ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Gopakamoggallānasuttaṃ
   [105] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando rājagahe
viharati  veḷuvane  kalandakanivāpe  aciraparinibbute  bhagavati  . tena
kho  pana  samayena rājā māgadho ajātasattu vedehiputto rājagahaṃ
paṭisaṅkhārāpeti  rañño  pajjotassa  āsaṅkamāno  .  atha  kho
āyasmā  ānando  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  atha  kho  āyasmato  ānandassa
etadahosi  atippago  kho  tāva  rājagahe  piṇḍāya  carituṃ
yannūnāhaṃ  yena  gopakamoggallānassa  brāhmaṇassa  kammanto  yena
gopakamoggallāno brāhmaṇo tenupasaṅkameyyanti.
   {105.1} Atha kho āyasmā ānando yena gopakamoggallānassa
brāhmaṇassa kammanto yena gopakamoggallāno brāhmaṇo tenupasaṅkami.
Addasā kho gopakamoggallāno brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ dūrato 1-
āgacchantaṃ disvāna āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca etu kho bhavaṃ ānando
svāgataṃ bhoto ānandassa cirassaṃ kho bhavaṃ ānando imaṃ pariyāyamakāsi
yadidaṃ idhāgamanāya nisīdatu bhavaṃ ānando idamāsanaṃ paññattanti . Nisīdi
kho āyasmā ānando paññatte āsane . gopakamoggallānopi kho
brāhmaṇo aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā [2]- nisīdi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dūratova . 2 Ma. Yu. etthantare ekamantanti dissati.
   [106]  Ekamantaṃ  nisinno kho gopakamoggallāno brāhmaṇo
āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca atthi nu kho bho ānanda ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato yehi
dhammehi   samannāgato   so  bhavaṃ  gotamo  ahosi  arahaṃ
sammāsambuddhoti  .  natthi  kho brāhmaṇa ekabhikkhupi tehi dhammehi
sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato  yehi  dhammehi
samannāgato  so  bhagavā  ahosi  arahaṃ  sammāsambuddho  so  hi
brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa  uppādetā  asañjātassa
maggassa  sañjānetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā  maggaññū
maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca pana etarahi sāvakā viharanti
pacchā  samannāgatāti  .  ayañca  hidaṃ  āyasmato  ānandassa
gopakamoggallānena brāhmaṇena saddhiṃ antarākathā vippakatā ahosi.
   [107]  Atha  kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
rājagahe  kammante  anusaññāyamāno  yena  gopakamoggallānassa
brāhmaṇassa   kammanto   yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etadavoca  kāya  nuttha  bho  ānanda  etarahi kathāya sannisinnā
kā  ca pana te 1- antarākathā vippakatāti . idha maṃ brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. Yu. vo.
Gopakamoggallāno  brāhmaṇo  evamāha  1-  atthi  nu kho bho
ānanda  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
samannāgato  yehi  dhammehi  samannāgato  so bhavaṃ gotamo ahosi
arahaṃ  sammāsambuddhoti  evaṃ vutte ahaṃ brāhmaṇa gopakamoggallānaṃ
brāhmaṇaṃ   etadavocaṃ   natthi   kho   brāhmaṇa  ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato yehi
dhammehi  samannāgato  so  bhagavā  ahosi  arahaṃ  sammāsambuddho
so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa  uppādetā
asañjātassa  maggassa  sañjānetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā
maggaññū  maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca  pana  etarahi
sāvakā  viharanti  pacchā  samannāgatāti  mayaṃ  kho  no brāhmaṇa
gopakamoggallānena  brāhmaṇena  saddhiṃ  antarākathā  vippakatā
atha tvaṃ anuppattoti.
   [108]  Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā
gotamena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ
tumhe  etarahi paṭidhāveyyāthāti . natthi kho brāhmaṇa ekabhikkhupi
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena ṭhapito
ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  mayaṃ  etarahi
paṭidhāveyyāmāti 2-.
   [109]  Atthi  pana bho ānanda ekabhikkhupi saṅghena sammato
@Footnote: 1 Yu. idamāha . 2 Ma. paṭipādeyyāmāti.
Sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato accayena
paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  tumhe  etarahi paṭidhāveyyāthāti . natthi
kho  brāhmaṇa  ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi
bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato  accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti
yaṃ  mayaṃ  etarahi  paṭidhāveyyāmāti  . evaṃ appaṭisaraṇe ca pana
bho ānanda ko hetu dhammasāmaggiyāti 1- . na kho mayaṃ brāhmaṇa
appaṭisaraṇā sappaṭisaraṇā mayaṃ brāhmaṇa dhammapaṭisaraṇāti.
   [110]  Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā
gotamena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ
tumhe  etarahi  paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho samāno natthi kho
brāhmaṇa  ekabhikkhupi  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti
yaṃ mayaṃ etarahi paṭidhāveyyāmāti vadesi . atthi pana bho ānanda
ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito
ayaṃ  no  bhagavato  accayena paṭisaraṇaṃ bhavissatīti yaṃ tumhe etarahi
paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa
ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito
ayaṃ  no  bhagavato  accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti yaṃ mayaṃ etarahi
paṭidhāveyyāmāti  vadesi . evaṃ appaṭisaraṇe ca pana bho ānanda
ko  hetu  dhammasāmaggiyāti  iti  puṭṭho  samāno  na  kho mayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmaggiyāti.
Brāhmaṇa  appaṭisaraṇā  sappaṭisaraṇā  mayaṃ  brāhmaṇa  dhammapaṭisaraṇāti
vadesi  .  imassa  pana  bho  ānanda  bhāsitassa  kathaṃ  attho
daṭṭhabboti.
   [111]  Atthi  kho brāhmaṇa tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  pātimokkhaṃ
uddiṭṭhaṃ  te  mayaṃ  tadahuposathe  yāvatikā  ekaṃ  gāmakkhettaṃ
upanissāya  viharāma  te  sabbe  ekajjhaṃ  sannipatāma sannipatitvā
yassa  taṃ  vattati  taṃ  ajjhesāma  tasmiṃ  ce  bhaññamāne  hoti
bhikkhussa  āpatti  hoti  vītikkamo  taṃ  mayaṃ  yathādhammaṃ yathānusiṭṭhaṃ
kāremāti  na kira no bhavanto kārenti dhammo no kāretīti .
Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi yaṃ tumhe etarahi sakkarotha
garukarotha mānetha pūjetha sakkatvā garukatvā upanissāya viharathāti .
Atthi  kho brāhmaṇa ekabhikkhupi yaṃ mayaṃ etarahi sakkaroma garukaroma
mānema pūjema sakkatvā garukatvā upanissāya viharāmāti.
   [112] Atthi kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā gotamena
ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena paṭisaraṇaṃ bhavissatīti yaṃ tumhe etarahi
paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa
ekabhikkhupi  tena  bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti yaṃ mayaṃ etarahi
paṭidhāveyyāmāti  vadesi . atthi pana 2- bho ānanda ekabhikkhupi
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthi nu kho . 2 Yu. atthi pana vo bho.
Saṅghena sammato sambahulehi therehi bhikkhūhi ṭhapito ayaṃ no bhagavato
accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  tumhe etarahi paṭidhāveyyāthāti
iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa  ekabhikkhupi  saṅghena
sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato
accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  mayaṃ  etarahi  paṭidhāveyyāmāti
vadesi . atthi nu kho bho ānanda ekabhikkhupi yaṃ tumhe etarahi
sakkarotha  garukarotha  mānetha  pūjetha sakkatvā garukatvā upanissāya
viharathāti  iti  puṭṭho  samāno  atthi  kho  brāhmaṇa ekabhikkhupi
yaṃ  mayaṃ  etarahi  sakkaroma  garukaroma  mānema  pūjema sakkatvā
garukatvā  upanissāya viharāmāti vadesi . imassa 1- bho ānanda
bhāsitassa kathaṃ attho daṭṭhabboti.
   [113]  Atthi  kho brāhmaṇa tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  dasa  pasādanīyā  dhammā  akkhātā yasmiṃ
no  te 2- dhammā saṃvijjanti taṃ mayaṃ etarahi sakkaroma garukaroma
mānema  pūjema  sakkatvā garukatvā upanissāya viharāma katame dasa
idha  brāhmaṇa  bhikkhu  sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu.
   {113.1} Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā
ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā  sātthā  3-
sabyañjanā   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   abhivadanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. imassa pana bho . 2 Ma. Yu. ime . 3 Ma. Yu. sātthaṃ sabyañjanaṃ.
Tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  1- vacasā paricitā
manasānupekkhitā diṭṭhiyā supaṭividdhā.
   {113.2}  Santuṭṭho  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārehi   .   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ    nikāmalābhī    hoti    akicchalābhī
akasiralābhī  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā
bahudhā  hoti  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti  āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ
tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamāno 2- gacchati seyyathāpi
ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi  udake
udakepi  abhijjamāne gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi pallaṅkena
kamati  seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati 3- parimajjati yāva brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vatteti . Dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya
ubho  sadde  suṇāti  dibbe  ca  mānuse  ca  ye  dūre
santike ca.
   {113.3}  Parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca
pajānāti  .  sarāgaṃ  vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  .  sadosaṃ  vā  cittaṃ
sadosaṃ  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ cittanti
pajānāti  .  samohaṃ  vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānāti vītamohaṃ
vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  .  saṅkhittaṃ  vā cittaṃ
saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ cittanti
@Footnote: 1 Ma. dhātā . 2 katthaci āsajjamānotipi pāṭho dissati .  3 katthaci parāmasatītipi
@pāṭho dissati.
Pajānāti  .  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajānāti
amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajānāti  .  sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti  pajānāti  anuttaraṃ  vā  cittaṃ
anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  .  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ
cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti
pajānāti  .  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti
avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti.
   {113.4}  Anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi
jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo
dasapi  jātiyo  vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi jātiyo
paññāsampi  jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti.
   {113.5} Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
Dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
.pe.  yathākammūpage  satte  pajānāti . āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
Cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  .  ime  kho  brāhmaṇa  tena  bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  dasa pasādanīyā dhammā
akkhātā  yasmiṃ  no  ime  dhammā  saṃvijjanti  taṃ  mayaṃ etarahi
sakkaroma  garukaroma  mānema  pūjema sakkatvā garukatvā upanissāya
viharāmāti.
   [114]  Evaṃ  vutte  vassakāro  brāhmaṇo magadhamahāmatto
upanandaṃ  senāpatiṃ  āmantesi  taṃ  kiṃ  maññasi  evaṃ  senāpati
yadime  bhonto  sakkātabbaṃ  sakkaronti  garukātabbaṃ  garukaronti
mānetabbaṃ  mānenti  pūjetabbaṃ pūjenti tagghime bhonto sakkātabbaṃ
sakkaronti  garukātabbaṃ  garukaronti  mānetabbaṃ  mānenti  pūjetabbaṃ
pūjenti  imañca  hi  te bhonto na sakkareyyuṃ na garukareyyuṃ na
māneyyuṃ na pūjeyyuṃ atha kiñcarahi te bhonto sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā [1]- upanissāya vihareyyunti.
   [115]  Atha  kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  kahaṃ pana [2]- ānando etarahi
viharatīti  .  veḷuvane khvāhaṃ brāhmaṇa etarahi viharāmīti . kacci
pana  bho  ānanda  veḷuvanaṃ ramaṇīyañceva appasaddañca appanigghosañca
vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ   paṭisallānasāruppanti   .  taggha
brāhmaṇa   veḷuvanaṃ   ramaṇīyañceva  appasaddañca  appanigghosañca
@Footnote: 1 Ma. etthantare mānetvā pūjetvāti dissati . 2 Ma. Yu. etthantare bhavanti
@dissati.
Vijanavātaṃ  manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  yathātaṃ  tumhādisehi
rakkhikehi 1- gopakehīti.
   [116]  Taggha  bho ānanda veḷuvanaṃ ramaṇīyañceva appasaddañca
appanigghosañca   vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ   paṭisallānasāruppaṃ
yathātaṃ  bhavantehi  jhāyīhi  jhānasīlehi  2-  jhāyino ceva bhavanto
jhānasīlino  ca  ekamidāhaṃ  bho  ānanda  samayaṃ so bhavaṃ gotamo
vesāliyaṃ  viharati  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  atha  khvāhaṃ  bho
ānanda  yena  mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  yena  so  bhavaṃ gotamo
tenupasaṅkamiṃ  tatra  ca  pana  so  bhavaṃ  gotamo  anekapariyāyena
jhānakathaṃ kathesi jhāyī ceva so bhavaṃ gotamo ahosi jhānasīlo 3- ca
sabbañca pana so bhavaṃ gotamo jhānaṃ vaṇṇesīti.
   [117]  Na  kho  brāhmaṇa so bhagavā sabbaṃ jhānaṃ vaṇṇesi
nāpi so bhagavā sabbaṃ jhānaṃ na vaṇṇesi na 4- kathaṃrūpañca brāhmaṇa
so  bhagavā  jhānaṃ  na  vaṇṇesi  .  idha  brāhmaṇa  ekacco
kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa
ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so kāmarāgaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
Byāpādapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  byāpādaparetena  uppannassa
ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so byāpādaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
@Footnote: 1 Ma. rakkhakehi. Yu. rakkhehi. 2 jhānasīlīhi. 3 jhānasīlī.
@4 Po. Ma. Yu. nasadado natthi.
Thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa
ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so  thīnamiddhaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
Uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  uddhaccakukkuccaparetena
uppannassa  ca  uddhaccakukkuccassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
so  uddhaccakukkuccaṃyeva  antaraṃ  karitvā jhāyati pajjhāyati nijjhāyati
apajjhāyati  .  vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharati vicikicchāparetena
uppannāya   ca   vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
so  vicikicchaṃyeva  antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati
apajjhāyati  .  na  evarūpaṃ  kho  brāhmaṇa  so  bhagavā  jhānaṃ
vaṇṇesi.
   {117.1}  Kathaṃrūpañca  brāhmaṇa so bhagavā jhānaṃ vaṇṇesi .
Idha  brāhmaṇa  bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ...
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  evarūpaṃ kho brāhmaṇa so
bhagavā jhānaṃ vaṇṇesīti.
   [118] Gārayhaṃ kira bho ānanda so bhavaṃ gotamo jhānaṃ garahi
pāsaṃsaṃ  pasaṃsi  handa  cadāni  mayaṃ  bho ānanda gacchāma bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti . yassadāni tvaṃ brāhmaṇa kālaṃ maññasīti . atha
Kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  āyasmato  ānandassa
bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [119]  Atha  kho gopakamoggallāno brāhmaṇo acirapakkante
vassakāre  brāhmaṇe  magadhamahāmatte āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
yaṃ  no  mayaṃ  bhavantaṃ  ānandaṃ  apucchimhā taṃ no bhavaṃ ānando
na  byākāsīti  .  nanu  1- te brāhmaṇa avocumhā natthi kho
brāhmaṇa  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
samannāgato  yehi  dhammehi  samannāgato  so bhagavā ahosi arahaṃ
sammāsambuddho  so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa
uppādetā  asañjātassa  maggassa  sañjānetā anakkhātassa maggassa
akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca  pana
etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatāti.
       Gopakamoggallānasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. apinu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 89-100. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=1769              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1769              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=105&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=105              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1213              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1213              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่