ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Upakkilesasuttaṃ
   [439]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme . tena kho pana samayena kosambiyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharanti.
   [440]  Atha  kho  aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhito kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca idha bhante kosambiyaṃ bhikkhū
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā viharanti sādhu bhante bhagavā yena te bhikkhū tenupasaṅkamatu
anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena . atha
kho  bhagavā  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te
bhikkhū  etadavoca  alaṃ  bhikkhave  mā  bhaṇḍanaṃ  mā  kalahaṃ  mā
viggahaṃ  mā  vivādanti  .  evaṃ  vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  āgametu  bhante  bhagavā  dhammassāmi  appossukko
bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharatu  mayametena
bhaṇḍanena kalahena viggahena vivādena paññāyissāmāti.
   [441] Dutiyampi kho bhagavā te bhikkhū etadavoca alaṃ bhikkhave
mā  bhaṇḍanaṃ  mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti . dutiyampi kho
So  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca āgametu bhante bhagavā dhammassāmi
appossukko  bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharatu
mayametena bhaṇḍanena kalahena viggahena vivādena paññāyissāmāti.
   [442] Tatiyampi kho bhagavā te bhikkhū etadavoca alaṃ bhikkhave
mā  bhaṇḍanaṃ  mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti . tatiyampi kho
so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca āgametu bhante bhagavā dhammassāmi
appossukko  bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharatu
mayametena bhaṇḍanena kalahena viggahena vivādena paññāyissāmāti.
   [443]   Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  kosambiṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  kosambiyaṃ  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  senāsanaṃ  saṃsāmetvā
pattacīvaraṃ ādāya ṭhitakova imā gāthā abhāsi
   puthusaddo samajano     na bālo koci maññatha
   saṅghasmiṃ bhijjamānasmiṃ   nāññaṃ bhiyyo amaññatha 1-
   parimuṭṭhā paṇḍitā bhāsā vācāgocarabhāṇino
   yāvicchanti mukhāyāmaṃ    yena nītā na taṃ vidū
   akkocchi maṃ avadhi maṃ     ajini maṃ ahāsi me
   ye ca taṃ upanayhanti     veraṃ tesaṃ na sammati
   akkocchi maṃ avadhi maṃ     ajini maṃ ahāsi me
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. amaññarunti dissati.
   Ye ca taṃ nūpanayhanti     veraṃ tesūpasammati
   na hi verena verāni      sammantīdha kudācanaṃ
   averena ca sammanti     esa dhammo sanantano
   pare ca na vijānanti     mayamettha yamāmhase
   ye ca tattha vijānanti    tato sammanti medhagā
   aṭṭhicchidā pāṇaharā    gavāssadhanahāriyo
   raṭṭhaṃ vilumpamānānaṃ     tesampi hoti saṅgati
        kasmā tumhākaṃ no siyā
        sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
        saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
        abhibhuyya sabbāni parissayāni
        careyya tenattamano satimā
        no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
        saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
        rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
        eko care mātaṅgaraññeva nāgo
        ekassa caritaṃ seyyo
        natthi bāle sahāyatā
        eko care na ca pāpāni kayirā
        appossukko mātaṅgaraññeva nāgoti.
   [444] Atha kho bhagavā ṭhitakova imā gāthā bhāsitvā yena
bālakaloṇakāragāmo tenupasaṅkami . tena kho pana samayena āyasmā
bhagu  bālakaloṇakāragāme  viharati  .  addasā  kho āyasmā bhagu
bhagavantaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  āsanaṃ  paññāpesi udakañca
pādānaṃ dhovanaṃ 1- . nisīdi bhagavā paññatte āsane nisajja pāde
pakkhālesi  .  āyasmāpi kho bhagu bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaguṃ bhagavā etadavoca
kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci yāpanīyaṃ kacci piṇḍakena na kilamasīti .
Khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā na cāhaṃ bhante piṇḍakena kilamāmīti.
Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  bhaguṃ  dhammiyā  kathāya sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  uṭṭhāyāsanā  yena
pācīnavaṃsadāyo tenupasaṅkami.
   [445] Tena kho pana samayena āyasmā ca anuruddho āyasmā
ca nandiyo āyasmā ca kimbilo pācīnavaṃsadāye viharanti . addasā
kho  dāyapālako  bhagavantaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  bhagavantaṃ
etadavoca  mā  samaṇa  etaṃ  dāyaṃ  pāvisi  santettha  tayo
kulaputtā  attakāmarūpā  viharanti  mā  tesaṃ  aphāsumakāsīti .
Assosi  kho  āyasmā  anuruddho  dāyapālassa  bhagavatā  saddhiṃ
mantiyamānassa   sutvāna  dāyapālaṃ  etadavoca  mā  āvuso
dāyapāla bhagavantaṃ vāresi satthā no bhagavā anuppattoti.
@Footnote: 1 upaṭṭhapesīti kiriyāpadaṃ bhaveyya.
   {445.1} Atha kho āyasmā anuruddho yenāyasmā ca nandiyo
āyasmā  ca  kimbilo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantañca
nandiyaṃ   āyasmantañca   kimbilaṃ  etadavoca  abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto  satthā  no  bhagavā  anuppattoti  . atha kho
āyasmā  ca  anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo
bhagavantaṃ  paccuggantvā  eko  bhagavato pattacīvaraṃ paṭiggahesi eko
āsanaṃ  paññāpesi  eko  pādodakaṃ  upaṭṭhapesi  . nisīdi bhagavā
paññatte  āsane  nisajja  pāde  pakkhālesi  .  tepi  kho
āyasmanto bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [446]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ bhagavā
etadavoca  kacci  vo  anuruddhā  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci
piṇḍakena  kilamitthāti  .  khamanīyaṃ  bhagavā  yāpanīyaṃ bhagavā na mayaṃ
bhante  piṇḍakena  kilamāmāti  . kacci pana vo anuruddhā samaggā
sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi
sampassantā  viharathāti  .  taggha mayaṃ bhante samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharāmāti  .  yathākathaṃ pana tumhe anuruddhā samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharathāti.
   [447] Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti lābhā vata me suladdhaṃ
Vate  me  yohaṃ  evarūpehi  sabrahmacārīhi  saddhiṃ viharāmīti tassa
mayhaṃ  bhante  imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ
āvī  ceva  raho  ca  mettaṃ  vacīkammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvī ceva
raho  ca  mettaṃ  manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvī  ceva  raho  ca
tassa  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā
imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho
ahaṃ  bhante  sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃyeva āyasmantānaṃ cittassa
vasena  vattāmi  nānā  hi  kho no bhante kāyā ekañca pana
maññe cittanti.
   [448]  Āyasmāpi  kho  nandiyo  āyasmāpi  kho kimbilo
bhagavantaṃ etadavoca mayhampi kho bhante evaṃ hoti lābhā vata me
suladdhaṃ  vata  me  yohaṃ  evarūpehi  sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmīti
tassa  mayhaṃ bhante imesu āyasmantesu mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
āvī ceva raho ca mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ āvī ceva raho ca
mettaṃ  manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvī  ceva  raho  ca tassa mayhaṃ
bhante  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ  sakaṃ  cittaṃ  nikkhipitvā imesaṃyeva
āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho ahaṃ bhante
sakaṃ  cittaṃ  nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena
vattāmi  nānā  hi  kho  no bhante kāyā ekañca pana maññe
cittanti . evaṃ kho mayaṃ bhante samaggā sammodamānā avivadamānā
Khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharāmāti.
   [449]  Sādhu  sādhu  anuruddhā  kacci  pana  vo anuruddhā
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharathāti  .  taggha mayaṃ bhante
appamattā  ātāpino  pahitattā viharāmāti . yathākathaṃ pana tumhe
anuruddhā appamattā ātāpino pahitattā viharathāti.
   [450]  Idha  bhante  amhākaṃ  yo  paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya
paṭikkamati  so  āsanāni  paññāpeti  pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti
avakkārapātiṃ  upaṭṭhapeti  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya paṭikkamati
sace  hoti bhuttāvaseso sace ākaṅkhati bhuñjati no ce ākaṅkhati
apaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake  vā  udake opilāpeti so
āsanāni  paṭisāmeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  avakkārapātiṃ
dhovitvā  paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ
vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā rittaṃ tucchaṃ so upaṭṭhapeti
sacāssa hoti avisayhaṃ hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghakena
pānīyaghaṭaṃ  vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  upaṭṭhapema  na  tveva  mayaṃ
bhante  tappaccayā  vācaṃ  bhindāma  pañcāhikaṃ kho pana mayaṃ bhante
sabbarattiyaṃ  dhammiyā  kathāya  sannisīdāma  evaṃ  kho  mayaṃ  bhante
appamattā ātāpino pahitattā viharāmāti.
   [451]  Sādhu  sādhu anuruddhā atthi kho pana vo anuruddhā
evaṃ   appamattānaṃ  pahitattānaṃ  viharataṃ  uttari  manussadhammā
Alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti  . idha mayaṃ bhante
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharantā obhāsañceva sañjānāma
dassanañca rūpānaṃ so kho pana no obhāso nacirasseva antaradhāyati
dassanañca rūpānaṃ tañca nimittaṃ appaṭivijjhāmāti.
   [452] Taṃ kho pana vo anuruddhā nimittaṃ paṭivijjhitabbaṃ ahampi
sudaṃ  anuruddhā  pubbeva sambodhā anabhisambuddho bodhisattova samāno
obhāsañceva  sañjānāmi  dassanañca  rūpānaṃ  . so kho pana me
obhāso  nacirasseva  antaradhāyati  dassanañca rūpānaṃ . tassa mayhaṃ
anuruddhā  etadahosi  ko  nu  kho hetu ko paccayo yena me
obhāso  antaradhāyati  dassanañca rūpānanti . tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  vicikicchā  kho  me udapādi vicikicchādhikaraṇañca pana me
samādhi cavi samādhimhi cute obhāso antaradhāyati dassanañca rūpānaṃ.
Sohaṃ tathā karissāmi yathā me puna na vicikicchā uppajjissatīti.
   [453]  So kho ahaṃ anuruddhā appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  obhāsañceva  sañjānāmi  dassanañca  rūpānaṃ . so kho
pana  me  obhāso  nacirasseva  antaradhāyati  dassanañca rūpānaṃ .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena  me  obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānanti  . tassa
mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi  amanasikāro  kho  me  udapādi
amanasikārādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute
Obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  . sohaṃ tathā karissāmi
yathā me puna na vicikicchā uppajjissati na amanasikāroti.
   [454]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  thīnamiddhaṃ  kho  me  udapādi  thīnamiddhādhikaraṇañca  pana
me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute obhāso antaradhāyati dassanañca
rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā  karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā
uppajjissati na amanasikāro na thīnamiddhanti.
   [455]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  chambhitattaṃ  kho  me  udapādi  chambhitattādhikaraṇañca
pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute  obhāso  antaradhāyati
dassanañca  rūpānaṃ . seyyathāpi anuruddhā puriso addhānamaggapaṭipanno
tassa   ubhatopasse   vadhakā  uppajjeyyuṃ  tassa  tatonidānaṃ
chambhitattaṃ  uppajjeyya  evameva  kho  me  anuruddhā  chambhitattaṃ
udapādi  chambhitattādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi
cute  obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā
karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā uppajjissati na amanasikāro
na thīnamiddhaṃ na chambhitattanti.
   [456]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  ubbilaṃ  kho  me  udapādi  ubbilādhikaraṇañca  pana
me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute obhāso antaradhāyati dassanañca
Rūpānaṃ  .  seyyathāpi  anuruddhā  puriso  ekaṃ nidhimukhaṃ gavesanto
sakideva  pañca  nidhimukhāni  adhigaccheyya  tassa  tatonidānaṃ  ubbilaṃ
uppajjeyya  evameva  kho  me  anuruddhā  ubbilaṃ  udapādi
ubbilādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi cute obhāso
antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  . sohaṃ tathā karissāmi yathā me
puna  na  vicikicchā  uppajjissati  na  amanasikāro  na thīnamiddhaṃ na
chambhitattaṃ na ubbilanti.
   [457]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  duṭṭhullaṃ  kho  me  udapādi  duṭṭhullādhikaraṇañca  pana
me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute obhāso antaradhāyati dassanañca
rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā  karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā
uppajjissati  na  amanasikāro  na  thīnamiddhaṃ na chambhitattaṃ na ubbilaṃ
na duṭṭhullanti.
   [458]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  accāraddhaviriyaṃ  kho me udapādi accāraddhaviriyādhikaraṇañca
pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute  obhāso  antaradhāyati
dassanañca   rūpānaṃ  .  seyyathāpi  anuruddhā  puriso  ubhohi
hatthehi  vaṭṭakaṃ  gāḷhaṃ  gaṇheyya  so  tattheva  matameyya  1-
evameva kho me 2- anuruddhā accāraddhaviriyaṃ udapādi accāraddha-
viriyādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi cute obhāso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. patameyyā. patameyyāti mareyyāti upakkilesasuttavaṇṇanā.
@2 Po. Yu. meti natthi.
Antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  . sohaṃ tathā karissāmi yathā me
puna  na  vicikicchā  uppajjissati  na  amanasikāro  na thīnamiddhaṃ na
chambhitattaṃ na ubbilaṃ na duṭṭhullaṃ na accāraddhaviriyanti.
   [459]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi  atilīnaviriyaṃ  kho  me  udapādi atilīnaviriyādhikaraṇañca pana
me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute obhāso antaradhāyati dassanañca
rūpānaṃ  .  seyyathāpi anuruddhā puriso vaṭṭakaṃ sithilaṃ gaṇheyya so
tassa  hatthato  uppateyya  evameva kho me anuruddhā atilīnaviriyaṃ
udapādi  atilīnaviriyādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi
cute  obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā
karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā uppajjissati na amanasikāro
na thīnamiddhaṃ na chambhitattaṃ na ubbilaṃ na duṭṭhullaṃ na accāraddhaviriyaṃ na
atilīnaviriyanti.
   [460]  So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ anuruddhā
etadahosi   abhijappā  kho  me  udapādi  abhijappādhikaraṇañca
pana  me  samādhi  cavi  samādhimhi  cute  obhāso  antaradhāyati
dassanañca  rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā  karissāmi  yathā me puna na
vicikicchā  uppajjissati  na  amanasikāro  na  thīnamiddhaṃ na chambhitattaṃ
na  ubbilaṃ  na  duṭṭhullaṃ  na  accāraddhaviriyaṃ  na  atilīnaviriyaṃ  na
abhijappāti.
   [461] So kho ahaṃ anuruddhā .pe. tassa mayhaṃ etadahosi
nānattasaññā  kho  me  udapādi  nānattasaññādhikaraṇañca  pana  me
samādhi  cavi  samādhimhi  cute  obhāso  antaradhāyati  dassanañca
rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā  karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā
uppajjissati  na  amanasikāro  na  thīnamiddhaṃ na chambhitattaṃ na ubbilaṃ
na  duṭṭhullaṃ  na  accāraddhaviriyaṃ  na  atilīnaviriyaṃ  na abhijappā na
nānattasaññāti.
   [462]  So kho ahaṃ anuruddhā appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  obhāsañceva  sañjānāmi  dassanañca  rūpānaṃ . so kho
pana  me  obhāso  nacirasseva  antaradhāyati  dassanañca rūpānaṃ .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena  me  obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānanti  . tassa
mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi  atinijjhāyitattaṃ  kho  me  rūpānaṃ
udapādi  atinijjhāyitattādhikaraṇañca  pana  me  samādhi  cavi samādhimhi
cute  obhāso  antaradhāyati  dassanañca  rūpānaṃ  .  sohaṃ  tathā
karissāmi  yathā  me puna na vicikicchā uppajjissati na amanasikāro
na  thīnamiddhaṃ  na chambhitattaṃ na ubbilaṃ na duṭṭhullaṃ na accāraddhaviriyaṃ
na  atilīnaviriyaṃ  na  abhijappā  na  nānattasaññā na atinijjhāyitattaṃ
rūpānanti.
   [463]  So  kho  ahaṃ  anuruddhā  vicikicchā  cittassa
Upakkilesoti  iti  viditvā  vicikicchaṃ  cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ .
Amanasikāro  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  amanasikāraṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahiṃ  .  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahiṃ  .  chambhitattaṃ
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  chambhitattaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahiṃ  .  ubbilaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  ubbilaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahiṃ  .  duṭṭhullaṃ cittassa upakkilesoti iti
viditvā duṭṭhullaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ.
   {463.1}  Accāraddhaviriyaṃ  cittassa upakkilesoti iti viditvā
accāraddhaviriyaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahiṃ  .  atilīnaviriyaṃ cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā atilīnaviriyaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ .
Abhijappā  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  abhijappaṃ  cittassa
upakkilesaṃ  pajahiṃ  .  nānattasaññā  cittassa  upakkilesoti  iti
viditvā  nānattasaññaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahiṃ . atinijjhāyitattaṃ
rūpānaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā atinijjhāyitattaṃ rūpānaṃ
cittassa upakkilesaṃ pajahiṃ.
   [464]  So kho ahaṃ anuruddhā appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  obhāsaṃ  hi  kho  sañjānāmi  na  ca  rūpāni passāmi
rūpāni  hi  kho passāmi na ca obhāsaṃ sañjānāmi kevalampi rattiṃ
kevalampi  divasaṃ  kevalampi  rattindivaṃ  .  tassa  mayhaṃ  anuruddhā
Etadahosi  ko  nu kho hetu ko paccayo yohaṃ obhāsaṃ hi kho
sañjānāmi  na  ca  rūpāni  passāmi  rūpāni  hi kho passāmi na
ca  obhāsaṃ  sañjānāmi  kevalampi  rattiṃ kevalampi divasaṃ kevalampi
rattindivanti  .  tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi  yasmiṃ  kho
ahaṃ  samaye  rūpanimittaṃ  amanasikaritvā  obhāsanimittaṃ  manasikaromi
obhāsaṃ hi kho tasmiṃ samaye sañjānāmi na ca rūpāni passāmi yasmiṃ
panāhaṃ  samaye  obhāsanimittaṃ  amanasikaritvā  rūpanimittaṃ  manasikaromi
rūpāni  hi  kho  tasmiṃ  samaye passāmi na ca obhāsaṃ sañjānāmi
kevalampi rattiṃ kevalampi divasaṃ kevalampi rattindivanti.
   [465]  So kho ahaṃ anuruddhā appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  parittañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  parittāni  ca  rūpāni
passāmi  appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi appamāṇāni ca rūpāni
passāmi  kevalampi  rattiṃ  kevalampi  divasaṃ  kevalampi rattindivaṃ .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yohaṃ  parittañceva  obhāsaṃ sañjānāmi parittāni ca rūpāni passāmi
appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  appamāṇāni  ca  rūpāni
passāmi  kevalampi  rattiṃ  kevalampi divasaṃ kevalampi rattindivanti .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi  yasmiṃ kho samaye paritto me
samādhi  hoti  parittaṃ me tamhi samaye cakkhu hoti sohaṃ parittena
cakkhunā  parittañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  parittāni  ca  rūpāni
Passāmi  yasmiṃ  pana  samaye  appamāṇo  1-  me  samādhi hoti
appamāṇaṃ  me  tamhi  samaye  cakkhu  hoti  sohaṃ  appamāṇena
cakkhunā  appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi appamāṇāni ca rūpāni
passāmi kevalampi rattiṃ kevalampi divasaṃ kevalampi rattindivanti.
   {465.1} Yato kho me anuruddhā vicikicchā cittassa upakkilesoti
iti  viditvā  vicikicchā  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Amanasikāro  cittassa upakkilesoti iti viditvā amanasikāro cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Chambhitattaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  chambhitattaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  ubbilaṃ cittassa upakkilesoti iti
viditvā  ubbilaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi . duṭṭhullaṃ
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  duṭṭhullaṃ cittassa upakkileso
pahīno  ahosi  .  accāraddhaviriyaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti
viditvā  accāraddhaviriyaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Atilīnaviriyaṃ  cittassa  upakkilesoti iti viditvā atilīnaviriyaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  abhijappā  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā  abhijappā  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Nānattasaññā  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  nānattasaññā
cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi  .  atinijjhāyitattaṃ  rūpānaṃ
@Footnote: 1 Yu. apparitto.
Cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā atinijjhāyitattaṃ rūpānaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  tassa  mayhaṃ anuruddhā etadahosi
ye  kho  me  cittassa  upakkilesā te me pahīnā handadānāhaṃ
tividhena samādhiṃ bhāvesinti.
   [466]  So  kho  ahaṃ anuruddhā savitakkampi savicāraṃ samādhiṃ
bhāvesiṃ  .  avitakkampi  vicāramattaṃ  samādhiṃ bhāvesiṃ . avitakkampi
avicāraṃ samādhiṃ bhāvesiṃ . sappītikampi samādhiṃ bhāvesiṃ . nippītikampi
samādhiṃ bhāvesiṃ . sātasahagatampi samādhiṃ bhāvesiṃ . upekkhāsahagatampi
samādhiṃ  bhāvesiṃ  .  yato kho me anuruddhā savitakkopi savicāro
samādhi  bhāvito  ahosi  . avitakkopi vicāramatto samādhi bhāvito
ahosi . avitakkopi avicāro samādhi bhāvito ahosi . sappītikopi
samādhi  bhāvito  ahosi  .  nippītikopi samādhi bhāvito ahosi .
Sātasahagatopi  samādhi  bhāvito  ahosi  . upekkhāsahagatopi samādhi
bhāvito  ahosi  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā
me vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  anuruddho  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Upakkilesasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 295-310. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=5887              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=5887              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=439&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=439              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3747              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3747              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]