ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Uddesavibhaṅgasuttaṃ
   [638]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  uddesavibhaṅgaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [639] Bhagavā etadavoca tathā tathā bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya
yathā  yathāssa  1-  upaparikkhato  bahiddhā  cassa  viññāṇaṃ
avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya
bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe  avikkhitte  avisaṭe  sati  ajjhattaṃ
asaṇṭhite  anupādāya aparitassato āyatiṃ jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo
na  hotīti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [640] Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho tathā tathā bhikkhave bhikkhu
upaparikkheyya  yathā  yathāssa  upaparikkhato  bahiddhā  cassa viññāṇaṃ
avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya
@Footnote: 1 Ma. yathā yathā.
Bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe  avikkhitte  avisaṭe  sati  ajjhattaṃ
asaṇṭhite  anupādāya aparitassato āyatiṃ jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo
na   hotīti  ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ  vibhajeyyāti  .  atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho
āyasmā  mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [641] Atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   āyasmatā   mahākaccānena   saddhiṃ   sammodiṃsu
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
etadavocuṃ  idaṃ  kho  no  āvuso  kaccāna  bhagavā  saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ
paviṭṭho  tathā  tathā  bhikkhave  bhikkhu  upaparikkheyya yathā yathāssa
upaparikkhato  bahiddhā  cassa  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ
asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya  bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe
Avikkhitte  avisaṭe  sati  ajjhattaṃ asaṇṭhite anupādāya aparitassato
āyatiṃ  jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo  na  hotīti  tesanno āvuso
kaccāna  amhākaṃ  acirapakkantassa  bhagavato etadahosi idaṃ kho no
āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena atthaṃ
avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  tathā  tathā  bhikkhave
bhikkhu  upaparikkheyya  yathā  yathāssa  upaparikkhato  bahiddhā  cassa
viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na
paritasseyya  bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe  avikkhitte  avisaṭe sati
ajjhattaṃ  asaṇṭhite  anupādāya  aparitassato  āyatiṃ  jātijarāmaraṇa-
dukkhasamudayasambhavo na hotīti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ  vibhajeyyāti  tesanno  āvuso  kaccāna amhākaṃ etadahosi
ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno
tenupasaṅkameyyāma   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ
etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti vibhajatāyasmā mahākaccānoti.
   [642]  Seyyathāpi  āvuso  puriso  sāratthiko  sāragavesī
sārapariyesanañcaramāno  mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
Mūlaṃ  atikkamma  khandhaṃ  sākhāpalāse  sāraṃ  pariyesitabbaṃ  maññeyya
evaṃ  sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūte  taṃ  bhagavantaṃ
atisitvā  amhe  etamatthaṃ  paṭipucchitabbaṃ  maññatha  so  hāvuso
bhagavā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto
brahmabhūto  vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā
dhammassāmī tathāgato so ceva panetassa kālo ahosi yaṃ bhagavantaṃyeva
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  no 1- bhagavā byākareyya tathā
naṃ dhāreyyāthāti.
   {642.1}  Addhāvuso  kaccāna  bhagavā  jānaṃ  jānāti
passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā
pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammassāmī tathāgato
so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
apicāyasmā  mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  vibhajatāyasmā  mahākaccāno
agarukaritvāti   .   tenahāvuso  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti  .  evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato
mahākaccānassa paccassosuṃ.
   [643] Āyasmā mahākaccāno etadavoca yaṃ kho no āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vo.
Bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho tathā tathā bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya
yathā  yathāssa  upaparikkhato  bahiddhā  cassa  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ
avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya  bahiddhā
bhikkhave  viññāṇe  avikkhitte  avisaṭe  sati  ajjhattaṃ  asaṇṭhite
anupādāya   aparitassato   āyatiṃ   jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo
na  hotīti  imassa kho ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmi.
   [644]  Kathañcāvuso  bahiddhā  viññāṇaṃ  vikkhittaṃ  visaṭanti
vuccati  .  idhāvuso  bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā rūpanimittānusāri
viññāṇaṃ    hoti   rūpanimittassādagadhitaṃ   rūpanimittassādavinibandhaṃ
rūpanimittassādasaññojanasaṃyuttaṃ  bahiddhā  viññāṇaṃ  vikkhittaṃ  visaṭanti
vuccati . sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya  dhammanimittānusāri  viññāṇaṃ  hoti  dhammanimittassādagadhitaṃ
dhammanimittassādavinibandhaṃ dhammanimittassādasaññojanasaṃyuttaṃ
bahiddhā  viññāṇaṃ  vikkhittaṃ  visaṭanti  vuccati . evaṃ kho āvuso
bahiddhā viññāṇaṃ vikkhittaṃ visaṭanti vuccati.
   [645]  Kathañcāvuso  bahiddhā  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭanti
Vuccati . idhāvuso bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā na rūpanimittānusāri
viññāṇaṃ  hoti  na  rūpanimittassādagadhitaṃ  na  rūpanimittassādavinibandhaṃ
na   rūpanimittassādasaññojanasaṃyuttaṃ   bahiddhā  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ
avisaṭanti  vuccati  .  sotena  saddaṃ  sutvā ... ghānena gandhaṃ
ghāyitvā ... jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ...
Manasā  dhammaṃ viññāya na dhammanimittānusāri viññāṇaṃ hoti na dhamma-
nimittassādagadhitaṃ  na  dhammanimittassādavinibandhaṃ  na  dhammanimittassāda-
saññojanasaṃyuttaṃ  bahiddhā  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭanti  vuccati .
Evaṃ kho āvuso bahiddhā viññāṇaṃ avikkhittaṃ avisaṭanti vuccati.
   [646]  Kathañcāvuso  ajjhattaṃ  cittaṃ  saṇṭhitanti  vuccati .
Idhāvuso  bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati . tassa
vivekajapītisukhānusāri   viññāṇaṃ   hoti   vivekajapītisukhassādagadhitaṃ
vivekajapītisukhassādavinibandhaṃ vivekajapītisukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ
ajjhattaṃ  cittaṃ  saṇṭhitanti  vuccati  .  puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Tassa  samādhijapītisukhānusāri  viññāṇaṃ  hoti  samādhijapītisukhassādagadhitaṃ
samādhijapītisukhassādavinibandhaṃ samādhijapītisukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ
ajjhattaṃ cittaṃ saṇṭhitanti vuccati. Puna caparaṃ āvuso bhikkhu pītiyā ca virāgā
Upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti
yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  tassa  upekkhānusāri  viññāṇaṃ  hoti
upekkhāsukhassādagadhitaṃ    upekkhāsukhassādavinibandhaṃ    upekkhā-
sukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ  ajjhattaṃ  cittaṃ  saṇṭhitanti  vuccati .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā
pubbeva    somanassadomanassānaṃ    atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  tassa
adukkhamasukhānusāri    viññāṇaṃ    hoti    adukkhamasukhassādagadhitaṃ
adukkhamasukhassādavinibandhaṃ adukkhamasukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ
ajjhattaṃ cittaṃ saṇṭhitanti vuccati . evaṃ kho āvuso ajjhattaṃ cittaṃ
saṇṭhitanti vuccati.
   [647]  Kathañcāvuso  ajjhattaṃ  cittaṃ  asaṇṭhitanti  vuccati .
Idhāvuso  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  tassa  na  vivekajapītisukhānusāri  viññāṇaṃ  hoti  na
vivekajapītisukhassādagadhitaṃ    na   vivekajapitisukhassādavinibandhaṃ   na
vivekajapītisukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ  ajjhattaṃ  cittaṃ asaṇṭhitanti vuccati .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  . tassa na samādhijapītisukhānusāri viññāṇaṃ
hoti  na  samādhijapītisukhassādagadhitaṃ  na  samādhijapītisukhassādavinibandhaṃ  na
samādhijapītisukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ   ajjhattaṃ   cittaṃ   asaṇṭhitanti
Vuccati . puna caparaṃ āvuso bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  tassa  na upekkhānusāri viññāṇaṃ hoti na
upekkhāsukhassādagadhitaṃ    na    upekkhāsukhassādavinibandhaṃ    na
upekkhāsukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ   ajjhattaṃ   cittaṃ   asaṇṭhitanti
vuccati . puna caparaṃ āvuso bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe. Catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  tassa  na adukkhamasukhānusāri viññāṇaṃ
hoti  na  adukkhamasukhassādagadhitaṃ  na  adukkhamasukhassādavinibandhaṃ  na
adukkhamasukhassādasaññojanasaṃyuttaṃ    ajjhattaṃ   cittaṃ   asaṇṭhitanti
vuccati. Evaṃ kho āvuso ajjhattaṃ cittaṃ asaṇṭhitanti vuccati.
   [648]  Kathañcāvuso  anupādā paritassanā hoti . idhāvuso
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ. Tassa taṃ rūpaṃ vipariṇāmati
aññathā  hoti  .  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  rūpavipariṇāmānu-
parivatti  viññāṇaṃ  hoti  .  tassa  rūpavipariṇāmānuparivattajā
paritassanā   dhammasamuppādā   cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  .
Cetaso pariyādānā uttāsavā ca hoti vighātavā ca apekkhavā ca
anupādāya ca paritassati . vedanaṃ ... saññaṃ ... saṅkhāre ...
Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani
vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  tassa  taṃ  viññāṇaṃ
vipariṇāmati  aññathā  hoti  .  tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā
viññāṇavipariṇāmānuparivatti    viññāṇaṃ   hoti   .   tassa
viññāṇavipariṇāmānuparivattajā     paritassanā     dhammasamuppādā
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  .  cetaso pariyādānā uttāsavā ca
hoti  vighātavā  ca  apekkhavā  ca  anupādāya  ca paritassati .
Evaṃ kho āvuso anupādā paritassanā hoti.
   [649]  Kathañcāvuso anupādā aparitassanā hoti . idhāvuso
sutavā  ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme
suvinīto   sappurisānaṃ   dassāvī   sappurisadhammassa   kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ. Tassa taṃ rūpaṃ
vipariṇāmati  aññathā  hoti  .  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  na
rūpavipariṇāmānuparivatti   viññāṇaṃ   hoti   .   tassa   na
rūpavipariṇāmānuparivattajā   paritassanā   dhammasamuppādā   cittaṃ
pariyādāya tiṭṭhanti . cetaso apariyādānā na ceva uttāsavā hoti
na  ca  vighātavā na ca apekkhavā anupādāya ca na paritassati .
Na vedanaṃ ... Na saññaṃ ... Na saṅkhāre ... Na viññāṇaṃ attato samanupassati
na  viññāṇavantaṃ vā attānaṃ na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ
Vā attānaṃ . tassa taṃ viññāṇaṃ vipariṇāmati aññathā hoti . Tassa
viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā     na    viññāṇavipariṇāmānuparivatti
viññāṇaṃ   hoti   .  tassa  na  viññāṇavipariṇāmānuparivattajā
paritassanā   dhammasamuppādā   cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  .
Cetaso apariyādānā 1- na ceva uttāsavā hoti na ca vighātavā
na ca apekkhavā anupādāya ca na paritassati . evaṃ kho āvuso
anupādā aparitassanā hoti.
   [650] Yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho tathā
tathā bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya yathā yathāssa upaparikkhato bahiddhā
cassa  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya
na  paritasseyya  bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe  avikkhitte  avisaṭe
sati   ajjhattaṃ   asaṇṭhite   anupādāya  aparitassato  āyatiṃ
jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo   na  hotīti  imassa  kho  ahaṃ
āvuso  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ ājānāmi ākaṅkhamānā
ca  pana  tumhe  āyasmanto  bhagavantaṃyeva  upasaṅkamitvā etamatthaṃ
paṭipuccheyyātha yathā no 2- bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   [651]  Atha kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. pariyādānā . 2 Po. Ma. Yu. vo..
Upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no
bhante  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ
avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ paviṭṭho tathā tathā bhikkhave bhikkhu
upaparikkheyya  yathā  yathāssa  upaparikkhato  bahiddhā  cassa viññāṇaṃ
avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ  asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya
bahiddhā bhikkhave viññāṇe avikkhitte avisaṭe sati ajjhattaṃ asaṇṭhite
anupādāya   aparitassato   āyatiṃ   jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo
na  hotīti  tesanno  bhante  amhākaṃ  acirapakkantassa  bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho  tathā  tathā  bhikkhave  bhikkhu  upaparikkheyya yathā yathāssa
upaparikkhato  bahiddhā  cassa  viññāṇaṃ  avikkhittaṃ  avisaṭaṃ  ajjhattaṃ
asaṇṭhitaṃ  anupādāya  na  paritasseyya  bahiddhā  bhikkhave  viññāṇe
avikkhitte  avisaṭe  sati  ajjhattaṃ asaṇṭhite anupādāya aparitassato
āyatiṃ  jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo  na  hotīti  ko  nu  kho
imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena
atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {651.1}  tesanno  bhante  amhākaṃ  etadahosi  ayaṃ kho
āyasmā   mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito
ca    viññūnaṃ    sabrahmacārīnaṃ    pahoti    cāyasmā
Mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna
mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  atha kho mayaṃ
bhante  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkamimha  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimha  tesanno āyasmatā
mahākaccānena  imehi  ākārehi  imehi padehi imehi byañjanehi
attho vibhattoti.
   [652]  Paṇḍito  bhikkhave  mahākaccāno  mahāpañño bhikkhave
mahākaccāno  mañcepi  tumhe  bhikkhave  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha
ahampi  evamevaṃ  byākareyyaṃ  yathātaṃ  mahākaccānena  byākataṃ
eso ceva tassa attho evañca naṃ dhāreyyāthāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Uddesavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 411-422. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=8182              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=8182              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=638&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=638              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4952              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4952              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่