ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Saccavibhaṅgasuttaṃ
   [698]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane migadāye . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [699]  Bhagavā  etadavoca  tathāgatena  bhikkhave  arahatā
sammāsambuddhena  bārāṇasiyaṃ  isipatane  migadāye  anuttaraṃ dhammacakkaṃ
pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā
mārena  vā  brahmunā  vā  kenaci  vā  lokasmiṃ yadidaṃ catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  ācikkhanā  desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā
vibhajanā  uttānīkammaṃ  katamesaṃ  catunnaṃ  dukkhassa  ariyasaccassa
ācikkhanā desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ
dukkhasamudayassa   ariyasaccassa   ācikkhanā   desanā  paññāpanā
paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ  dukkhanirodhassa ariyasaccassa
ācikkhanā  desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā
uttānīkammaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ariyasaccassa  ācikkhanā
desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ
tathāgatena  bhikkhave  arahatā  sammāsambuddhena  bārāṇasiyaṃ isipatane
migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
Lokasmiṃ  yadidaṃ  imesaṃ  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  ācikkhanā  desanā
paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ.
   {699.1}  Sevatha bhikkhave sārīputtamoggallāne bhajatha bhikkhave
sārīputtamoggallāne  paṇḍitā  bhikkhū  anuggāhakā  sabrahmacārīnaṃ .
Seyyathāpi bhikkhave janetā 1- evaṃ sārīputto. Seyyathāpi jātassa
āpādetā evaṃ moggallāno . sārīputto bhikkhave sotāpattiphale
vineti  moggallāno  uttamatthe sārīputto bhikkhave pahoti cattāri
ariyasaccāni  vitthārena  ācikkhituṃ  desetuṃ  paññāpetuṃ  paṭṭhapetuṃ
vivarituṃ  vibhajituṃ  uttānīkātunti  .  idamavoca  bhagavā idaṃ vatvāna
sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [700] Tatra kho āyasmā sārīputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  . āvusoti kho te bhikkhū
āyasmato  sārīputtassa  paccasosuṃ  .  āyasmā  sārīputto
etadavoca  tathāgatena  āvuso  arahatā sammāsambuddhena bārāṇasiyaṃ
isipatane  migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā  kenaci  vā  lokasmiṃ  yadidaṃ  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ ācikkhanā
desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ
katamesaṃ   catunnaṃ  dukkhassa  ariyasaccassa  ācikkhanā  desanā
paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ  dukkhasamudayassa
@Footnote: 1 Yu. janettī.
Ariyasaccassa  ācikkhanā  desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā
vibhajanā   uttānīkammaṃ   dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  ācikkhanā
desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ariyasaccassa  ācikkhanā  desanā
paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ.
   [701] Katamañcāvuso dukkhaṃ ariyasaccaṃ . jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  [1]- maraṇampi dukkhaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   {701.1} Katamā cāvuso jāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jāti sañjāti okkanti nibbatti 2- abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccatāvuso jāti.
   {701.2} Katamā cāvuso jarā yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi
sattanikāye  jarā  jīraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā āyuno
saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccatāvuso jarā.
   {701.3} Katamañcāvuso maraṇaṃ yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā
tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā  bhedo  antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa  nikkhepo  jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccatāvuso maraṇaṃ.
   {701.4} Katamo cāvuso soko yo kho āvuso aññataraññatarena
byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa
soko  socanā  socitattaṃ  antosoko  antoparisoko  ayaṃ
@Footnote: 1 Po. etthantare byādhipi dukkhāti dissati . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Vuccatāvuso  soko  . katamo cāvuso paridevo yo kho āvuso
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo  paridevo  ādevanā  paridevanā
ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ vuccatāvuso paridevo.
   {701.5}  Katamañcāvuso  dukkhaṃ yaṃ kho āvuso kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyikaṃ  asātaṃ  kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccatāvuso
dukkhaṃ.
   {701.6}  Katamañcāvuso  domanassaṃ  yaṃ kho āvuso cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ  manosamphassajaṃ  dukkhaṃ  asātaṃ  vedayitaṃ idaṃ
vuccatāvuso domanassaṃ.
   {701.7}  Katamo  cāvuso  upāyāso  yo  kho  āvuso
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena  phuṭṭhassa  āyāso upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ
ayaṃ vuccatāvuso upāyāso.
   {701.8}  Katamañcāvuso  yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ
jātidhammānaṃ  āvuso  sattānaṃ  evaṃ  icchā  uppajjati aho vata
mayaṃ  na  jātidhammā  assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti
na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ idampi yampicchaṃ na labhati tampi
dukkhaṃ  jarādhammānaṃ  āvuso  sattānaṃ  ...  byādhidhammānaṃ āvuso
sattānaṃ  ...  maraṇadhammānaṃ āvuso sattānaṃ ... sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammānaṃ   āvuso   sattānaṃ   evaṃ   icchā
uppajjati  aho  vata  mayaṃ  na  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā
assāma   na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
Āgaccheyyunti  na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ idampi yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ.
   {701.9}  Katame  cāvuso  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā    seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho   vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccantāvuso  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā  dukkhā . idaṃ
vuccatāvuso dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [702] Katamañcāvuso dukkhasamudayo 1- ariyasaccaṃ . Yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī seyyathīdaṃ kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā idaṃ vuccatāvuso dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ.
   [703] Katamañcāvuso dukkhanirodho 3- ariyasaccaṃ. Yo tassāyeva
taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo  mutti  anālayo
idaṃ vuccatāvuso dukkhanirodho 4- ariyasaccaṃ.
   [704]  Katamañcāvuso  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā ariyasaccaṃ .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi.
   {704.1}  Katamā cāvuso sammādiṭṭhi yaṃ kho āvuso dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccatāvuso sammādiṭṭhi.
   {704.2}  Katamo  cāvuso  sammāsaṅkappo  nekkhammasaṅkappo
@Footnote: 1-2 Po. Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ . 3-4 Po. Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ.
Abyāpādasaṅkappo    avihiṃsāsaṅkappo    ayaṃ    vuccatāvuso
sammāsaṅkappo.
   {704.3} Katamā cāvuso sammāvācā [1]- musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
veramaṇī ayaṃ vuccatāvuso sammāvācā.
   {704.4}  Katamo cāvuso sammākammanto [2]- pāṇātipātā
veramaṇī  adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā veramaṇī ayaṃ
vuccatāvuso sammākammanto.
   {704.5}  Katamo cāvuso sammāājīvo idhāvuso ariyasāvako
micchāājīvaṃ  pahāya  sammāājīvena  jīvikaṃ kappeti ayaṃ vuccatāvuso
sammāājīvo.
   {704.6} Katamo cāvuso sammāvāyāmo idhāvuso bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya 3- bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya
pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati ayaṃ vuccatāvuso sammāyāvāmo.
   {704.7} Katamā cāvuso sammāsati idhāvuso bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ vedanāsu
vedanānupassī viharati .pe. citte cittānupassī viharati .pe. Dhammesu
@Footnote: 1-2 etthantare yā kho āvusoti bhavitabbaṃ . 3 Yu. asammohāya.
Dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ ayaṃ vuccatāvuso sammāsati.
   {704.8} Katamo cāvuso sammāsamādhi idhāvuso bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ
vuccatāvuso  sammāsamādhi  .  idaṃ  vuccatāvuso  dukkhanirodhagāminī
paṭipadā ariyasaccaṃ.
   [705]  Tathāgatenāvuso  arahatā  sammāsambuddhena bārāṇasiyaṃ
isipatane  migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā  kenaci  vā  lokasmiṃ  yadidaṃ  imesaṃ  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ
ācikkhanā  desanā  paññāpanā  paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā
uttānīkammanti.
   Idamavocāyasmā  sārīputto  attamanā  te  bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
        Saccavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 449-455. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=8962              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=8962              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=698&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=698              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5671              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5671              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]