ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Kintisuttaṃ
   [42]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati
baliharaṇe  vanasaṇḍe  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  kinti  vo  bhikkhave  mayi  hoti cīvarahetu vā samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu  vā  samaṇo gotamo dhammaṃ
deseti  senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti iti
bhavābhavahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  desetīti  .  na kho
no  bhante  bhagavati  evaṃ  hoti  cīvarahetu  vā samaṇo gotamo
dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti
senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti iti bhavābhavahetu
vā samaṇo gotamo dhammaṃ desetīti.
   [43] Na ca kira vo bhikkhave mayi evaṃ hoti cīvarahetu vā
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu vā samaṇo gotamo
dhammaṃ  deseti  senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti
iti  bhavābhavahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  desetīti  atha
kinticarahi 1- vo bhikkhave mayi hotīti . evaṃ kho no bhante bhagavati
hoti anukampako bhagavā hitesī anukampaṃ upādāya dhammaṃ desetīti.
@Footnote: 1 Yu. carahīti na dissati. Ma. kiñcarahīti dissati.
   [44] Evañca kira vo bhikkhave mayi hoti anukampako bhagavā
hitesī anukampaṃ upādāya dhammaṃ desetīti tasmātiha bhikkhave ye vo
mayā  dhammā  abhiññā  desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro  *- sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca
balāni  satta  bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tattha sabbeheva
samaggehi  sammodamānehi  avivadamānehi  sikkhitabbaṃ  . tesañca vo
bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ sikkhataṃ siyuṃ 1- dve
bhikkhū abhidhamme nānāvādā.
   [45]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato  ceva nānaṃ byañjanato ca nānanti tattha yaṃ bhikkhu suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  ceva  nānaṃ  byañjanato  ca  nānaṃ  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  ca  2-  nānaṃ  byañjanato
ca  nānaṃ  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti  . athāparesaṃ
ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ  maññeyyātha  so
upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho atthato ceva
nānaṃ  byañjanato  ca  nānaṃ tadimināpetaṃ āyasmanto jānātha yathā
atthato  ca 3- nānaṃ byañjanato ca nānaṃ mā āyasmanto vivādaṃ
āpajjitthāti  . iti duggahitaṃ duggahitato dhāretabbaṃ [4]- duggahitaṃ
duggahitato dhāretvā [4]- yo dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. siyaṃsu . 2-3 Ma. Yu. ceva . 4 etthantare Po. sugahitaṃ ... dhāretabbaṃ
@sugahitaṃ ... dhāretvā . Ma. sugahitaṃ ... dhāretabbaṃ duggahitaṃ ... sugahitaṃ ...
@dhāretvā.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ cattaro peḌna cattāro
   [46]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato  hi  kho nānaṃ byañjanato sametīti tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  hi  kho  nānaṃ  byañjanato  sameti  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha yathā atthato hi kho nānaṃ byañjanato sameti
mā  āyasmanto vivādaṃ āpajjitthāti . athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ
bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  āyasmantānaṃ kho atthato hi kho nānaṃ byañjanato sameti
tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  hi  kho nānaṃ
byañjanato  sameti  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti .
Iti  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretabbaṃ  sugahitaṃ  sugahitato dhāretabbaṃ
duggahitaṃ  duggahitato  dhāretvā  sugahitaṃ  sugahitato  dhāretvā yo
dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
   [47]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato hi kho sameti byañjanato nānanti . tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  hi  kho  sameti  byañjanato  nānaṃ  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  hi  kho  sameti byañjanato
nānaṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  byañjanaṃ  mā  āyasmanto
appamattake  1- vivādaṃ āpajjitthāti . athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ
@Footnote: 1 Yu. appamattakehi.
Bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho  atthato  hi  kho  sameti byañjanato
nānaṃ  tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha  atthato  hi kho sameti
byañjanato  nānaṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  byañjanaṃ  mā
āyasmanto  appamattake  vivādaṃ  āpajjitthāti  .  iti  sugahitaṃ
sugahitato  dhāretabbaṃ  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretabbaṃ  sugahitaṃ
sugahitato  dhāretvā  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretvā  yo dhammo
yo vinayo so bhāsitabbo.
   [48]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato ceva sameti byañjanato ca sametīti . tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  ceva  sameti  byañjanato  ca  sameti  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  ceva  sameti byañjanato ca
sameti  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti  .  athāparesaṃ
ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ  maññeyyātha  so
upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho atthato ceva
sameti  byañjanato  ca  sameti  tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha
yathā  atthato  ceva sameti byañjanato ca sameti mā āyasmanto
vivādaṃ  āpajjitthāti  .  iti  sugahitaṃ sugahitato dhāretabbaṃ sugahitaṃ
sugahitato dhāretvā yo dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
   [49] Tesañca vo bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
sikkhataṃ  siyā  aññatarassa  bhikkhuno  āpatti  siyā  vītikkamo .
Tatra  bhikkhave  na  codanāya coditabbaṃ 1- puggalo upaparikkhitabbo
iti  mayhañca  avihesā  bhavissati  parassa  ca puggalassa anupaghāto
paro  hi  puggalo akkodhano anupanāhī adaḷhadiṭṭhī 2- supaṭinissaggī
sakkomi cāhaṃ etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetunti.
Sace  bhikkhave  evamassa  kallaṃ  vacanāya  .  sace  pana
bhikkhave  evamassa mayhaṃ kho avihesā bhavissati parassa ca puggalassa
upaghāto  paro  hi puggalo kodhano upanāhī daḷhadiṭṭhī supaṭinissaggī
sakkomi  cāhaṃ  etaṃ  puggalaṃ  akusalā  vuṭṭhāpetvā  kusale
patiṭṭhāpetuṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  parassa  puggalassa
upaghāto  atha  kho  etadeva  bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ
puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetunti . sace bhikkhave
evamassa kallaṃ vacanāya.
   {49.1} Sace pana bhikkhave evamassa mayhaṃ kho vihesā bhavissati parassa
puggalassa anupaghāto paro hi puggalo akkodhano anupanāhī daḷhadiṭṭhī
supaṭinissaggī sakkomi cāhaṃ etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale
patiṭṭhāpetuṃ appamattakaṃ kho panetaṃ yadidaṃ mayhaṃ vihesā atha kho etadeva
bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale
@Footnote: 1 Sī. taritabubaṃ. 2 Sī. adandadiṭṭhī. Yu. adandhadiṭṭhīti dissati.
Patiṭṭhāpetunti. Sace bhikkhave evamassa kallaṃ vacanāya.
   {49.2} Sace pana bhikkhave evamassa mayhañca kho vihesā bhavissati
parassa  ca  puggalassa  upaghāto paro hi puggalo kodhano upanāhī
daḷhadiṭṭhī  duppaṭinissaggī  sakkomi  cāhaṃ  etaṃ  puggalaṃ  akusalā
vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhāpetuṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ
mayhañca vihesā [1]- parassa ca puggalassa upaghāto atha kho etadeva
bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ  puggalaṃ  akusalā  vuṭṭhāpetvā
kusale  patiṭṭhāpetunti . sace bhikkhave evamassa kallaṃ vacanāya .
Sace  pana  bhikkhave evamassa mayhañca kho vihesā bhavissati parassa
ca  puggalassa  upaghāto  paro  hi  puggalo  kodhano  upanāhī
daḷhadiṭṭhī  duppaṭinissaggī  na  cāhaṃ  sakkomi  etaṃ puggalaṃ akusalā
vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhāpetunti  .  evarūpe [2]- puggale
upekkhā nātimaññitabbā.
   [50] Tesañca vo bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
sikkhataṃ  aññamaññassa  vacīsaṅkhāro  3-  uppajjeyya  diṭṭhipaḷāso
cetaso  āghāto  appaccayo  anabhiraddhi  . tattha ekatopakkhikānaṃ
bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa  3-  vacīsaṅkhāro  uppanno
diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo anabhiraddhi taṃ jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  sammā  byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare bhavissatīti dissati .  2 Ma. Yu. etthantare bhikkhaveti
@ālapanaṃ dissati .  3 Ma. sabbattha vacīsaṅkhāro.
Byākareyya  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa vacīsaṅkhāro uppanno diṭṭhipaḷāso
cetaso   āghāto   appaccayo   anabhiraddhi  taṃ  jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  etampanāvuso  dhammaṃ  appahāya  nibbānaṃ
sacchikareyyāti . sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya
etaṃ kho āvuso dhammaṃ appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti.
   {50.1}  Athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo yanno āvuso
amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ  avivadamānānaṃ sikkhataṃ aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi  taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti . sammā byākaramāno
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ byākareyya yanno āvuso amhākaṃ samaggānaṃ
sammodamānānaṃ    avivadamānānaṃ    sikkhataṃ    aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti.
   {50.2} Etampanāvuso dhammaṃ appahāya [1]- nibbānaṃ sacchikareyyāti
sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya etaṃ kho āvuso
dhammaṃ  appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ
pare evaṃ puccheyyuṃ āyasmatā no ete bhikkhū akusalā vuṭṭhāpetvā
kusale  patiṭṭhāpitāti  .  sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. itoparaṃ nasaddo dissati.
Byākareyya  idhāhaṃ  āvuso  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃ tassa me
bhagavā dhammaṃ deseti 1- tassāhaṃ 2- dhammaṃ sutvā tesaṃ bhikkhūnaṃ abhāsiṃ
taṃ  te  bhikkhū dhammaṃ sutvā akusalā vuṭṭhahiṃsu kusale patiṭṭhahiṃsūti .
Evaṃ  byākaramāno kho bhikkhave bhikkhu na cevattānukkaṃseti na paraṃ
vambheti  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaroti  na  ca  koci sahadhammiko
vādānuvādo gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
          Kintisuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. desesi . 2 Ma. Yu. tāhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 41-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=803              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=803              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=42&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=42              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=459              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=459              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]