ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Cūḷapuṇṇamasuttaṃ
   [130]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse nisinno hoti.
   [131] Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ 1- bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā
bhikkhū  āmantesi  jāneyya  nu  kho bhikkhave asappuriso asappurisaṃ
asappuriso  ayambhavanti  .  no  hetaṃ  bhante  . sādhu bhikkhave
aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ asappuriso asappurisaṃ jāneyya
asappuriso  ayambhavanti  jāneyya  pana  bhikkhave asappuriso sappurisaṃ
sappuriso  ayambhavanti  .  no  hetaṃ  bhante  .  sādhu bhikkhave
etampi 2- bhikkhave aṭṭhānaṃ anavakāso yaṃ asappuriso sappurisaṃ jāneyya
sappuriso ayambhavanti.
   [132]  Asappuriso  bhikkhave  asaddhammasamannāgato  hoti
asappurisabhattī  hoti  asappurisacintī  hoti  asappurisamantī  hoti
asappurisavāco  hoti  asappurisakammanto  hoti  asappurisadiṭṭhī  hoti
asappurisadānaṃ deti.
   [133] Kathañca bhikkhave asappuriso asaddhammasamannāgato hoti.
Idha  bhikkhave  asappuriso  asaddho  hoti ahiriko hoti anottappī
@Footnote: 1 Ma. Yu. tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ . 2 Ma. Yu. etampi kho.
Hoti  appassuto  hoti  kusīto  hoti  muṭṭhassatī  hoti duppañño
hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asaddhammasamannāgato hoti.
   [134]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisabhattī hoti .
Idha  bhikkhave  asappurisassa ye te samaṇabrāhmaṇā asaddhā ahirikā
anottappino  appassutā  kusītā  muṭṭhassatino  duppaññā  tyassa
mittā  honti  te  sahāyā  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisabhattī hoti.
   [135]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisacintī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi ceteti parabyābādhāyapi
ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisacintī hoti.
   [136]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisamantī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi manteti parabyābādhāyapi
manteti  ubhayabyābādhāyapi  manteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisamantī hoti.
   [137]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso asappurisavāco hoti .
Idha  bhikkhave asappuriso musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisavāco hoti.
   [138]  Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti
kāmesumicchācārī hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisakammanto
hoti.
   [139] Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  asappuriso  evaṃdiṭṭhiko 1- hoti natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko natthi ayaṃ
loko  natthi  paro  loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā
opapātikā   natthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī
hoti.
   [140]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ deti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  asakkaccaṃ  dānaṃ  deti  asahatthā dānaṃ
deti acittiṃ katvā dānaṃ deti apaviṭṭhaṃ dānaṃ deti anāgamanadiṭṭhiko
dānaṃ  deti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ
deti.
   [141] Sa 2- kho so bhikkhave asappuriso evaṃ asaddhammasamannāgato
evaṃ  asappurisabhattī  evaṃ  asappurisacintī  evaṃ asappurisamantī evaṃ
asappurisavāco  evaṃ  asappurisakammanto  evaṃ  asappurisadiṭṭhī  evaṃ
asappurisadānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā yā asappurisānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃdiṭṭhī . 2 Ma. sa khoti natthi.
Gati  tattha  uppajjati  . kā ca bhikkhave asappurisānaṃ gati nirayo
vā tiracchānayoni vā.
   [142] Jāneyya nu kho bhikkhave sappuriso sappurisaṃ sappuriso
ayambhavanti  .  evaṃ  bhante  . sādhu bhikkhave ṭhānametaṃ bhikkhave
vijjati  yaṃ  sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya  sappuriso  ayambhavanti
jāneyya   pana   bhikkhave   sappuriso  asappurisaṃ  asappuriso
ayambhavanti . evaṃ bhante . sādhu bhikkhave etampi kho bhikkhave ṭhānaṃ
vijjati yaṃ sappuriso asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayambhavanti.
   [143]   Sappuriso   bhikkhave  saddhammasamannāgato  hoti
sappurisabhattī   hoti   sappurisacintī  hoti  sappurisamantī  hoti
sappurisavāco  hoti  sappurisakammanto  hoti  sappurisadiṭṭhī  hoti
sappurisadānaṃ deti.
   [144]  Kathañca bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  saddho hoti hirimā hoti ottappī hoti
bahussuto  hoti  āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitasatī  hoti  paññavā
hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti.
   [145]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisabhattī hoti . idha
bhikkhave  sappurisassa  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  saddhā  hirimanto
ottappino  bahussutā  āraddhaviriyā  upaṭṭhitasatino  paññavanto
tyassa  mittā  honti  te  sahāyā evaṃ kho bhikkhave sappuriso
Sappurisabhattī hoti.
   [146]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisacintī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  ceteti  na  parabyābādhāya
ceteti  na  ubhayabyābādhāya  ceteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisacintī hoti.
   [147]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisamantī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  manteti  na  parabyābādhāya
manteti  na  ubhayabyābādhāya  manteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisamantī hoti.
   [148]  Kathañca bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  hoti  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā
paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti.
   [149]  Kathañca  bhikkhave  sappuriso sappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā
paṭivirato hoti kāmesumicchācārā paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisakammanto hoti.
   [150]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  evaṃ  diṭṭhiko  hoti  atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ
atthi  hutaṃ  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko atthi ayaṃ
Loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā atthi sattā
opapātikā   atthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ  kho  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī
hoti.
   [151]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadānaṃ deti . idha
bhikkhave sappuriso sakkaccaṃ dānaṃ deti 1- cittiṃ katvā dānaṃ deti
parisuddhaṃ 2- dānaṃ deti āgamanadiṭṭhiko dānaṃ deti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisadānaṃ deti.
   [152] Sa kho so bhikkhave sappuriso evaṃ saddhammasamannāgato
evaṃ sappurisabhattī evaṃ sappurisacintī evaṃ sappurisamantī evaṃ sappurisavāco
evaṃ  sappurisakammanto  evaṃ  sappurisadiṭṭhī  evaṃ  sappurisadānaṃ
datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  yā  sappurisānaṃ  gati  tattha
uppajjati  kā  ca  bhikkhave  sappurisānaṃ  gati  devamahattatā  vā
manussamahattatā vāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷapuṇṇamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Devadahavaggo paṭhamo.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. sahatthā dānaṃ deti . 2 Ma. anupaviṭṭhaṃ.
            Tassuddānaṃ
         devadahapañcattayakinti
         nigantho aññaveyyākaraṇo
         kurugaṇakagopakaṃ puṇṇamayo
         devadahaggamo paṭhamo pavaro.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 109-115. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2169              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2169              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=130&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=130              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1375              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1375              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่