ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Culasakuludayisuttam
   [367]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena sakuludayi
paribbajako   moranivape  paribbajakarame  pativasati  mahatiya
paribbajakaparisaya  saddhim . atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  yena  rajagaham  tena 1- pindaya pavisi . atha
kho  bhagavato etadahosi atippago kho tava rajagahe 2- pindaya
caritum  yannunaham  yena moranivapo paribbajakaramo yena sakuludayi
paribbajako tenupasankameyyanti . atha kho bhagava yena moranivapo
paribbajakaramo tenupasankami.
   [368]  Tena  kho  pana  samayena  sakuludayi  paribbajako
mahatiya  paribbajakaparisaya  saddhim  nisinno  hoti  unnadiniya
uccasaddamahasaddaya   anekavihitam   tiracchanakatham   kathentiya
seyyathidam  rajakatham  .pe.  itibhavabhavakatham iti va . addasa kho
sakuludayi  paribbajako  bhagavantam  duratova  agacchantam  disvana sakam
parisam  santhapesi  appasadda bhonto hontu ma bhonto saddamakattha
ayam samano gotamo agacchati appasaddakamo kho pana so ayasma
appasaddassa  vannavadi  appevanama  appasaddam  parisam  viditva
upasankamitabbam  manneyyati  .  atha  kho  te  paribbajaka tunhi
@Footnote: 1 Yu. yena tenati patha natthi .  2 Yu. rajagaham.
Ahesum.
   {368.1}  Atha  kho  bhagava  yena  sakuludayi  paribbajako
tenupasankami  .  atha kho sakuludayi paribbajako bhagavantam etadavoca
etu  kho  bhante bhagava svagatam 1- bhante bhagavato cirassam kho
bhante  bhagava  imam  pariyayamakasi yadidam idhagamanaya nisidatu bhante
bhagava  idamasanam  pannattanti . nisidi bhagava pannatte asane .
Sakuludayipi  kho  paribbajako  annataram  nicam  asanam  gahetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho  sakuludayim paribbajakam
bhagava  etadavoca  kaya  nuttha  udayi etarahi kathaya sannisinna
ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
   [369]  Titthatesa  bhante  katha yaya mayam etarahi kathaya
sannisinna  nesa  bhante  katha  bhagavato  dullabha  bhavissati
pacchapi  savanaya  yadaham  bhante  imam  parisam  anupasankanto
homi  athayam  parisa  anekavihitam  tiracchanakatham  kathenti  nisinna
hoti  yada  ca  kho  aham  bhante  imam parisam upasankanto homi
athayam  parisa  mamamyeva mukham olokenti 2- nisinna hoti yanno
samano  gotamo  udayi  dhammam  bhasissati  tanno  sossamati .
Yada  pana bhante bhagava imam parisam upasankanto hoti atha ca 3-
ahanceva ayanca parisa bhagavato 4- mukham olokenti 5- nisinna hoti 6-
yanno  bhagava  dhammam  bhasissati  tanno  sossamati  .  tenahi
udayi tannevettha patibhatu yatha mam patibhaseyyati.
@Footnote: 1 Yu. sagatam . 2 Yu. ullokenti .  3 Yu. casaddo natthi .  4 Yu. bhagavatova.
@5 Yu. ullokenta 6 Yu. homa.
   [370]  Purimani  bhante  divasani  purimatarani  sabbannu
sabbadassavi  aparisesam  nanadassanam  patijanamano  carato  ca  me
titthato  ca  suttassa  ca  jagarassa  ca  satatam  samitam nanadassanam
paccupatthitanti  so  maya  pubbantam  arabbha  panham  puttho
samano  annenannam  paticari  bahiddhakatham  apanamesi  kopanca
dosanca  appaccayanca  patvakasi  tassa  mayham bhante bhagavantamyeva
arabbha  sati  1-  udapadi  aho  nuna bhagava aho nuna sugato
yo  imesam  dhammanam  kusaloti  .  ko  paneso udayi sabbannu
sabbadassavi  aparisesam  nanadassanam  patijanamano  carato  ca
me  titthato  ca  suttassa ca jagarassa ca satatam samitam nanadassanam
paccupatthitanti  so  taya  pubbantam  arabbha  panham  puttho
samano  annenannam  paticari  bahiddhakatham  apanamesi  kopanca
dosanca appaccayanca patvakasiti. Nigantho bhante nataputtoti.
   [371]  Yo  kho udayi anekavihitam pubbenivasam anussareyya
seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram
sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam anussareyya so va mam pubbantam
arabbha  panham  puccheyya tam vaham pubbantam arabbha panham puccheyyam
so  va  me  pubbantam  arabbha  panhassa  veyyakaranena  cittam
aradheyya  tassa  vaham  pubbantam  arabbha panhassa veyyakaranena
@Footnote: 1 Yu. piti.
Cittam aradheyyam
   {371.1}  yo  1-  kho udayi dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passeyya  cavamane  upapajjamane hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  .pe.  yathakammupage
satte  pajaneyya  so  va  mam aparantam arabbha panham puccheyya
tam  vaham  aparantam  arabbha panham puccheyyam so va me aparantam
arabbha  panhassa  veyyakaranena  cittam  aradheyya  tassa  vaham
aparantam arabbha panhassa veyyakaranena cittam aradheyyam
   {371.2} apicudayi titthatu pubbanto titthatu aparanto dhammante
desessami  imasmim  sati  idam  hoti  imassuppada idam uppajjati
imasmim  asati  idam  na  hoti  imassa  nirodha idam nirujjhatiti .
Ahanhi  bhante  yavatakampi  me  imina  attabhavena  paccanubhutam
tampi  nappahomi  iti  sakaram  sauddesam  anussaritum  kuto panaham
anekavihitam  pubbenivasam  anussarissami  seyyathidam  ekampi  jatim
dvepi  jatiyo  tissopi  jatiyo  .pe.  iti sakaram sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussarissami  seyyathapi  bhagava  ahanhi
bhante  etarahi  pamsupisacakampi  na  passami  kuto panaham dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passissami cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
.pe.  yathakammupage  satte  pajanissami  seyyathapi  bhagava
yampana  mam  bhante  bhagava  evamaha  apicudayi  titthatu pubbanto
@Footnote: 1 Yu. so.
Titthatu  aparanto  dhammante 1- desessami imasmim sati idam hoti
imassuppada  idam  uppajjati  imasmim  asati  idam na hoti imassa
nirodha  idam  nirujjhatiti  tanca  pana  me  bhiyyoso  mattaya na
pakkhayati  appevanama  bhante  sake  acariyake  bhagavato  cittam
aradheyyam panhassa veyyakaranenati.
   [372]  Kinti  pana  te udayi sake acariyake hotiti .
Amhakam  bhante  sake  acariyake  evam hoti ayam paramo vanno
ayam paramo vannoti . yampana te tam 2- udayi sake acariyake
evam  hoti  ayam  paramo  vanno  ayam  paramo  vannoti  katamo
pana  so  paramo  vannoti  .  yasma  bhante  vanna  anno
vanno  uttaritaro  va  panitataro  va  natthi  so  paramo
vannoti  .  katamo  pana  so  udayi  vanno  yasma  vanna
anno  vanno  uttaritaro  va  panitataro  va natthiti . yasma
bhante  vanna  anno  vanno  uttaritaro  va  panitataro  va
natthi so paramo vannoti.
   [373] Dighapi kho te esa udayi phareyya yasma bhante
vanna  anno  vanno  uttaritaro  va  panitataro  va  natthi
so  paramo  vannoti  vadesi  tanca  vannam  na  pannapesi .
Seyyathapi  udayi  puriso  evam vadeyya aham ya imasmim janapade
janapadakalyani  tam  icchami  tam  kamemiti . tamenam evam vadeyyum
@Footnote: 1 Yu. teti patho natthi .  2 Yu. etam.
Ambho  purisa  yam  tvam  janapadakalyanim  icchasi  kamesi  janasi
tam  janapadakalyanim  khattiyim 1- va brahmanim va vessim va suddim
vati  .  iti  puttho  noti  vadeyya  . tamenam evam vadeyyum
ambho  purisa  yam  tvam  janapadakalyanim  icchasi  kamesi  janasi
tam  janapadakalyanim  evamvanna  2-  evamgotta  iti vati .pe.
Digha va rassa va majjhima 3- va kali va sama va manguracchavi
vati  amukasmim  nama game va nigame va nagare vati . iti
puttho noti vadeyya . tamenam evam vadeyyum ambho purisa yam tvam
na  janasi  na  passasi  tam tvam icchasi kamesiti . iti puttho
amati vadeyya.
   {373.1} Tam kim mannasi udayi nanu evam sante tassa purisassa
appatihirikatam  4-  bhasitam  sampajjatiti . addha kho bhante evam
sante  tassa  purisassa  appatihirikatam  bhasitam  sampajjatiti .
Evameva  kho  tvam  udayi  yasma  bhante vanna anno vanno
uttaritaro  va  panitataro  va  natthi so paramo vannoti vadesi
tanca  vannam  na  pannapesiti  . seyyathapi bhante mani veluriyo
subho  jotima  atthamso  suparikammakato  pandukambale  nikkhitto
bhasateva  tapateva  virocateva 5- evamvanno atta hoti arogo
parammaranati.
   [374]  Tam  kim  mannasi  udayi  yo  va  mani veluriyo
@Footnote: 1 Yu. khattiyi va brahmani va vessi va suddi vati .  2 Yu. evamnama.
@3 Si. majjha va .  4 Yu. appatihirakatam .  Ma. appatihirakatam.
@Si. appatihirikam .   5 Si. Yu. bhasati ca tapati ca virocati ca.
Subho  jotima  atthamso  suparikammakato  pandukambale  nikkhitto
bhasateva  tapateva  virocateva  yo  va  rattandhakaratimisaya  kimi
khajjopanako  imesam  ubhinnam  vannanam  katamo  vanno abhikkantataro
ca  1-  panitataro  cati . yvayam bhante rattandhakaratimisaya kimi
khajjopanako  ayam  imesam  ubhinnam  vannanam  abhikkantataro  ca
panitataro cati.
   [375] Tam kim mannasi udayi yo va rattandhakaratimisaya kimi
khajjopanako  yo  va  rattandhakaratimisaya  telappadipo  imesam
ubhinnam  vannanam  katamo  vanno  abhikkantataro  ca  panitataro
cati  .  yvayam  bhante  rattandhakaratimisaya  telappadipo  ayam
imesam ubhinnam vannanam abhikkantataro ca panitataro cati.
   [376]  Tam  kim  mannasi  udayi yo va rattandhakaratimisaya
telappadipo  yo  va  rattandhakaratimisaya  mahaaggikkhandho  imesam
ubhinnam  vannanam  katamo  vanno  abhikkantataro  ca  panitataro
cati  .  yvayam  bhante  rattandhakaratimisaya  mahaaggikkhandho ayam
imesam ubhinnam vannanam abhikkantataro ca panitataro cati.
   [377]  Tam  kim  mannasi  udayi yo va rattandhakaratimisaya
aggikkhandho  2-  ya va rattiya paccusasamayam viddhe vigatavalahake
deve  osadhitaraka  imesam  ubhinnam  vannanam  katamo  vanno
@Footnote: 1 Si. anekathanesu vati patho dissati .  2 Yu. mahaaggikkhandho.
Abhikkantataro ca panitataro cati . yayam bhante rattiya paccusasamayam
viddhe  vigatavalahake  deve  osadhitaraka  ayam  imesam  ubhinnam
vannanam abhikkantataro ca panitataro cati.
   [378]  Tam  kim  mannasi udayi ya va rattiya paccusasamayam
viddhe  vigatavalahake  deve  osadhitaraka  yo  va tadahuposathe
pannarase  viddhe  vigatavalahake  deve  abhido  addharattasamayam
cando  imesam  ubhinnam  vannanam  katamo  vanno  abhikkantataro
ca  panitataro  cati  .  yvayam  bhante  tadahuposathe  pannarase
viddhe  vigatavalahake  deve  abhido  addharattasamayam  cando  ayam
imesam ubhinnam vannanam abhikkantataro ca panitataro cati.
   [379]  Tam kim mannasi udayi yo va tadahuposathe pannarase
viddhe   vigatavalahake  deve  abhido  addharattasamayam  cando
yo  va  vassanam  pacchime mase saradasamaye viddhe vigatavalahake
deve  abhido  majjhantikasamayam  suriyo  imesam  ubhinnam  vannanam
katamo  vanno  abhikkantataro  ca  panitataro  cati  .  yvayam
bhante  vassanam  pacchime  mase  saradasamaye  viddhe vigatavalahake
deve  abhido  majjhantikasamayam  suriyo  ayam  imesam ubhinnam vannanam
abhikkantataro ca panitataro cati.
   {379.1}  Tato  kho  1-  te  udayi  bahu hi bahutara
deva   ye   imesam   candimasuriyanam   abha   nanubhonti
@Footnote: 1 Yu. ato khoti dissati. Si. atha kho.
Tyaham  pajanami  atha  ca  panaham  na  vadami  yasma  vanna
anno  vanno  uttaritaro  va  panitataro  va  natthiti  atha ca
pana  tvam  udayi yvayam vanno kimina khajjopanakena nihinataro 1-
ca  kilitthataro  2-  ca  so  paramo vannoti vadesi tanca vannam
na pannapesiti. Acchidam bhagava katham acchidam sugata 3- kathanti.
   {379.2} Kim pana tvam udayi evam vadesi acchidam bhagava katham acchidam
sugata kathanti . amhakam bhante sake acariyake evam hoti ayam paramo
vanno ayam paramo vannoti te mayam bhante bhagavata sake acariyake
samanuyunjiyamana   samanuggahiyamana   samanubhasiyamana   ritta
tuccha aparaddhati.
   [380] Kim panudayi atthi ekantasukho loko atthi akaravati
patipada  ekantasukhassa  lokassa  sacchikiriyayati  . amhakam bhante
sake acariyake evam hoti atthi ekantasukho loko atthi akaravati
patipada ekantasukhassa lokassa sacchikiriyayati.
   {380.1} Katama pana sa udayi akaravati patipada ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyayati . idha bhante ekacco panatipatam pahaya
panatipata  pativirato  hoti  adinnadanam  pahaya  adinnadana
pativirato  hoti  kamesu  micchacaram  pahaya  kamesu micchacara
pativirato  hoti  musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti
annataram  va  pana  tapogunam samadaya vattati ayam kho sa bhante
@Footnote: 1 Yu. hinataro . 2 Yu. patikitthataro . 3 Yu. sabbatthanesu sugatoti dissati.
Akaravati patipada ekantasukhassa lokassa sacchikiriyayati.
   [381]  Tam  kim  mannasi  udayi  yasmim  samaye panatipatam
pahaya  panatipata  pativirato  hoti  ekantasukhi  va  tasmim
samaye  atta hoti sukhadukkhi vati . sukhadukkhi bhanteti 1- . tam
kim  mannasi  udayi  yasmim  samaye adinnadanam pahaya adinnadana
pativirato  hoti  ekantasukhi va tasmim samaye atta hoti sukhadukkhi
vati  .  sukhadukkhi  bhanteti . tam kim mannasi udayi yasmim samaye
kamesu  micchacaram  pahaya  kamesu  micchacara  pativirato hoti
ekantasukhi  va  tasmim  samaye  atta  hoti  sukhadukkhi  vati .
Sukhadukkhi  bhanteti  .  tam kim mannasi udayi yasmim samaye musavadam
pahaya  musavada  pativirato  hoti  ekantasukhi  va tasmim samaye
atta hoti sukhadukkhi vati. Sukhadukkhi bhanteti.
   {381.1} Tam kim mannasi udayi yasmim samaye annataram tapogunam
samadaya  vattati ekantasukhi va tasmim samaye atta hoti sukhadukkhi
vati . sukhadukkhi bhanteti . tam kim mannasi udayi api nu kho vokinna-
sukhadukkham patipadam agamma ekantasukhassa lokassa sacchikiriya hotiti 2-.
Acchidam bhagava katham acchidam sugata kathanti.
   {381.2} Kim pana tvam udayi evam vadesi acchidam bhagava katham acchidam
sugata  kathanti . amhakam bhante sake acariyake evam hoti atthi
ekantasukho  loko  atthi  akaravati  patipada  ekantasukhassa
@Footnote: 1 Yu. sabbatthanesu itisaddo natthi .  2 Ma. sacchikiriyayati.
Lokassa sacchikiriyayati . te mayam bhante bhagavata sake acariyake
samanuyunjiyamana  samanuggahiyamana  samanubhasiyamana  ritta  tuccha
aparaddhapi
   {381.3}  kim  pana  bhante  atthi ekantasukho loko atthi
akaravati  patipada  ekantasukhassa  lokassa sacchikiriyayati . atthi
kho udayi ekantasukho loko atthi akaravati patipada ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyayati  .  katama  pana  sa  bhante akaravati
patipada ekantasukhassa lokassa sacchikiriyayati.
   [382]  Idhudayi  bhikkhu vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam
upasampajja  viharati  pitiya  ca  viraga  .pe.  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  ayam  kho  sa  udayi  akaravati  patipada
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyayati.
   {382.1}  Kinnu  1-  kho  sa bhante akaravati patipada
ekantasukhassa  lokassa  sacchikiriyaya  sacchikato  hissa  bhante
ettavata  ekantasukho  loko  hotiti  .  na  khvassa  udayi
ettavata  ekantasukho  loko  sacchikato  hoti  akaravati
tveva sa patipada ekantasukhassa lokassa sacchikiriyayati.
   [383] Evam vutte sakuludayissa paribbajakassa parisa unnadini
uccasaddamahasadda  ahosi  ettha  mayam  anassama  sacariyaka
ettha  mayam  anassama  sacariyaka  na mayam ito bhiyyo uttaritaram
pajanamati  .  atha  kho  sakuludayi paribbajako te paribbajake
@Footnote: 1 Yu. na kho sa.
Appasadde  katva  bhagavantam  etadavoca  kittavata  panassa bhante
ekantasukho loko sacchikato hotiti.
   [384]  Idhudayi  bhikkhu  sukhassa  ca  pahana .pe. catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  yavata  devata  ekantasukham  lokam
upapanna  tahi  devatahi  saddhim  santitthati  sallapati  sakaccham
samapajjati  ettavata  khvassa udayi ekantasukho loko sacchikato
hotiti.
   {384.1} Etassa nuna bhante ekantasukhassa lokassa sacchikiriyahetu
bhikkhu bhagavati brahmacariyam carantiti . na kho udayi etassa ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti atthi kho udayi
anneva dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu bhikkhu
mayi brahmacariyam carantiti . katame pana te bhante dhamma uttaritara
ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu bhikkhu bhagavati brahmacariyam carantiti.
   [385] Idhudayi tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam buddho bhagava .pe. so ime panca nivarane
pahaya  cetaso  upakkilese pannaya dubbalikarane vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati ayampi kho udayi dhammo
uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam
caranti.
   {385.1}  Puna  caparam  udayi  [1]-  vitakkavicaranam
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhikkhuti dissati.
Vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham jhanam
upasampajja  viharati  ayampi  kho  udayi  dhammo  uttaritaro  ca
panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   [386] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  1-
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  so  anekavihitam
pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati ayampi
kho  udayi dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu
bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   {386.1} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnameti so dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite
suvanne dubbanne sugate duggate .pe. yathakammupage satte pajanati
ayampi kho udayi dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu
bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.
   {386.2}  So  evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane    vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite
anenjappatte     asavanam     khayananaya     cittam
@Footnote: 1 Yu. sabbattha anejjappatteti dissati.
Abhininnameti  so  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhasamudayoti  .pe.  ayam dukkhanirodhoti .pe. ayam dukkhanirodhagamini
patipadati   yathabhutam   pajanati   ime   asavati  yathabhutam
pajanati   ayam  asavasamudayoti  .pe.  ayam  asavanirodhoti
.pe.  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati .
Tassa  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccati
bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam itthattayati pajanati ayam kho udayi dhammo uttaritaro ca
panitataro  ca  yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti .
Ime kho udayi dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu
bhikkhu mayi brahmacariyam carantiti.
   [387] Evam vutte sakuludayi paribbajako bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telapajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  1-  evameva  bhagavata  anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca
bhikkhusanghanca   labheyyaham  bhante  bhagavato  santike  pabbajjam
labheyyam upasampadanti.
@Footnote: 1 Yu. dakkhintiti.
   [388] Evam vutte sakuludayissa paribbajakassa parisa sakuludayim
paribbajakam  etadavoca  ma  bhavam udayi samane gotame brahmacariyam
cari ma bhavam udayi acariyo hutva antevasivasam vasi seyyathapi
nama  udakamaniko  hutva  uddekaniko  assa  evam  sampadamidam
bhoto udayissa bhavissati ma bhavam udayi samane gotame brahmacariyam
cari ma bhavam udayi acariyo hutva antevasivasam vasiti.
   Iti  hidam  sakuludayissa  paribbajakassa  parisa  sakuludayim
paribbajakam antarayamakasi bhagavati brahmacariyeti.
        Culasakuludayisuttam nitthitam navamam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 352-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7229&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7229&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=367&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=367              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4966              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4966              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่