ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Channovādasuttaṃ
   [741]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena kho pana samayena āyasmā ca
sārīputto  āyasmā  ca  mahācundo āyasmā ca channo gijjhakūṭe
pabbate  viharanti  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā channo
ābādhiko hoti dukkhito bāḷhagilāno.
   [742]  Atha  kho  āyasmā  sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   mahācundo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahācundaṃ  etadavoca  āyāmāvuso cunda
yenāyasmā  channo tenupasaṅkamissāma gilānapucchakāti . evamāvusoti
kho  āyasmā  mahācundo  āyasmato  sārīputtassa  paccassosi .
Atha  kho  āyasmā  ca  sārīputto  āyasmā  ca  mahācundo
yenāyasmā  channo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā āyasmatā channena
saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā sārīputto āyasmantaṃ
channaṃ  etadavoca  kacci  te  āvuso channa khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ
kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no abhikkamanti paṭikkamo sānaṃ
paññāyati  no  abhikkamoti . na me āvuso sārīputta khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
   [743] Seyyathāpi āvuso sārīputta [1]- puriso tiṇhena sikharena
sīsaṃ 2- abhimattheyya evameva kho me āvuso sārīputta adhimattā
vātā muddhānaṃ 3- ohananti 4- na me āvuso sārīputta khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
   [744]  Seyyathāpi  āvuso sārīputta balavā puriso daḷhena
varattakkhaṇḍena  sīse sīsaveṭṭhanaṃ dadeyya evameva kho me āvuso
sārīputta  adhimattā  vātā  sīsaṃ  parikantanti  na  me  āvuso
sārīputta  khamanīyaṃ  na  yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā
abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no
paṭikkamoti.
   [745]  Seyyathāpi  āvuso sārīputta dakkho goghātako vā
goghātakantevāsī  vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya
evameva  kho  me  āvuso  sārīputta  adhimattā  vātā  kucchiṃ
parikantanti  na  me  āvuso sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [746]  Seyyathāpi  āvuso sārīputta dve balavanto purisā
dubbalataraṃ   purisaṃ   nānābāhāsu   gahetvā   aṅgārakāsuyā
santāpeyyuṃ  samparitāpeyyuṃ  evameva  kho  me āvuso sārīputta
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare balavāti dissati . 2-3 Ma. muddhani . 4 Ma. ūhananti.
Adhimattā  kāyasmiṃ  ḍāho  na  me  āvuso sārīputta khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  bāḷhā  me  dukkhā  vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no  paṭikkamo satthaṃ āvuso sārīputta
āharissāmi nāvakaṅkhāmi jīvitanti.
   [747] Māyasmā channo satthaṃ āharesi yāpetāyasmā channo
yāpentaṃ  mayaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ icchāma sace āyasmato channassa
natthi  sappāyāni  bhojanāni  ahaṃ  āyasmato  channassa  sappāyāni
bhojanāni  pariyesissāmi  sace  āyasmato channassa natthi sappāyāni
bhesajjāni  ahaṃ  āyasmato  channassa  sappāyāni  bhesajjāni
pariyesissāmi sace āyasmato channassa natthi paṭirūpo upaṭṭhāko 1-
ahaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ  upaṭṭhahissāmi  māyasmā  channo  satthaṃ
āharesi  yāpetāyasmā  channo  yāpentaṃ  mayaṃ  āyasmantaṃ channaṃ
icchāmāti.
   [748] Napi me āvuso sārīputta natthi sappāyāni bhojanāni
napi  me  natthi sappāyāni bhesajjāni napi me natthi paṭirūpo 2-
upaṭṭhāko  apicāvuso  sārīputta  pariciṇṇo  [3]- satthā dīgharattaṃ
manāpeneva  no  amanāpena  etaṃ hi āvuso sārīputta sāvakassa
paṭirūpaṃ  yaṃ satthāraṃ paricareyya manāpeneva no amanāpena anupavajjaṃ
channo  bhikkhu  satthaṃ  āharissatīti  evametaṃ  āvuso  sārīputta
dhārehīti . puccheyyāma mayaṃ āyasmantaṃ channaṃ kiñcideva desaṃ sace
@Footnote: 1-2 Ma. paṭirūpā upaṭṭhākā . 3 Ma. Yu. mesaddo atthi.
Āyasmā  channo  okāsaṃ  karoti  pañhassa  veyyākaraṇāyāti .
Pucchāvuso sārīputta sutvā vedissāmīti.
   [749]  Cakkhuṃ  āvuso  channa  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuviññāṇa-
viññātabbe  dhamme  etaṃ  mama  esohamasmi eso me attāti
samanupassasi  sotaṃ  āvuso  channa  sotaviññāṇaṃ  .pe.  ghānaṃ
āvuso   channa  ghānaviññāṇaṃ  ...  jivhaṃ  āvuso  channa
jivhāviññāṇaṃ  ...  kāyaṃ  āvuso  channa  kāyaviññāṇaṃ ... manaṃ
āvuso    channa    manoviññāṇaṃ    manoviññāṇaviññātabbe
dhamme  etaṃ  mama esohamasmi eso me attāti samanupassasīti .
Cakkhuṃ   āvuso  sārīputta  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuviññāṇaviññātabbe
dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassāmi
sotaṃ  āvuso  sārīputta sotaviññāṇaṃ ... ghānaṃ āvuso sārīputta
ghānaviññāṇaṃ  ... jivhaṃ āvuso sārīputta jivhāviññāṇaṃ ... kāyaṃ
āvuso  sārīputta  kāyaviññāṇaṃ  ...  manaṃ  āvuso  sārīputta
manoviññāṇaṃ    manoviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama
nesohamasmi na meso attāti samanupassāmīti.
   [750]  Cakkhusmiṃ  āvuso  channa  cakkhuviññāṇe cakkhuviññāṇa-
viññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā kiṃ abhiññāya cakkhuṃ cakkhuviññāṇaṃ
cakkhuviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama   nesohamasmi
na   meso  attāti  samanupassasi  sotasmiṃ  āvuso  channa
Sotaviññāṇe  ...  ghānasmiṃ  āvuso  channa  ghānaviññāṇe  ...
Jivhāya  āvuso  channa jivhāviññāṇe ... kāyasmiṃ āvuso channa
kāyaviññāṇe  ... manasmiṃ āvuso channa manoviññāṇe manoviññāṇa-
viññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā  kiṃ abhiññāya manaṃ manoviññāṇaṃ
manoviññāṇaviññātabbe   dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso attāti samanupassasīti.
   {750.1}   Cakkhusmiṃ   āvuso  sārīputta  cakkhuviññāṇe
cakkhuviññāṇaviññātabbesu   dhammesu   nirodhaṃ   disvā   nirodhaṃ
abhiññāya    cakkhuṃ    cakkhuviññāṇaṃ    cakkhuviññāṇaviññātabbe
dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassāmi
sotasmiṃ  āvuso  sārīputta  sotaviññāṇe  ...  ghānasmiṃ āvuso
sārīputta   ghānaviññāṇe  ...  jivhāya  āvuso  sārīputta
jivhāviññāṇe  ...  kāyasmiṃ āvuso sārīputta kāyaviññāṇe ...
Manasmiṃ  āvuso  sārīputta  manoviññāṇe  manoviññāṇaviññātabbesu
dhammesu  nirodhaṃ  disvā  nirodhaṃ  abhiññāya  manaṃ  manoviññāṇaṃ
manoviññāṇaviññātabbe   dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso attāti samanupassāmīti.
   [751]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahācundo āyasmantaṃ channaṃ
etadavoca  tasmātiha  āvuso  channa  idampi  tassa  bhagavato
sāsanaṃ  niccakappaṃ  manasmiṃ  1-  kātabbaṃ nissitassa calitaṃ anissitassa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. manasīti dissati.
Calitaṃ  natthi  calite  asati  passaddhi passaddhiyā sati nati na hoti
natiyā  asati  āgati  gati  na hoti āgatigatiyā asati cutūpapāto
na hoti cutūpapāte asati nevidha na huraṃ na ubhayamantarena esevanto
dukkhassāti . atha kho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca mahācundo
āyasmantaṃ channaṃ iminā ovādena ovaditvā uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu.
   [752] Atha kho āyasmā channo acirapakkante āyasmante ca
sārīputte  āyasmante  ca mahācunde satthaṃ āharesi . atha kho
āyasmā  sārīputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  āyasmatā  bhante
channena  satthaṃ  āharitaṃ  tassa  kā  gati  ko abhisamparāyoti .
Nanu  te  sārīputta  channena  bhikkhunā  sammukhāyeva  anupavajjatā
byākatāti  .  atthi bhante pubbajiraṃ nāma vajjigāmo tatthāyasmato
channassa mittakulāni suhajjakulāni upavajjakulānīti.
   [753] Honti hetāni 1- sārīputta channassa bhikkhuno mittakulāni
suhajjakulāni upavajjakulāni nāhaṃ sārīputta ettāvatā upavajjoti 2-
vadāmi  yo  kho  sārīputta  imañca  kāyaṃ nikkhipati aññañca kāyaṃ
upādiyati  tamahaṃ  upavajjoti  3- vadāmi taṃ channassa bhikkhuno natthi
anupavajjaṃ channo bhikkhu satthaṃ āharesīti. [4]-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. hete . 2-3 Ma. Yu. saupavajjo 4 Po. Ma. etthantare evametaṃ
@sārīputta dhārehīti dissanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  sārīputto  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Channovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 474-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=9481              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=9481              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=741&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=741              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6037              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6037              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่