ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Āneñjasappāyasuttaṃ
   [80] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadhammaṃ
nāma  kurūnaṃ  nigamo  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [81] Bhagavā etadavoca aniccā bhikkhave kāmā tucchā musā
mosadhammā 1- māyākatametaṃ bhikkhave bālalāpanaṃ ye ca diṭṭhadhammikā
kāmā  ye  ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā kāmasaññā
yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ubhayametaṃ  māradheyyaṃ mārassesa
visayo  mārassesa  nivāpo  mārassesa gocaro etthete pāpakā
akusalā mānasā abhijjhāpi byāpādāpi sārambhāpi saṃvattanti teva 2-
ariyasāvakassa idhamanusikkhato antarāyāya sambhavanti.
   [82]  Tatra  bhikkhave  ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ubhayametaṃ māradheyyaṃ
mārassesa  visayo mārassesa nivāpo mārassesa gocaro etthete
pāpakā  akusalā mānasā abhijjhāpi byāpādāpi sārambhāpi saṃvattanti
teva  ariyasāvakassa  idhamanusikkhato  antarāyāya  sambhavanti yannūnāhaṃ
vipulena mahaggatena cetasā vihareyyaṃ abhibhuyya lokaṃ adhiṭṭhāya manasā
vipulena hi me mahaggatena cetasā viharato abhibhuyya lokaṃ adhiṭṭhāya
@Footnote: 1 Yu. moghadhammā . 2 Po. Yu. te ca.
Manasā  ye  pāpakā  akusalā  mānasā  abhijjhāpi  byāpādāpi
sārambhāpi  te  na  bhavissanti tesaṃ pahānā aparittañca me cittaṃ
bhavissati  appamāṇaṃ  subhāvitanti  .  tassa  evaṃ  paṭipannassa
tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati  sampasāde  sati etarahi
vā  āneñjaṃ samāpajjati paññāya vā adhimuccati . kāyassa bhedā
parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa
āneñjūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave  paṭhamā  āneñjasappāyā  paṭipadā
akkhāyati.
   [83] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca samparāyikā kāmasaññā yaṅkiñci 1- rūpaṃ sabbaṃ
rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpanti .
Tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati
sampasāde  sati  etarahi  vā  āneñjaṃ  samāpajjati paññāya vā
adhimuccati  .  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ vijjati yantaṃ
saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  āneñjūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave  dutiyā
āneñjasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [84] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
@Footnote: 1 Yu. yaṅkiñci rūpaṃ cattāri ca mahābhūtānīti dissati.
Kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  ubhayametaṃ  aniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ
nālaṃ  abhinandituṃ  nālaṃ  abhivadituṃ  nālaṃ ajjhositunti . tassa evaṃ
paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati  sampasāde
sati  etarahi  vā  āneñjaṃ samāpajjati paññāya vā adhimuccati .
Kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ
viññāṇaṃ  assa āneñjūpagaṃ . ayaṃ bhikkhave tatiyā āneñjasappāyā
paṭipadā akkhāyati.
   [85] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā  sabbā
saññā  yatthetā  aparisesā  nirujjhanti  etaṃ  santaṃ  etaṃ paṇītaṃ
yadidaṃ   ākiñcaññāyatananti   .   tassa   evaṃ   paṭipannassa
tabbahulavihārino  āyatane cittaṃ pasīdati sampasāde sati etarahi vā
ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajjati  paññāya  vā  adhimuccati  .  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati yantaṃ saṃvattanikaṃ viññāṇaṃ assa
ākiñcaññāyatanūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave paṭhamā ākiñcaññāyatanasappāyā
Paṭipadā akkhāyati.
   [86] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako araññagato vā rukkhamūlagato
vā  suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati  suññamidaṃ attena vā
attaniyena  vāti  .  tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino
āyatane  cittaṃ pasīdati sampasāde sati etarahi vā ākiñcaññāyatanaṃ
samāpajjati  paññāya  vā  adhimuccati  . kāyassa bhedā parammaraṇā
ṭhānametaṃ vijjati yantaṃ saṃvattanikaṃ viññāṇaṃ assa  ākiñcaññāyatanūpagaṃ.
Ayaṃ bhikkhave dutiyā ākiñcaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [87]  Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati nāhaṃ
kvacini 1- na 2- kassaci kiñcanatasmiṃ na ca mama kvacini kismiñci kiñcanaṃ
natthīti  .  tassa  evaṃ paṭipannassa tabbahulavihārino āyatane cittaṃ
pasīdati  sampasāde  sati  etarahi  vā  ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjati
paññāya  vā  adhimuccati  .  kāyassa  bhedā parammaraṇā ṭhānametaṃ
vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  ākiñcaññāyatanūpagaṃ .
Ayaṃ bhikkhave tatiyā ākiñcaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [88] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kvacani . 2 Po. Ma. Yu. nasaddo natthi.
Yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā yā ca
ākiñcaññāyatanasaññā   sabbā   saññā   yatthetā  aparisesā
nirujjhanti  etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ nevasaññānāsaññāyatananti .
Tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati
sampasāde  sati  etarahi  vā  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samāpajjati
paññāya vā adhimuccati . kāyassa bhedā parammaraṇā ṭhānametaṃ vijjati
yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  nevasaññānāsaññāyatanūpagaṃ .
Ayaṃ bhikkhave nevasaññānāsaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyatīti.
   [89] Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idha
bhante bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca me siyā [1]-
na me bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti [2]- upekkhaṃ paṭilabhati
parinibbāyeyya 3- nu kho so bhante bhikkhu na vā parinibbāyeyyāti.
Apetthekacco  ānanda  bhikkhu  parinibbāyeyya  apetthekacco bhikkhu
na  parinibbāyeyyāti  .  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo
yenāpetthekacco  bhikkhu  parinibbāyeyya  apetthekacco  bhikkhu  na
parinibbāyeyyāti.
   [90] Idhānanda bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca
me  siyā  na  me  bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti upekkhaṃ
paṭilabhati  so  taṃ  upekkhaṃ  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya tiṭṭhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhavissati. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ .   2 Ma. Yu. etthantare
@evaṃsaddo atthi. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ . 3 Yu. parinibbāyeyya nu kho ... na vā
@parinibbāyeyyāti natthi.
Tassa  taṃ  upekkhaṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato
tannissitaṃ   hoti  viññāṇaṃ  tadupādānaṃ  saupādāno  ānanda
bhikkhu  na parinibbāyatīti . kahaṃ pana so bhante bhikkhu upādiyamāno
upādiyatīti  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  ānandāti . upādānaseṭṭhaṃ
kira  so  bhante  bhikkhu upādiyamāno upādiyatīti . upādānaseṭṭhaṃ
so  ānanda  bhikkhu  upādiyamāno  upādiyati  upādānaseṭṭhaṃ
hetaṃ ānanda yadidaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ.
   [91] Idhānanda bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca
me  siyā  na  me  bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti upekkhaṃ
paṭilabhati  so  taṃ  upekkhaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ  upekkhaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya
tiṭṭhato  na  tannissitaṃ  hoti  viññāṇaṃ  tadanupādānaṃ  anupādāno
ānanda  bhikkhu  parinibbāyatīti  .  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ bhante
nissāya  nissāya  kira  no bhante bhagavatā oghanittharaṇā akkhātā
katamo pana bhante ariyo vimokkhoti.
   [92]  Idhānanda  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  ye  ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā yā ca
Ākiñcaññāyatanasaññā   yā   ca   nevasaññānāsaññāyatanasaññā
esa  sakkāyo  yāvatā  sakkāyo  etaṃ  amataṃ  yadidaṃ anupādā
cittassa vimokkho . iti kho ānanda desitā mayā āneñjasappāyā
paṭipadā   desitā   ākiñcaññāyatanasappāyā  paṭipadā  desitā
nevasaññānāsaññāyatanasappāyā   paṭipadā   desitā   nissāya
nissāya  oghanittharaṇā  [1]- ariyo vimokkho . yaṃ kho ānanda
satthārā  karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya
kataṃ vo taṃ mayā etāni ānanda rukkhamūlāni etāni suññāgārāni.
Jhāyathānanda  mā  pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha
ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Āneñjasappāyasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare desitoti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 74-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=1465              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1465              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=80&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=80              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=961              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=961              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่