hoti  idampissa
hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma  ariyasāvako  sattahi  saddhammehi
samannāgato  hoti  idampissa  hoti  caraṇasmiṃ  yampi  mahānāma
ariyasāvako  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī idampissa hoti caraṇasmiṃ
   {34.1} yañca kho mahānāma ariyasāvako anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati idampissa
hoti  vijjāya  yampi  mahānāma  ariyasāvako  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage satte pajānāti
idampissa  hoti vijjāya yampi mahānāma ariyasāvako āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja   viharati   idampissa  hoti  vijjāya
@Footnote: 1 Ma. yampi kho.
Ayaṃ  vuccati mahānāma ariyasāvako vijjāsampanno itipi caraṇasampanno
itipi  vijjācaraṇasampanno  itipi  .  brahmunāpesā  1- mahānāma
sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
    khattiyo seṭṭho janetasmiṃ  ye gottapaṭisārino
    vijjācaraṇasampanno     so seṭṭho devamānuseti.
   [35] Sā kho panesā mahānāma brahmunā sanaṅkumārena gāthā
sugītā  na  duggītā  subhāsitā  na  dubbhāsitā  atthasañhitā  no
anatthasañhitā  anumatā  bhagavatāti  .  atha  kho bhagavā uṭṭhahitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  sādhu  sādhu  ānanda  sādhu kho
tvaṃ ānanda kāpilavatthavānaṃ sakyānaṃ sekhapaṭipadaṃ abhāsīti.
   Idamavoca  āyasmā  ānando  samanuñño  satthā  ahosi
attamanā  kāpilavatthavā  sakyā  āyasmato  ānandassa  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Sekhapaṭipadāsuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. brahmunā kho panesā . 2 Ma. Yu. sekhasuttantaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 24-32. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=472              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=472              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=24&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=24              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=300              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=300              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com