ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Bālapaṇḍitasuttaṃ
   [467]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [468]  Bhagavā  etadavoca  tīṇīmāni  bhikkhave  bālassa
bālalakkhaṇāni  bālanimittāni  bālāpadānāni . katamāni tīṇi . idha
bhikkhave bālo duccintitacintī ca hoti dubbhāsitabhāsī ca dukkaṭakammakārī
ca  .  no  cetaṃ  bhikkhave  bālo  duccintitacintī  ca  abhavissa
dubbhāsitabhāsī  ca  dukkaṭakammakārī ca . kena naṃ paṇḍitā jāneyyuṃ
bālo  ayaṃ  bhavaṃ  asappurisoti  . yasmā ca kho bhikkhave bālo
duccintitacintī  ca  hoti  dubbhāsitabhāsī  ca  dukkaṭakammakārī  ca
tasmā  naṃ  paṇḍitā  jānanti  bālo  ayaṃ  bhavaṃ  asappurisoti .
Sa  kho  so bhikkhave bālo tividhaṃ diṭṭheva dhamme dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti.
   [469] Sace bhikkhave bālo sabhāyaṃ vā nisinno hoti rathiyāya 1-
vā nisinno hoti siṅghāṭake vā nisinno hoti tatra [2]- jano
tajjaṃ  tassāruppaṃ kathaṃ manteti . sace bhikkhave bālo pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesumicchācārī  hoti  musāvādī hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  tatra  bhikkhave  bālassa  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. rathikāya . 2 Po. Ma. Yu. etthantare cesaddo dissati.
Hoti  yaṃ  kho  jano  tajjaṃ  tassāruppaṃ  kathaṃ manteti saṃvijjante
te  ca  1-  dhammā  mayi  ahañca tesu dhammesu sandissāmīti .
Idaṃ  bhikkhave  bālo  paṭhamaṃ  diṭṭheva  dhamme  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti.
   [470]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bālo passati rājāno coraṃ
āgucāriṃ gahetvā vividhā kammakāraṇā kārente kasāhipi tāḷente
vettehipi  tāḷente  addhadaṇḍakehipi  tāḷente hatthampi chindante
pādampi  chindante  hatthapādampi  chindante  kaṇṇampi  chindante
nāsampi  chindante  kaṇṇanāsampi  chindante  bilaṅgathālikampi karonte
saṅkhamuṇḍikampi  karonte  rāhumukhampi karonte jotimālikampi karonte
hatthapajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte  cīrakavāsikampi
karonte  eṇeyyakampi  karonte balisamaṃsikampi karonte kahāpaṇakampi
karonte  khārāpatacchikampi  karonte  palīghaparivattikampi  karonte
palālapīṭhakampi  karonte  tattenapi  telena  osiñcante  sunakhehipi
khādāpente   jīvantampi  sūle  uttāsente  asināpi  sīsaṃ
chindante  .  tatra  bhikkhave  bālassa evaṃ hoti yathārūpānaṃ kho
pāpakānaṃ  kammānaṃ  hetu rājāno coraṃ āgucāriṃ gahetvā vividhā
kammakāraṇā  kārenti  kasāhipi  tāḷenti  .pe.  asināpi  sīsaṃ
chindanti  .  saṃvijjante  te ca dhammā mayi ahañca tesu dhammesu
sandissāmi  . mañcepi rājāno jāneyyuṃ mampi rājāno gahetvā
@Footnote: 1 Po. Ma. casaddo na dissati.
Vividhā  kammakāraṇā  kāreyyuṃ  kasāhipi  tāḷeyyuṃ .pe. jīvantampi
sūle  uttāseyyuṃ  asināpi  sīsaṃ  chindeyyunti  . idampi bhikkhave
bālo dutiyaṃ diṭṭheva dhamme dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [471] Puna caparaṃ bhikkhave bālaṃ pīṭhasamārūḷhaṃ vā mañcasamārūḷhaṃ
vā  chamāyaṃ  vā semānaṃ yānissa pubbe pāpakāni kammāni katāni
kāyena  duccaritāni  vācāya  duccaritāni manasā duccaritāni tānissa
tamhi   samaye   olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  .
Seyyathāpi  bhikkhave  mahataṃ  pabbatakūṭānaṃ chāyā sāyaṇhasamayaṃ paṭhaviyā
olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  evameva  kho  bhikkhave
bālaṃ pīṭhasamārūḷhaṃ vā mañcasamārūḷhaṃ vā chamāyaṃ vā semānaṃ yānissa
pubbe  pāpakāni  kammāni  katāni  kāyena  duccaritāni  vācāya
duccaritāni  manasā  duccaritāni  tānissa  tamhi  samaye  olambanti
ajjholambanti  abhippalambanti  .  tatra  bhikkhave  bālassa  evaṃ
hoti akataṃ vata me kalyāṇaṃ akataṃ kusalaṃ akataṃ bhīruttāṇaṃ kataṃ pāpaṃ
kataṃ  luddaṃ  kataṃ  kibbisaṃ  yāvatā hoti akatakalyāṇānaṃ akatakusalānaṃ
akatabhīruttāṇānaṃ  katapāpānaṃ  kataluddānaṃ  katakibbisānaṃ  gati  taṃ
gatiṃ  pecca  gacchāmīti  .  so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ  āpajjati  .  idaṃ  kho  bhikkhave  bālo tatiyaṃ
diṭṭheva dhamme dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [472] Sa kho so bhikkhave bālo kāyena duccaritaṃ caritvā
vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  . yaṃ kho
taṃ  bhikkhave  sammā  vadamāno  vadeyya  ekantaṃ  aniṭṭhaṃ ekantaṃ
akantaṃ  ekantaṃ  amanāpanti  nirayameva taṃ sammā vadamāno vadeyya
ekantaṃ  aniṭṭhaṃ  ekantaṃ  akantaṃ  ekantaṃ amanāpanti . yāvañcidaṃ
bhikkhave upamāpi na sukarā yāva dukkhā nirayāti.
   [473]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
sakkā  pana bhante upamā kātunti . sakkā bhikkhūti bhagavā avoca
seyyathāpi  bhikkhave  coraṃ āgucāriṃ gahetvā rañño dasseyyuṃ ayaṃ
te  deva coro āgucārī imassa yaṃ icchasi taṃ daṇḍaṃ paṇehīti .
Tamenaṃ  rājā  evaṃ  vadeyya  gacchatha bho imaṃ purisaṃ pubbaṇhasamayaṃ
sattisatena  hanathāti  .  tamenaṃ pubbaṇhasamayaṃ sattisatena haneyyuṃ .
Atha rājā majjhantikasamayaṃ evaṃ vadeyya ambho kathaṃ so purisoti .
Tatheva deva jīvatīti . tamenaṃ rājā evaṃ vadeyya gacchatha bho taṃ purisaṃ
majjhantikasamayaṃ  sattisatena  hanathāti  .  tamenaṃ  majjhantikasamayaṃ
sattisatena  haneyyuṃ  .  atha  rājā  sāyaṇhasamayaṃ  evaṃ vadeyya
ambho  kathaṃ so purisoti . tatheva deva jīvatīti . tamenaṃ rājā
evaṃ  vadeyya  gacchatha  bho  taṃ  purisaṃ  sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena
hanathāti  .  tamenaṃ  sāyaṇhasamayaṃ  sattisatena  haneyyuṃ  . taṃ kiṃ
Maññatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso tīhi sattisatehi haññamāno
tatonidānaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvediyethāti  . ekissāpi bhante
sattiyā  haññamāno  so  puriso  tatonidānaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvediyetha ko pana vādo tīhi sattisatehīti.
   [474]  Atha  kho bhagavā parittaṃ pāṇimattaṃ pāsāṇaṃ gahetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamo nu kho mahantataro
yo  cāyaṃ mayā paritto pāṇimatto pāsāṇo gahito [1]- himavā
pabbatarājāti  .  appamattako  ayaṃ  bhante  bhagavatā  paritto
pāṇimatto  pāsāṇo  gahito  himavantaṃ  pabbatarājānaṃ  upanidhāya
saṅkhampi  na  upeti kalabhāgampi na upeti upanidhampi na upetīti .
Evameva  2-  bhikkhave  yaṃ 3- puriso tīhi sattisatehi haññamāno
tatonidānaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti . taṃ nirayassa 4- dukkhaṃ
upanidhāya  saṅkhampi  na  upeti  kalabhāgampi na upeti upanidhampi na
upeti.
   [475]  Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā pañcavidhabandhanaṃ nāma kāraṇaṃ
kārenti  .  tattaṃ  ayokhīlaṃ hatthe gamenti tattaṃ ayokhīlaṃ dutiye
hatthe  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ
dutiye  pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ majjhe urasmiṃ gamenti .
So tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ
karoti  yāva  na  taṃ  pāpakammaṃ  byantīhoti  .  tamenaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. yo ca himavā pabbatarājāti. 2 Ma. Yu. evameva khoti dissati.
@3 Ma. Yu. yaṃ so purisoti dissati 4 Yu. taṃ nerayikassa upanidhāya. Ma. taṃ nirayakassa
@dukkhassa upanidhāya.
Nirayapālā  saṃvedhetvā  1- kuṭhārīhi tacchanti . so tattha dukkhā
tippā  .pe.  byantīhoti  . tamenaṃ bhikkhave nirayapālā uddhaṃpādaṃ
adhosiraṃ  gahetvā  vāsīhi  tacchanti  .  so tattha dukkhā tippā
.pe.  byantīhoti  .  tamenaṃ bhikkhave nirayapālā rathe yojetvā
ādittāya   paṭhaviyā   sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  sārentipi
paccāsārentipi  .  so tattha dukkhā tippā .pe. byantīhoti .
Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā mahantaṃ aṅgārapabbataṃ ādittaṃ sampajjalitaṃ
sañjotibhūtaṃ  āropentipi  oropentipi . so tattha dukkhā tippā
kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ
byantīhoti.
   {475.1}  Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  uddhaṃpādaṃ  adhosiraṃ
gahetvā  tattāya  lohakumbhiyā  pakkhipanti  ādittāya sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  .  so  tattha  pheṇuddehakaṃ  paccati  . so tattha
pheṇuddehakaṃ  paccamāno  sakimpi  uddhaṃ  gacchati sakimpi adho gacchati
sakimpi  tiriyaṃ  gacchati  . so tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā
vedeti na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  mahāniraye  pakkhipanti  .  so
kho  pana  bhikkhave  mahānirayo  catukkaṇṇo  catudvāro  vibhatto
bhāgaso  mito  ayopākārapariyanto  ayasā  paṭikkujjito  tassa
ayomayā  bhūmi  jalitā  tejasā  yuttā samantā yojanasataṃ pharitvā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. saṃvesetvāti dissati.
Tiṭṭhati  sabbadā  .  anekapariyāyenapi  kho  ahaṃ bhikkhave nirayakathaṃ
katheyyaṃ  .  yāvañcidaṃ  bhikkhave na sukaraṃ akkhānena pāpuṇituṃ yāva
dukkhā nirayā.
   [476]  Santi  bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā  tiṇabhakkhā .
Te allānipi 1- tiṇāni dantullehakaṃ khādanti . katame ca bhikkhave
tiracchānagatā  pāṇā  tiṇabhakkhā  assā  2- goṇā gadrabhā ajā
migā  ye  vā  panaññepi keci tiracchānagatā pāṇā tiṇabhakkhā .
Sa kho so bhikkhave bālo idha pubbe rasādo idha pāpāni kammāni
karitvā  kāyassa bhedā parammaraṇā tesaṃ sattānaṃ sahabyataṃ upapajjati
ye te sattā tiṇabhakkhā.
   [477]  Santi bhikkhave tiracchānagatā pāṇā gūthabhakkhā . te
dūratova  gūthagandhaṃ  ghāyitvā  dhāvanti  ettha  bhuñjissāma  ettha
bhuñjissāmāti  .  seyyathāpi nāma brāhmaṇā āhutigandhena dhāvanti
ettha  bhuñjissāma  ettha  bhuñjissāmāti  evameva  kho  santi
bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā  gūthabhakkhā  . te dūratova gūthagandhaṃ
ghāyitvā  dhāvanti  ettha  bhuñjissāma  ettha  bhuñjissāmāti .
Katame  ca  bhikkhave  tiracchānagatā pāṇā gūthabhakkhā kukkuṭā sūkarā
soṇā  siṅgālā  ye  vā  panaññepi  keci tiracchānagatā pāṇā
gūthabhakkhā  . sa kho so bhikkhave bālo idha pubbe rasādo idha
pāpāni  kammāni  karitvā kāyassa bhedā parammaraṇā tesaṃ sattānaṃ
@Footnote: 1 Yu. te allānipi tiṇāni sukkhāni. Ma. te allānipi tiṇāni sukkhānipi
@tiṇāni. 2 Ma. hatthī assā ....
Sahabyataṃ upapajjati ye te sattā gūthabhakkhā.
   [478] Santi bhikkhave tiracchānagatā pāṇā andhakāre jāyanti
andhakāre jīyanti andhakāre mīyanti . katame ca bhikkhave tiracchānagatā
pāṇā  andhakāre  jāyanti  andhakāre  jīyanti  andhakāre mīyanti
kīṭā [1]- paṭaṅgā gaṇḍuppādā ye vā panaññepi keci tiracchānagatā
pāṇā  andhakāre  jāyanti andhakāre jīyanti andhakāre mīyanti .
Sa  kho  so  bhikkhave  bālo  idha pubbe rasādo idha pāpāni
kammāni  karitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tesaṃ  sattānaṃ
sahabyataṃ  upapajjati  ye  te sattā andhakāre jāyanti andhakāre
jīyanti andhakāre mīyanti.
   [479]  Santi  bhikkhave tiracchānagatā pāṇā udakasmiṃ jāyanti
udakasmiṃ  jīyanti udakasmiṃ mīyanti . katame ca bhikkhave tiracchānagatā
pāṇā  udakasmiṃ  jāyanti  udakasmiṃ  jīyanti  udakasmiṃ  mīyanti
macchā  kacchapā  suṃsumārā  ye  vā panaññepi keci tiracchānagatā
pāṇā  udakasmiṃ  jāyanti  udakasmiṃ  jīyanti  udakasmiṃ  mīyanti .
Sa  kho  so  bhikkhave  bālo  idha pubbe rasādo idha pāpāni
kammāni  karitvā  kāyassa bhedā parammaraṇā tesaṃ sattānaṃ sahabyataṃ
upapajjati  ye  te  sattā  udakasmiṃ  jāyanti  udakasmiṃ  jīyanti
udakasmiṃ mīyanti.
   [480]  Santi  bhikkhave tiracchānagatā pāṇā asucismiṃ jāyanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. puḷavā.
Asucismiṃ  jīyanti asucismiṃ mīyanti . katame ca bhikkhave tiracchānagatā
pāṇā  asucismiṃ  jāyanti  asucismiṃ  jīyanti  asucismiṃ  mīyanti .
Ye  te  bhikkhave  sattā  pūtimacche  vā jāyanti pūtimacche vā
jīyanti  pūtimacche  vā  mīyanti  pūtikuṇape  vā  ... pūtikummāse
vā ... candanikāya vā ... oḷigalle vā jāyanti .pe. ye
vā  panaññepi  keci  tiracchānagatā  pāṇā  asucismiṃ  jāyanti
asucismiṃ  jīyanti  asucismiṃ  mīyanti  . sa kho so bhikkhave bālo
idha  pubbe  rasādo  idha  pāpāni  kammāni  karitvā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  tesaṃ  sattānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  ye  te
sattā  asucismiṃ  jāyanti  asucismiṃ  jīyanti  asucismiṃ  mīyanti .
Anekapariyāyenapi  kho  ahaṃ  bhikkhave  tiracchānayonikathaṃ  katheyyaṃ .
Yāvañcidaṃ  bhikkhave  na  sukaraṃ  akkhānena  pāpuṇituṃ  yāva  dukkhā
tiracchānayoni.
   [481] Seyyathāpi bhikkhave puriso ekacchiggaḷaṃ yugaṃ mahāsamudde
pakkhipeyya  .  tamenaṃ puratthimo vāto pacchimena saṃhareyya pacchimo
vāto  puratthimena  saṃhareyya  uttaro  vāto  dakkhiṇena saṃhareyya
dakkhiṇo  vāto  uttarena  saṃhareyya  . tatrāssa kāṇo kacchapo
so  vassasatassa  1-  accayena sakiṃ ummujjeyya . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  kāṇo kacchapo amusmiṃ ekacchiggaḷe yuge
gīvaṃ  paveseyyāti  .  no  hetaṃ bhante yadi nūna bhante kadāci
@Footnote: 1 Ma. āmeṇḍitaṃ.
Karahaci  dīghassa  addhuno  accayenāti . khippataraṃ kho so bhikkhave
kāṇo  kacchapo amusmiṃ ekacchiggaḷe yuge gīvaṃ paveseyya . ato
dullabhatarāhaṃ  bhikkhave  manussattaṃ  vadāmi  sakiṃ vinipātagatena bālena
taṃ kissa hetu na hettha bhikkhave atthi dhammacariyā samacariyā kusalakiriyā
puññakiriyā aññamaññakhādikā ettha bhikkhave vattati dubbalamārikā 1-.
   [482] Sa kho so bhikkhave bālo sace kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  manussattaṃ  āgacchati  yāni  tāni  nīcakulāni
caṇḍālakulaṃ  vā  nesādakulaṃ  vā venukulaṃ 2- vā rathakārakulaṃ vā
pukkusakulaṃ vā tathārūpe kule pacchā jāyati daḷidde appannapānabhojane
kasiravuttike  yattha  kasirena  ghāsacchādo  labbhati . so ca hoti
dubbaṇṇo   duddasiko   okoṭimako   bahvābādho   kāṇo
vā  kuṇī vā khañjo vā pakkhahato vā na lābhī annassa pānassa
vatthassa  yānassa  mālāgandhavilepanassa  seyyāvasathapadīpeyyassa .
So  kāyena  duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ
carati  .  so  kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā
manasā  duccaritaṃ  caritvā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   [483]  Seyyathāpi  bhikkhave akkhadhutto paṭhameneva kaliggahena
puttampi  jīyetha dārampi jīyetha sabbaṃ sāpateyyampi jīyetha uttarimpi
@Footnote: 1 sabbapotthakesu dubbalakhādikāti dissati . 2 Ma. venakulaṃ. Yu. veṇakulaṃ.
Addhubandhaṃ  1- nigaccheyya . appamattako so bhikkhave kaliggaho yaṃ
so  akkhadhutto  paṭhameneva  kaliggahena  puttampi  jīyetha  dārampi
jīyetha  sabbaṃ sāpateyyampi jīyetha uttarimpi addhubandhaṃ nigaccheyya .
Atha kho ayameva tato mahantataro kaliggaho yaṃ so bālo kāyena
duccaritaṃ  caritvā  vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati. Ayaṃ bhikkhave kevalā paripūrā bālabhūmīti.
   [484]   Tīṇīmāni   bhikkhave   paṇḍitassa  paṇḍitalakkhaṇāni
paṇḍitanimittāni  paṇḍitāpadānāni  .  katamāni  tīṇi . idha bhikkhave
paṇḍito  sucintitacintī  ca hoti subhāsitabhāsī ca sukatakammakārī ca .
No  cetaṃ bhikkhave paṇḍito sucintitacintī ca abhavissa subhāsitabhāsī ca
sukatakammakārī  ca  .  kena  naṃ  paṇḍitā  jāneyyuṃ paṇḍito ayaṃ
bhavaṃ  sappurisoti  .  yasmā  ca kho bhikkhave paṇḍito sucintitacintī
ca  hoti  subhāsitabhāsī  ca  sukatakammakārī  ca  tasmā taṃ paṇḍitā
jānanti  paṇḍito  ayaṃ  bhavaṃ  sappurisoti  . sa kho so bhikkhave
paṇḍito tividhaṃ diṭṭheva dhamme sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [485]  Sace  bhikkhave  paṇḍito  sabhāyaṃ vā nisinno hoti
rathiyāya  vā  nisinno  hoti  siṅghāṭake vā nisinno hoti tatra
jano  tajjaṃ  tassāruppaṃ  kathaṃ  manteti  . sace bhikkhave paṇḍito
@Footnote: 1 Yu. anubandhanti dissati.
Pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti
kāmesumicchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  hoti  tatra bhikkhave paṇḍitassa
evaṃ  hoti yaṃ kho jano tajjaṃ tassāruppaṃ kathaṃ manteti saṃvijjante
te  dhammā mayi ahañca tesu dhammesu sandissāmīti . idaṃ bhikkhave
paṇḍito paṭhamaṃ diṭṭheva dhamme sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [486]  Puna  caparaṃ  bhikkhave paṇḍito passati rājāno coraṃ
āgucāriṃ gahetvā vividhā kammakāraṇā kārente kasāhipi tāḷente
vettehipi  tāḷente  addhadaṇḍakehipi  tāḷente hatthampi chindante
pādampi  chindante  hatthapādampi  chindante  kaṇṇampi  chindante
nāsampi  chindante  kaṇṇanāsampi  chindante  bilaṅgathālikampi karonte
saṅkhamuṇḍikampi  karonte  rāhumukhampi karonte jotimālikampi karonte
hatthapajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte  cīrakavāsikampi
karonte  eṇeyyakampi  karonte baḷisamaṃsikampi karonte kahāpaṇakampi
karonte  khārāpatacchikampi  karonte  palīghaparivattikampi  karonte
palālapīṭhakampi  karonte  tattenapi  telena  osiñcante  sunakhehipi
khādāpente jīvantampi sūle uttāsente asināpi sīsaṃ chindante.
   {486.1} Tatra bhikkhave paṇḍitassa evaṃ hoti yathārūpānaṃ kho pāpakānaṃ
kammānaṃ hetu rājāno coraṃ āgucāriṃ gahetvā vividhā kammakāraṇā
kārenti  kasāhipi  tāḷenti  addhadaṇḍakehipi  tāḷenti  hatthampi
Chindanti  pādampi  chindanti  hatthapādampi  chindanti  kaṇṇampi chindanti
nāsampi  chindanti  kaṇṇanāsampi  chindanti  bilaṅgathālikampi  karonti
saṅkhamuṇḍikampi  karonti  rāhumukhampi  karonti  jotimālikampi  karonti
hatthapajjotikampi  karonti  erakavattikampi  karonti  cīrakavāsikampi
karonti  eṇeyyakampi  karonti baḷisamaṃsikampi karonti khārāpatacchikampi
karonti   palīghaparivattikampi   karonti   palālapīṭhakampi   karonti
tattenapi  telena  osiñcanti  sunakhehipi  khādāpenti  jīvantampi
sūle  uttāsenti  asināpi  sīsaṃ  chindanti . na te dhammā mayi
saṃvijjanti  ahañca  na  tesu  dhammesu  sandissāmīti  .  idampi
bhikkhave paṇḍito dutiyaṃ diṭṭheva dhamme sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [487]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  paṇḍitaṃ  pīṭhasamārūḷhaṃ  vā
mañcasamārūḷhaṃ  vā  chamāyaṃ  vā semānaṃ yānissa pubbe kalyāṇāni
kammāni katāni kāyena sucaritāni vācāya sucaritāni manasā sucaritāni
tānissa  tamhi  samaye  olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti .
Seyyathāpi  bhikkhave  mahataṃ  pabbatakūṭānaṃ chāyā sāyaṇhasamayaṃ paṭhaviyā
olambanti  ajjholambanti  abhippalambanti  evameva  kho  bhikkhave
paṇḍitaṃ  pīṭhasamārūḷhaṃ  vā  mañcasamārūḷhaṃ  vā  chamāyaṃ vā semānaṃ
yānissa  pubbe  kalyāṇāni  kammāni  katāni  kāyena  sucaritāni
vācāya  sucaritāni manasā sucaritāni tānissa tamhi samaye olambanti
ajjholambanti  abhippalambanti  .  tatra  bhikkhave  paṇḍitassa  evaṃ
Hoti  akataṃ  vata me pāpaṃ akataṃ luddaṃ akataṃ kibbisaṃ kataṃ kalyāṇaṃ
kataṃ  kusalaṃ  kataṃ  bhīruttāṇaṃ  yāvatā hoti akatapāpānaṃ akataluddānaṃ
akatakibbisānaṃ  katakalyāṇānaṃ  katakusalānaṃ  katabhīruttāṇānaṃ  gati  taṃ
gatiṃ  pecca  gacchāmīti  . so na socati na kilamati na paridevati
na  urattāḷiṃ  kandati  na  sammohaṃ  āpajjati  . idampi bhikkhave
paṇḍito tatiyaṃ diṭṭheva dhamme sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   [488] Sa kho so bhikkhave paṇḍito kāyena sucaritaṃ caritvā
vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā  sucaritaṃ  caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  . yaṃ kho taṃ bhikkhave
sammā  vadamāno  vadeyya  ekantaṃ  iṭṭhaṃ  ekantaṃ kantaṃ ekantaṃ
manāpanti  saggameva  taṃ  sammā  vadamāno  vadeyya ekantaṃ iṭṭhaṃ
ekantaṃ  kantaṃ  ekantaṃ  manāpanti  .  yāvañcidaṃ bhikkhave upamāpi
na sukarā yāva sukhā saggāti.
   [489]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
sakkā  pana bhante upamā kātunti . sakkā bhikkhūti bhagavā avoca
seyyathāpi  bhikkhave  rājā  cakkavatti  sattahi ratanehi samannāgato
catūhi  ca  iddhīhi tatonidānaṃ sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . katamehi
sattahi.
   [490] Idha bhikkhave rañño khattiyassa muddhāvasittassa tadahuposathe
paṇṇarase    sīsanhātassa   uposathikassa   uparipāsādavaragatassa
Dibbaṃ cakkaratanaṃ pātubhavati sahassāraṃ sanemikaṃ sanābhikaṃ sabbākāraparipūraṃ.
Disvāna  1-  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  etadahosi  sutaṃ
kho  pana  metaṃ  yassa  rañño  muddhāvasittassa  tadahuposathe
paṇṇarase  sīsanhātassa  uposathikassa  uparipāsādavaragatassa  dibbaṃ
cakkaratanaṃ  pātubhavati  sahassāraṃ  sanemikaṃ  sanābhikaṃ  sabbākāraparipūraṃ
so hoti rājā cakkavatti assaṃ nu kho ahaṃ rājā cakkavattīti .
Atha kho bhikkhave rājā khattiyo muddhāvasitto uṭṭhāyāsanā vāmena
hatthena  bhiṅgāraṃ  gahetvā  dakkhiṇena  hatthena cakkaratanaṃ abbhukīrati
pavattatu bhavaṃ cakkaratanaṃ abhivijinātu bhavaṃ cakkaratananti.
   {490.1} Atha kho taṃ bhikkhave cakkaratanaṃ puratthimaṃ disaṃ pavattati
anvadeva rājā cakkavatti saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . Yasmiṃ kho pana
bhikkhave padese cakkaratanaṃ patiṭṭhāti tatra rājā cakkavatti vāsaṃ upeti
saddhiṃ caturaṅginiyā senāya . ye kho pana bhikkhave puratthimāya disāya
paṭirājāno  te  rājānaṃ  cakkavattiṃ upasaṅkamitvā evamāhaṃsu ehi
kho  mahārāja  svāgataṃ  mahārāja  sakante  mahārāja  anusāsa
mahārājāti  .  rājā  cakkavatti  evamāha  pāṇo na hantabbo
adinnaṃ  nādātabbaṃ  kāmesumicchā  na caritabbā musā na bhāsitabbā
majjaṃ  na  pātabbaṃ  yathābhūtañca bhuñjathāti . ye kho pana bhikkhave
puratthimāya disāya paṭirājāno te rañño cakkavattissa anuyuttā 2-
ahesuṃ.
@Footnote: 1 Ma. taṃ disvāna . 2 Ma. anuyantā bhavanti. Yu. anuyattā bhavanti.
   {490.2}  Atha  kho  taṃ  bhikkhave cakkaratanaṃ puratthimaṃ samuddaṃ
ajjhogahetvā   paccuttaritvā  dakkhiṇaṃ  disaṃ  pavattati  .pe.
Dakkhiṇaṃ   disaṃ   samuddaṃ  ajjhogahetvā  paccuttaritvā  pacchimaṃ
disaṃ  pavattati  .pe.  pacchimaṃ  disaṃ  samuddaṃ  ajjhogahetvā
paccuttaritvā  uttaraṃ  disaṃ pavattati anvadeva rājā cakkavatti saddhiṃ
caturaṅginiyā  senāya  . yasmiṃ kho pana bhikkhave padese cakkaratanaṃ
patiṭṭhāti  tatra  rājā  cakkavatti  vāsaṃ upeti saddhiṃ caturaṅginiyā
senāya.
   {490.3} Ye kho pana bhikkhave uttarāya disāya paṭirājāno te
rājānaṃ  cakkavattiṃ  upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu  ehi  kho mahārāja
svāgataṃ  mahārāja sakante mahārāja anusāsa mahārājāti . rājā
cakkavatti  evamāha  pāṇo  na  hantabbo  adinnaṃ  nādātabbaṃ
kāmesu  micchā na caritabbā musā na bhāsitabbā majjaṃ na pātabbaṃ
yathābhūtañca  bhuñjathāti  .  ye  kho pana bhikkhave uttarāya disāya
paṭirājāno te rañño cakkavattissa anuyuttā ahesuṃ.
   {490.4}  Atha kho taṃ bhikkhave cakkaratanaṃ samuddapariyantaṃ paṭhavī
abhivijinitvā  tamenaṃ  rājadhāniṃ  paccāgantvā  rañño  cakkavattissa
antepuradvāre  akkhāhataṃ  maññe  tiṭṭhati  rañño  cakkavattissa
antepuradvāraṃ  upasobhayamānaṃ  .  rañño  bhikkhave  cakkavattissa
evarūpaṃ cakkaratanaṃ pātubhavati.
   [491]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño  cakkavattissa hatthiratanaṃ
pātubhavati  .  sabbaseto  sattappatiṭṭho  iddhimā  vehāsaṅgamo
Uposatho  nāma  nāgarājā  .  disvāna rañño cakkavattissa cittaṃ
pasīdati  bhaddakaṃ  vata  bho hatthiyānaṃ sace damathaṃ upeyyāti . atha
kho  taṃ  bhikkhave  hatthiratanaṃ  seyyathāpi nāma bhaddo hatthājānīyo
dīgharattaṃ  suparidanto  evameva  damathaṃ  upeti  . bhūtapubbaṃ bhikkhave
rājā  cakkavatti  tameva  hatthiratanaṃ  vīmaṃsamāno  pubbaṇhasamayaṃ
abhirūhitvā  samuddapariyantaṃ  paṭhaviṃ  anupariyāyitvā  tameva  rājadhāniṃ
paccāgantvā  pātarāsamakāsi  .  rañño  bhikkhave  cakkavattissa
evarūpaṃ hatthiratanaṃ pātubhavati.
   [492]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño  cakkavattissa assaratanaṃ
pātubhavati  .  sabbaseto kākasīso muñjakeso iddhimā vehāsaṅgamo
valāhako  nāma assarājā . taṃ disvāna rañño cakkavattissa cittaṃ
pasīdati  bhaddakaṃ  vata  bho assayānaṃ sace damathaṃ upeyyāti . atha
kho  taṃ  bhikkhave  assaratanaṃ  seyyathāpi nāma bhaddo assājānīyo
dīgharattaṃ  suparidanto  evameva  damathaṃ  upeti  . bhūtapubbaṃ bhikkhave
rājā  cakkavatti  tameva  assaratanaṃ  vīmaṃsamāno  pubbaṇhasamayaṃ
abhirūhitvā  samuddapariyantaṃ  paṭhaviṃ  anupariyāyitvā  tameva  rājadhāniṃ
paccāgantvā  pātarāsamakāsi  .  rañño  bhikkhave  cakkavattissa
evarūpaṃ assaratanaṃ pātubhavati.
   [493]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño  cakkavattissa  maṇiratanaṃ
pātubhavati  .  so hoti maṇi veḷuriyo subho jotimā 1- aṭṭhaṃso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jātimā.
Suparikammakato  .  tassa  kho  pana  bhikkhave  maṇiratanassa  ābhā
samantā  yojanaṃ  phuṭā  hoti . bhūtapubbaṃ bhikkhave rājā cakkavatti
tameva  maṇiratanaṃ  vīmaṃsamāno  caturaṅginiṃ  senaṃ  sannayhitvā  maṇiṃ
dhajaggaṃ  āropetvā  rattandhakāratimisāya  pāyāsi . ye kho pana
bhikkhave  samantā  gāmā  ahesuṃ  .  te tenobhāsena kammante
payojesuṃ  divāti  maññamānā  .  rañño  bhikkhave  cakkavattissa
evarūpaṃ maṇiratanaṃ pātubhavati.
   [494]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño  cakkavattissa itthīratanaṃ
pātubhavati  .  sā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  paramāya
vaṇṇapokkharatāya   samannāgatā  nātidīghā  nātirassā  nātikisā
nātithūlā  nātikāḷikā  nāccodātā  atikkantā  mānusaṃ  vaṇṇaṃ
appattā dibbaṃ vaṇṇaṃ . tassa kho pana bhikkhave itthīratanassa evarūpo
kāyasamphasso  hoti  seyyathāpi  nāma  tulapicuno vā kappāsapicuno
vā  . tassa kho pana bhikkhave itthīratanassa sīte uṇhāni gattāni
honti  uṇhe  sītāni  gattāni honti . tassa kho pana bhikkhave
itthīratanassa  kāyato  candanagandho  vāyati  mukhato  uppalagandho
vāyati  .  taṃ kho pana bhikkhave itthīratanaṃ cakkavattissa pubbuṭṭhāyinī
hoti  pacchānipātinī  kiṃkārapaṭissāvinī  manāpacārinī  piyavādinī . taṃ
kho  pana bhikkhave itthīratanaṃ rājānaṃ cakkavattiṃ manasāpi no aticarati
kuto  pana  kāyena  .  rañño  bhikkhave  cakkavattissa  evarūpaṃ
Itthīratanaṃ pātubhavati.
   [495]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  rañño cakkavattissa gahapatiratanaṃ
pātubhavati  .  tassa  kammavipākajaṃ  dibbaṃ  cakkhu  pātubhavati  yena
nidhiṃ  passati  sassāmikampi  assāmikampi  .  so rājānaṃ cakkavattiṃ
upasaṅkamitvā  evamāha  appossukko  tvaṃ  deva  hohi  ahante
dhanena dhanakaraṇīyaṃ karissāmīti . bhūtapubbaṃ bhikkhave cakkavatti 1- tameva
gahapatiratanaṃ  vīmaṃsamāno  nāvaṃ  abhirūhitvā  majjhe  gaṅgāya  nadiyā
sotaṃ  ogāhitvā  gahapatiratanaṃ  etadavoca  attho  me  gahapati
hiraññasuvaṇṇenāti  . tenahi mahārāja ekaṃ tīraṃ nāvā upetūti .
Idheva  me  gahapati  attho  hiraññasuvaṇṇenāti  .  atha  kho taṃ
bhikkhave  gahapatiratanaṃ  ubhohi  hatthehi  udake  omasitvā  pūraṃ
hiraññasuvaṇṇassa  kumbhiṃ  uddharitvā  rājānaṃ  cakkavattiṃ  etadavoca
alamettāvatā  mahārāja  katamettāvatā  mahārāja  pūjitamettāvatā
mahārājāti  .  rājā  cakkavatti  evamāha alamettāvatā gahapati
katamettāvatā  gahapati  pūjitamettāvatā  gahapatīti . rañño bhikkhave
cakkavattissa evarūpaṃ gahapatiratanaṃ pātubhavati.
   [496]  Puna  caparaṃ bhikkhave rañño cakkavattissa parināyakaratanaṃ
pātubhavati  .  paṇḍito  byatto medhāvī paṭibalo rājānaṃ cakkavattiṃ
upaṭṭhapetabbaṃ  upaṭṭhāpetuṃ  apayāpetabbaṃ  2-  apayāpetuṃ ṭhapetabbaṃ
ṭhapetuṃ . so rājānaṃ cakkavattiṃ upasaṅkamitvā evamāha appossukko
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. rājā cakkavatti . 2 Po. Ma. upayāpetabbaṃ upayāpetuṃ.
Tvaṃ  deva  hohi  ahamanusāsissāmīti . rañño bhikkhave cakkavattissa
evarūpaṃ  parināyakaratanaṃ  pātubhavati  .  rājā  bhikkhave  cakkavatti
imehi 1- ratanehi samannāgato hoti. Katamāhi catūhi iddhīhi.
   [497] Idha bhikkhave rājā cakkavatti abhirūpo hoti dassanīyo
pāsādiko  paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  ativiya  aññehi
manussehi  .  rājā  bhikkhave  cakkavatti  imāya paṭhamāya iddhiyā
samannāgato hoti.
   [498]  Puna  caparaṃ bhikkhave rājā cakkavatti dīghāyuko hoti
ciraṭṭhitiko  ativiya  aññehi  manussehi . rājā bhikkhave cakkavatti
imāya dutiyāya iddhiyā samannāgato hoti.
   [499] Puna caparaṃ bhikkhave rājā cakkavatti appābādho hoti
appātaṅko   samavepākiniyā  gahaṇiyā  samannāgato  nātisītāya
nāccuṇhāya  ativiya  aññehi manussehi . rājā bhikkhave cakkavatti
imāya tatiyāya iddhiyā samannāgato hoti.
   [500] Puna caparaṃ bhikkhave rājā cakkavatti brāhmaṇagahapatikānaṃ
piyo hoti manāpo . seyyathāpi bhikkhave pitā puttānaṃ piyo hoti
manāpo  evameva  kho bhikkhave rājā cakkavatti brāhmaṇagahapatikānaṃ
piyo hoti manāpo . rañño 2- bhikkhave cakkavattissa brāhmaṇagahapatikā
piyā  honti  manāpā  .  seyyathāpi  bhikkhave  pitu  puttā
piyā  honti  manāpā  evameva  kho bhikkhave rañño cakkavattissa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. imehi sattahi . 2 Ma. Yu. raññopi.
Brāhmaṇagahapatikā  piyā  honti manāpā . bhūtapubbaṃ bhikkhave rājā
cakkavatti  caturaṅginiyā  senāya  uyyānabhūmiṃ  niyyāsi  . atha kho
bhikkhave   brāhmaṇagahapatikā   rājānaṃ  cakkavattiṃ  upasaṅkamitvā
evamāhaṃsu ataramāno deva yāhi yathā taṃ mayaṃ cirataraṃ passeyyāmāti.
Rājāpi  bhikkhave  cakkavatti  sārathiṃ  āmantesi  ataramāno sārathi
pesehi  yathāhaṃ  brāhmaṇagahapatike  cirataraṃ  passeyyanti  . rājā
bhikkhave  cakkavatti  imāya  catutthāya iddhiyā samannāgato hoti .
Rājā bhikkhave cakkavatti imāhi catūhi iddhīhi samannāgato hoti.
   {500.1} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu kho rājā cakkavatti imehi
sattahi  ratanehi  samannāgato  imāhi  catūhi  ca iddhīhi tatonidānaṃ
sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvediyethāti  .  ekamekenapi  bhante ratanena
samannāgato  rājā cakkavatti tatonidānaṃ sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvediyetha
ko pana vādo sattahi ratanehi catūhi ca iddhīhīti.
   [501]  Atha  kho bhagavā parittaṃ pāṇimattaṃ pāsāṇaṃ gahetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamo nu kho mahantataro
yo  cāyaṃ  mayā  paritto pāṇimatto pāsāṇo gahito himavā 1-
pabbatarājāti  .  appamattako  ayaṃ  bhante  bhagavatā  paritto
pāṇimatto  pāsāṇo  gahito  himavantaṃ  pabbatarājānaṃ  upanidhāya
saṅkhampi  na  upeti kalabhāgampi na upeti upanidhampi na upetīti .
Evameva  kho  bhikkhave  ayaṃ  rājā  cakkavatti  sattahi  ratanehi
@Footnote: 1 Ma. yo himavā.
Samannāgato  catūhi  ca  iddhīhi  tatonidānaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  taṃ  dibbassa  sukhassa upanidhāya saṅkhampi na upeti
kalabhāgampi na upeti upanidhampi na upeti.
   [502] Sa kho so bhikkhave paṇḍito sace kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  manussattaṃ  āgacchati  yāni  tāni  uccākulāni
khattiyamahāsālakulaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālakulaṃ  vā  gahapatimahāsālakulaṃ
vā  tathārūpe  kule  pacchā  jāyati  addhe mahaddhane mahābhoge
pahūtajātarūparajate  pahūtavittūpakaraṇe  pahūtadhanadhaññe  .  so  ca
hoti  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya  vaṇṇapokkharatāya
samannāgato   lābhī   annassa   pānassa   vatthassa  yānassa
mālāgandhavilepanassa   seyyāvasathapadīpeyyassa  .  so  kāyena
sucaritaṃ carati vācāya sucaritaṃ carati manasā sucaritaṃ carati. So kāyena
sucaritaṃ  caritvā  vācāya  sucaritaṃ  caritvā  manasā sucaritaṃ caritvā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   [503]  Seyyathāpi  bhikkhave akkhadhutto paṭhameneva kaṭaggahena
mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigaccheyya  .  appamattako  so  bhikkhave
kaṭaggaho  yaṃ  kho  so  akkhadhutto  paṭhameneva kaṭaggahena mahantaṃ
bhogakkhandhaṃ  adhigaccheyya  .  atha  kho  ayameva  tato mahantataro
kaṭaggaho  yaṃ  so paṇḍito kāyena sucaritaṃ caritvā vācāya sucaritaṃ
caritvā  manasā  sucaritaṃ  caritvā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
Saggaṃ lokaṃ upapajjati. Ayaṃ bhikkhave kevalā paripūrā paṇḍitabhūmīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Bālapaṇḍitasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 311-333. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=6209              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=6209              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=467&items=37              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=467              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3876              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3876              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่