ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Sāmagāmasuttaṃ
   [51]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sakkesu viharati
sāmagāme  .  tena kho pana samayena nigantho nāṭaputto pāvāyaṃ
adhunā  kālakato  hoti  .  tassa  kālakiriyāya  bhinnā  niganthā
dveḷhakajātā  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāsi
ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi
micchāpaṭipanno   tvamasi   ahamasmi   sammāpaṭipanno   sahitamme
asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca
adhiciṇṇaṃ  te  viparāvattaṃ  āropito  te  vādo niggahitopi cara
vādappamokkhāya nibbedhehi vā sace pahosīti . te 1- aññamaññaṃ
kalahaṃ kariṃsu . vadhoyeveko maññe niganthesu nāṭaputtiyesu vattati.
Yepi  niganthassa  nāṭaputtassa  sāvakā  gihī odātavasanā . tepi
niganthesu   nāṭaputtiyesu  nibbindarūpā  virattarūpā  paṭivānarūpā
yathātaṃ durakkhāte dhammavinaye duppavedite aniyyānike anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   [52]  Atha  kho  cundo  samaṇuddeso pāvāyaṃ vassaṃ vuttho
yena  sāmagāmo  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
@Footnote: 1 yebhuyyena potthakesu te ... kariṃsūti natthi.
Nisinno  kho  cundo  samaṇuddeso  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca
nigantho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  niganthā  dveḷhakajātā  .pe.  bhinnathūpe
appaṭisaraṇeti  .  evaṃ vutte āyasmā ānando cundaṃ samaṇuddesaṃ
etadavoca  atthi  kho  idaṃ  āvuso  cunda  kathāpābhaṭaṃ  bhagavantaṃ
dassanāya  āyāmāvuso  cunda  yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma
upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  bhagavato ārocessāmāti . evaṃ bhanteti
kho cundo samaṇuddeso āyasmato ānandassa paccassosi.
   [53] Atha kho āyasmā ca ānando cundo ca samaṇuddeso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  cundo  samaṇuddeso  evamāha
nigantho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  niganthā  dveḷhakajātā bhaṇḍanajātā kalahajātā
vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  na  tvaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāmi .pe.
Bhinnathūpe  appaṭisaraṇeti  tassa  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  mā
heva  bhagavato  accayena  saṅghe vivādo uppajji svāssa vivādo
bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya
dukkhāya devamanussānanti.
   [54]  Taṃ kiṃ maññasi ānanda ye vo mayā dhammā abhiññā
desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo passasi no tvaṃ ānanda imesu dhammesu
dvepi bhikkhū nānāvādeti . ye no 1- bhante dhammā bhagavatā abhiññā
desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅgā
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo nāhaṃ passāmi imesu dhammesu dvepi bhikkhū
nānāvāde santi 2- ca kho bhante puggalā bhagavantaṃ patissayamānarūpā
viharanti te bhagavato accayena saṅghe vivādaṃ janeyyuṃ ajjhājīve vā
adhipātimokkhe  vā  svāssa  vivādo  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānanti .
Appamattako yo 3- ānanda vivādo yadidaṃ ajjhājīve vā adhipātimokkhe
vā  magge  vāpi  ānanda  paṭipadāya  vā  saṅghe  vivādo
uppajjamāno uppajjeyya svāssa vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānanti.
   [55]  Chayimāni  ānanda  vivādamūlāni  katamāni cha idhānanda
bhikkhu  kodhano  hoti  upanāhī . yo so ānanda bhikkhu kodhano
hoti  upanāhī  so  sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi
agāravo  viharati  appatisso  saṅghepi  agāravo viharati appatisso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. me . 2 Ma. Yu. ye ca kho . 3 Ma. Yu. so.
Sikkhāyapi  na  paripūrakārī  hoti . yo so ānanda bhikkhu satthari
agāravo  viharati  appatisso dhamme ... saṅghepi agāravo viharati
appatisso  sikkhāyapi  na  paripūrakārī so saṅghe vivādaṃ janeti .
Yo  hoti  vivādo  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ  .  evarūpañce tumhe
ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  samanupasseyyātha
tatra  tumhe  ānanda  tasseva  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānāya
vāyameyyātha  evarūpañce  tumhe  ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha  tatra  tumhe  ānanda
tasseva  pāpakassa  vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavāya paṭipajjeyyātha
evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa
pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   [56] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu makkhī hoti paḷāsī ... Issukī
hoti maccharī ... Saṭho hoti māyāvī ... Pāpiccho hoti micchādiṭṭhī ...
Sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  .  yo  so
ānanda  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī
so  sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi agāravo viharati
appatisso  saṅghepi  agāravo  viharati  appatisso  sikkhāyapi  na
paripūrakārī  hoti  .  yo  so  ānanda  bhikkhu satthari agāravo
viharati appatisso dhamme ... saṅghe ... Sikkhāya na paripūrakārī hoti
So saṅghe vivādaṃ janeti. Yo hoti vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ .
Evarūpañce  tumhe  ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā
samanupasseyyātha  tatra tumhe ānanda tasseva pāpakassa vivādamūlassa
pahānāya   vāyameyyātha   .  evarūpañce  tumhe  ānanda
vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha tatra
tumhe  ānanda  tasseva  pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya
paṭipajjeyyātha  evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti
evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavo  hoti .
Imāni kho ānanda cha vivādamūlāni.
   [57]  Cattārīmāni  ānanda  adhikaraṇāni  katamāni  cattāri
vivādādhikaraṇaṃ   anuvādādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   kiccādhikaraṇaṃ
imāni  kho  ānanda  cattāri  adhikaraṇāni  .  satta kho panime
ānanda   adhikaraṇasamathā   uppannuppannānaṃ  adhikaraṇānaṃ  samathāya
vūpasamāya  sammukhāvinayo  dātabbo  sativinayo  dātabbo amūḷhavinayo
dātabbo   paṭiññātakaraṇaṃ   1-   yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako.
   [58]  Kathañcānanda  sammukhāvinayo  hoti  . idhānanda bhikkhū
vivadanti dhammoti vā adhammoti vā vinayoti vā avinayoti vā. Teheva
ānanda  bhikkhūhi  sabbeheva samaggehi [2]- sannipatitvā dhammanetti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭiññāya kāretabbaṃ . 2 Ma. Yu. sannipatitabbaṃ.
Samanumajjitabbā  dhammanettiṃ  samanumajjitvā  yathā  tattha  sameti
tathā  taṃ  adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ . evaṃ kho ānanda sammukhāvinayo
hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ  vūpasamo hoti yadidaṃ
sammukhāvinayena.
   [59] Kathañcānanda yebhuyyasikā hoti . te pana 1- ānanda
bhikkhū  na  sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ tasmiṃ āvāse vūpasametuṃ . tehi
ānanda  bhikkhūhi  yasmiṃ  āvāse  bahutarā  bhikkhū  so  āvāso
gantabbo  .  tattha  sabbeheva  samaggehi sannipatitabbaṃ sannipatitvā
dhammanetti  samanumajjitabbā  dhammanettiṃ  samanumajjitvā  yathā  tattha
sameti  tathā  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametabbaṃ  .  evaṃ  kho ānanda
yebhuyyasikā  hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ vūpasamo
hoti yadidaṃ yebhuyyasikāya.
   [60]  Kathañcānanda  sativinayo hoti . idhānanda bhikkhū bhikkhuṃ
evarūpāya garukāya āpattiyā codenti pārājikena vā pārājikasāmantena
vā  saratāyasmā  evarūpaṃ  2-  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā
pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha na kho ahaṃ
āvuso  sarāmi  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ vāti . tassa kho evaṃ ānanda bhikkhuno sativinayo
dātabbo . evaṃ ānanda sativinayo hoti . evañca panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ sativinayena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ce . 2 aññesu potthakesu īdisaṭṭhāne evarūpiṃ iti dissati.
@sabbatthāpi evaṃ ñātabbaṃ.
   [61] Kathañcānanda amūḷhavinayo hoti . idhānanda bhikkhū bhikkhuṃ
evarūpāya garukāya āpattiyā codenti pārājikena vā pārājikasāmantena
vā   saratāyasmā   evarūpaṃ   garukaṃ   āpattiṃ   āpajjitā
pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha na kho ahaṃ
āvuso  sarāmi  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vāti  .  tamenaṃ  so  nibbedhentaṃ  ativetheti
iṅghāyasmā  sādhukameva  jānāhi  yadi sarasi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha
ahaṃ  kho  āvuso  ummādaṃ  pāpuṇiṃ  cetaso vipariyesaṃ tena me
ummattakena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikantaṃ  nāhaṃ
taṃ  sarāmi  mūḷhena me etaṃ katanti . tassa kho evaṃ ānanda
bhikkhuno  amūḷhavinayo  dātabbo  . evaṃ kho ānanda amūḷhavinayo
hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ  vūpasamo hoti yadidaṃ
amūḷhavinayena.
   [62]  Kathañcānanda  paṭiññātakaraṇaṃ  hoti  . idhānanda bhikkhu
cudito vā 1- acudito vā āpattiṃ sarati vivarati uttānīkaroti .
Tena  ānanda  bhikkhunā  vuḍḍhataro bhikkhu upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ cīvaraṃ
katvā  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno
taṃ  paṭidesemīti  .  so  evamāha  passasīti  .  passāmīti .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. codito vā acodito.
Āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjeyyāsīti  .  saṃvaraṃ  āpajjissāmīti . evaṃ
kho  ānanda  paṭiññātakaraṇaṃ  hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ paṭiññātakaraṇena.
   [63]  Kathañcānanda  tassapāpiyasikā hoti . idhānanda bhikkhū
bhikkhuṃ  evarūpāya  garukāya  āpattiyā  codenti  pārājikena vā
pārājikasāmantena  vā  saratāyasmā  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha
na  kho  ahaṃ  āvuso  sarāmi  evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā
pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vāti  . tamenaṃ so nibbethentaṃ
ativetheti  iṅghāyasmā  sādhukameva  jānāhi  yadi  sarasi  evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti .
So  evamāha  na kho ahaṃ āvuso sarāmi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vā sarāmi ca kho ahaṃ
āvuso  evarūpaṃ  appamattikaṃ  āpattiṃ  āpajjitāti . tamenaṃ so
nibbethentaṃ  ativetheti  iṅghāyasmā  sādhukameva jānāhi yadi sarasi
evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ
vāti.
   {63.1}  So  evamāha imaṃ hi nāmāhaṃ āvuso appamattikaṃ
āpattiṃ  āpajjitvā  apuṭṭho  paṭijānissāmi  kimpanāhaṃ  evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitvā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vā
puṭṭho  na  paṭijānissāmīti  .  so  evamāha  imañca nāma tvaṃ
Āvuso  appamattikaṃ  āpattiṃ  āpajjitvā  apuṭṭho na paṭijānissasi
kiṃ  pana  tvaṃ  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitvā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vā  apuṭṭho  paṭijānissasi  iṅghāyasmā sādhukameva
jānāhi  yadi sarasi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vāti  .  so evamāha sarāmi kho ahaṃ āvuso
evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vā
davā me etaṃ vuttaṃ ravā me etaṃ vuttaṃ nāhantaṃ sarāmi evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti .
Evaṃ  kho  ānanda  tassapāpiyasikā hoti . evañca panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ tassapāpiyasikāya.
   [64]  Kathañcānanda  tiṇavatthārako  hoti . idhānanda bhikkhūnaṃ
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikantaṃ  tehānanda  bhikkhūhi  sabbeheva
samaggehi   sannipatitabbaṃ   sannipatitvā  ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ
byattena bhikkhunā uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā añjalimpaṇāmetvā
saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idhamhākaṃ  1-
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsita  parikantaṃ  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  yā
ceva  imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano  āpatti
imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano ca atthāya saṅghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamhākaṃ.
Tiṇavatthārakena   deseyyaṃ   ṭhapetvā   thullavajjaṃ   ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttanti  .  athāparesaṃ  ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  byattena
bhikkhunā  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā  añjalimpaṇāmetvā
saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idhamhākaṃ
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsita  parikantaṃ  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  yā
ceva  imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano  āpatti
imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano ca atthāya saṅghamajjhe
tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttanti.
Evaṃ   kho   ānanda   tiṇavatthārako  hoti  .  evañca
panidhekaccānaṃ adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ tiṇavatthārakena.
   [65]  Chayime  ānanda dhammā sārāṇīyā piyakaraṇā garukaraṇā
saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti katame cha
idhānanda  bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvī   ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {65.1} Puna caparaṃ ānanda bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti .pe. ekībhāvāya saṃvattati . puna caparaṃ ānanda bhikkhuno mettaṃ
manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu  āvī  ceva  raho ca
ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya
Sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattati  . puna caparaṃ ānanda bhikkhu ye
te  lābhā  dhammikā  dhammaladdhā  antamaso  pattapariyāpannamattampi
tathārūpehi  lābhehi  appaṭivibhattabhogī  hoti sīlavantehi sabrahmacārīhi
sādhāraṇabhogī  ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {65.2} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu yāni tāni sīlāni akkhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni  bhujjissāni  viññūpasatthāni
aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu  sīlesu  sīlasāmaññagato
viharati  sabrahmacārīhi āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {65.3} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti   takkarassa   sammādukkhakkhayāya   tathārūpāya   diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati . ime kho ānanda cha sārāṇīyā
dhammā  piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattanti.
   [66] Ime ce tumhe ānanda cha sārāṇīye dhamme samādāya
saṃvatteyyātha  passatha  no  tumhe  ānanda  taṃ vacanapathaṃ aṇuṃ vā
thūlaṃ  vā  yaṃ  tumhe  nādhivāseyyāthāti . no hetaṃ bhante .
Tasmātihānanda ime cha sārāṇīye dhamme samādāya saṃvatteyyātha 1-
taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Sāmagāmasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattatha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 49-60. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=962              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=962              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=51&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=536              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=536              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่