ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Vibhaṅgavaggo
            ------
           bhaddekarattasuttaṃ
   [526]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesañca vibhaṅgañca
desissāmi  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [527] Bhagavā etadavoca
     atītaṃ nānvāgameyya       nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
     yadatītampahīnantaṃ         appattañca anāgataṃ
     paccuppannañca yo dhammaṃ   tattha tattha vipassati
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ         taṃ viddhā manubrūhaye
     ajjeva kiccamātappaṃ      ko jaññā maraṇaṃ suve
     na hi no saṅgarantena      mahāsenena maccunā
     evaṃvihārimātāpiṃ         ahorattamatanditaṃ
     taṃ ve bhaddekarattoti      santo ācikkhate munīti.
   [528] Kathañca bhikkhave atītaṃ anvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ
Atītamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāneti evaṃvedano ahosiṃ atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃsañño  ahosiṃ  atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ  atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti
tattha  nandiṃ  samanvāneti  .  evaṃ  kho  bhikkhave  atītaṃ
anvāgameti.
   [529] Kathañca bhikkhave atītaṃ nānvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃsañño  ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃsaṅkhāro ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃviññāṇo ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na samanvāneti . evaṃ kho bhikkhave
atītaṃ nānvāgameti.
   [530]  Kathañca  bhikkhave anāgataṃ paṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃvedano  siyaṃ
.pe.  evaṃsañño  siyaṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  .pe. evaṃ
viññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti .
Evaṃ kho bhikkhave anāgataṃ paṭikaṅkhati.
   [531] Kathañca bhikkhave anāgataṃ nappaṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  siyaṃ
.pe.  Evaṃsañño  siyaṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  .pe. evaṃ
viññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na samanvāneti .
Evaṃ kho bhikkhave anāgataṃ nappaṭikaṅkhati.
   [532]  Kathañca bhikkhave paccuppannesu dhammesu saṃhirati . idha
bhikkhave  assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ .pe.
Saññaṃ  .pe.  saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ vā
attānaṃ. Evaṃ kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu saṃhirati.
   [533]  Kathañca  bhikkhave paccuppannesu dhammesu na saṃhirati .
Idha  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  ariyānaṃ  dassāvī  ariyadhammassa
kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa
kovido  sappurisadhamme  suvinīto 1- na rūpaṃ attato samanupassati na
rūpavantaṃ  vā  attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ
na  vedanaṃ  .pe.  na  saññaṃ  .pe.  na  saṅkhāre  .pe. na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
na  attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā attānaṃ . evaṃ
kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu na saṃhirati.
@Footnote: 1 Yu. vinīto.
   [534] Atītaṃ nānvāgameyya  nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
     yadatītampahīnantaṃ         appattañca anāgataṃ
     paccuppannañca yo dhammaṃ   tattha tattha vipassati
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ         taṃ viddhā manubrūhaye
     ajjeva kiccamātappaṃ *-    ko jaññā maraṇaṃ suve
     na hi no saṅgarantena      mahāsenena maccunā
     evaṃvihārimātāpiṃ         ahorattamatanditaṃ
     taṃ ve bhaddekarattoti      santo ācikkhate munīti
bhaddekarattassa  vo  bhikkhave  uddesañca  vibhaṅgañca desissāmīti .
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Bhaddekarattasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ kicmātappaṃ peḌna kiccamātappaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 348-351. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=6935              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=6935              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=526&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=526              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4421              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4421              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่