ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Bodhirajakumarasuttam
   [486]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava bhaggesu viharati
sumsumaragire  bhesakalavane  migadaye  .  tena  kho pana samayena
bodhissa  rajakumarassa  kokanudo  1-  nama pasado acirakarito
hoti  anajjhavutatho  samanena  va  brahmanena  va  kenaci va
manussabhutena  .  atha  kho  bodhi  rajakumaro sanjikaputtam manavam
amantesi  ehi  tvam  samma sanjikaputta yena bhagava tenupasankama
upasankamitva  mama  vacanena bhagavato pade sirasa vanda appabadham
appatankam  lahutthanam balam phasuviharam puccha bodhi bhante rajakumaro
bhagavato  pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam
balam phasuviharam pucchatiti evanca vadehi adhivasetu kira bhante bhagava
bodhissa  rajakumarassa  svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati .
Evam  bhoti  kho  sanjikaputto  manavo  bodhissa  rajakumarassa
patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva bhagavata saddhim
sommodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi.
   [487]  Ekamantam nisinno kho sanjikaputto manavo bhagavantam
etadavoca  bodhi  bho  gotama rajakumaro bhoto gotamassa pade
@Footnote: 1 Si. Yu. kokanado.
Sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchati  evanca  pana  vadeti adhivasetu kira bhavam gotamo bodhissa
rajakumarassa   svatanaya   bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati  .
Adhivasesi  bhagava  tunhibhavena  .  atha  kho  sanjikaputto
manavo  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  yena  bodhi
rajakumaro  tenupasankami  upasankamitva  bodhim rajakumaram etadavoca
avocumha  kho  mayam  bhoto vacanena tam bhavantam gotamam bodhi bho
gotama  rajakumaro  bhoto  gotamassa  pade  sirasa  vandati
appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati evanca
vadeti adhivasetu kira bhavam gotamo bodhissa rajakumarassa svatanaya
bhattam saddhim bhikkhusanghenati adhivutthanca pana samanena gotamenati.
   {487.1} Atha kho bodhi rajakumaro tassa rattiya accayena
[1]-  Nivesane  panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva kokanudanca
pasadam  odatehi  dussehi  santharapetva  yava  pacchima-
sopanakalevara  sanjikaputtam  manavam  amantesi  ehi tvam samma
sanjikaputta  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva  bhagavato
kalam  arocehi  kalo  bhante  nitthitam  bhattanti . evam bhoti
kho  sanjikaputto  manavo  bodhissa  rajakumarassa  patissutva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato kalam arocesi
kalo bho gotama nitthitam bhattanti.
@Footnote: 1 Yu. etthantare saketi dissati.
   [488] Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  bodhissa  rajakumarassa  nivesanam  tenupasankami  .  tena
kho  pana  samayena  bodhi rajakumaro bahidvarakotthake thito hoti
bhagavantam  agamayamano  .  addasa kho bodhi rajakumaro bhagavantam
duratova  agacchantam  disvana  paccuggantva  bhagavantam  abhivadetva
purakkhitva  yena  kokanudo  pasado  tenupasankami  .  atha kho
bhagava  pacchimam  sopanakalevaram  nissaya atthasi . atha kho bodhi
rajakumaro  bhagavantam  etadavoca  abhiruhatu  bhante  bhagava dussani
abhiruhatu  sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya sukhayati .
Evam vutte bhagava tunhi ahosi . dutiyampi kho bodhi rajakumaro
bhagavantam  etadavoca  abhiruhatu  bhante  bhagava  dussani  abhiruhatu
sugato  dussani  yam  mama assa digharattam hitaya sukhayati . evam
vutte  1- bhagava tunhi ahosi . tatiyampi kho bodhi rajakumaro
bhagavantam  etadavoca  abhiruhatu  bhante  bhagava  dussani  abhiruhatu
sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya sukhayati.
   {488.1} Atha kho bhagava ayasmantam anandam apalokesi. Atha
kho ayasma anando bodhim rajakumaram etadavoca samharatu rajakumara
dussani  na  bhagava  celapatikam  akkamissati  pacchimam janatam tathagato
apaloketiti . atha kho bodhi rajakumaro dussani samharapetva upari
kokanude  [2]-  asanani pannapesi . atha kho bhagava kokanudam
@Footnote: 1 Yu. evam vutteti natthi. dutiyampi khoti dissati.
@2 Yu. etthantare pasadeti dissati.
Pasadam  abhiruhitva  pannatte  asane nisidi saddhim bhikkhusanghena .
Atha  kho bodhi rajakumaro buddhappamukham bhikkhusangham panitena khadaniyena
bhojaniyena  sahattha  santappesi  sampavaresi  .  atha  kho bodhi
rajakumaro  bhagavantam  bhuttavim  onitapattapanim  annataram  nicam
asanam  gahetva  ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho bodhi
rajakumaro  bhagavantam  etadavoca  mayham  kho  bhante  evam hoti
na kho sukhena sukham adhigantabbam dukkhena kho sukham adhigantabbanti.
   [489] Mayhampi kho rajakumara pubbeva sambodha anabhisambuddhassa
bodhisattasseva sato etadahosi na kho sukhena sukham adhigantabbam dukkhena
kho sukham adhigantabbanti . so kho aham rajakumara aparena samayena
daharova  samano  susukalakeso  bhadrena  yobbanena  samannagato
pathamena  vayasa  akamakanam  matapitunam  assumukhanam  rodantanam
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam pabbajim . so evam pabbajito samano kimkusalagavesi anuttaram
santivarapadam  pariyesamano  yena  alaro  kalamo  tenupasankamim
upasankamitva  alaram kalamam etadavocam icchamaham avuso kalama
imasmim  dhammavinaye  brahmacariyam  caritunti . evam vutte rajakumara
alaro  kalamo mam etadavoca viharatayasma tadiso ayam dhammo
yattha vinnu puriso nacirasseva sakam acariyakam sayam abhinna sacchikatva
upasampajja vihareyyati.
So kho aham rajakumara nacirasseva khippameva tam dhammam pariyapunim .
So  kho  aham  rajakumara  tavattakeneva  otthapahatamattena
lapitalapanamattena   nanavadanca   vadami  theravadanca  janami
passamiti ca patijanami ahanceva anno ca . tassa mayham rajakumara
etadahosi na kho alaro kalamo imam dhammam kevalam saddhamattakena
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti  pavedeti  1-
addha alaro kalamo imam dhammam janam passam viharatiti.
   {489.1} Atha khvaham rajakumara yena alaro kalamo tenupasankamim
upasankamitva  alaram  kalamam  etadavocam kittavata no avuso
kalama  imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
pavedesiti  .  evam  vutte  rajakumara  alaro  kalamo
akincannayatanam  pavedesi  .  tassa  mayham  rajakumara etadahosi
na  kho  alarasseva  kalamassa  atthi  saddha mayhampatthi saddha
na  kho  alarasseva  kalamassa  atthi  viriyam  mayhampatthi  viriyam
na kho alarasseva kalamassa atthi sati ... samadhi ... Panna
mayhampatthi  panna  yannunaham  yam  dhammam  alaro  kalamo  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti  pavedeti tassa dhammassa
sacchikiriyaya  padaheyyanti  .  so  kho aham rajakumara nacirasseva
khippameva tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.
@Footnote: 1 Si. pavedesi.
   {489.2}  Atha  khvaham  rajakumara yena alaro kalamo
tenupasankamim  upasankamitva  alaram  kalamam etadavocam ettavata
no  avuso kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
pavedesiti . ettavata kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  pavedemiti  .  ahampi  kho  avuso
ettavata  imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
viharamiti  .  labha  no  avuso suladdham no avuso ye mayam
ayasmantam  tadisam  sabrahmacarim  passama  iti  yaham  dhammam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedemi  tam  tvam  dhammam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihasi  yam  tvam  dhammam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihasi  tamaham  dhammam  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedemi  iti  yaham  dhammam
janami  tam  tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tamaham dhammam
janami  iti  yadiso  aham  tadiso  tuvam  yadiso tuvam tadiso
aham. Ehidani avuso ubho vasanta imam ganam pariharamati.
   {489.3} Iti kho rajakumara alaro kalamo acariyo me
samano antevasim mam samanam attano samasamam thapesi ularaya ca mam
pujaya pujesi . tassa mayham rajakumara etadahosi nayam dhammo nibbidaya
na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na
nibbanaya   samvattati   yavadeva  akincannayatanupapattiyati  .
So kho aham rajakumara tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja
apakkamim.
   [490] So kho aham rajakumara kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  yena  uddako  ramaputto  tenupasankamim upasankamitva
uddakam    ramaputtam    etadavocam    icchamaham   avuso
rama  imasmim  dhammavinaye  brahmacariyam  caritunti  .  evam  vutte
rajakumara  uddako  ramaputto  mam  etadavoca  viharatayasma
tadiso  ayam  dhammo  yattha vinnu puriso nacirasseva sakam acariyakam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihareyyati  .  so  kho
aham  rajakumara  nacirasseva  khippameva  tam dhammam pariyapunim . so
kho aham rajakumara tavattakeneva otthapahatamattena lapitalapanamattena
nanavadanca   vadami   theravadanca   janami   passamiti
ca  patijanami  ahanceva  anno  ca  .  tassa mayham rajakumara
etadahosi  na  kho  ramo  imam dhammam kevalam saddhamattakena sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti  pavedeti  addha
ramo imam dhammam janam passam viharatiti.
   {490.1}  Atha  khvaham  rajakumara yena uddako ramaputto
tenupasankamim   upasankamitva   uddakam   ramaputtam   etadavocam
kittavata  no  avuso  rama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  pavedesiti  .  evam  vutte  rajakumara  uddako
ramaputto     nevasannanasannayatanam    pavedesi    .
Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  na  kho  ramasseva  ahosi
saddha  mayhampatthi  saddha  na  kho ramasseva ahosi viriyam .pe.
Sati  ...  samadhi  ...  panna  mayhampatthi  panna yannunaham yam
dhammam  ramo  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti
pavedesi  tassa  dhammassa  sacchikiriyaya  padaheyyanti  .  so kho
aham  rajakumara  nacirasseva  khippameva  tam  dhammam  sayam  abhinna
sacchikatva upasampajja vihasim.
   {490.2}  Atha  khvaham  rajakumara yena uddako ramaputto
tenupasankamim   upasankamitva   uddakam   ramaputtam   etadavocam
ettavata  no  avuso rama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  pavedesiti  . ettavata kho aham avuso imam dhammam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedemiti  .  ahampi  kho
avuso  ettavata  imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
viharamiti  .  labha  no  avuso suladdham no avuso ye mayam
ayasmantam  tadisam  sabrahmacarim  passama  iti  yam  dhammam  ramo
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedesi tam tvam dhammam sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihasi yam tvam dhammam sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  vihasi  tam  dhammam  ramo  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  pavedesi iti yam dhammam ramo abhinnasi tam
tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tam dhammam ramo abhinnasi
Iti  yadiso  ramo  ahosi  tadiso  tuvam yadiso tuvam tadiso
ramo  ahosi  ehidani  avuso  tuvam  imam  ganam  pariharati .
Iti  kho  rajakumara  uddako ramaputto sabrahmacari me samano
acariyatthaneva 1- mam thapesi ularaya ca mam pujaya pujesi. Tassa
mayham  rajakumara  etadahosi  nayam  dhammo nibbidaya na viragaya
na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya
samvattati  yavadeva  nevasannanasannayatanupapattiyati  .  so  kho
aham  rajakumara  tam  dhammam  analankaritva  tasma  dhamma nibbijja
apakkamim.
   [491] So kho aham rajakumara kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  magadhesu  anupubbena  carikam caramano yena uruvela
senanigamo  tadavasarim  .  tatthaddasam  ramaniyam  bhumibhagam  pasadikanca
vanasandam   nadinca  sandantim  sitodakam  2-  supatittham  ramaniyam
samanta  ca  gocaragamam  .  tassa  mayham  rajakumara  etadahosi
ramaniyo  vata  bhumibhago  pasadiko  ca  vanasando nadi ca sandati
sitodaka  supatittha  ramaniya  samanta  ca  gocaragamo alam vatidam
kulaputtassa  padhanatthikassa  padhanayati  . so kho aham rajakumara
tattheva nisidim alamidam padhanayati.
   [492] Apissu mam rajakumara tisso upama patibhamsu anacchariya
@Footnote: 1 Si. ca .  2 Si. Yu. setakam.
Pubbe assutapubba . seyyathapi rajakumara allam kattham sasneham 1-
udake  nikkhittam  .  atha  puriso  agaccheyya uttararanim adaya
aggim  abhinibbattessami  tejo  patukarissamiti  .  tam kim mannasi
rajakumara  api  nu  so  puriso amum allam kattham sasneham udake
nikkhittam  uttararanim  adaya  abhimatthanto  aggim  abhinibbatteyya
tejo  patukareyyati  .  no  hetam  bhante  tam  kissa  hetu
adunhi  bhante  allam  kattham  sasneham  tanca  pana udake nikkhittam
yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {492.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana
va kayena ceva kamehi avupakattha viharanti yo ca nesam kamesu
kamacchando  kamasneho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho
so ca ajjhattam na supahino hoti na supatippassaddho . opakkamika
cepi  te  bhonto  samanabrahmana  dukkha tippa katuka vedana
vediyanti  abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya .
No  cepi  te  bhonto samanabrahmana opakkamika dukkha tippa
katuka  vedana  vediyanti  abhabbava  te  nanaya  dassanaya
anuttaraya  sambodhaya  .  ayam  kho mam rajakumara pathama upama
patibhasi anacchariya pubbe assutapubba.
   [493]  Aparapi  kho  mam rajakumara dutiya upama patibhasi
@Footnote: 1 Si. sassineham.
Anacchariya  pubbe  assutapubba  .  seyyathapi  rajakumara  allam
kattham  sasneham  araka  udaka  thale  nikkhittam  .  atha puriso
agaccheyya  uttararanim  adaya  aggim  abhinibbattessami  tejo
patukarissamiti  .  tam  kim  mannasi rajakumara api nu so puriso
amum  allam  kattham sasneham araka udaka thale nikkhittam uttararanim
adaya  abhimatthanto  aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati .
No hetam bhante tam kissa hetu adunhi bhante allam kattham sasneham
kincapi araka udaka thale nikkhittam yavadeva ca pana so puriso
kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {493.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana
va kayena ceva kamehi vupakattha viharanti yo ca nesam kamesu kamacchando
kamasneho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho so ca ajjhattam
na  supahino  hoti  na  supatippassaddho  . opakkamika cepi te
bhonto  samanabrahmana  dukkha  tippa  katuka  vedana vediyanti
abhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya  sambodhaya . no
cepi  te  bhonto  samanabrahmana  opakkamika  dukkha  tippa
katuka  vedana  vediyanti  abhabbava  te  nanaya  dassanaya
anuttaraya  sambodhaya  .  ayam  kho mam rajakumara dutiya upama
patibhasi anacchariya pubbe assutapubba.
   [494]  Aparapi  kho  mam rajakumara tatiya upama patibhasi
Anacchariya  pubbe  assutapubba  .  seyyathapi  rajakumara  sukkham
kattham  kolapam  araka  udaka  thale  nikkhittam  .  atha puriso
agaccheyya  uttararanim  adaya  aggim  abhinibbattessami  tejo
patukarissamiti  .  tam  kim  mannasi rajakumara api nu so puriso
amum  sukkham  kattham kolapam araka udaka thale nikkhittam uttararanim
adaya  abhimatthanto  aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati .
Evam bhante tam kissa hetu adunhi bhante sukkham kattham kolapam tanca
pana araka udaka thale nikkhittanti.
   {494.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana
va kayena ceva kamehi vupakattha viharanti yo ca nesam kamesu kamacchando
kamasneho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho so ca ajjhattam
supahino  hoti  supatippassaddho  .  opakkamika cepi te bhonto
samanabrahmana  dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyanti bhabbava
te  nanaya  dassanaya  anuttaraya  sambodhaya . no cepi te
bhonto  samanabrahmana  opakkamika  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyanti  bhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya
sambodhaya  .  ayam  kho  mam  rajakumara  tatiya upama patibhasi
anacchariya  pubbe  assutapubba . ima kho mam rajakumara tisso
upama patibhamsu 1- anacchariya pubbe assutapubba.
@Footnote: 1 Si. patibhasum.
   [495]  Tassa  mayham rajakumara etadahosi yannunaham dantebhi
dantamadhaya  jivhaya  talum  ahacca  cetasa cittam abhinigganheyyam
abhinippileyyam  abhisantapeyyanti  .  so  kho  aham  rajakumara
dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhami
abhinippilemi   abhisantapemi   .   tassa   mayham  rajakumara
dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato
abhippilayato abhisantapayato kacchehi seda muccanti.
   {495.1}  Seyyathapi  rajakumara  balava  puriso  dubbalataram
purisam sise va gahetva khandhe va gahetva abhinigganheyya abhinippileyya
abhisantapeyya  evameva  kho  me rajakumara dantebhi dantamadhaya
jivhaya  talum  ahacca  cetasa  cittam abhinigganhato abhinippilayato
abhisantapayato  kacchehi  seda  muccanti . araddham kho pana me
rajakumara  viriyam  hoti  asallinam  upatthita  sati appammuttha 1-
saraddho  ca  pana  me  kayo  hoti  appatippassaddho  teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [496]  Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakam
jhanam  jhayeyyanti  . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato
ca  assasapassase  uparundhim  .  tassa  mayham  rajakumara mukhato
ca   nasato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu  kannasotehi
@Footnote: 1 Si. Yu. asammuttha.
Vatanam  nikkhantanam  adhimatto  saddo  hoti  . seyyathapi nama
kammaragaggariya  1-  dhamamanaya  adhimatto  saddo hoti evameva
kho  me  rajakumara  mukhato  ca  nasato  ca  assasapassasesu
uparuddhesu  kannasotehi  vatanam  nikkhantanam  adhimatto  saddo
hoti  .  araddham  kho  pana me rajakumara viriyam hoti asallinam
upatthita  sati  appammuttha  saraddho  ca  pana me kayo hoti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [497] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam  jhayeyyanti  . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato
ca  kannasotato  ca  2-  assasapassase uparundhim . tassa mayham
rajakumara  mukhato  ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  adhimatta  vata  muddhanam  ohananti  .  seyyathapi
rajakumara  balava  puriso  tinhena  sikharena  muddhanam abhimattheyya
evameva  kho  me  rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato
ca  assasapassasesu  uparuddhesu  adhimatta  vata  muddhanam
ohananti  . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam
upatthita  sati  appammuttha  saraddho  ca  pana me kayo hoti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
@Footnote: 1 Si. gaggariya .  2 Si. Yu. kannato cati evam sabbattha natabbam.
   [498]  Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  yannunaham
appanakamyeva  jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato
ca  nasato  ca  kannasotato ca assasapassase uparundhim . tassa
mayham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  adhimatta  sise  sisavedana  honti  .  seyyathapi
rajakumara  balava  puriso  dalhena varattakkhandhena sise sisavetthanam
dadeyya evameva kho me rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato
ca  assasasapassasesu  uparuddhesu  adhimatta  sise  sisavedana
honti  .  araddham  kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam
upatthita  sati  appammuttha  saraddho  ca pana me kayo  hoti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [499] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam  jhayeyyanti  . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato
ca  kannasotato  ca  assasapassase  uparundhim  .  tassa  mayham
rajakumara  mukhato  ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  adhimatta  vata  kucchim  parikantanti  .  seyyathapi
rajakumara  dakkho  goghatako  va  goghatakantevasi va tinhena
govikantanena  kucchim  parikanteyya  evameva  kho rajakumara mukhato
ca  nasato  ca  kannasotato  ca  asasasapassasesu  uparuddhesu
Adhimatta  vata  kucchim  parikantanti  .  araddham  kho  pana me
rajakumara  viriyam  hoti  asallinam  upatthita  sati  appammuttha
saraddho  ca  pana  me  kayo  hoti  appatippassaddho  teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [500] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam  jhayeyyanti  . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato
ca  kannasotato  ca  assasapassase  uparundhim  .  tassa  mayham
rajakumara  mukhato  ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu  adhimatto  kayasmim  daho  hoti  .  seyyathapi
rajakumara  dve  balavanto  purisa  dubbalataram  purisam nanabahasu
gahetva  angarakasuya  santapeyyum  samparitapeyyum  evameva kho
me rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu
uparuddhesu adhimatto kayasmim daho hoti . araddham kho pana me
rajakumara  viriyam  hoti  asallinam  upatthita  sati  appammuttha
saraddho  ca  pana  me  kayo  hoti  appatippassaddho  teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
   [501]  Apissu  mam  rajakumara  devata  disva evamahamsu
kalakato  samano  gotamoti  .  ekacca  devata evamahamsu na
kalakato  samano  gotamo  apica  kalam  karotiti  .  ekacca
devata  evamahamsu  na  kalakato  samano  gotamo  napi  kalam
Karoti  araham  samano  gotamo  viharo  tveva  so  arahato
evarupo hotiti.
   [502]  Tassa  mayham rajakumara etadahosi yannunaham sabbaso
aharupacchedaya  patipajjeyyanti  .  atha  kho mam rajakumara ta
devata  upasankamitva  etadavocum  ma  kho  tvam marisa sabbaso
aharupacchedaya  patipajji  .  sace  kho  tvam  marisa  sabbaso
aharupacchedaya  patipajjissasi  tassa  te  mayam  dibbam  ojam
lomakupehi  ajjhoharissama  taya  tvam  yapessasiti  .  tassa
mayham  rajakumara  etadahosi  aham  ceva  kho  pana  sabbaso
ajaddhukam  patijaneyyam  ima  ca  kho  me  devata  dibbam ojam
lomakupehi  ajjhohareyyum  taya  caham  yapeyyam  tam  mama  assa
musati  .  so  kho  aham  rajakumara ta devata paccacikkhami
alanti vadami.
   {502.1}  Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  yannunaham
thokam  thokam  aharam  ahareyyam  pasatam  pasatam yadi va muggayusam
yadi va kulatthayusam yadi va kalayayusam 1- yadi va harenukayusanti.
So  kho  aham  rajakumara  thokam  thokam aharam aharesim pasatam
pasatam  yadi  va  muggayusam  yadi  va kulatthayusam yadi va kalayayusam
yadi  va  harenukayusanti  .  tassa  mayham  rajakumara thokam thokam
aharam  aharayato  pasatam  pasatam  yadi  va  muggayusam  yadi va
@Footnote: 1 Si. kalayusam.
Kulatthayusam  yadi  va  kalayayusam  yadi va harenukayusam adhimattakasimanam
patto kayo hoti.
   [503]  Seyyathapi  nama asitikapabbani va kalapabbani va
evamevassu  me  angapaccangani  bhavanti  tayevappaharataya .
Seyyathapi  nama  otthapadam  evamevassu  me  anisadam  hoti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  vattanavali  evamevassu
me  pitthikantako  unnatavanato  hoti  tayevappaharataya .
Seyyathapi  nama  jajjarasalaya  1-  gopanasiyo  oluggavilugga
bhavanti   evamevassu  me  phasuliyo  oluggavilugga  bhavanti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  gambhire  udapane
udakataraka  gambhiragata  okkhayika  dissanti  evamevassu  me
akkhikupesu   akkhitaraka   gambhiragata   okkhayika   dissanti
tayevappaharataya.
   {503.1} Seyyathapi nama tittikalavu amakacchinno vatatapena
samphusito  hoti  sammilato  evamevassu me sisacchavi samphusita hoti
sammilata  tayevappaharataya  .  so  kho  aham  rajakumara
udaracchavim    parimasissamiti    pitthikantakamyeva    parigganhami
pitthikantakam   parimasissamiti   udaracchavimyeva   parigganhami  .
Yavassu  me  rajakumara  udaracchavi  pitthikantakam  allina  hoti
tayevappaharataya . so kho aham rajakumara vaccam va muttam va
karissamiti  tattheva  avakujjo  papatami tayevappaharataya . so
@Footnote: 1 Yu. jarasalaya.
Kho  aham  rajakumara  imameva kayam assasento panina gattani
anumajjami  .  tassa  mayham rajakumara panina gattani anumajjato
putimulani  lomani  kayasma  papatanti  tayevappaharataya .
Apissu  mam  rajakumara  manussa  disva  evamahamsu kalo samano
gotamoti  .  ekacce  manussa  evamahamsu  na  kalo  samano
gotamo  samo  samano  gotamoti . ekacce manussa evamahamsu
na kalo samano gotamo napi samo manguracchavi samano gotamoti.
Yavassu  me  rajakumara  taya  parisuddho  chavivanno  pariyodato
upahato hoti tayevappaharataya.
   [504]  Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi ye kho keci
atitamaddhanam  samana  va  brahmana  va  opakkamika  dukkha
tippa  katuka  vedana  vedayimsu  etavaparamam  nayito  bhiyyo .
Yepi  hi  keci  anagatamaddhanam  samana  va  brahmana  va
opakkamika  dukkha  tippa katuka vedana vedayissanti etavaparamam
nayito bhiyyo . yepi hi keci etarahi samana va brahmana va
opakkamika  dukkha  tippa  katuka  vedana vediyanti etavaparamam
nayito  bhiyyo  .  na  kho panaham imaya katukaya dukkarakarikaya
adhigacchami    uttarim    manussadhamma   alamariyananadassanavisesam
siya nu kho anno maggo bodhiyati.
   [505]  Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi abhijanami kho
Panaham  pitu  sakkassa  kammante  sitayam  jambuchayayam  nisinno
vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharita  siya nu kho
eso  maggo bodhiyati . tassa mayham rajakumara satanusarivinnanam
ahosi  eseva  maggo  bodhiyati  .  tassa  mayham  rajakumara
etadahosi  kinnu  kho  aham  tassa  sukhassa  bhayami  yantam  sukham
annatreva  kamehi  annatra  akusalehi  dhammehiti  .  tassa
mayham  rajakumara  etadahosi  na  kho  aham tassa sukhassa bhayami
yantam sukham annatreva kamehi annatra akusalehi dhammehiti.
   {505.1} Tassa mayham rajakumaram etadahosi na kho tam sukaram
sukham   adhigantum  evam  adhimattakasimanam  pattakayena  yannunaham
olarikam  aharam  ahareyyam odanam kummasanti . so kho aham
rajakumara  olarikam  aharam  aharesim odanam kummasam . tena
kho  pana mam 1- rajakumara samayena pancavaggiya bhikkhu paccupatthita
honti  yanno  samano  gotamo  dhammam  adhigamissati  tam  no
arocessatiti  .  yato  kho  aham  rajakumara olarikam aharam
aharesim  odanam  kummasam  atha  me  te  pancavaggiya  bhikkhu
nibbijja  pakkamimsu  bahulliko  samano  gotamo  padhanavibbhanto
avatto bahullayati 2-.
   {505.2}  So  kho  aham  rajakumara  olarikam  aharam
@Footnote: 1 Si. me .  2 Si. bahulyaya.
Aharetva  balam  gahetva vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  vihasim  .  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam
jhanam ... Tatiyam jhanam ... Catuttham jhanam upasampajja vihasim.
   [506]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnamesim  .  so  anekavihitam
pubbenivasam  anussarami  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi jatiyo
.pe.  iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarami .
Ayam kho me rajakumara rattiya pathame yame pathama vijja adhigata
avijja  vihata  vijja  uppanna tamo vihato aloko uppanno
yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [507]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passami  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
.pe.  yathakammupage  satte pajanami . ayam kho me rajakumara
rattiya  majjhime  yame  dutiya  vijja  adhigata  avijja
vihata  vijja  uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno
yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [508]  So  evam  samahite  citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  abbhannasim  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati  yathabhutam  abbhannasim  .pe.
Ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  abbhannasim  .  tassa
me  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccittha
bhavasavapi  cittam  vimuccittha avijjasavapi cittam vimuccittha vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  ahosi  khina  jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam  itthattayati  abbhannasim  .  ayam  kho  me  rajakumara
rattiya  pacchime  yame  tatiya  vijja  adhigata avijja vihata
vijja  uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam
appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [509]  Tassa  mayham rajakumara etadahosi adhigato kho me
ayam  dhammo  gambhiro  duddaso  duranubodho  santo  panito
atakkavacaro   nipuno  panditavedaniyo  .  alayarama  kho
panayam  paja  alayarata  alayasammudita . alayaramaya kho pana
pajaya  alayarataya  alayasammuditaya  duddasam  idam  thanam  yadidam
idappaccayata  paticcasamuppado  .  idampi  kho  thanam duddasam yadidam
sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho
Nibbanam  .  ahanceva  kho pana dhammam deseyyam pare ca me na
ajaneyyum  so  mamassa  kilamatho sa mamassa vihesati . apissu
mam rajakumara ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assutapubba
     kicchena me adhigatam      halandani pakasitum
     ragadosaparetehi      nayam dhammo susambudho
     patisotagamim nipunam     gambhiram duddasam anum
     ragaratta na dakkhanti 1- tamokkhandhena avutati.
Itiha  me  rajakumara  patisancikkhato  appossukkataya  cittam namati
no dhammadesanaya.
   [510] Atha kho rajakumara brahmuno sahampatissa mama cetasa
cetoparivitakkamannaya  etadahosi  nassati  vata  bho loko vinassati
vata  bho loko yatra hi nama tathagatassa arahato sammasambuddhassa
appossukkataya  cittam  namati  no  dhammadesanayati  .  atha kho
rajakumara  brahma  sahampati  seyyathapi  nama  balava  puriso
samminjitam  va  baham  pasareyya  pasaritam  va baham samminjeyya
evameva brahmaloke antarahito mama purato paturahosi . atha kho
rajakumara  brahma  sahampati  ekamsam  uttarasangam karitva yenaham
tenanjalim  panametva  mam  etadavoca  desetu me bhante bhagava
dhammam  desetu  sugato  dhammam  santi  satta  apparajakkhajatika
assavanata  dhammassa  parihayanti  bhavissanti dhammassa annataroti .
@Footnote: 1 Yu. dakkhinti.
Idamavoca rajakumara brahma sahampati idam vatva athaparam etadavoca
       paturahosi magadhesu pubbe
       dhammo asuddho samalehi cintito
       apapuretam amatassa dvaram
       sunantu dhammam vimalenanubuddham
       sele yatha pabbatamuddhanitthito
       yathapi passe janatam samantato
       tathupamam dhammamayam sumedha
       pasadamaruyha samantacakkhu
       sokavakinnam janatamapetasoko
       avekkhassu jatijarabhibhutam
       utthehi vira vijitasangama
       satthavaha anana vicara loke
   desetu 1- bhagava dhammam annataro bhavissantiti.
   [511] Atha khvaham rajakumara brahmuno ca ajjhesanam viditva
sattesu  ca  karunnatam  paticca  buddhacakkhuna  lokam  volokesim .
Addasam  kho  aham rajakumara buddhacakkhuna lokam volokento satte
apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare
@Footnote: 1 Si. Yu. desassuti dissati.
Suvinnapaye   duvinnapaye   appekacce  paralokavajjabhayadassavino
viharante . seyyathapi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam
va  appekaccani  uppalani  va  padumani  va  pundarikani va
udake  jatani  udake  sambaddhani  1-  udakanuggatani  anto
nimmuggapositani  appekaccani uppalani va padumani va pundarikani
va  udake  jatani  udake sambaddhani samodakanthitani appekaccani
uppalani  va  padumani va pundarikani va udake jatani udake
sambaddhani  udaka  accuggamma  titthanti  anupalittani  udakena
evameva  kho  aham  rajakumara  buddhacakkhuna  lokam  volokento
addasam  satte  apparajakkhe  maharajakkhe  tikkhindriye  mudindriye
svakare   dvakare  suvinnapaye  duvinnapaye  appekacce
paralokavajjabhayadassavino  viharante  .  atha  khvaham  rajakumara
brahmanam sahampatim gathaya paccabhasim
       aparuta tesam amatassa dvara
       ye sotavanto pamuncantu saddham
       vihimsasanni pagunam na bhasim
       dhammam panitam manujesu brahmeti.
Atha  kho  rajakumara  brahma sahampati katavakaso khomhi bhagavata
dhammadesanayati mam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayi.
   [512]  Tassa mayham rajakumara etadahosi kassa nu kho aham
@Footnote: 1 Yu. samvaddhani.
Pathamam  dhammam  deseyyam  ko  imam dhammam khippameva ajanissatiti .
Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  ayam  kho alaro kalamo
pandito  viyatto  medhavi  digharattam  apparajakkhajatiko  yannunaham
alarassa  kalamassa  pathamam  dhammam  deseyyam  so  imam  dhammam
khippameva  ajanissatiti  .  atha  kho  mam  rajakumara  devata
upasankamitva  etadavocum  sattaham  kalakato  bhante  alaro
kalamoti  .  nananca  pana  me  dassanam  udapadi  sattaham
kalakato alaro kalamoti.
   {512.1}  Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  mahajaniyo
kho  alaro kalamo sace hi so imam dhammam suneyya khippameva
ajaneyyati  .  tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  kassa nu
kho aham pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti.
Tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  ayam  kho uddako ramaputto
pandito  viyatto  medhavi  digharattam  apparajakkhajatiko  yannunaham
uddakassa ramaputtassa pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva
ajanissatiti.
   {512.2}  Atha  kho  mam  rajakumara  devata upasankamitva
etadavocum  abhidosakalakato  bhante  uddako  ramaputtoti .
Nananca  pana  me  dassanam  udapadi  abhidosakalakato  uddako
ramaputtoti  .  tassa  mayham  rajakumara  etadahosi  mahajaniyo
kho  uddako ramaputto sace hi so imam dhammam suneyya khippameva
ajaneyyati.
   {512.3} Tassa mayham rajakumara etadahosi kassa nu kho aham pathamam
dhammam  deseyyam  ko  imam  dhammam khippameva ajanissatiti . tassa
mayham  rajakumara  etadahosi  bahukara  kho  me  pancavaggiya
bhikkhu  ye  mam  padhanapahitattam  upatthahimsu  yannunaham  pancavaggiyanam
bhikkhunam pathamam dhammam deseyyanti . tassa mayham rajakumara etadahosi
kaham  nu  kho  etarahi pancavaggiya bhikkhu viharantiti . addasam kho
aham  rajakumara  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena
pancavaggiye  bhikkhu  baranasiyam  viharante  isipatane  migadaye .
Atha  kho  aham  rajakumara  uruvelayam  yathabhirantam viharitva yena
baranasi tena carikam apakkamim 1-.
   [513]  Addasa kho mam rajakumara upako ajivako antara
ca  gayam  antara  ca  bodhim  addhanamaggam  patipannam  disvana  mam
etadavoca  vippasannani  kho  te  avuso  indriyani  parisuddho
chavivanno  pariyodato  kamsi  tvam  avuso  uddissa  pabbajito
ko va te sattha kassa 2- va dhammam rocesiti . evam vutte
aham rajakumara upakam ajivakam gathahi ajjhabhasim
       sabbabhibhu sabbaviduhamasmi
       sabbesu dhammesu anupalitto
       sabbanjaho tanhakkhaye vimutto
       sayam abhinnaya kamuddiseyyam
@Footnote: 1 Yu. pakkamim .  2 Yu. kassa va tvam.
     Na me acariyo atthi       sadiso me na vijjati
     sadevakasmi lokasmim       natthi me patipuggalo
     aham hi araha loke        aham sattha anuttaro
     ekomhi sammasambuddho  sitibhutomhi 1- nibbuto
     dhammacakkam pavattetum        gacchami kasinam puram
     andhabhutasmi lokasmim       ahannim 2- amatadundubhinti.
     Yatha kho tvam avuso patijanasi  arahasi anantajinoti.
     Madisa ve jina honti    ye patta asavakkhayam
     jita me papaka dhamma     tasmaham upaka jinoti.
Evam  vutte  rajakumara  upako  ajivako  huveyyavusoti vatva
sisam ukkamsitva 3- jivham nillaletva 4- ummaggam gahetva pakkami.
   [514] Atha khvaham anupubbena carikam caramano yena baranasi
isipatanam  migadayo  yena  pancavaggiya  bhikkhu  tenupasankamim .
Addasamsu  kho  mam  rajakumara pancavaggiya bhikkhu duratova agacchantam
disvana  annamannam  katikam  santhapesum  ayam  avuso  samano
gotamo  agacchati  bahulliko  padhanavibbhanto  avatto bahullaya
so  neva  abhivadetabbo  na  paccutthatabbo  nassa  pattacivaram
patiggahetabbam  apica  kho  asanam  thapetabbam  sace  akankhati 5-
nisidissatiti  .  yatha  yatha  kho  aham  rajakumara  pancavaggiye
@Footnote: 1 Yu. sitibhutosmi . 2 Yu. ahancham .  3 Si. okappetva. Yu. okampetva.
@4 padadvayam sihalapotthake natthi .  5 Yu. akankhissati.
Bhikkhu  upasankamim  tatha  tatha  pancavaggiya  bhikkhu nasakkhimsu sakaya
katikaya  santhatum  appekacce mam paccuggantva pattacivaram patiggahesum
appekacce  asanam  pannapesum  appekacce  padodakam  upatthapesum
apica kho mam namena ca avusovadena ca samudacaranti.
   {514.1} Evam vutte aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam
ma  bhikkhave  tathagatam  namena  ca avusovadena ca samudacarittha
araham  bhikkhave  tathagato  sammasambuddho  odahatha  bhikkhave  sotam
amatamadhigatam  ahamanusasami  aham  dhammam  desemi  yathanusittham  tatha
patipajjamana  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta sammadeva agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissathati . evam vutte
rajakumara  pancavaggiya  bhikkhu  mam  etadavocum  tayapi  kho  tvam
avuso  gotama  iriyaya  taya  patipadaya taya dukkarakarikaya na
ajjhagama  uttarim  manussadhamma  alamariyananadassanavisesam  kim  pana
tvam  etarahi  bahulliko  padhanavibbhanto  avatto  bahullaya
adhigamissasi   uttarim  manussadhamma  alamariyananadassanavisesanti  .
Evam vutte aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam na bhikkhave
tathagato  bahulliko  padhanavibbhanto  1-  avatto  bahullaya
araham  bhikkhave  tathagato  sammasambuddho  odahatha  bhikkhave  sotam
amatamadhigatam  ahamanusasami  aham  dhammam  desemi  yathanusittham  tatha
@Footnote: 1 Yu. na padhanavibbhanto na avatto bahullaya.
Patipajjamana  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta sammadeva agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva dhamme
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati.
   {514.2} Dutiyampi kho rajakumara pancavaggiya bhikkhu mam etadavocum
tayapi kho tvam avuso gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya
na  ajjhagama  uttarim  manussadhamma  alamariyananadassanavisesam  kim
pana  tvam  etarahi  bahulliko  padhanavibbhanto avatto bahullaya
adhigamissasi uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesanti.
   {514.3}  Dutiyampi  kho  aham  rajakumara pancavaggiye bhikkhu
etadavocam  na bhikkhave tathagato bahulliko padhanavibbhanto avatto
bahullaya  araham  bhikkhave tathagato sammasambuddho odahatha bhikkhave
sotam  amatamadhigatam  ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tatha
patipajjamana  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta sammadeva agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati.
   {514.4}  Tatiyampi  kho  rajakumara  pancavaggiya  bhikkhu mam
etadavocum  tayapi  kho  tvam avuso 1- iriyaya taya patipadaya
taya   dukkarakarikaya   na   ajjhagama  uttarim  manussadhamma
alamariyananadassanavisesam   kim   pana  tvam  etarahi  bahulliko
padhanavibbhanto   avatto   bahullaya   adhigamissasi   uttarim
manussadhamma     alamariyananadassanavisesanti    .    evam
@Footnote: 1 Yu. avuso gotama.
Vutte  aham  rajakumara  pancavaggiye  bhikkhu  etadavocam abhijanatha
me  no  tumhe  bhikkhave  ito pubbe evarupam bhasitametanti .
No  hetam  bhante  .  araham  bhikkhave  tathagato  sammasambuddho
odahatha  bhikkhave  sotam  amatamadhigatam  ahamanusasami  aham  dhammam
desemi  yathanusittham  tatha  patipajjamana  nacirasseva  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja viharissathati.
   {514.5}  Asakkhim  kho  aham  rajakumara  pancavaggiye bhikkhu
sannapetum . dvepi sudam rajakumara bhikkhu ovadami . tayo bhikkhu
pindaya  caranti . yam tayo bhikkhu pindaya caritva aharanti tena
chabbagga yapema . tayopi sudam rajakumara bhikkhu ovadami. [1]-
Dve bhikkhu pindaya caritva aharanti tena chabbagga 2- yapema.
Atha kho  rajakumara pancavaggiya bhikkhu maya evam ovadiyamana evam
anusasiyamana  nacirasseva  yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva dhamme
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharimsuti.
   [515]  Evam  vutte  bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca
kivacirena nu kho bhante bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
@Footnote: 1 Yu. etthantare dve bhikkhu pindaya caranti, yanti dissanti.
@2 Yu. chabbaggo.
Brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja vihareyyati . tenahi rajakumara tamyevettha patipucchissami
yatha te khameyya tatha tam byakareyyasi tam kim mannasi rajakumara
kusalo  tvam  hattharulhe ankusaganhe 1- sippeti . evam bhante
kusalo aham hattharulhe 2- ankusaganhe sippeti.
   [516] Tam kim mannasi rajakumara idha puriso agaccheyya bodhi
rajakumaro  hattharulham  ankusaganham  sippam janati tassaham santike
hattharulham  ankusaganham  sippam  sikkhissamiti  .  so cassa asaddho
yavattakam  saddhena  pattabbam  tam  na  sampapuneyya  . so cassa
bahvabadho  3-  yavattakam  appabadhena  pattabbam  tam  na
sampapuneyya  .  so  cassa satho mayavi yavattakam 4- asathena
amayavina  pattabbam  tam  na  sampapuneyya  . so cassa kusito
yavattakam  araddhaviriyena pattabbam tam na sampapuneyya . so cassa
duppanno  yavattakam  pannavata 5- pattabbam tam na sampapuneyya .
Tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso tava santike hattharulham
ankusaganham  sippam  sikkheyyati  .  ekamekenapi  bhante angena
samannagato  so  puriso  na  mama  santike hattharulham ankusaganham
sippam sikkheyya ko pana vado pancahangehiti.
   [517]  Tam  kim  mannasi  rajakumara idha puriso agaccheyya
@Footnote: 1 Yu. ankusagayhe .  2 Yu. hattharuyhe ankusagayhe .  3 Yu. bavahabadho.
@4 Yu. sabbattha yavatakanti dissati .  5 Yu. pannavata.
Bodhi  rajakumaro  hattharulham  ankusaganham  sippam  janati tassaham
santike  hattharulham  ankusaganham  sippam  sikkhissamiti  . so cassa
saddho  yavattakam  saddhena  pattabbam tam sampapuneyya . so cassa
appabadho  yavattakam  appabadhena  pattabbam  tam sampapuneyya .
So  cassa  asatho amayavi yavattakam asathena amayavina pattabbam
tam sampapuneyya . so cassa araddhaviriyo yavattakam araddhaviriyena
pattabbam  tam  sampapuneyya  .  so  cassa pannava 1- yavattakam
pannavata  pattabbam  tam  sampapuneyya  . tam kim mannasi rajakumara
api  nu  so  puriso  tava  santike  hattharulham ankusaganham sippam
sikkheyyati . ekamekenapi bhante angena samannagato so puriso
mama  santike  hattharulham  ankusaganham  sippam  sikkheyya  ko  pana
vado pancahangehiti.
   [518]  Evameva  kho rajakumara pancimani padhaniyangani .
Katamani  panca  .  idha  rajakumara  bhikkhu  saddho hoti saddahati
tathagatassa  bodhim  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  .  appabadho  hoti
appatanko   samavepakiniya  gahaniya  samannagato  natisitaya
naccunhaya  majjhimaya  padhanakkhamaya  .  asatho  hoti  amayavi
yathabhutam attanam avikatta 2- satthari va vinnusu va sabrahmacarisu.
@Footnote: 1 Yu. pannava .  2 Yu. avikatva.
Araddhaviriyo  hoti  1-  akusalanam  dhammanam  pahanaya  kusalanam
dhammanam  upasampadaya  thamava  dalhaparakkamo  anikkhittadhuro kusalesu
dhammesu  .  pannava  hoti  udayatthagaminiya  pannaya samannagato
ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya . imani kho rajakumara
panca padhaniyangani.
   {518.1}  Imehi  [2]-  rajakumara  pancahi  padhaniyangehi
samannagato   bhikkhu  tathagatam  vinayakam  labhamano  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihareyya  satta  vassani  . titthantu rajakumara satta
vassani  .  imehi  pancahi  padhaniyangehi  samannagato  bhikkhu
tathagatam  vinayakam  labhamano  yassatthaya  kulaputta  sammadeva
agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihareyya
cha vassani ... Panca vassani ... Cattari vassani ... Tini vassani ...
Dve vassani ... ekam vassam . titthatu rajakumara ekam vassam.
Imehi  pancahi  padhaniyangehi  samannagato  bhikkhu  tathagatam vinayakam
labhamano  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam
pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihareyya  satta  masani .
Titthantu  rajakumara  satta  masani . imehi pancahi padhaniyangehi
@Footnote: 1 Yu. viharati. 2 Yu. etthantare khoti saddo dissati.
Samannagato   bhikkhu  tathagatam  vinayakam  labhamano  yasasatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihareyya cha masani ... panca masani ... cattari
masani ... Tini masani ... Dve masani ... Masam 1- ... Addhamasam.
Titthatu rajakumara addhamaso.
   {518.2}  Imehi  pancahi  padhaniyangehi  samannagato bhikkhu
tathagatam  vinayakam  labhamano  yassatthaya  kulaputta  sammadeva
agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihareyya
satta  rattindivani  .  titthanti  rajakumara  satta rattindivani .
Imehi  pancahi  padhaniyangehi  samannagato  bhikkhu  tathagatam vinayakam
labhamano  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam
pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  vihareyya  cha  rattindivani  ...
Panca rattindivani ... cattari rattindivani ... Tini rattindivani ...
Dve rattindivani ... ekam rattindivam . titthatu rajakumara eko
rattindivo.
   {518.3}  Imehi  pancahi  padhaniyangehi  samannagato  bhikkhu
tathagatam  vinayakam  labhamano sayamanusittho pato visesam  adhigamissati
patamanusittho  sayam  visesam  adhigamissatiti  .  evam  vutte bodhi
rajakumaro  bhagavantam  etadavoca  aho  buddho  aho  dhammo
@Footnote: 1 Yu. ekam masam.
Aho  dhammassa  svakkhatata  yatra  hi nama sayamanusittho pato
visesam adhigamissati patamanusittho sayam visesam adhigamissatiti.
   [519]  Evam  vutte sanjikaputto manavo bodhim rajakumaram
etadavoca  evameva  panayam  bhavam bodhi aho buddho aho dhammo
aho dhammassa svakkhatatati pavedeti 1- atha ca pana bhavam 2- na tam
bhavantam gotamam saranam gacchati 3- dhammanca bhikkhusanghancati.
   [520]  Ma  hevam samma sanjikaputta avaca ma hevam samma
sanjikaputta  avaca sammukha me tam [4]- sanjikaputta ayyaya sutam
sammukha  patiggahitam  ekamidam  samma  sanjikaputta  samayam  bhagava
kosambiyam  viharati  ghositarame  atha kho me ayya kucchimati 5-
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinna  kho  me  ayya  bhagavantam
etadavoca  yo  me ayam bhante kucchigato kumarako va kumarika
va  so  bhagavantam  saranam  gacchati  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam
nam  6-  bhagava  dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti ekamidam
samma  sanjikaputta  samayam bhagava idheva bhaggesu viharati sumsumaragire
bhesakalavane  migadaye  atha  kho mam dhati ankena payitva 7-
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam atthasi ekamantam thita kho [8]- dhati bhagavantam etadavoca
@Footnote: 1 Yu. vadeti .  2 Yu. bhavanti natthi .  3 Yu. gacchami.
@4 Yu. etthantare sammati dissati .  5 Yu. kucchivati .  6 Yu. tam.
@7 Si. vahitva. 8 Yu. mama.
Ayam  bhante  bodhi  rajakumaro  bhagavantam  saranam  gacchati  dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  nam  bhagava  dharetu  ajjatagge  panupetam
saranangatanti   esaham  samma  sanjikaputta  tatiyampi  bhagavantam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhagava dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
        Bodhirajakumarasuttam nitthitam pancamam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 440-476. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=9020&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=9020&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=486&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=486              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5890              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5890              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]