ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Devadūtasuttaṃ
   [504]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [505]  Bhagavā  etadavoca seyyathāpi bhikkhave dve agārā
sadvārā  .  tatra cakkhumā puriso majjhe ṭhito passeyya manusse
gehaṃ pavisantepi nikkhamantepi anusañcarantepi 1- anuvicarantepi evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  dibbena  cakkhunā  visuddhena atikkantamānusakena
satte  passāmi  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānāmi  ime
vata bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapannā ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  manussesu uppannā ime vata bhonto
sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
@Footnote: 1 Ma. anucaṅkamantepi.
Micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā pittivisayaṃ
upapannā  ime  vā  pana  bhonto  sattā  kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ  upapannā  ime  vā
pana  bhonto  sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannāti.
   [506]  Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  nānābāhāsu gahetvā
yamassa  rañño  dassenti ayaṃ deva puriso ametteyyo asāmañño
abrahmañño  na  kule  jeṭṭhāpacāyī  imassa  devo  daṇḍaṃ
paṇetūti.
   [507] Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ devadūtaṃ samanuyuñjati
samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na  tvaṃ  addasa manussesu
paṭhamaṃ  devadūtaṃ  pātubhūtanti  .  so evamāha nāddasaṃ bhanteti .
Tamenaṃ  bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa
manussesu daharaṃ kumāraṃ mandaṃ uttānaseyyakaṃ sake muttakarīse palipannaṃ
semānanti  .  so  evamāha  addasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave
yamo  rājā  evamāha  ambho  purisa  tassa  te viññussa sato
Mahallakassa  na  etadahosi  ahampi khomhi jātidhammo jātiṃ anatīto
handāhaṃ  kalyāṇaṃ karomi kāyena vācāya manasāti . so evamāha
nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā
evamāha ambho purisa pamādavatāya na kalyāṇamakāsi kāyena vācāya
manasā taggha tvaṃ ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho pana
te etaṃ pāpakammaṃ neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na
bhaginiyā  kataṃ  na  mittāmaccehi  kataṃ  na ñātisālohitehi kataṃ na
samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na  devatāhi  kataṃ  tayāvetaṃ pāpakammaṃ kataṃ
tvaññevetassa vipākaṃ paṭisaṃvedissasīti.
   [508] Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ devadūtaṃ samanuyuñjitvā
samanuggāhitvā  samanubhāsitvā  dutiyaṃ  devadūtaṃ samanuyuñjati samanuggāhati
samanubhāsati  ambho  purisa  na  tvaṃ addasa manussesu dutiyaṃ devadūtaṃ
pātubhūtanti . so evamāha nāddasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ vā
asītikaṃ vā navutikaṃ vā vassasatikaṃ vā jātiyā jiṇṇaṃ gopānasivaṅkaṃ bhoggaṃ
daṇḍaparāyanaṃ pavedhamānaṃ gacchantaṃ āturaṃ gatayobbanaṃ khaṇḍadantaṃ palitakesaṃ
vilūnaṃ khalitaṃsiraṃ valīnaṃ tilakāhatagattanti . so evamāha addasaṃ bhanteti.
Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa tassa te viññussa
Sato  mahallakassa  na  etadahosi  ahampi  khomhi  jarādhammo jaraṃ
anatīto  handāhaṃ  kalyāṇaṃ  karomi  kāyena  vācāya  manasāti .
So evamāha nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave
yamo  rājā  evamāha  ambho purisa pamādavatāya na kalyāṇamakāsi
kāyena vācāya manasā taggha tvaṃ ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ
pamattaṃ taṃ kho pana te etaṃ pāpakammaṃ neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ
na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na ñātisālohitehi
kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi kataṃ na devatāhi kataṃ tayāvetaṃ pāpakammaṃ
kataṃ tvaññevetassa vipākaṃ paṭisaṃvedissasīti.
   [509] Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā dutiyaṃ devadūtaṃ samanuyuñjitvā
samanuggāhitvā   samanubhāsitvā   tatiyaṃ   devadūtaṃ   samanuyuñjati
samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na  tvaṃ  addasa manussesu
tatiyaṃ  devadūtaṃ  pātubhūtanti  .  so evamāha nāddasaṃ bhanteti .
Tamenaṃ  bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa
manussesu  itthiṃ  vā purisaṃ vā ābādhikaṃ dukkhitaṃ bāḷhagilānaṃ sake
muttakarīse  palipannaṃ  semānaṃ  aññehi  vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi
pavesiyamānanti 1- . so evamāha addasaṃ bhanteti. Tamenaṃ bhikkhave
yamo  rājā  evamāha  ambho  purisa  tassa  te viññussa sato
mahallakassa   na   etadahosi   ahampi   khomhi  byādhidhammo
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃvesiyamānaṃ.
Byādhiṃ  anatīto  handāhaṃ  kalyāṇaṃ  karomi  kāyena  vācāya
manasāti  .  so evamāha nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti .
Tamenaṃ  bhikkhave  yamo  rājā  evamāha ambho purisa pamādavatāya
na  kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya manasā taggha tvaṃ ambho purisa
tathā  karissanti  yathātaṃ  pamattaṃ  taṃ kho pana te etaṃ pāpakammaṃ
neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ
na  mittāmaccehi  kataṃ  na ñātisālohitehi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ  na  devatāhi  kataṃ  tayāvetaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ tvaññevetassa
vipākaṃ paṭisaṃvedissasīti.
   [510] Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā tatiyaṃ devadūtaṃ samanuyuñjitvā
samanuggāhitvā   samanubhāsitvā   catutthaṃ   devadūtaṃ   samanuyuñjati
samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na  tvaṃ  addasa manussesu
catutthaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti. So evamāha nāddasaṃ bhanteti.
   {510.1} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ
addasa manussesu rājāno coraṃ āgucāriṃ gahetvā vividhā kammakāraṇā
kārente  kasāhipi  tāḷente vettehipi tāḷente addhadaṇḍakehipi
tāḷente  hatthampi  chindante  pādampi  chindante  hatthapādampi
chindante  kaṇṇampi  chindante  nāsampi  chindante  kaṇṇanāsampi
chindante   bilaṅgathālikampi   karonte  saṅkhamuṇḍikampi  karonte
rāhumukhampi  karonte  jotimālikampi  karonte  hatthapajjotikampi
Karonte erakavattikampi karonte cīrakavāsikampi karonte eṇeyyakampi
karonte baḷisamaṃsikampi karonte kahāpaṇakampi karonte khārāpatacchikampi
karonte  palīghaparivattikampi karonte palālapīṭhakampi karonte tattenapi
telena osiñcante sunakhehipi khādāpente jīvantampi sūle uttāsente
asināpi sīsaṃ chindanteti. So evamāha addasaṃ bhanteti.
   {510.2} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa tassa
te viññussa sato mahallakassa na etadahosi ye kira bho pāpakāni
kammāni  karonti  te diṭṭheva dhamme evarūpā vividhā kammakāraṇā
karīyanti kimaṅgaṃ pana parattha handāhaṃ kalyāṇaṃ karomi kāyena vācāya
manasāti. So evamāha nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti.
   {510.3} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya manasā taggha tvaṃ
ambho  purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho pana te etaṃ
pāpakammaṃ neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā
kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ na devatāhi kataṃ tayāvetaṃ pāpakammaṃ kataṃ tvaññevetassa vipākaṃ
paṭisaṃvedissasīti.
   [511] Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā catutthaṃ devadūtaṃ samanuyuñjitvā
samanubhāsitvā   samanuggāhitvā   pañcamaṃ   devadūtaṃ   samanuyuñjati
Samanuggāhati samanubhāsati ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu pañcamaṃ
devadūtaṃ pātubhūtanti. So evamāha nāddasaṃ bhanteti.
   {511.1} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
na  tvaṃ  addasa  manussesu  itthiṃ  vā purisaṃ vā ekāhamataṃ vā
dvīhamataṃ  vā  tīhamataṃ  vā  uddhumātakaṃ  vinīlakaṃ  vipubbakajātanti .
So evamāha addasaṃ bhanteti.
   {511.2} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
tassa  te  viññussa  sato mahallakassa na etadahosi ahampi khomhi
maraṇadhammo  maraṇaṃ  anatīto  handāhaṃ  kalyāṇaṃ  karomi  kāyena
vācāya  manasāti  .  so  evamāha  nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ
bhanteti.
   {511.3} Tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya manasā taggha tvaṃ
ambho  purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho pana te etaṃ
pāpakammaṃ  neva  mātarā  kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na
bhaginiyā  kataṃ  na  mittāmaccehi  kataṃ  na  ñātisālohitehi
kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na  devatāhi  kataṃ  tayāvetaṃ
pāpakammaṃ   kataṃ   tvaññevetassa  vipākaṃ  paṭisaṃvedissasīti  .
Tamenaṃ  bhikkhave  yamo  rājā  pañcamaṃ  devadūtaṃ  samanuyuñjitvā
samanuggāhitvā samanubhāsitvā tuṇhī hoti.
   [512]  Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  pañcavidhabandhanaṃ  nāma
kammakaraṇaṃ  karonti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  hatthe  gamenti tattaṃ ayokhīlaṃ
Dutiye  hatthe gamenti tattaṃ ayokhīlaṃ pāde gamenti tattaṃ ayokhīlaṃ
dutiye  pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ majjhe urasmiṃ gamenti .
So  tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vedeti na ca tāva
kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [513] Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā saṃvesitvā kuṭhārīhi tacchanti.
Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  uddhaṃpādaṃ  adhosiraṃ  gahetvā  vāsīhi
tacchanti  .  tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā rathe yojetvā tattāya
bhūmiyā   ādittāya   sampajjalitāya   sañjotibhūtāya  sārentipi
paccāsārentipi  .  tamenaṃ bhikkhave nirayapālā mahantaṃ aṅgārapabbataṃ
ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  āropentipi  oropentipi .
Tametaṃ  bhikkhave  nirayapālā  uddhaṃpādaṃ  adhosiraṃ  gahetvā tattāya
lohakumbhiyā  pakkhipanti  ādittāya  sampajjalitāya  sañjotibhūtāya .
So  tattha pheṇuddehakaṃ paccati . so tattha pheṇuddehakaṃ paccamāno
sakimpi  uddhaṃ  gacchati  sakimpi adho gacchati sakimpi tiriyaṃ gacchati .
So  tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vedeti na ca tāva
kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [514] Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā mahāniraye pakkhipanti . So
kho  pana bhikkhave mahānirayo catukkaṇṇo catudvāro vibhatto bhāgaso
mito ayopākārapariyanto ayasā paṭikkujjito . tassa 1- ayomayā
bhūmi  jalitā  tejasā  yuttā  samantā  yojanasataṃ  pharitvā tiṭṭhati
@Footnote: 1 aññattha tattā ayomayātipi dissati.
Sabbadā  . tassa kho pana bhikkhave mahānirayassa puratthimāya bhittiyā
acci  uṭṭhahitvā  pacchimāya  bhittiyā  paṭihaññati  .  pacchimāya
bhittiyā  acci  uṭṭhahitvā  puratthimāya  bhittiyā  paṭihaññati .
Uttarāya   bhittiyā   acci   uṭṭhahitvā  dakkhiṇāya  bhittiyā
paṭihaññati  .  dakkhiṇāya bhittiyā acci uṭṭhahitvā uttarāya bhittiyā
paṭihaññati  .  heṭṭhā  acci  uṭṭhahitvā  upari paṭihaññati uparito
acci  uṭṭhahitvā  heṭṭhā  paṭihaññati  . so tattha dukkhā tippā
kaṭukā  vedanā  vedeti  na  ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ
pāpakammaṃ byantīhoti.
   [515] Hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  tassa  mahānirayassa  puratthimadvāraṃ apāpurīyati .
So  tattha  sīghena  javena dhāvati . tassa sīghena javena dhāvato
chavimpi  ḍayhati  cammampi  ḍayhati  maṃsampi  ḍayhati  nahārumpi ḍayhati
aṭṭhīnipi  sampadhūmāyanti  ubbhataṃ  tādisameva  hoti . yato ca kho
so  bhikkhave  bahusampatto  hoti  atha  taṃ dvāraṃ pithīyati . so
tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ
karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [516]  Hoti  kho  so  bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci
dīghassa   addhuno  accayena  tassa  mahānirayassa  pacchimadvāraṃ
apāpurīyati  .pe.  uttaradvāraṃ  apāpurīyati  .pe.  dakkhiṇadvāraṃ
Apāpurīyati  .  so  tattha  sīghena javena dhāvati . tassa sīghena
javena  dhāvato  chavimpi  ḍayhati  cammampi  ḍayhati  maṃsampi  ḍayhati
nahārumpi  ḍayhati  aṭṭhīnipi sampadhūmāyanti ubbhataṃ tādisameva hoti .
Yato  ca  kho  so  bhikkhave  bahusampatto  hoti atha taṃ dvāraṃ
pithīyati  .  so  tattha  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vedeti na
ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [517]  Hoti  kho  so  bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci
dīghassa  addhuno  accayena  tassa  mahānirayassa  puratthimadvāraṃ
apāpurīyati . so tattha sīghena javena dhāvati . tassa sīghena javena
dhāvato  chavimpi  ḍayhati  cammampi  ḍayhati  maṃsampi ḍayhati nahārumpi
ḍayhati  aṭṭhīnipi  sampadhūmāyanti  ubbhataṃ  tādisameva  hoti .
So tena dvārena nikkhamati . tassa kho pana bhikkhave mahānirayassa
samanantarāsahitameva   mahanto   gūthanirayo   .   so   tattha
patati  .  tasmiṃ  kho  pana bhikkhave gūthaniraye sūcimukhā pāṇā chaviṃ
chindanti  chaviṃ  chetvā  cammaṃ  chindanti cammaṃ chetvā maṃsaṃ chindanti
maṃsaṃ  chetvā  nahāruṃ  chindanti nahāruṃ chetvā aṭṭhiṃ chindanti aṭṭhiṃ
chetvā  aṭṭhimiñjaṃ  khādanti  .  so  tattha dukkhā tippā kaṭukā
vedanā  vedeti  na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ
byantīhoti.
   [518]  Tassa kho pana bhikkhave gūthanirayassa samanantarāsahitameva
Mahanto  kukkulanirayo  .  so  tattha  patati . so tattha dukkhā
tippā  kaṭukā  vedanā  vedeti  na ca tāva kālaṃ karoti yāva
na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [519] Tassa kho pana bhikkhave kukkulanirayassa samanantarāsahitameva
mahantaṃ simbalivanaṃ uccaṃ 1- yojanasamuggataṃ soḷasaṅgulikaṇṭakaṃ 2- ādittaṃ
sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  .  taṃ tattha āropentipi oropentipi .
So  tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vedeti  na  ca
tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [520] Tassa kho pana bhikkhave simbalivanassa samanantarāsahitameva
mahantaṃ  asipattavanaṃ  .  so  tattha  pavisati  . tassa vāteritāni
pattāni  hatthampi  chindanti  pādampi  chindanti  hatthapādampi chindanti
kaṇṇampi  chindanti  nāsampi  chindanti  kaṇṇanāsampi  chindanti .
So  tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vedeti na ca tāva
kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [521] Tassa kho pana bhikkhave asipattavanassa samanantarāsahitameva
mahatī  khārodakā  nadī  .  so  tattha  patati  .  so  tattha
anusotampi  vuyhati  paṭisotampi  vuyhati  anusotapaṭisotampi vuyhati .
So  tattha  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vedeti na ca tāva
kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [522]  Tamenaṃ  bhikkhave nirayapālā baḷisena uddharitvā thale
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. uddhaṃ . 2 Ma. Yu. soḷasaṅgulakaṇṭakaṃ.
Patiṭṭhāpetvā evamāhaṃsu ambho purisa kiṃ icchasīti . so evamāha
jighacchitosmi  bhanteti  .  tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā  tattena
ayosaṅkunā  mukhaṃ  vivaritvā  ādittena  sampajjalitena sañjotibhūtena
tattaṃ  lohaguḷaṃ  mukhe  pakkhipanti  ādittaṃ sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ .
So  tassa  oṭṭhampi  ḍayhati  mukhampi  ḍayhati  kaṇṭhampi  ḍayhati
udarampi   ḍayhati   antampi  antaguṇampi  ādāya  adhobhāgā
nikkhamati  .  so  tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vedeti na
ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   [523]  Tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā evamāhaṃsu ambho purisa
kiṃ  icchasīti  .  so  evamāha  pipāsitosmi  bhanteti . tamenaṃ
bhikkhave  nirayapālā  tattena  ayosaṅkunā mukhaṃ vivaritvā ādittena
sampajjalitena  sañjotibhūtena  tattaṃ  tambalohaṃ  mukhe  āsiñcanti
ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  .  taṃ  tassa  oṭṭhampi  ḍayhati
mukhampi  ḍayhati  kaṇṭhampi  ḍayhati  udarampi  ḍayhati  antampi
antaguṇampi  ādāya  adhobhāgā  nikkhamati  .  so  tattha  dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ
pāpakammaṃ  byantīhoti  . tamenaṃ bhikkhave nirayapālā puna mahāniraye
pakkhipanti.
   [524]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  yamassa  rañño  etadahosi  ye
Kira  bho  loke  pāpakāni kammāni karonti te evarūpā vividhā
kammakāraṇā  kāriyanti  aho  vatāhaṃ  manussattaṃ  labheyyaṃ tathāgato
ca  loke  uppajjeyya  arahaṃ  sammāsambuddho  tañcāhaṃ  bhagavantaṃ
payirupāseyyaṃ so ca me bhagavā dhammaṃ deseyya tassa cāhaṃ bhagavato
dhammaṃ  ājāneyyanti  .  taṃ  kho  panāhaṃ  bhikkhave  nāññassa
kassaci  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  sutvā vadāmi apica kho
yadeva me sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadevāhaṃ vadāmīti.
   [525]  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā
     coditā devadūtehi      ye pamajjanti māṇavā
     te dīgharattaṃ socanti     hīnakāyūpagā narā
     ye ca kho devadūtehi      santo sappurisā idha
     coditā nappamajjanti   ariyadhamme kudācanaṃ
     upādāne bhayaṃ disvā    jātimaraṇasambhave
     anupādā vimuccanti     jātimaraṇasaṅkhaye
     te khemappattā sukhino   diṭṭhadhammābhinibbutā
     sabbaverabhayātītā       sabbadukkhaṃ upaccagunti.
         Devadūtasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Suññatavaggo tatiyo.
            -------
            Tassuddānaṃ
         anuttaro suññatabbhūtadhammo
          bakkulavīravaro mahināmo
          anuruddhakilesampajjahantā
          paṇḍitabhūmi devadūto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 334-347. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=6669              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=6669              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=504&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4252              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4252              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่