ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Dantabhūmisuttaṃ
   [388] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena aciravato samaṇuddeso
araññe 1- kuṭikāyaṃ viharati. Atha kho jayaseno rājakumāro jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno   anuvicaramāno   yena   aciravato  samaṇuddeso
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  aciravatena  samaṇuddesena  saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [389]  Ekamantaṃ nisinno kho jayaseno rājakumāro aciravataṃ
samaṇuddesaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ  bho  aggivessana  idha  bhikkhu
appamatto   ātāpī  pahitatto  viharanto  phuseyya  cittassa
ekaggatanti  . evametaṃ rājakumāra evametaṃ rājakumāra idha bhikkhu
appamatto   ātāpī  pahitatto  viharanto  phuseyya  cittassa
ekaggatanti  .  sādhu  me bhavaṃ aggivessano yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ desetūti.
   [390] Na kho te ahaṃ rājakumāra sakkomi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ  dassetuṃ  2-  ahañcarahi te rājakumāra yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ  deseyyaṃ  tavañca  me  bhāsitassa  atthaṃ  na ājāneyyāsi
so  mamassa  kilamatho  sā  mamassa vihesāti . desetu me bhavaṃ
aggivessano  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  appevanāmahaṃ  bhoto
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. araññakuṭikāyaṃ . 2 Po. Ma. Yu. desetuṃ.
Aggivessanassa  bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyanti  .  deseyyaṃ kho
te  ahaṃ  rājakumāra  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ sace me tvaṃ
bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyāsi  iccetaṃ  kusalaṃ no ce me tvaṃ
bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyāsi  yathāsake tiṭṭheyyāsi na maṃ tattha
uttariṃ  paṭipuccheyyāsīti  . desetu me bhavaṃ aggivessano yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  sace  ahaṃ  bhoto  aggivessanassa  bhāsitassa
atthaṃ  ājāneyyāmi  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  ahaṃ  bhoto
aggivessanassa  bhāsitassa  atthaṃ  ājānissāmi  yathāsake tiṭṭhissāmi
nāhaṃ tattha bhavantaṃ aggivessanaṃ uttariṃ paṭipucchissāmīti.
   [391] Atha kho aciravato samaṇuddeso jayasenassa rājakumārassa
yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ desesi . Evaṃ vutte jayaseno rājakumāro
aciravataṃ  samaṇuddesaṃ  etadavoca  aṭṭhānametaṃ  bho  aggivessana
anavakāso  yaṃ  bhikkhu  appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto
phuseyya  cittassa  ekaggatanti  .  atha kho jayaseno rājakumāro
aciravatassa  samaṇuddesassa  aṭṭhānattañca  anavakāsattañca  pavedetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi . atha kho aciravato samaṇuddeso acirapakkante
jayasene rājakumāre yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho aciravato
samaṇuddeso  yāvatako  ahosi  jayasenena  rājakumārena  saddhiṃ
kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [392]  Evaṃ  vutte  bhagavā aciravataṃ samaṇuddesaṃ etadavoca
taṃ  kutettha  aggivessana  labbhā  yaṃ  taṃ  nekkhammena  ñātabbaṃ
nekkhammena  daṭṭhabbaṃ  nekkhammena  pattabbaṃ nekkhammena sacchikātabbaṃ
taṃ vata jayaseno rājakumāro kāmamajjhe vasanto kāme paribhuñjanto
kāmavitakkehi    khajjamāno    kāmapariḷāhena   pariḍayhamāno
kāmapariyesanāya  ussukko  ñassati  vā  dakkhati  vā  sacchi  vā
karissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [393]  Seyyathāpissu  aggivessana  dve  hatthidammā  vā
assadammā  vā godammā vā sudantā suvinītā . dve hatthidammā
vā  assadammā  vā  godammā  vā adantāva avinītā . taṃ kiṃ
maññasi  aggivessana  ye  te  dve  hatthidammā  vā assadammā
vā  godammā vā sudantā suvinītā api nu te dantā dantakāraṇaṃ
gaccheyyuṃ dantāva dantabhūmiṃ sampāpuṇeyyunti. Evaṃ bhante.
   {393.1}  Ye panete dve hatthidammā vā assadammā vā
godammā vā adantā avinītā api nu te adantāva dantakāraṇaṃ gaccheyyuṃ
adantāva  dantabhūmiṃ  sampāpuṇeyyuṃ  seyyathāpi  te dve hatthidammā
vā  assadammā vā godammā vā sudantā suvinītāti . no hetaṃ
bhante  .  evameva  kho aggivessana yaṃ taṃ nekkhammena ñātabbaṃ
nekkhammena  daṭṭhabbaṃ  nekkhammena  pattabbaṃ nekkhammena sacchikātabbaṃ
taṃ  vata  jayaseno  rājakumāro  kāmamajjhe  vasanto  kāme
Paribhuñjanto    kāmavitakkehi    khajjamāno    kāmapariḷāhena
pariḍayhamāno  kāmapariyesanāya  ussukko  ñassati  vā  dakkhati
vā sacchi vā karissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [394]  Seyyathāpi  aggivessana  gāmassa  vā nigamassa vā
avidūre  mahāpabbato  . tamenaṃ dve sahāyakā tamhā gāmā vā
nigamā vā nikkhamitvā hatthavilaṅghakena yena so pabbato tenupasaṅkameyyuṃ
upasaṅkamitvā  eko  sahāyako  heṭṭhāpabbatapāde tiṭṭheyya eko
sahāyako  uparipabbataṃ  āroheyya  .  tamenaṃ  heṭṭhāpabbatapāde
ṭhito  sahāyako  uparipabbate  ṭhitaṃ  sahāyakaṃ  evaṃ  vadeyya
yaṃ  samma  kiṃ  tvaṃ  passasi  uparipabbate  ṭhitoti  .  so
evaṃ  vadeyya  passāmi  kho  ahaṃ  samma  uparipabbate  ṭhito
ārāmarāmaṇeyyakaṃ      vanarāmaṇeyyakaṃ      bhūmirāmaṇeyyakaṃ
pokkharaṇirāmaṇeyyakanti.
   {394.1} So evaṃ vadeyya aṭṭhānaṃ kho etaṃ samma anavakāso
yaṃ  tvaṃ  uparipabbate  ṭhito  passeyyāsi  ārāmarāmaṇeyyakaṃ
vanarāmaṇeyyakaṃ   bhūmirāmaṇeyyakaṃ   pokkharaṇirāmaṇeyyakanti   .
Tamenaṃ  uparipabbate  ṭhito  sahāyo  heṭṭhimapabbatapādaṃ  orohitvā
taṃ  sahāyakaṃ  bāhāya  gahetvā  uparipabbataṃ  āropetvā  muhuttaṃ
assāsetvā  evaṃ  vadeyya  yaṃ samma kiṃ tvaṃ passasi uparipabbate
ṭhitoti  .  so evaṃ vadeyya passāmi kho ahaṃ samma uparipabbate
ṭhito    ārāmarāmaṇeyyakaṃ   vanarāmaṇeyyakaṃ   bhūmirāmaṇeyyakaṃ
Pokkharaṇirāmaṇeyyakanti.
   {394.2} So evaṃ vadeyya idāneva kho te samma bhāsitaṃ mayaṃ evaṃ
ājānāma aṭṭhānaṃ kho etaṃ samma anavakāso yaṃ tvaṃ uparipabbate ṭhito
passeyyāsi   ārāmarāmaṇeyyakaṃ   vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ
pokkharaṇirāmaṇeyyakanti  .  idāneva ca pana te bhāsitaṃ mayaṃ evaṃ
ājānāma passāmi kho ahaṃ samma uparipabbate ṭhito ārāmarāmaṇeyyakaṃ
vanarāmaṇeyyakaṃ bhūmirāmaṇeyyakaṃ pokkharaṇirāmaṇeyyakanti.
   {394.3} So evaṃ vadeyya tathā hi panāhaṃ samma iminā mahatā
pabbatena  āvuṭo 1- diṭṭheyyaṃ nāddasanti . evameva kho ato
mahantatarena  kho  aggivessana avijjākkhandhena jayaseno rājakumāro
āvuṭo  nivuṭo ovuṭo pariyonaddho . so vata yantaṃ nekkhammena
ñātabbaṃ  nekkhammena  daṭṭhabbaṃ  nekkhammena  pattabbaṃ  nekkhammena
sacchikātabbaṃ taṃ vata jayaseno rājakumāro kāmamajjhe vasanto kāme
paribhuñjanto  kāmavitakkehi  khajjamāno  kāmapariḷāhena  pariḍayhamāno
kāmapariyesanāya  ussukko  ñassati  vā  dakkhati  vā  sacchi  vā
karissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti . sace kho taṃ aggivessana jayasenassa
rājakumārassa  imā  dve  upamā  paṭibhāseyyuṃ  anacchariyante
jayaseno  rājakumāro  pasīdeyya  pasanno  ca  te  pasannākāraṃ
kareyyāti  .  kuto  pana  maṃ  bhante  jayasenassa  rājakumārassa
imā  dve  upamā  paṭibhāsissanti  anacchariyā  pubbe assutapubbā
@Footnote: 1 Yu. āvaṭo.
Seyyathāpi bhagavantanti.
   [395]  Seyyathāpi  aggivessana rājā khattiyo muddhāvasitto
nāgavanikaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma  nāgavanika  rañño  nāgaṃ
abhirūhitvā  nāgavanaṃ  pavisitvā  āraññanāgaṃ  atipassitvā  rañño
nāgassa  gīvāyaṃ  upanibandhāhīti  .  evaṃ devāti kho aggivessana
nāgavaniko  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  paṭissutvā  rañño
nāgaṃ  abhirūhitvā  nāgavanaṃ  pavisitvā  āraññanāgaṃ  atipassitvā
rañño  nāgassa  gīvāyaṃ  upanibandhati  .  tamenaṃ  rañño  nāgo
abbhokāsaṃ  nīharati  .  ettāvatā  kho  aggivessana  āraññako
nāgo  abbhokāsagato  hoti . ettha 1- gedhā hi aggivessana
āraññakā  nāgā  yadidaṃ  nāgavanaṃ  .  tamenaṃ  nāgavaniko rañño
khattiyassa  muddhāvasittassa  ārocesi  abbhokāsagato  kho te 2-
deva  āraññako  nāgoti  . tamenaṃ rājā khattiyo muddhāvasitto
hatthidamakaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma  hatthidamaka āraññakaṃ nāgaṃ
damayāhi  āraññakānañceva  sīlānaṃ  abhinimmadanāya  āraññakānañceva
sarasaṅkappānaṃ  abhinimmadanāya  āraññakānañceva  darathakilamathapariḷāhānaṃ
abhinimmadanāya    gāmante    abhiramāpanāya    manussakantesu
sīlesu samādapanāyāti.
   {395.1}  Evaṃ  devāti kho aggivessana hatthidamako rañño
khattiyassa   muddhāvasittassa  paṭissutvā  mahantaṃ  thambhaṃ  paṭhaviyaṃ
nikkhanitvā   āraññakassa   nāgassa   gīvāyaṃ   upanibandhati
@Footnote: 1 Sī. Yu. etagedhā . 2 Ma. Yu. teti na dissati.
Āraññakānañceva   sīlānaṃ   abhinimmadanāya   āraññakānañceva
sarasaṅkappānaṃ   abhinimmadanāya   āraññakānañceva   darathakilamatha-
pariḷāhānaṃ  abhinimmadanāya  gāmante  abhiramāpanāya  manussakantesu
sīlesu samādapanāya . tamenaṃ hatthidamako yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemaniyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpāhi
vācāhi  samudācarati  .  yato  kho aggivessana āraññako nāgo
hatthidamakassa  yā  sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemaniyā hadayaṅgamā
porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā tathārūpāhi vācāhi samudācariyamāno
sussusati  sotaṃ  odahati  aññā  cittaṃ  upaṭṭhapeti  .  tamenaṃ
hatthidamako  uttariṃ  tiṇaghāsodakaṃ  anuppavecchati  .  yato  kho
aggivessana  [1]-  āraññako  nāgo  hatthidamakassa  tiṇaghāsodakaṃ
paṭiggaṇhāti . tatra hatthidamakassa evaṃ hoti jīvissati khodāni [2]-
āraññako  nāgoti  .  tamenaṃ  hatthidamako uttariṃ kāraṇaṃ kāreti
ādissa 3- bho nikkhipa bhoti.
   {395.2}  Yato  kho aggivessana rañño nāgo hatthidamakassa
ādānanikkhepe vacanakaro hoti ovādapaṭikaroti . tamenaṃ hatthidamako
uttariṃ  kāraṇaṃ  kāreti  abhikkama bho paṭikkama bhoti . yato kho
aggivessana  rañño  nāgo  hatthidamakassa  abhikkamapaṭikkame vacanakaro
hoti ovādapaṭikaroti . tamenaṃ hatthidamako uttariṃ kāraṇaṃ kāreti uṭṭhaha
bho nipajja 4- bhoti . Yato kho aggivessana rañño nāgo hatthidamakassa
@Footnote: 1 Yu. rañño . 2 Sī. Yu. rañño . 3 Po. Ma. ādiya . 4 Ma. Yu. nisīda.
Uṭṭhānanipajjāya  1-  vacanakaro  hoti  ovādapaṭikaroti  . tamenaṃ
hatthidamako  uttariṃ  āneñjaṃ  nāma kāraṇaṃ kāreti mahantassa phalakaṃ
soṇḍāya  upanibandhati  tomarahattho  ca  puriso  uparigīvāya nisinno
hoti  samantato  ca  tomarahatthā purisā parivāretvā ṭhitā honti
hatthidamako  ca  dīghaṃ  tomarayaṭṭhiṃ  gahetvā  purato ṭhito hoti .
So  āneñjakāraṇaṃ  kāriyamāno  neva  purime pāde copeti na
pacchime  pāde  copeti  na  purimaṃ  kāyaṃ  copeti  na  pacchimaṃ
kāyaṃ  copeti  na  sīsaṃ  copeti  na  kaṇṇe copeti na dante
copeti  na  naṅguṭṭhaṃ  copeti  na  soṇḍaṃ copeti . so hoti
rañño  nāgo  khamo  sattippahārānaṃ  asippahārānaṃ  usuppahārānaṃ
parasattuppahārānaṃ     bheripaṇḍavasaṅkhadiṇḍimaninnādasaddānaṃ    2-
sabbavaṅkadosanihataninnitakasāvo rājāraho rājabhoggo rañño aṅgantve
saṅkhaṃ gacchati.
   [396] Evameva kho aggivessana idha tathāgato loke uppajjati
arahaṃ   sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno   sugato   lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā
so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ
sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ dhammaṃ suṇāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. uṭṭhānanisajjāya . 2 Yu. bheripaṇavasaṅkhatinavaninnādasaddānaṃ.
Gahapati  vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ vā kule pacchājāto 1-
so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. So tena saddhāpaṭilābhena
samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso   pabbajjā   nayidaṃ   sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {396.1} So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya mahantaṃ
vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya mahantaṃ vā
ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbaji 2- . ettāvatā kho
aggivessana  ariyasāvako  abbhokāsagato hoti . ettha gedhā hi
aggivessana  devamanussā  yadidaṃ  pañcakāmaguṇā  . tamenaṃ tathāgato
uttariṃ  vineti  ehi  tvaṃ  bhikkhu sīlavā hohi pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharāhi  ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī
samādāya sikkhassu sikkhāpadesūti.
   {396.2}  Yato  kho  aggivessana ariyasāvako sīlavā hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu . tamenaṃ tathāgato
uttariṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu indriyesu guttadvāro hohi cakkhunā
rūpaṃ  disvāna  mā  nimittaggāhī  .pe.  so ime pañca nīvaraṇe
@Footnote: 1 Ma. paccājāto . 2 Po. Ma. Yu. pabbajati.
Pahāya  cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe kāye kāyānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Vedanāsu  .pe.  citte  ...  dhammesu  dhammānupassī  viharati
ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [397] Seyyathāpi aggivessana hatthidamako mahantaṃ thambhaṃ paṭhaviyaṃ
nikkhanitvā  āraññakassa  nāgassa gīvāyaṃ upanibandhati āraññakānañceva
sīlānaṃ abhinimmadanāya āraññakānañceva sarasaṅkappānaṃ 1- abhinimmadanāya
āraññakānañceva   darathakilamathapariḷāhānaṃ   abhinimmadanāya  gāmante
abhiramāpanāya   manussakantesu   sīlesu   samādapanāya  evameva
kho  aggivessana  ariyasāvakassa  ime  cattāro  satipaṭṭhānā
cetaso upanibandhā nāma honti gehasitānañceva sīlānaṃ abhinimmadanāya
gehasitānañceva   sarasaṅkappānaṃ   abhinimmadanāya   gehasitānañceva
darathakilamathapariḷāhānaṃ    abhinimmadanāya    ñāyassa    adhigamāya
nibbānassa sacchikiriyāya.
   [398] Tamenaṃ tathāgato uttariṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharāhi  mā  ca  kāyūpasañhitaṃ  vitakkaṃ  vitakkesi .
Vedanāsu  ...  citte ... dhammesu dhammānupassī viharāhi mā ca
dhammūpasañhitaṃ  vitakkaṃ  vitakkesīti  .  so  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  ... catutthaṃ
@Footnote: 1 Yu. saṅkappānaṃ.
Jhānaṃ upasampajja viharati.
   [399] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
.pe. Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   [400] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate .pe. yathākammūpage
satte pajānāti.
   [401] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  ime āsavāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavasamudayoti
yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ   āsavanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ  pajānāti  .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [402]  So  bhikkhu khamo sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ
uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tippānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ
asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsikajātiko  hoti  .
Sabbarāgadosamohanihata ninnitakasāvo āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa.
   [403]  Mahallako  cepi  aggivessana rañño nāgo adanto
avinīto  kālaṃ  karoti  adantamaraṇaṃ  mahallako  rañño  nāgo
mato 1- kālakatotveva saṅkhaṃ gacchati . majjhimo cepi aggivessana
rañño nāgo ... daharo cepi aggivessana rañño nāgo adanto
avinīto  kālaṃ  karoti  adantamaraṇaṃ  daharo  rañño  nāgo  mato
kālakatotveva  saṅkhaṃ  gacchati  evameva  kho  aggivessana  thero
cepi  bhikkhu  akhīṇāsavo  kālaṃ  karoti  adantamaraṇaṃ  thero  bhikkhu
mato  kālakatotveva  saṅkhaṃ  gacchati  . majjhimo cepi aggivessana
bhikkhu  ...  navo cepi aggivessana bhikkhu akhīṇāsavo kālaṃ karoti
adantamaraṇaṃ navo bhikkhu mato kālakatotveva saṅkhaṃ gacchati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. matoti na dissati.
   [404]  Mahallako  cepi  aggivessana rañño nāgo sudanto
suvinīto  kālaṃ  karoti  dantamaraṇaṃ  mahallako  rañño  nāgo
mato  kālakatotveva  saṅkhaṃ  gacchati  . majjhimo cepi aggivessana
rañño nāgo ... daharo cepi aggivessana rañño nāgo sudanto
suvinīto  kālaṃ  karoti  dantamaraṇaṃ  daharo  rañño  nāgo  mato
kālakatotveva  saṅkhaṃ  gacchati  evameva  kho  aggivessana  thero
cepi  bhikkhu  khīṇāsavo  kālaṃ  karoti  dantamaraṇaṃ  thero  bhikkhu
mato  kālakatotveva  saṅkhaṃ  gacchati  . majjhimo cepi aggivessana
bhikkhu  ...  navo  cepi aggivessana bhikkhu khīṇāsavo kālaṃ karoti
dantamaraṇaṃ navo bhikkhu mato kālakatotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  aciravato  samaṇuddeso  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Dantabhūmisuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 260-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=5191              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=5191              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=388&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3634              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3634              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่