ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

          Acchariyabbhūtadhammasuttaṃ
   [357]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnānaṃ
sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ
āvuso  tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvakatā  yatra  hi  nāma
tathāgato  atīte  buddhe  parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭṭume
pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte  jānissati  evaṃjaccā  te
bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi
evaṃgottā  te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi evaṃsīlā te bhagavanto
ahesuṃ  itipi  evaṃdhammā  te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃpaññā
te  bhagavanto  ahesuṃ itipi evaṃvihārī te bhagavanto ahesuṃ itipi
evaṃvimuttā  te bhagavanto ahesuṃ itipīti . evaṃ vutte āyasmā
ānando  te  bhikkhū  etadavoca acchariyā ceva āvuso tathāgatā
acchariyadhammasamannāgatā  ca  abbhūtā  ceva  āvuso  tathāgatā
abbhūtadhammasamannāgatā  cāti  .  ayañca hidaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ ayaṃ 1-
antarākathā vippakatā hoti.
   [358]  Atha  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenupaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
@Footnote: 1 ayaṃsaddo sabbattha natthi.
Nisīdi  .  nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave
etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
Idha  bhante  amhākaṃ pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantānaṃ upaṭṭhānasālāyaṃ
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ayamantarākathā   udapādi  acchariyaṃ
āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvakatā
yatra  hi  nāma  tathāgato  atīte  buddhe parinibbute chinnapapañce
chinnavaṭṭume pariyādinnavaṭṭe sabbadukkhavītivatte jānissati 1- evaṃjaccā
te  bhagavanto  ahesuṃ  itipi  evaṃnāmā  ... evaṃgottā ...
Evaṃsīlā ... Evaṃdhammā ... Evaṃpaññā ... Evaṃvihārī ... Evaṃvimuttā
te bhagavanto ahesuṃ itipīti evaṃ vutte bhante āyasmā ānando
amhe etadavoca acchariyā ceva āvuso tathāgatā acchariyadhammasamannāgatā
ca  abbhūtā ceva āvuso tathāgatā abbhūtadhammasamannāgatā cāti ayaṃ
kho no bhante antarākathā vippakatā atha bhagavā anuppattoti.
   [359]  Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
tasmātiha  taṃ  ānanda  bhiyyoso  mattāya  paṭibhantu  tathāgatassa
acchariyā abbhūtadhammāti.
   [360]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
sato  sampajāno  ānanda  bodhisatto  tusitaṃ  kāyaṃ  upapajjīti .
Yampi  bhante  sato  sampajāno  bodhisatto  tusitaṃ  kāyaṃ upapajji
@Footnote: 1 Po. anussarissati.
Idaṃpahaṃ bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [361]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
sato  sampajāno  ānanda  bodhisatto  tusite kāye aṭṭhāsīti .
Yampi  bhante  sato  sampajāno  bodhisatto tusite kāye aṭṭhāsi
idaṃpahaṃ bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [362]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yāvatāyukaṃ  ānanda  bodhisatto  tusite  kāye aṭṭhāsīti . yampi
bhante  yāvatāyukaṃ  bodhisatto  tusite  kāye  aṭṭhāsi  idaṃpahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [363]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
sato  sampajāno  ānanda  bodhisatto tusitā kāyā cavitvā mātu
kucchiṃ  okkamīti . yampi bhante sato sampajāno bodhisatto tusitā
kāyā cavitvā mātu kucchiṃ okkami idaṃpahaṃ bhante .pe. Dhāremi.
   [364] Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ yadā
ānanda  bodhisatto  tusitā  kāyā  cavitvā mātu kucchiṃ okkamati
atha  sadevake  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya   sadevamanussāya   appamāṇo   oḷāro   obhāso
pātubhavati  atikkammeva  devānaṃ  devānubhāvaṃ yāpi tā lokantarikā
aghā asaṃvutā andhakārā andhakāratimisā yatthapime candimasuriyā [1]-
@Footnote: 1 evaṃ mahiddhikā.
Evaṃmahānubhāvā  ābhāya  nānubhonti  tatthapi  appamāṇo  oḷāro
obhāso  pātubhavati  atikkammeva  devānaṃ  devānubhāvaṃ yepi tattha
sattā  upapannā  tepi  tenobhāsena  aññamaññassa  1-  jānanti
aññepi  kira  bho  santi  sattā  idhūpapannāti  ayañca  dasasahassī
lokadhātu  saṅkampati  sampakampati  sampavedhati appamāṇo ca oḷāro
obhāso loke pātubhavati atikkammeva devānaṃ devānubhāvanti. Yampi
bhante .pe. Idaṃpahaṃ bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [365]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchiṃ okkanto hoti cattāro
naṃ devaputtā catuddisārakkhāya 2- upagacchanti mā naṃ 3- bodhisattaṃ
vā  bodhisattamātaraṃ  vā  manusso  vā  amanusso vā koci vā
vihesesīti  4-  .  yampi  bhante .pe. idampahaṃ bhante bhagavato
acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [366]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchiṃ  okkanto hoti pakatiyā
sīlavatī   bodhisattamātā  hoti  viratā  pāṇātipātā  viratā
adinnādānā  viratā  kāmesumicchācārā  viratā  musāvādā viratā
surāmerayamajjapamādaṭṭhānāti  .  yampi bhante .pe. idampahaṃ bhante
bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [367]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
@Footnote: 1 sabbattha aññamaññaṃ sañjānanti .  2 Po. Ma. cātuddisaṃ ārakkhāya.
@3 Yu. mā naṃ kho . 4 sabbattha vihethesīti.
Yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchiṃ  okkanto  hoti  na
bodhisattamātu  purisesu  mānasaṃ  uppajjati  1-  kāmaguṇopasañhitaṃ
anatikkamaniyā ca bodhisattamātā hoti kenaci purisena rattacittenāti.
Yampi bhante .pe. Bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [368]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchiṃ  okkanto  hoti lābhinī
bodhisattamātā  hoti  pañcannaṃ  kāmaguṇānaṃ  sā  pañcahi kāmaguṇehi
samappitā  samaṅgībhūtā  paricāretīti  . yampi bhante .pe. idampahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [369]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchiṃ  okkanto  hoti  na
bodhisattamātu  kocideva  ābādho  uppajjati  sukhinī  bodhisattamātā
hoti  akilantakāyā  bodhisattañca  bodhisattamātā tirokucchigataṃ passati
sabbaṅgapaccaṅgaṃ  ahinindriyaṃ 2- . seyyathāpi ānanda maṇi veḷuriyo
subho  jotimā  3- aṭṭhaṃso suparikammakato . tatrassa suttaṃ āvutaṃ
nīlaṃ  vā  pītaṃ  vā  lohitakaṃ vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ vā .
Tamenaṃ  cakkhumā  puriso  hatthe  karitvā  paccavekkheyya ayaṃ kho
maṇi  veḷuriyo  subho jotimā 3- aṭṭhaṃso suparikammakato . tatridaṃ
suttaṃ āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitakaṃ vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ
vāti evameva kho ānanda yadā bodhisatto mātu kucchiṃ okkanto
@Footnote: 1 Po. Ma. upapajjati . 2 Yu. abhinindriyaṃ . 3 Po. Ma. Yu. jātimā.
Hoti  na  bodhisattamātu  kocideva  ābādho  uppajjati  sukhinī
bodhisattamātā  hoti  akilantakāyā  bodhisattañca  bodhisattamātā
tirokucchigataṃ passati sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahinindriyanti 1- . yampi bhante
.pe. Idampahaṃ bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [370]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
sattāhaṃ  jāte  ānanda  bodhisatte  bodhisattamātā  kālaṃ karoti
tusitakāyaṃ  upapajjatīti  .  yampi  bhante  .pe.  idampahaṃ  bhante
bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [371]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yathā  kho  panānanda  aññā  itthikā  nava vā dasa vā māse
gabbhaṃ  kucchinā  pariharitvā  vijāyanti  na  hevaṃ  bodhisattaṃ
bodhisattamātā  vijāyati  daseva  māsāni  bodhisattaṃ  bodhisattamātā
kucchinā  pariharitvā  vijāyatīti  .  yampi  bhante  .pe. idampahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [372]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yathā  kho  panānanda  aññā  itthikā  nisinnā vā nipannā vā
vijāyanti  na  hevaṃ  bodhisattaṃ  bodhisattamātā  vijāyati  ṭhitāva
bodhisattaṃ  bodhisattamātā  vijāyatīti . yampi bhante .pe. idampahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [373]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
@Footnote: 1 Yu. abhinindriyaṃ.
Yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchimhā  nikkhamati devā paṭhamaṃ
paṭiggaṇhanti  pacchā  manussāti  .  yampi  bhante  .pe. idampahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [374]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchimhā  nikkhamati  appattova
bodhisatto  paṭhaviṃ  hoti  cattāro  naṃ  devaputtā  paṭiggahetvā
mātu  puratova  ṭhapenti  attamanā devī hotu 1- mahesakkho te
putto  uppannoti  .  yampi  bhante  .pe.  idampahaṃ  bhante
bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [375]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā ānanda bodhisatto mātu kucchimhā nikkhamati atha visuddhova 2-
nikkhamati   amakkhito  uddena  amakkhito  semhena  amakkhito
ruhirena  amakkhito  pubbena  amakkhito  kenaci  asucinā  suddho
visuddho  2-  .  seyyathāpi ānanda maṇiratanaṃ kāsikavatthe nikkhittaṃ
neva  maṇiratanaṃ  kāsikavatthaṃ  makkheti  nāpi  kāsikavatthaṃ  maṇiratanaṃ
makkheti  taṃ  kissa  hetu  ubhinnaṃ suddhattā evameva kho ānanda
yadā  bodhisatto  mātu  kucchimhā  nikkhamati  visuddho  nikkhamati
amakkhito  uddena  amakkhito  semhena  .pe.  amakkhito  kenaci
asucinā  suddho  visuddhoti  . yampi bhante .pe. idampahaṃ bhante
bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hohi . 2 Ma. Yu. visadova.
   [376]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchimhā nikkhamati dve udakassa
dhārā  antalikkhā  pātubhavanti  ekā sītassa ekā uṇhassa yena
bodhisattassa udakakiccaṃ karoti 1- mātu cāti . yampi bhante .pe.
Idampahaṃ bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [377]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
sampatijāto ānanda bodhisatto samehi pādehi paṭhaviyaṃ 2- patiṭṭhahitvā
uttarābhimukho sattapadavītihārena gacchati setamhi chatte anuhīramāne 3-
sabbā  ca  disā  viloketi  āsabhiñca  vācaṃ  bhāsati aggohamasmi
lokassa  jeṭṭhohamasmi  lokassa  seṭṭhohamasmi  lokassa  ayamantimā
jāti  natthidāni  punabbhavoti  .  yampi  bhante  .pe.  idampahaṃ
bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhāremi.
   [378]  Sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  ānanda  bodhisatto  mātu  kucchimhā nikkhamati atha sadevake
loke   samārake   sabrahmake   sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya
sadevamanussāya  appamāṇo  oḷāro  obhāso  loke  pātubhavati
atikkammeva devānaṃ devānubhāvaṃ yāpi tā lokantarikā aghā asaṃvutā
andhakārā  andhakāratimisā  yatthapime  candimasuriyā  evaṃmahiddhikā
evaṃmahānubhāvā  ābhāya  nānubhonti  tatthapi  appamāṇo  oḷāro
obhāso  loke  pātubhavati  atikkammeva devānaṃ devānubhāvaṃ yepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. karonti .  2 Yu. paṭhaviyantisaddo natthi .  3 Po. anuhiriyamāne
@Ma. anudhāriyamāne. Yu. anubhīramāne.
Tattha  sattā  upapannā  tepi  tenobhāsena  aññamaññaṃ sañjānanti
aññepi  kira  bho  santi  sattā  idhūpapannāti ayaṃ kho dasasahassī
lokadhātu  saṅkampati  sampakampati  sampavedhati appamāṇo ca oḷāro
obhāso  loke  pātubhavati  atikkammeva devānaṃ devānubhāvanti .
Yampi  bhante  .pe.  idampahaṃ  bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ
dhāremīti.
   [379]  Tasmātiha  tvaṃ  ānanda  idampi tathāgatassa acchariyaṃ
abbhūtadhammaṃ  dhārehīti  .  idhānanda  tathāgatassa  viditā  vedanā
uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  viditā
saññā  ...  viditā  vitakkā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā
abbhatthaṃ  gacchanti  .  idampi kho tvaṃ ānanda tathāgatassa acchariyaṃ
abbhūtadhammaṃ  dhārehīti  .  yampi  bhante  bhagavato  viditā vedanā
uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ gacchanti . viditā
saññā  ...  viditā  vitakkā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā
abbhatthaṃ  gacchanti  .  idampahaṃ  bhante bhagavato acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ
dhāremīti.
   Idamavoca  āyasmā  ānando . samanuñño satthā ahosi .
Attamanā te bhikkhū āyasmato ānandassa bhāsitaṃ abhinandunti.
        Acchariyabbhūtadhammasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 246-254. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=4914              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=4914              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=357&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=357              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3077              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3077              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่