ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

         Bakkulattheracchariyabbhūtasuttaṃ 1-
   [380] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā bakkulo 2- rājagahe
viharati  veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  acelo kassapo
āyasmato   bakkulassa   purāṇagihisahāyo  yenāyasmā  bakkulo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  bakkulena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho acelo kassapo āyasmantaṃ bakkulaṃ etadavoca
kīvaciraṃ  pabbajitosi āvuso bakkulāti . asīti me āvuso vassāni
pabbajitassāti  .  imehi pana te āvuso bakkula asītiyā vassehi
katikkhattuṃ methuno dhammo paṭisevitoti.
   [381] Na kho maṃ āvuso kassapa evaṃ pucchitabbaṃ imehi pana
te  āvuso  bakkula  asītiyā  vassehi  katikkhattuṃ methuno dhammo
paṭisevitoti  evañca  kho maṃ āvuso kassapa pucchitabbaṃ imehi pana
te  āvuso  bakkula  asītiyā  vassehi  katikkhattuṃ  kāmasaññā
uppannapubbāti . [3]- asīti me āvuso 4- vassāni pabbajitassa
nābhijānāmi  kāmasaññaṃ  uppannapubbanti  .  yampāyasmā  bakkulo
asītiyā  vassehi  nābhijānāti  kāmasaññaṃ  uppannapubbaṃ  idampi mayaṃ
āyasmato  bakkulassa  acchariyaṃ  abbhūtadhammaṃ  dhārema  . asīti me
@Footnote: 1 Yu. bakkulasuttanti dissati . 2 Po. bakulo Ma. bākulo . 3 Yu. etthantare
@imehi pana te āvuso bakkula asītiyā vassehi katikkhattuṃ kāmasaññā
@uppannapubbātīti dissati. 4 kassapa.
Āvuso  vassāni  pabbajitassa  nābhijānāmi  byāpādasaññaṃ  ...
Vihiṃsāsaññaṃ  uppannapubbaṃ  yampāyasmā  bakkulo  asītiyā  vassehi
nābhijānāti  vihiṃsāsaññaṃ  uppannapubbaṃ  idampi  mayaṃ  āyasmato
bakkulassa acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhārema.
   [382]  Asīti  me  āvuso vassāni pabbajitassa nābhijānāmi
kāmavitakkaṃ  uppannapubbaṃ  .  yampāyasmā  bakkulo asītiyā vassehi
nābhijānāti  kāmavitakkaṃ  uppannapubbaṃ  idampi  mayaṃ  āyasmato
bakkulassa  acchariyaṃ  abbhūtadhammaṃ  dhārema  .  asīti  me  āvuso
vassāni  pabbajitassa  nābhijānāmi  byāpādavitakkaṃ  ... vihiṃsāvitakkaṃ
uppannapubbaṃ  .  yampāyasmā  bakkulo asītiyā vassehi nābhijānāti
vihiṃsāvitakkaṃ  uppannapubbaṃ  idampi  mayaṃ  āyasmato  bakkulassa
acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhārema.
   [383]  Asīti  me  āvuso vassāni pabbajitassa nābhijānāmi
gahapaticīvaraṃ  sāditā  .  yampāyasmā  bakkulo  asītiyā  vassehi
nābhijānāmi  gahapaticīvaraṃ  sāditā  idampi  mayaṃ āyasmato bakkulassa
acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhārema . asīti me āvuso vassāni pabbajitassa
nābhijānāmi  satthena  cīvaraṃ chinditā ... nābhijānāmi sūciyā cīvaraṃ
sibbitā ... nābhijānāmi rajanāya cīvaraṃ rajitā ... Nābhijānāmi kaṭhine
cīvaraṃ sibbitā ... Nābhijānāmi sabrahmacārīnaṃ 1- cīvarakammaṃ vicāritā ...
Nābhijānāmi nimantanaṃ sāditā ... Nābhijānāmi evarūpaṃ cittaṃ uppannapubbaṃ
@Footnote: 1 Yu. sabrahmacārī cīvarakamme byāpāritā.
Aho   vata  maṃ  koci  nimanteyyāti  .pe.  nābhijānāmi
antaraghare nisīditā ... Nābhijānāmi antaraghare bhuñjitā ... Nābhijānāmi
mātugāmassa anubyañjanaso nimittaṃ gahetā ... Nābhijānāmi mātugāmassa
dhammaṃ  desitā  antamaso  catuppadampi  gāthaṃ  ...  nābhijānāmi
bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitā ... nābhijānāmi bhikkhuniyā dhammaṃ desitā ...
Nābhijānāmi sikkhamānāya dhammaṃ desitā ... nābhijānāmi sāmaṇerāya
dhammaṃ  desitā  ...  nābhijānāmi  pabbājetā  ... nābhijānāmi
upasampādetā ... nābhijānāmi nissayaṃ detā ... Nābhijānāmi sāmaṇeraṃ
upaṭṭhāpetā ... nābhijānāmi jantāghare nahāyitā ... Nābhijānāmi
cuṇṇena  nahāyitā  ...  nābhijānāmi  sabrahmacārigattaparikammaṃ  1-
sāditā ... Nābhijānāmi ābādhaṃ uppannapubbaṃ antamaso gaddūhanamattampi ...
Nābhijānāmi  bhesajjaṃ  pariharitā  2-  antamaso haritakīkhaṇḍampi ...
Nābhijānāmi   apassenakaṃ  apasayitā  3-  ...  nābhijānāmi
seyyaṃ  kappetā  .  yampāyasmā  bakkulo  asītiyā  vassehi
nābhijānāmi  seyyaṃ  kappetā  idampi  mayaṃ  āyasmato  bakkulassa
acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhārema.
   [384]  Asīti  me  āvuso vassāni pabbajitassa nābhijānāmi
gāmantasenāsane  vassaṃ  upagantā  . yampāyasmā bakkulo asītiyā
vassehi  nābhijānāti  gāmantasenāsane  vassaṃ upagantā idampi mayaṃ
āyasmato  bakkulassa  acchariyaṃ  abbhūtadhammaṃ  dhārema . sattāhameva
@Footnote: 1 Yu. kamme byāpajjitā. Ma. vicāritā . 2 Ma. upaharitā . 3 Yu. apassetā.
Kho  ahaṃ āvuso sāraṇo 1- raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjiṃ atha aṭṭhamiyaṃ aññā
udapādi  .  yampāyasmā  bakkulo  sattāhameva  sāraṇo raṭṭhapiṇḍaṃ
bhuñji  atha  aṭṭhamiyaṃ  aññā  udapādi  idampi  mayaṃ  āyasmato
bakkulassa acchariyaṃ abbhūtadhammaṃ dhārema.
   [385]  Labheyyāhaṃ āvuso bakkula imasmiṃ dhammavinaye pabbajjaṃ
labheyyaṃ  upasampadanti  .  alattha  kho  acelo  kassapo  imasmiṃ
dhammavinaye  pabbajjaṃ  alattha  upasampadaṃ  .  acirūpasampanno  kho
panāyasmā  kassapo  eko  vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  na  cirasseva  yassatthāya  kulaputtā sammadeva agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi .
Aññataro kho panāyasmā kassapo arahataṃ ahosi.
   [386] Atha kho āyasmā bakkulo aparena samayena apāpuraṇaṃ
ādāya  vihārena  vihāraṃ upasaṅkamitvā evamāha abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto  ajja  me  parinibbānaṃ bhavissatīti . yampāyasmā
bakkulo  apāpuraṇaṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ  upasaṅkamitvā
evamāha   abhikkamathāyasmanto   abhikkamathāyasmanto  ajja  me
parinibbānaṃ  bhavissatīti  idampi  mayaṃ  āyasmato  bakkulassa  acchariyaṃ
abbhūtadhammaṃ dhāremāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. saraṇo. Yu. sāṇo. ito paraṃ īdisameva.
   [387]  Atha  kho  āyasmā  bakkulo  majjhe  bhikkhusaṅghassa
nisinnako  parinibbāyi  .  yampāyasmā  bakkulo majjhe bhikkhusaṅghassa
nisinnako  parinibbāyi  idampi  mayaṃ  āyasmato  bakkulassa  acchariyaṃ
abbhūtadhammaṃ dhāremāti.
      Bakkulattheracchariyabbhūtasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 255-259. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=5101              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=5101              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=380&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=380              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3514              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3514              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่