ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Madhurasuttam
   [464]  Evamme  sutam  ekam  samayam ayasma mahakaccano
madhuraya viharati gundhavane 1- . Assosi kho raja madhuro avantiputto
samano khalu bho kaccano madhuraya viharati gundhavane tam kho pana bhavantam
kaccanam  evam kalyano kittisaddo abbhuggato pandito viyatto 2-
medhavi  bahussuto  cittakathi kalyanapatibhano vuddho ceva araha ca
sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti . atha kho raja
madhuro  avantiputto  bhadrani  bhadrani  yanani yojapetva bhadram
yanam  abhiruhitva  bhadrehi  bhadrehi  yanehi  madhuraya  niyyasi
mahaccarajanubhavena  ayasmantam  mahakaccanam  dassanaya  yavatika
yanassa  bhumi  yanena  gantva  yana  paccorohitva  pattikova
yenayasma  mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata
mahakaccanena  saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva
ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho raja madhuro avantiputto
ayasmantam mahakaccanam etadavoca brahmana bho kaccana evamahamsu
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  brahmanava
sukko  vanno  kanho  anno  vanno  brahmanava  sujjhanti
no  abrahmana  brahmanava  brahmuno  putta  orasa  mukhato
@Footnote: 1 Yu. gundavane .  2 Yu. vayatto.
Jata  brahmaja  brahmanimmita  brahmadayadati  idam  1-  bhavam
kaccano kimakkhayiti 2-.
   [465]  Ghosoyeva kho eso maharaja lokasmim brahmanava
settho  vanno  hino  anno  vanno  brahmanava  sukko
vanno  kanho  anno  vanno  brahmanava  sujjhanti  no
abrahmana  brahmanava  brahmuno  putta  orasa  mukhato
jata  brahmaja  brahmanimmita  brahmadayadati  iminapi  3-
kho etam maharaja pariyayena veditabbam yatha ghosoyeveso lokasmim
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe.
Brahmadayadati  tam  kim  mannasi maharaja khattiyassa cepi ijjheyya
dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va khattiyopissassa
pubbutthayi pacchanipati kimkarapatissavi manapacari piyavaditi.
   {465.1} Brahmanopissassa ... Vessopissassa ... Suddopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavaditi .
Khattiyassa cepi bho kaccana ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena
va  jatarupena  va  khattiyopissassa  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi  .  brahmanopissassa  ...
Vessopissassa  ...  suddopissassa  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi manapacari piyavaditi.
@Footnote: 1 Si. iti. Yu. idha .  2 Si. Yu. kimahati .  3 Si. tadiminapetam. Yu.
@tadaminapetam.
   [466]  Tam  kim mannasi maharaja brahmanassa cepi ijjheyya
dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va brahmanopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi .
Vessopissassa   ...  suddopissassa  ...  khattiyopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavaditi .
Brahmanassa  cepi  bho kaccana ijjheyya dhanena va dhannena va
rajatena  va  jatarupena  va  brahmanopissassa  pubbutthayi
pacchanipati kimkarapatissavi manapacari piyavadi . Vessopissassa ...
Suddopissassa  ...  khattiyopissassa  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi manapacari piyavaditi.
   [467] Tam kim mannasi maharaja vessassa cepi ijjheyya dhanena
va  dhannena  va  rajatena  va  jatarupena va vessopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi .
Suddopissassa  ...  khattiyopissassa  ...  brahmanopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavaditi .
Vessassa cepi bho kaccana ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena
va  jatarupena  va  vessopissassa  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi  .  suddopissassa  ...
Khattiyopissassa    ...    brahmanopissassa    pubbutthayi
pacchanipati kimkarapatissavi manapacari piyavaditi.
   [468]  Tam  kim  mannasi  maharaja  suddassa cepi ijjheyya
dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va suddopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi .
Khattiyopissassa  ...  brahmanopissassa  ...  vessopissassa
pubbutthayi  pacchanipati  kimkarapatissavi  manapacari  piyavaditi .
Suddassa  cepi  bho  kaccana  ijjheyya  dhanena va dhannena va
rajatena  va  jatarupena va suddopissassa pubbutthayi pacchanipati
kimkarapatissavi  manapacari  piyavadi  .  khattiyopissassa  ...
Brahmanopissassa  ...  vessopissassa  pubbutthayi  pacchanipati
kimkarapatissavi manapacari piyavaditi.
   [469]  Tam  kim  mannasi  maharaja yadi  evam sante ime
cattaro  vanna  sama 1- honti no va katham va te ettha
hotiti . addha kho bho kaccana evam sante ime cattaro vanna
samasama honti naham 2- ettha kinci nanakaranam samanupassamiti.
   [470]  Iminapi  kho  etam  maharaja pariyayena veditabbam
yatha  ghosoyeveso  lokasmim  brahmanava  settho  vanno hino
anno  vanno  .pe.  brahmadayadati  tam  kim  mannasi maharaja
idhassa   khattiyo  panatipati  adinnadayi  kamesumicchacari
musavadi   pisunavaco   pharusavaco   samphappalapi   abhijjhalu
byapannacitto  micchaditthi  kayassa  bheda  parammarana  apayam
@Footnote: 1 Yu. samasama .  2 Yu. sabbattha na santiti dissati.
Duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya no va katham va te ettha
hotiti  .  khattiyopi  hi  bho  kaccana  panatipati adinnadayi
kamesu  micchacari  musavadi  pisunavaco  pharusavaco  samphappalapi
abhijjhalu  byapannacitto  micchaditthi  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjeyya evam me ettha hoti
evanca pana me etam arahatam sutanti.
   [471]  Sadhu sadhu maharaja sadhu kho te etam maharaja
evam  hoti  sadhu  ca  pana te etam arahatam sutam tam kim mannasi
maharaja  idhassa  brahmano ... idhassa vesso ... idhassa
suddo  panatipati  adinnadayi  .pe.  micchaditthi  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjeyya no
va katham va te ettha hotiti . Suddopi hi bho kaccana panatipati
adinnadayi  .pe.  micchaditthi  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjeyya evam me ettha hoti
evanca pana me etam arahatam sutanti.
   [472]  Sadhu sadhu maharaja sadhu kho te etam maharaja
evam  hoti  sadhu  ca  pana te etam arahatam sutam tam kim mannasi
maharaja  yadi  evam  sante  ime  cattaro  vanna  samasama
honti no va katham va te ettha hotiti . addha kho kaccana
evam  sante  ime  cattaro  vanna  samasama  honti  naham
Ettha kinci nanakaranam samanupassamiti.
   [473]  Iminapi  kho  etam  maharaja pariyayena veditabbam
yatha  ghosoyeveso  lokasmim  brahmanava  settho  vanno
hino  anno  vanno  .pe.  brahmadayadati  tam  kim  mannasi
maharaja  idhassa  khattiyo  panatipata  pativirato  adinnadana
pativirato   kamesumicchacara  pativirato  musavada  pativirato
pisunaya  vacaya  pativirato pharusaya vacaya pativirato samphappalapa
pativirato  anabhijjhalu  abyapannacitto  sammaditthi  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjeyya  no  va  katham va
te  ettha  hotiti  .  khattiyopi  hi bho kaccana panatipata
pativirato  adinnadana  pativirato  kamesumicchacara  pativirato
musavada  pativirato  pisunaya  vacaya  pativirato pharusaya vacaya
pativirato  samphappalapa  pativirato  anabhijjhalu  abyapannacitto
sammaditthi  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya
evam me ettha hoti evanca pana me etam arahatam sutanti.
   [474]  Sadhu sadhu maharaja sadhu kho te etam maharaja
evam  hoti  sadhu  ca  pana te etam arahatam sutam tam kim mannasi
maharaja  idhassa  brahmano ... idhassa vesso ... idhassa
suddo  panatipata  pativirato  .pe.  sammaditthi  kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjeyya no va katham
Va  te  ettha hotiti . suddopi hi bho kaccana panatipata
pativirato  adinnadana  pativirato  .pe.  sammaditthi  kayassa
bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjeyya evam me ettha
hoti. Evanca pana me etam arahatam sutanti.
   [475]  Sadhu sadhu maharaja sadhu kho te etam maharaja
evam  hoti  sadhu  ca  pana te etam arahatam sutam tam kim mannasi
maharaja  yadi  evam  sante  ime  cattaro  vanna  samasama
honti  no  va katham va te ettha hotiti . addha kho bho
kaccana  evam  sante  ime  cattaro  vanna  samasama  honti
naham ettha kinci nanakaranam samanupassamiti.
   [476] Iminapi kho etam maharaja pariyayena veditabbam yatha
ghosoyeveso  lokasmim  brahmanava  settho  vanno  .pe.
Brahmadayadati  tam  kim  mannasi  maharaja idha khattiyo sandhim va
chindeyya nillopam va hareyya ekagarikam va kareyya paripanthe va
tittheyya paradaram va gaccheyya tancete purisa gahetva dasseyyum
ayam te deva coro agum cari imassa yam  icchasi tam dandam panehiti
kinti nam kareyyasiti . ghateyyama va bho kaccana phaleyyama 1-
va pabbajeyyama va yathapaccayam va  kareyyama tam kissa hetu ya
@Footnote: 1 Si. Yu. japeyyama.
Hissa  bho  kaccana  pubbe  khattiyoti  samanna sassa antarahita
corotveva sankham gacchatiti.
   [477]  Tam  kim  mannasi maharaja idha brahmano ... idha
vesso ... idha suddo sandhim va chindeyya nillopam va hareyya
ekagarikam  va  kareyya  paripanthe  va  tittheyya paradaram va
gaccheyya  tancete  purisa  gahetva  dasseyyum  ayam  te deva
coro  agum  cari  imassa  yam  icchasi  tam dandam panehiti kinti
nam  kareyyasiti  . ghateyyama va bho kaccana phaleyyama va
pabbajeyyama  va  yathapaccayam  va  kareyyama  tam  kissa hetu
ya  hissa  bho  kaccana  pubbe  suddoti  samanna  sassa
antarahita corotveva sankham gacchatiti.
   [478]  Tam  kim  mannasi  maharaja  yadi evam sante ime
cattaro  vanna  samasama  honti  no va katham va te ettha
hotiti  .  addha  kho bho kaccana evam sante ime cattaro
vanna   samasama  honti  naham  ettha  kinci  nanakaranam
samanupassamiti.
   [479]  Iminapi  kho  etam  maharaja pariyayena veditabbam
yatha  ghosoyeveso  lokasmim  brahmanava  settho  vanno
hino  anno  vanno  .pe.  brahmadayadati  tam  kim  mannasi
maharaja  idha  khattiyo  kesamassum oharetva kasayani vatthani
Acchadetva   agarasma   anagariyam   pabbajito   assavirato
panatipata  virato  adinnadana  virato  musavada ekabhattiko
brahmacari  silava  kalyanadhammo  kinti  nam  kareyyasiti .
Abhivadeyyama  va  bho kaccana paccuttheyyama va asanena va
nimanteyyama  abhinimanteyyama  va  1-  nam civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi  dhammikam  va  assa  rakkhavaranaguttim
samvidaheyyama  tam  kissa  hetu  ya  hissa  bho  kaccana pubbe
khattiyoti   samanna   sassa  antarahita  samanotveva  sankham
gacchatiti.
   [480]  Tam  kim  mannasi maharaja idha brahmano ... idha
vesso ... idha suddo kesamassum oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajito  assa  virato
panatipata  virato  adinnadana  virato  musavada ekabhattiko
brahmacari  silava  kalyanadhammo  kinti  nam  kareyyasiti .
Abhivadeyyama  va  bho kaccana paccuttheyyama va asanena va
nimanteyyama  abhinimanteyyama  va  2-  nam civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi  dhammikam  va  assa  rakkhavaranaguttim
samvidaheyyama tam kissa hetu ya hissa bho kaccana pubbe suddoti
samanna sassa antarahita samanotveva sankham gacchatiti.
@Footnote: 1-2 Yu. pi .
   [481] Tam kim mannasi maharaja yadi evam sante ime cattaro
vanna samasama honti no va katham va te ettha hotiti. Addha
kho bho kaccana evam sante ime cattaro vanna samasama honti
naham ettha kinci nanakaranam samanupassamiti.
   [482]  Imina 1- kho etam maharaja pariyayena veditabbam
yatha  ghosoyeveso  lokasmim  brahmanava  settho  vanno hino
anno  vanno  brahmanava  sukko  vanno  kanho  anno
vanno  brahmanava  sujjhanti  no  abrahmana  brahmanava
brahmuno  putta  orasa  mukhato  jata  brahmaja brahmanimmita
brahmadayadati.
   [483]  Evam  vutte  raja madhuro avantiputto ayasmantam
mahakaccanam  etadavoca  abhikkantam  bho  kaccana  abhikkantam  bho
kaccana  seyyathapi  [2]-  kaccana  nikkujjitam  va  ukkujjeyya
paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va
telapajjotam  dhareyya  cakkhumanto rupani dakkhantiti evameva bhota
kaccanena  anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhavantam
kaccanam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam
bhavam kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
   [484]  Ma  kho  mam  tvam maharaja saranam agamasi tametam
@Footnote: 1 Yu. iminapi .  2 Yu. etthantare bhoti dissati.
Tvam  bhagavantam  saranam  gaccha  yamaham  saranam gatoti . kaham pana bho
kaccana  etarahi  so  bhagava  viharati  araham  sammasambuddhoti .
Parinibbuto kho maharaja etarahi so bhagava araham sammasambuddhoti.
   [485]  Sace  hi  mayam bho kaccana suneyyama tam bhagavantam
dasasu  yojanesu  dasapi  mayam  yojanani  gaccheyyama  tam  bhagavantam
dassanaya  arahantam  sammasambuddham  sace  hi  mayam  bho  kaccana
suneyyama tam bhagavantam visatiya yojanesu ... timsaya yojanesu ...
Cattalisaya  yojanesu  ...  pannasaya  yojanesu pannasampi mayam
yojanani  gaccheyyama  tam  bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham
yojanasate cepi mayam bho kaccana suneyyama tam bhagavantam yojanasatampi
mayam  gaccheyyama  tam  bhagavantam  dassanaya  arahantam  sammasambuddham
yato ca kho bho kaccana parinibbuto so bhagava parinibbutampi mayam [1]-
bhagavantam    saranam    gacchama    dhammanca    bhikkhusanghanca
upasakam  mam  bhavam  kaccano  dharetu  ajjatagge  panupetam
saranangatanti.
         Madhurasuttam nitthitam catuttham.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 429-439. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=8802&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=8802&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=464&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=464              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5851              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5851              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]