ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Cūḷarāhulovādasuttaṃ
   [795]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho bhagavato rahogatassa
paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  paripakkā  kho
rāhulassa  vimuttiparipācanīyā  dhammā  yannūnāhaṃ  rāhulaṃ  uttariṃ
āsavānaṃ khaye vineyyanti.
   [796] Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  . sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   āyasmantaṃ   rāhulaṃ   āmantesi  gaṇhāhi
rāhula  nisīdanaṃ  yena  andhavanaṃ tenupasaṅkamissāma divāvihārāyāti .
Evambhanteti  kho  āyasmā  rāhulo  bhagavato  paṭissutvā nisīdanaṃ
ādāya  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi  .  tena kho pana
samayena  anekāni  devatāsahassāni  bhagavantaṃ  anubandhāni  honti
ajja bhagavā āyasmantaṃ rāhulaṃ uttariṃ āsavānaṃ khaye vinessatīti .
Atha  kho  bhagavā  andhavanaṃ ajjhogahetvā 1- aññatarasmiṃ rukkhamūle
paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho  rāhulo  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [797] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ rāhulaṃ bhagavā etadavoca
taṃ  kiṃ  maññasi  rāhula  cakkhu  niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. ajjhogāhetvā.
Bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [798]  Taṃ  kiṃ  maññasi  rahula  rūpā  niccā vā aniccā
vāti . aniccā bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [799]  Taṃ  kiṃ maññasi rāhula cakkhuviññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  ehomasmi  eso  me  attāti . no
hetaṃ bhante.
   [800]  Taṃ  kiṃ  maññasi  rāhula  cakkhusamphasso  nicco vā
anicco  vāti  .  anicco  bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti. No hetaṃ bhante.
   [801]  Taṃ  kiṃ  maññasi rāhula yamidaṃ 1- cakkhusamphassapaccayā
@Footnote: 1 Sī. yampidaṃ.
Uppajjati  vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tampi
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vā  taṃ  sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [802] Taṃ kiṃ maññasi rāhula sotaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
Aniccaṃ  bhante  .pe.  ghānaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante  .pe.  jivhā  niccā  vā  aniccā  vāti  . aniccā
bhante  .pe.  kāyo  nicco  vā  anicco  vāti  . anicco
bhante .pe.
   [803]  Taṃ  kiṃ  maññasi  rāhula  mano nicco vā anicco
vāti . anicco bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [804]  Taṃ  kiṃ  maññasi  rāhula dhammā niccā vā aniccā
vāti . aniccā bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [805]  Taṃ  kiṃ maññasi rāhula manoviññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [806]  Taṃ  kiṃ  maññasi  rāhula  manosamphasso  nicco vā
anicco  vāti  .  anicco  bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti. No hetaṃ bhante.
   [807]  Taṃ  kiṃ  maññasi rāhula yamidaṃ 1- manosamphassapaccayā
uppajjati   vedanāgataṃ   saññāgataṃ   saṅkhāragataṃ   viññāṇagataṃ
tampi  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ  vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [808]  Evaṃ  passaṃ  rāhula  sutavā  ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi   nibbindati  yamidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tasmiṃpi  nibbindati .
@Footnote: 1 Yu. sabbattha yampidaṃ.
Sotasmiṃpi  nibbindati  saddesupi  nibbindati  ... ghānasmiṃpi nibbindati
gandhepi  nibbindati ... jivhāyapi nibbindati rasesupi nibbindati ...
Kāyasmiṃpi  nibbindati phoṭṭhabbesupi nibbindati ... manasmiṃpi nibbindati
dhammesupi   nibbindati  manoviññāṇepi  nibbindati  manosamphassepi
nibbindati   yamidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati   vedanāgataṃ
saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tasmiṃpi  nibbindati  .  nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [809]  Idamavoca bhagavā attamano āyasmā rāhulo bhagavato
bhāsitaṃ  abhinandīti  .  imasmiñca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne
āyasmato  rāhulassa  anupādāya āsavehi cittaṃ vimucci . tāsañca
anekānaṃ  devatāsahassānaṃ  virajaṃ  vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṅkiñci
samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
        Cūḷarāhulovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 504-508. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10064              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10064              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=795&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=795              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6333              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6333              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่