ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

         Lomasakaṅgiyabhaddekarattasuttaṃ
   [565]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā lomasakaṅgiyo sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme .
Atha   kho   candano   devaputto   abhikkantāya   rattiyā
abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ  nigrodhārāmaṃ  obhāsetvā  yenāyasmā
lomasakaṅgiyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [566]  Ekamantaṃ  ṭhito  kho candano devaputto āyasmantaṃ
lomasakaṅgiyaṃ  etadavoca  dhāresi  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa
uddesañca vibhaṅgañcāti . na kho ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattassa
uddesañca vibhaṅgañcāti . ahampi kho bhikkhu na dhāremi bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  dhāresi  [1]-  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gāthāti  .  na  kho  ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā
tvaṃ  panāvuso dhāresi bhaddekarattiyo gāthāti . dhāremi kho ahaṃ
bhikkhu  bhaddekarattiyo gāthāti . yathākathaṃ pana tvaṃ āvuso dhāresi
bhaddekarattiyo gāthāti.
   [567] Ekamidaṃ bhikkhu samayaṃ bhagavā devesu tāvatiṃsesu viharati
pāricchattakamūle  paṇḍukambalasilāyaṃ  . tatra kho 2- bhagavā devānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare panasaddo atthi . 2 Ma. Yu. khosaddo natthi.
Tāvatiṃsānaṃ bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsi
   atītaṃ nānvāgameyya      nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
   yadatītampahīnantaṃ        appattañca anāgataṃ
   paccuppannañca yo dhammaṃ   tattha tattha vipassati
   asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ         taṃ viddhā manubrūhaye
   ajjeva kiccamātappaṃ      ko jaññā maraṇaṃ suve
   na hi no saṅgarantena      mahāsenena maccunā
   evaṃvihārimātāpiṃ        ahorattamatanditaṃ
   taṃ ve bhaddekarattoti      santo ācikkhate munīti.
   [568]  Evaṃ  kho ahaṃ bhikkhu dhāremi bhaddekarattiyo gāthā
uggaṇhāhi  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
pariyāpuṇāhi  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
dhārehi   tvaṃ   bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
atthasañhito  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddeso  ca  vibhaṅgo  ca
ādibrahmacariyakoti  .  idamavoca  candano  devaputto  idaṃ vatvā
tatthevantaradhāyi.
   [569] Atha kho āyasmā lomasakaṅgiyo tassā rattiyā accayena
senāsanaṃ  saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya yena sāvatthī tena cārikaṃ
pakkāmi  .  anupubbena  cārikañcaramāno  yena  sāvatthī  jetavanaṃ
anāthapiṇḍikassārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
Bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  lomasakaṅgiyo  bhagavantaṃ  etadavoca  ekamidāhaṃ  bhante
samayaṃ  sakkesu  viharāmi  kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  atha  kho
bhante  aññataro  devaputto  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇo
kevalakappaṃ   nigrodhārāmaṃ  obhāsetvā  yenāhaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ  ṭhito kho bhante so
devaputto  maṃ  etadavoca  dhāresi  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañcāti  evaṃ  vutte  ahaṃ  bhante  taṃ devaputtaṃ
etadavocaṃ  na  kho ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattassa uddesañca
vibhaṅgañca  tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattassa  uddesañca
vibhaṅgañcāti  ahampi  kho  bhikkhu  na  dhāremi  bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  dhāresi  pana  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gāthāti  na  kho  ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā tvaṃ
panāvuso  dhāresi  bhaddekarattiyo  gāthāti dhāremi kho ahaṃ bhikkhu
bhaddekarattiyo gāthāti yathākathaṃ pana tvaṃ āvuso dhāresi bhaddekarattiyo
gāthāti  ekamidaṃ  bhikkhu  samayaṃ  bhagavā  devesu  tāvatiṃsesu
viharati  pāricchattakamūle  paṇḍukambalasilāyaṃ  tatra  kho  bhagavā
devānaṃ tāvatiṃsānaṃ bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsi
   atītaṃ nānvāgameyya   .pe.
   Taṃ  ve  bhaddekarattoti    santo  ācikkhate  munīti
Evaṃ  kho  ahaṃ  bhikkhu  dhāremi  bhaddekarattiyo gāthā uggaṇhāhi
tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  pariyāpuṇāhi
tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  dhārehi  tvaṃ
bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca  atthasañhito  bhikkhu
bhaddekarattassa  uddeso  ca  vibhaṅgo  ca  ādibrahmacariyakoti .
Idamavoca  bhante  so  devaputto  idaṃ  vatvā  tatthevantaradhāyi
sādhu  me  bhante  bhagavā  bhaddekarattassa  uddesañca  vibhaṅgañca
desetūti.
   [570]  Jānāsi  pana tvaṃ bhikkhu taṃ devaputtanti . na kho
ahaṃ  bhante  jānāmi  taṃ  devaputtanti . candano nāmeso bhikkhu
devaputto  candano  bhikkhu  devaputto  aṭṭhikatvā  manasikatvā
sabbaṃ  cetaso  samannāharitvā  ohitasoto  dhammaṃ  suṇāti  tenahi
bhikkhu  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi bhāsissāmīti . evambhanteti kho
so bhikkhu 1- bhagavato paccassosi.
   [571] Bhagavā etadavoca
    atītaṃ nānvāgameyya      nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
    yadatītampahīnantaṃ        appattañca anāgataṃ
    paccuppannañca yo dhammaṃ  tattha tattha vipassati
    asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ        taṃ viddhā manubrūhaye
    ajjeva kiccamātappaṃ     ko jaññā maraṇaṃ suve
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evambhanteti kho āyasmā lomasakaṅgiyo.
    Na hi no saṅgarantena  mahāsenena maccunā
    evaṃvihārimātāpiṃ    ahorattamatanditaṃ
    taṃ ve bhaddekarattoti  santo ācikkhate munīti.
   [572]  Kathañca  bhikkhu atītaṃ anvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃvedano  ahosiṃ
.pe.  evaṃsañño  ahosiṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ  .pe.
Evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti .
Evaṃ kho bhikkhu atītaṃ anvāgameti.
   [573]  Kathañca bhikkhu atītaṃ nānvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ
atītamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  ahosiṃ
.pe.  evaṃsañño  ahosiṃ  .pe.  evaṃsaṅkhāro  ahosiṃ  .pe.
Evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti .
Evaṃ kho bhikkhu atītaṃ nānvāgameti.
   [574]  Kathañca  bhikkhu  anāgataṃ  paṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  samanvāneti  evaṃvedano  siyaṃ
.pe. evaṃsañño siyaṃ .pe. evaṃsaṅkhāro siyaṃ .pe. evaṃviññāṇo
siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha nandiṃ samanvāneti . evaṃ kho bhikkhu
anāgataṃ paṭikaṅkhati.
   [575]  Kathañca  bhikkhu anāgataṃ nappaṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ
anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na  samanvāneti  evaṃvedano  siyaṃ
.pe. Evaṃsañño siyaṃ .pe. evaṃsaṅkhāro siyaṃ .pe. evaṃviññāṇo
siyaṃ  anāgatamaddhānanti  tattha  nandiṃ  na samanvāneti . evaṃ kho
bhikkhu anāgataṃ nappaṭikaṅkhati.
   [576]  Kathañca  bhikkhu  paccuppannesu dhammesu saṃhirati . idha
bhikkhu  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ .pe.
Saññaṃ  .pe.  saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā attānaṃ. Evaṃ kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu saṃhirati.
   [577] Kathañca bhikkhu paccuppannesu dhammesu na saṃhirati . idha
bhikkhu  sutavā  ariyasāvako  ariyānaṃ  dassāvī  ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  rūpaṃ  na rūpasmiṃ vā attānaṃ na
vedanaṃ  .pe.  na  saññaṃ  .pe. na saṅkhāre .pe. na viññāṇaṃ
attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani
vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  . evaṃ kho bhikkhu
paccuppannesu dhammesu na saṃhirati.
   [578] Atītaṃ nānvāgameyya  .pe.
      Taṃ ve bhaddekarattoti  santo ācikkhate munīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  lomasakaṅgiyo bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
      Lomasakaṅgiyabhaddekarattasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 369-375. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7357              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7357              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=565&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=565              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4525              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4525              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่