ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

         Mahākaccānabhaddekarattasuttaṃ
   [548]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
tapodārāme  .  atha  kho  āyasmā  samiddhi rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  yena  tapodo  tenupasaṅkami  gattāni  parisiñcituṃ .
Tapode  gattāni  parisiñcitvā  paccuttaritvā  ekacīvaro  aṭṭhāsi
gattāni  pubbāpayamāno  . atha kho aññatarā devatā abhikkantāya
rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ tapodaṃ obhāsetvā yenāyasmā
samiddhi tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [549]  Ekamantaṃ  ṭhitā kho sā devatā āyasmantaṃ samiddhiṃ
etadavoca dhāresi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañcāti.
Na  kho  ahaṃ  āvuso  dhāremi  bhaddekarattassa  uddesañca
vibhaṅgañca  tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattassa  uddesañca
vibhaṅgañcāti  .  ahampi  kho  bhikkhu  na  dhāremi  bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  dhāresi  pana  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gāthāti  .  na  kho  ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā
tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattiyo  gāthāti  .  ahampi kho
bhikkhu  na  dhāremi  bhaddekarattiyo  gāthā  uggaṇhāhi  tvaṃ bhikkhu
bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  pariyāpuṇāhi  tvaṃ  bhikkhu
bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca dhārehi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa
uddesañca   vibhaṅgañca   atthasañhito   bhikkhu   bhaddekarattassa
Uddeso  ca  vibhaṅgo  ca  ādibrahmacariyakoti  .  idamavoca sā
devatā idaṃ vatvā tatthevantaradhāyi.
   [550]  Atha  kho āyasmā samiddhi tassā rattiyā accayena
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā samiddhi bhagavantaṃ
etadavoca  idhāhaṃ  bhante  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  yena
tapodo  tenupasaṅkamiṃ  gattāni  parisiñcituṃ  .  tapode  gattāni
parisiñcitvā   paccuttaritvā   ekacīvaro   aṭṭhāsiṃ   gattāni
pubbāpayamāno  .  atha  kho bhante aññatarā devatā abhikkantāya
rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  tapodaṃ  obhāsetvā  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ  ṭhitā
kho  sā  devatā maṃ etadavoca dhāresi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa
uddesañca vibhaṅgañcāti.
   {550.1} Evaṃ vutte ahaṃ bhante taṃ devataṃ etadavocaṃ na kho
ahaṃ  āvuso  dhāremi  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
tvaṃ    panāvuso   dhāresi   bhaddekarattassa   uddesañca
vibhaṅgañcāti  .  ahampi  kho  bhikkhu  na  dhāremi  bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  dhāresi  pana  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gāthāti  .  na  kho  ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā
tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattiyo  gāthāti  .  ahampi kho
bhikkhu  na  dhāremi  bhaddekarattiyo  gāthā  uggaṇhāhi  tvaṃ bhikkhu
Bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  pariyāpuṇāhi  tvaṃ  bhikkhu
bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca dhārehi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa
uddesañca   vibhaṅgañca   atthasañhito   bhikkhu   bhaddekarattassa
uddeso  ca  vibhaṅgo  ca  ādibrahmacariyakoti . idamavoca bhante
sā devatā idaṃ vatvā tatthevantaradhāyi . sādhu me bhante bhagavā
bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  desetūti  .  tenahi  bhikkhu
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evambhanteti  kho
āyasmā samiddhi bhagavato paccassosi.
   [551] Bhagavā etadavoca
     atītaṃ nānvāgameyya      nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
     yadatītampahīnantaṃ        appattañca anāgataṃ
     paccuppannañca yo dhammaṃ  tattha tattha vipassati
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ        taṃ viddhā manubrūhaye
     ajjeva kiccamātappaṃ     ko jaññā maraṇaṃ suve
     na hi no saṅgarantena     mahāsenena maccunā
     evaṃvihārimātāpiṃ        ahorattamatanditaṃ
     taṃ ve bhaddekarattoti     santo ācikkhate munīti.
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [552] Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
Atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
     atītaṃ nānvāgameyya      nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
     yadatītampahīnantaṃ        appattañca anāgataṃ
     paccuppannañca yo dhammaṃ  tattha tattha vipassati
     asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ        taṃ viddhā manubrūhaye
     ajjeva kiccamātappaṃ      ko jaññā maraṇaṃ suve
     na hi no saṅgarantena     mahāsenena maccunā
     evaṃvihārimātāpiṃ        ahorattamatanditaṃ
     taṃ ve bhaddekarattoti     santo ācikkhate munīti
ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti . atha kho
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  āyasmā mahākaccāno satthu
ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti
cāyasmā  mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [553] Atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ
Nisinnā  kho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ etadavocuṃ idaṃ
kho  no  āvuso  kaccāna  bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
   atītaṃ nānvāgameyya   .pe.
   Taṃ  ve  bhaddekarattoti    santo  ācikkhate  munīti
tesanno  āvuso  kaccāna  amhākaṃ  acirapakkantassa  bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
   atītaṃ nānvāgameyya   .pe.
   Taṃ  ve  bhaddekarattoti    santo  ācikkhate  munīti
ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti tesanno
āvuso kaccāna amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno
satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  ...  atthaṃ
vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti
vibhajatāyasmā mahākaccānoti.
   [554]  Seyyathāpi  āvuso  puriso  sāratthiko  sāragavesī
Sārapariyesanañcaramāno  mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
mūlaṃ  atikkamma  khandhaṃ  sākhāpalāse  sāraṃ  pariyesitabbaṃ  maññeyya
evaṃ  sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūte  taṃ  bhagavantaṃ
atisitvā 1- amhe etamatthaṃ paṭipucchitabbaṃ maññatha 2- so hāvuso
bhagavā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto
brahmabhūto  vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā
dhammasāmī  tathāgato  so  ceva  panetassa  kālo ahosi 3- yaṃ
bhagavantaṃyeva etamatthaṃ paṭipuccheyyātha yathā no 4- bhagavā byākareyya
tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {554.1}  Addhāvuso  kaccāna  bhagavā  jānaṃ  jānāti
passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā
pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmī  tathāgato
so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
apicāyasmā  mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  vibhajatāyasmā  mahākaccāno
agarukaritvāti . tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa paccassosuṃ.
@Footnote: 1 Po. atikkamitvā . 2 Yu. maññetha . 3 Yu. hoti . 4 Po. Ma. Yu. vo.
   [555] Āyasmā mahākaccāno etadavoca yaṃ kho no āvuso
bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
    atītaṃ nānvāgameyya    .pe.
    Taṃ ve bhaddekarattoti   santo ācikkhate munīti
imassa  kho  ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi.
   [556]  Kathañcāvuso  atītaṃ  anvāgameti  . iti me cakkhu
ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  rūpāti  tattha  chandarāgapaṭibaddhaṃ  hoti
viññāṇaṃ    chandarāgapaṭibaddhattā    viññāṇassa    tadabhinandati
tadabhinandanto atītaṃ anvāgameti . iti me sotaṃ ahosi atītamaddhānaṃ
iti saddāti ... iti me ghānaṃ ahosi atītamaddhānaṃ iti gandhāti ...
Iti me jivhā ahosi atītamaddhānaṃ iti rasāti ... iti me kāyo
ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  phoṭṭhabbāti ... iti me mano ahosi
atītamaddhānaṃ  iti  dhammāti  tattha  chandarāgapaṭibaddhaṃ  hoti  viññāṇaṃ
chandarāgapaṭibaddhattā   viññāṇassa   tadabhinandati   tadabhinandanto
atītaṃ anvāgameti. Evaṃ kho āvuso atītaṃ anvāgameti.
   [557]  Kathañcāvuso  atītaṃ  nānvāgameti . iti me cakkhu
ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  rūpāti  tattha  na chandarāgapaṭibaddhaṃ hoti
viññāṇaṃ  na  chandarāgapaṭibaddhattā  viññāṇassa  na  tadabhinandati
Na  tadabhinandanto  atītaṃ  nānvāgameti  .  iti me sotaṃ ahosi
atītamaddhānaṃ  iti  saddāti ... iti me ghānaṃ ahosi atītamaddhānaṃ
iti gandhāti ... iti me jivhā ahosi atītamaddhānaṃ iti rasāti ...
Iti me kāyo ahosi atītamaddhānaṃ iti phoṭṭhabbāti ... iti me
mano  ahosi  atītamaddhānaṃ  iti  dhammāti tattha na chandarāgapaṭibaddhaṃ
hoti    viññāṇaṃ   na   chandarāgapaṭibaddhattā   viññāṇassa
na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto atītaṃ nānvāgameti . evaṃ kho
āvuso atītaṃ nānvāgameti.
   [558]  Kathañcāvuso  anāgataṃ  paṭikaṅkhati  . iti me cakkhu
siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  rūpāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya cittaṃ
paṇidahati   cetaso   paṇidhānapaccayā   tadabhinandati  tadabhinandanto
anāgataṃ  paṭikaṅkhati  .  iti  me  sotaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ iti
saddāti ... iti me ghānaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ iti gandhāti ...
Iti me jivhā siyā anāgatamaddhānaṃ iti rasāti ... Iti me kāyo
siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  phoṭṭhabbāti ... iti me mano siyā
anāgatamaddhānaṃ  iti  dhammāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya  cittaṃ
paṇidahati   cetaso   paṇidhānapaccayā   tadabhinandati  tadabhinandanto
anāgataṃ paṭikaṅkhati. Evaṃ kho āvuso anāgataṃ paṭikaṅkhati.
   [559]  Kathañcāvuso  anāgataṃ nappaṭikaṅkhati . iti me cakkhu
siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  rūpāti  appaṭiladdhassa  paṭilābhāya cittaṃ
Na  paṇidahati  cetaso  apaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto  anāgataṃ  nappaṭikaṅkhati  .  iti  me  sotaṃ  siyā
anāgatamaddhānaṃ iti saddāti ... iti me ghānaṃ siyā anāgatamaddhānaṃ
iti gandhāti ... iti me jivhā siyā anāgatamaddhānaṃ iti rasāti ...
Iti me kāyo siyā anāgatamaddhānaṃ iti phoṭṭhabbāti ... iti me
mano  siyā  anāgatamaddhānaṃ  iti  dhammāti appaṭiladdhassa paṭilābhāya
cittaṃ  na  paṇidahati  cetaso  apaṇidhānapaccayā  na  tadabhinandati
na  tadabhinandanto  anāgataṃ  nappaṭikaṅkhati  .  evaṃ  kho  āvuso
anāgataṃ nappaṭikaṅkhati.
   [560]  Kathañcāvuso  paccuppannesu  dhammesu  saṃhirati .
Yañcāvuso  cakkhu  ye  ca  rūpā  ubhayametaṃ  paccuppannaṃ tasmiṃyeva
paccuppanne  chandarāgapaṭibaddhaṃ  hoti  viññāṇaṃ  chandarāgapaṭibaddhattā
viññāṇassa    tadabhinandati    tadabhinandanto    paccuppannesu
dhammesu saṃhirati . yañcāvuso sotaṃ ye ca saddā ... yañcāvuso
ghānaṃ ye ca gandhā ... Yā cāvuso jivhā ye ca rasā ... Yo cāvuso
kāyo ye ca phoṭṭhabbā ... Yo cāvuso mano ye ca dhammā ubhayametaṃ
paccuppannaṃ    tasmiṃyeva    paccuppanne    chandarāgapaṭibaddhaṃ
hoti     viññāṇaṃ     chandarāgapaṭibaddhattā    viññāṇassa
tadabhinandati  tadabhinandanto  paccuppannesu  dhammesu  saṃhirati  .
Evaṃ kho āvuso paccuppannesu dhammesu saṃhirati.
   [561]  Kathañcāvuso  paccuppannesu  dhammesu  na  saṃhirati .
Yañcāvuso  cakkhu  ye  ca  rūpā  ubhayametaṃ  paccuppannaṃ tasmiṃyeva
paccuppanne   na   chandarāgapaṭibaddhaṃ   hoti   viññāṇaṃ   na
chandarāgapaṭibaddhattā    viññāṇassa   na   tadabhinandati   na
tadabhinandanto  paccuppannesu  dhammesu  na  saṃhirati  .  yañcāvuso
sotaṃ ye ca saddā ... Yañcāvuso ghānaṃ ye ca gandhā ... Yā cāvuso
jivhā ye ca rasā ... Yo cāvuso kāyo ye ca phoṭṭhabbā ... Yo cāvuso
mano  ye ca dhammā ubhayametaṃ paccuppannaṃ tasmiṃyeva paccuppanne na
chandarāgapaṭibaddhaṃ   hoti   viññāṇaṃ   na   chandarāgapaṭibaddhattā
viññāṇassa   na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  paccuppannesu
dhammesu  na saṃhirati . evaṃ kho āvuso paccuppannesu dhammesu na
saṃhirati.
   [562] Yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
    atītaṃ nānvāgameyya   .pe.
    Taṃ ve bhaddekarattoti  santo ācikkhate munīti
imassa  kho  ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi
ākaṅkhamānā  ca  pana tumhe āyasmanto bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  vo  bhagavā  byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāthāti.
   [563]  Atha kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no bhante
bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
   atītaṃ nānvāgameyya   .pe.
   Taṃ  ve  bhaddekarattoti    santo  ācikkhate  munīti
tesanno  bhante  amhākaṃ  acirapakkantassa  bhagavato etadahosi idaṃ
kho  no  āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
    atītaṃ nānvāgameyya     nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
    yadatītampahīnantaṃ       appattañca anāgataṃ
    paccuppannañca yo dhammaṃ  tattha tattha vipassati
    asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ        taṃ viddhā manubrūhaye
    ajjeva kiccamātappaṃ     ko jaññā maraṇaṃ suve
    na hi no saṅgarantena    mahāsenena maccunā
    evaṃvihārimātāpiṃ        ahorattamatanditaṃ
    taṃ ve bhaddekarattoti     santo ācikkhate munīti
ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa
Vitthārena  atthaṃ  avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti tesanno
bhante  amhākaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  āyasmā  mahākaccāno
satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna   mayaṃ   yenāyasmā   mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti
atha  kho  mayaṃ  bhante  yenāyasmā  mahākaccāno tenupasaṅkamimhā
upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimhā
tesanno  bhante āyasmatā mahākaccānena imehi ākārehi imehi
padehi imehi byañjanehi attho vibhattoti.
   [564]  Paṇḍito  bhikkhave  mahākaccāno  mahāpañño bhikkhave
mahākaccāno mañcepi [1]- bhikkhave etamatthaṃ paṭipuccheyyātha ahampi
taṃ  evamevaṃ  byākareyyaṃ  yathātaṃ  mahākaccānena  byākataṃ eso
ceva tassa attho evañca naṃ dhārethāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
      Mahākaccānabhaddekarattasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare tumheti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 357-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7114              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7114              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=548&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=548              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4487              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4487              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่