ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Gaṇakamoggallānasuttaṃ
   [93]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu  pāsāde  .  atha  kho gaṇakamoggallāno
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  seyyathāpi  bho  gotama  imassa  migāramātu
pāsādassa  dissati  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
yadidaṃ  yāva  pacchimā  sopāṇakaḷevarā  imesampi  hi  bho gotama
brāhmaṇānaṃ  dissati  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
yadidaṃ  ajjhene  imesampi  hi  bho  gotama  issāsānaṃ  dissati
anupubbasikkhā   anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā  yadidaṃ  issatthe
amhākampi  hi  bho  gotama  gaṇakānaṃ  gaṇanājīvānaṃ  dissati
anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  yadidaṃ  saṅkhāne  mayaṃ
hi  bho  gotama  antevāsī  labhitvā  paṭhamaṃ evaṃ gaṇāpema ekaṃ
ekakaṃ  dve  dukā  tīṇi  tikā  cattāri  catukkā pañca pañcakā
satta  sattakā  aṭṭha  aṭṭhakā  nava  navakā  dasa dasakāti satampi
mayaṃ  bho  gotama  gaṇāpema  sakkā  nu kho bho gotama imasmiṃpi
dhammavinaye  evameva  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
paññāpetunti.
   [94]  Sakkā  brāhmaṇa  imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā
anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  paññāpetuṃ  .  seyyathāpi  brāhmaṇa
dakkho  assadamako  bhaddaṃ assājānīyaṃ labhitvā paṭhameneva mukhādhāne
kāraṇaṃ kāreti 1- atha uttariṃ kāraṇaṃ kāreti evameva kho brāhmaṇa
tathāgato  purisadammaṃ  labhitvā  paṭhamaṃ  evaṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu
sīlavā  hohi  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharāhi  ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhassu sikkhāpadesūti.
   [95] Yato kho brāhmaṇa bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati   ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī
samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti
ehi  tvaṃ  bhikkhu indriyesu guttadvāro hohi cakkhunā rūpaṃ disvā
mā  nimittaggāhī  hohi  mā  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā   anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjāhi  rakkhāhi
cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjāhi . sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya mā nimittaggāhī hohi mā
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya paṭipajjāhi rakkhāhi manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjāhīti.
@Footnote: 1 Yu. karoti.
   [96] Yato kho brāhmaṇa bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti ehi tvaṃ bhikkhu bhojane mattaññū
hohi paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhareyyāsi neva davāya na madāya
na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya
vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ paṭihaṅkhāmi
navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca
phāsuvihāro cāti.
   [97]  Yato  kho  brāhmaṇa  bhikkhu  bhojane mattaññū hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu jāgariyaṃ anuyutto
viharāhi  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhehi  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ  caṅkamena  nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodhehi  rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ dakkhiṇena passena
sīhaseyyaṃ  kappeyyāsi  pādena  pādaṃ  accādhāya sato sampajāno
kuṭṭhānasaññaṃ manasikatvā 1- rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ paccuṭṭhāya caṅkamena
nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodhehīti.
   [98]  Yato  kho  brāhmaṇa  bhikkhu jāgariyaṃ anuyutto hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti  ehi  tvaṃ bhikkhu satisampajaññena
samannāgato  hohi  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī ālokite
vilokite   sampajānakārī   sammiñjite  pasārite  sampajānakārī
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  asite  pīte khāyite sāyite
@Footnote: 1 aññattha manasikaritvātipi pāṭho dissati.
Sampajānakārī   uccārapassāvakamme  sampajānakārī  gate  ṭhite
nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārīti.
   [99]  Yato  kho brāhmaṇa bhikkhu satisampajaññena samannāgato
hoti  tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti  ehi  tvaṃ bhikkhu vivittaṃ
senāsanaṃ  bhaja  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ
vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjanti  .  so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  .  so  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto nisīdati pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so
abhijjhaṃ  loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya
cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [100]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakukaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
Vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
pītiyā  ca  virāgā  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . ye 1- te
kho  brāhmaṇa  bhikkhū  sekhā  appattamānasā  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
patthayamānā  viharanti  tesu  me  ayaṃ evarūpī anusāsanī hoti .
Ye  pana  te  bhikkhū  arahanto  khīṇāsavā  vusitavanto katakaraṇīyā
ohitabhārā   anuppattasadatthā   parikkhīṇabhavasaññojanā   sammadaññā
vimuttā  tesaṃ  ime  dhammā  diṭṭhadhammasukhavihārāya  ceva saṃvattanti
satisampajaññāya cāti.
   [101]  Evaṃ  vutte  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  kinnu  kho  bhoto  gotamassa sāvakā bhotā gotamena
evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā  sabbeva  accantaniṭṭhaṃ
nibbānaṃ  ārādhenti  udāhu ekacce nārādhentīti . appekacce
kho  brāhmaṇa  mama  sāvakā  mayā  evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ
anusāsiyamānā   accantaniṭṭhaṃ   nibbānaṃ  ārādhenti  ekacce
nārādhentīti . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo yantiṭṭhateva
nibbānaṃ  tiṭṭhati  nibbānagāmimaggo  tiṭṭhati bhavaṃ gotamo samādapetā
atha  ca  pana  bhoto  gotamassa  sāvakā  bhotā gotamena evaṃ
ovadiyamānā   evaṃ  anusāsiyamānā  appekacce  accantaniṭṭhaṃ
nibbānaṃ ārādhenti ekacce nārādhentīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho te.
   [102]  Tenahi  brāhmaṇa  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā
te  khameyya  yathā  naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ maññasi brāhmaṇa
kusalo  tvaṃ  rājagahagāmissa  maggassāti  . evaṃ bho kusalo ahaṃ
rājagahagāmissa maggassāti.
   {102.1} Taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa idha puriso āgaccheyya rājagahaṃ
gantukāmo so taṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya icchāmahaṃ bhante rājagahaṃ
gantuṃ tassa me rājagahassa maggaṃ upadisāti. Tamenaṃ tvaṃ evaṃ vadeyyāsi
ehambho purisa ayaṃ maggo rājagahaṃ gacchati tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā dakkhissasi amukaṃ nāma gāmaṃ tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā dakkhissasi amukaṃ nāma nigamaṃ tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā  dakkhissasi  rājagahassa  ārāmarāmaṇeyyakaṃ  vanarāmaṇeyyakaṃ
bhūmirāmaṇeyyakaṃ  pokkharaṇirāmaṇeyyakanti  .  so  tayā  evaṃ
ovadiyamāno  evaṃ  anusāsiyamāno  ummaggaṃ  gahetvā  pacchāmukho
gaccheyya  . atha dutiyo puriso āgaccheyya rājagahaṃ gantukāmo .
So  taṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya icchāmahaṃ bhante rājagahaṃ gantuṃ
tassa me rājagahassa maggaṃ upadisāti . tamenaṃ tvaṃ evaṃ vadeyyāsi
ehambho  purisa  ayaṃ  maggo  rājagahaṃ  gacchati tena muhuttaṃ gaccha
tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  amukaṃ  nāma gāmaṃ tena muhuttaṃ
gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  amukaṃ  nāma  nigamaṃ
tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi rājagahassa
Ārāmarāmaṇeyyakaṃ      vanarāmaṇeyyakaṃ      bhūmirāmaṇeyyakaṃ
pokkharaṇirāmaṇeyyakanti   .  so  tayā  evaṃ  ovadiyamāno
evaṃ anusāsiyamāno sotthinā rājagahaṃ gaccheyya.
   {102.2} Ko nu kho brāhmaṇa hetu ko paccayo yantiṭṭhateva
rājagahaṃ  tiṭṭhati  rājagahagāmimaggo  tiṭṭhasi tvaṃ samādapetā atha ca
pana  tayā  evaṃ  ovadiyamāno evaṃ anusāsiyamāno eko puriso
ummaggaṃ  gahetvā  pacchāmukho  gaccheyya  eko sotthinā rājagahaṃ
gaccheyyāti  . ettha kyāhaṃ bho gotama karomi maggakkhāyāhaṃ bho
gotamāti.
   [103]  Evameva  kho  brāhmaṇa  tiṭṭhateva nibbānaṃ tiṭṭhati
nibbānagāmimaggo  tiṭṭhāmahaṃ  samādapetā  atha  ca  pana  mama
sāvakā  mayā  evaṃ ovadiyamānā evaṃ anusāsiyamānā appekacce
accantaniṭṭhaṃ  nibbānaṃ  ārādhenti  ekacce  nārādhenti  ettha
kyāhaṃ brāhmaṇa karomi maggakkhāyī 1- brāhmaṇa tathāgatoti.
   [104]  Evaṃ  vutte  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  yeme bho gotama puggalā asaddhā jīvikatthā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitā saṭhā māyāvino keṭubhino 2- uddhatā unnaḷā
capalā  mukharā  vikiṇṇavācā  indriyesu  aguttadvārā  bhojane
amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe  anapekkhavanto sikkhāya
na tibbagāravā bāhullikā sāthilikā 3- okkamane pubbaṅgamā paviveke
nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatino  asampajānā asamāhitā
@Footnote: 1 Ma. maggakkhāyīhaṃ . 2 Ma. ketabino . 3 Ma. Yu. sāthalikā.
Vibbhantacittā  duppaññā  elamūgā  na  tehi  bhavaṃ  gotamo saddhiṃ
saṃvasati.
   {104.1} Ye pana te kulaputtā saddhā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino  anuddhatā  anunnaḷā
acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā  indriyesu  guttadvārā  bhojane
mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto  sikkhāya
tibbagāravā  na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane nikkhittadhurā
paviveke   pubbaṅgamā   āraddhaviriyā  pahitattā  upaṭṭhitasatino
sampajānā  samāhitā  ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  tehi
bhavaṃ gotamo saddhiṃ saṃvasati.
   {104.2} Seyyathāpi bho gotama yekeci mūlagandhā kāḷānusārikaṃ
tesaṃ aggamakkhāyati yekeci sāragandhā lohitacandanaṃ tesaṃ aggamakkhāyati
yekeci pupphagandhā vassikaṃ tesaṃ aggamakkhāyati evameva kho bhoto gotamassa
ovādo  paramajjadhammesu abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama
seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ  gotamaṃ saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
       Gaṇakamoggallānasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 81-88. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=1602              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1602              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=93&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=93              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1177              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1177              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]