ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Nandakovādasuttaṃ
   [766]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho mahāpajāpatī gotamī
pañcamattehi   bhikkhunīsatehi  saddhiṃ  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhitā  kho  mahāpajāpatī  gotamī bhagavantaṃ etadavoca ovadatu bhante
bhagavā  bhikkhuniyo  anusāsatu  bhante bhagavā bhikkhuniyo karotu bhante
bhagavā bhikkhunīnaṃ dhammikathanti.
   [767] Tena kho pana samayena therā bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti
pariyāyena  .  āyasmā pana nandako na icchati bhikkhuniyo ovadituṃ
pariyāyena  . atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kassa
nu kho ānanda ajja pariyāyo bhikkhuniyo ovadituṃ pariyāyenāti 1-.
Sabbeheva  bhante  kato  pariyāyo  bhikkhuniyo  ovadituṃ pariyāyena
ayaṃ  bhante  āyasmā  nandako  na  icchati  bhikkhuniyo  ovadituṃ
pariyāyenāti.
   {767.1} Atha kho bhagavā āyasmantaṃ nandakaṃ āmantesi ovada
nandaka  bhikkhuniyo  anusāsa  nandaka  bhikkhuniyo karohi tvaṃ brāhmaṇa
bhikkhunīnaṃ  dhammikathanti . evambhanteti kho āyasmā nandako bhagavato
@Footnote: 1 Sī. Yu. ito paraṃ nandakassa bhante pariyāyo bhikkhuniyo ovadituṃ pariyāyenāti vacanaṃ
@dissati.
Paṭissutvā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ
piṇḍāya  pāvisi  .  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto attadutiyo 1- yena rājakārāmo tenupasaṅkami .
Addasāsuṃ 2- kho tā bhikkhuniyo āyasmantaṃ nandakaṃ dūratova āgacchantaṃ
disvāna  āsanaṃ  paññāpesuṃ  udakañca  pādānaṃ  upaṭṭhapesuṃ .
Nisīdi  kho  āyasmā  nandako  paññatte  āsane  nisajja pāde
pakkhālesi  .  tāpi kho bhikkhuniyo āyasmantaṃ nandakaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [768] Ekamantaṃ nisinnā kho tā bhikkhuniyo āyasmā nandako
etadavoca  paṭipucchakathā  kho  bhaginiyo  bhavissati  tattha ājānantīti
ājānāmātissa  vacanīyaṃ  na  ājānantīti  na  ājānāmātissa
vacanīyaṃ  yassā  vā  panassa  kaṅkhā vā vimati vā ahameva tattha
paṭipucchitabbo  idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  kvatthoti . ettakenapi
mayaṃ  bhante  ayyassa  nandakassa  attamanā  abhinandāma 3- yanno
ayyo nandako pavāretīti.
   [769]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  cakkhu  niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
@Footnote: 1 Po. adutiyo . 2 Po. Ma. addasaṃsu . 3 Sī. abhiraddhā.
Hetaṃ  bhante  .  taṃ  kiṃ maññatha bhaginiyo sotaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. ghānaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante .pe. jivhā niccā vā aniccā vāti . aniccā
bhante  .pe.  kāyo  nicco  vā  anicco  vāti  . anicco
bhante .pe. mano nicco vā anicco vāti . anicco bhante.
Yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . Yampanāniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama
esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa
hetu  .  pubbeva  no hetaṃ bhante yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhaṃ
itipi  me  cha  ajjhattikā  āyatanā  aniccāti  .  sādhu sādhu
bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo  hoti  ariyasāvakassa  yathābhūtaṃ
sammappaññāya passato.
   [770]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo rūpā niccā vā aniccā
vāti . aniccā bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  saddā niccā vā aniccā
vāti . aniccā bhante .pe. gandhā niccā vā aniccā vāti.
Aniccā  bhante .pe. rasā niccā vā aniccā vāti . aniccā
bhante  .pe.  phoṭṭhabbā  niccā  vā aniccā vāti . aniccā
Bhante  .pe.  dhammā  niccā  vā  aniccā  vāti  . aniccā
bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ
kissa  hetu  .  pubbeva  no hetaṃ bhante yathābhūtaṃ sammappaññāya
sudiṭṭhaṃ  itipi  me  cha bāhirā āyatanā aniccāti . sādhu sādhu
bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo  hoti  ariyasāvakassa  yathābhūtaṃ
sammappaññāya passato.
   [771]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  cakkhuviññāṇaṃ  niccaṃ  vā
aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ
vāti  .  dukkhaṃ  bhante  . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ
nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ mama esohamasmi eso me attāti .
No  hetaṃ  bhante  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  sotaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. ghānaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante .pe. jivhāviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. kāyaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. manoviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vā  taṃ  sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
Eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu. Pubbeva
no  hetaṃ  bhante  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  itipi me cha
viññāṇakāyā  aniccāti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ
bhaginiyo hoti ariyasāvakassa yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [772]  Seyyathāpi  bhaginiyo  telappadīpassa  jhāyato telampi
aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  accipi
aniccā  vipariṇāmadhammā  ābhāpi  aniccā  vipariṇāmadhammā  . yo
nu  kho  bhaginiyo  evaṃ  vadeyya  amussa  telappadīpassa  jhāyato
telampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā
accipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  yā  ca  khvassa  ābhā  sā
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammāti  sammā  nu  kho  so
bhaginiyo  vadamāno  vadeyyāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa
hetu  .  amussa  hi bhante telappadīpassa jhāyato telampi aniccaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  accipi  aniccā
vipariṇāmadhammā pagevassa ābhā aniccā vipariṇāmadhammāti.
   [773] Evameva kho bhaginiyo yo nu kho [1]- evaṃ vadeyya cha
kho  me  ajjhattikā  āyatanā  aniccā  yañca  kho  ajjhattike
āyatane paṭicca paṭisaṃvedemi sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā taṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  sammā nu kho so bhaginiyo
vadamāno  vadeyyāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu .
@Footnote: 1 Po. etthantare bhaginiyoti dissati.
Tajjaṃ  tajjaṃ  bhante paccayaṃ paṭicca tajjā tajjā vedanā uppajjati
tajjassa tajjassa paccayassa nirodhā tajjā tajjā vedanā nirujjhatīti.
Sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo  hoti  ariyasāvakassa
yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [774]  Seyyathāpi bhaginiyo mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
mūlampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  khandhopi  anicco  vipariṇāmadhammo
sākhāpalāsampi   aniccaṃ   vipariṇāmadhammaṃ   chāyāpi   aniccā
vipariṇāmadhammā . yo nu kho bhaginiyo evaṃ vadeyya amussa mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  mūlampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ khandhopi
anicco   vipariṇāmadhammo  sākhāpalāsampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ
yā  ca  khvassa chāyā sā niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammāti
sammā  nu  kho  so  bhaginiyo vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ
bhante  .  taṃ  kissa  hetu . amussa hi bhante mahato rukkhassa
tiṭṭhato  sāravato  mūlampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  khandhopi anicco
vipariṇāmadhammo  sākhāpalāsampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  pagevassa
chāyā aniccā vipariṇāmadhammāti.
   [775] Evameva kho bhaginiyo yo nu kho evaṃ vadeyya cha
kho me bāhirā āyatanā aniccā [1]- yañca kho bāhire āyatane
paṭicca  paṭisaṃvedemi  sukhaṃ  vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā taṃ niccaṃ
dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  sammā  nu  kho  so  bhaginiyo
@Footnote: 1 Yu. vipariṇāmadhammā.
Vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu. Tajjaṃ
tajjaṃ  bhante  paccayaṃ  paṭicca  tajjā  tajjā  vedanā  uppajjati
tajjassa  tajjassa  paccayassa  nirodhā  tajjā  tajjā  vedanā
nirujjhatīti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo hoti
ariyasāvakassa yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [776] Seyyathāpi bhaginiyo dakkho goghātako vā goghātakantevāsī
vā  gāviṃ  vadhitvā  tiṇhena  govikantanena  gāviṃ  vikanteyya
anupahacca  antaraṃ  maṃsakāyaṃ  anupahacca  bāhiraṃ  cammakāyaṃ yaṃ yadeva
tattha  antarā  vilimaṃsaṃ  antarā  nahārū antarā bandhanaṃ taṃ tadeva
tiṇhena  govikantanena  sañchindeyya  saṅkanteyya  samparikanteyya
sañchinditvā  saṅkantitvā  samparikantitvā  vidhunitvā bāhiraṃ cammakāyaṃ
teneva cammena taṃ gāviṃ paṭicchādetvā evaṃ vadeyya tathevāyaṃ gāvī
saṃyuttā  iminā  cammenāti  sammā nu kho so bhaginiyo vadamāno
vadeyyāti . no hetaṃ bhante . Taṃ kissa hetu. Asu hi bhante dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī  vā  gāviṃ  vadhitvā  tiṇhena
govikantanena   gāviṃ  vikanteyya  anupahacca  antaraṃ  maṃsakāyaṃ
anupahacca  bāhiraṃ  cammakāyaṃ  yaṃ  yadeva  tattha  antarā  vilimaṃsaṃ
antarā  nahārū  antarā  bandhanaṃ  taṃ tadeva tiṇhena govikantanena
sañchindeyya    saṅkanteyya    samparikanteyya    sañchinditvā
saṅkantitvā   samparikantitvā   vidhunitvā   bāhiraṃ   cammakāyaṃ
Teneva cammena taṃ gāviṃ paṭicchādetvā kiñcāpi so evaṃ vadeyya
tathevāyaṃ  gāvī  saṃyuttā  iminā  cammenāti  atha kho sā gāvī
visaṃyuttā teneva cammena 1-.
   [777] Upamā kho me ayaṃ bhaginiyo katā atthassa viññāpanāya.
Ayamevettha  attho  .  antaro  maṃsakāyoti kho bhaginiyo channetaṃ
ajjhattikānaṃ   āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  .  bāhiro  cammakāyoti
kho  bhaginiyo  channetaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ . antarā
vilimaṃsaṃ  antarā nahārū antarā bandhanti kho bhaginiyo nandirāgassetaṃ
adhivacanaṃ  .  tiṇhaṃ  govikantananti  kho  bhaginiyo  ariyāyetaṃ
paññāya  adhivacanaṃ  yāyaṃ  ariyā  paññā  antarā  kilesaṃ antarā
saññojanaṃ antarā bandhanaṃ sañchindati saṅkantati samparikantati.
   [778] Satta kho 2- ime bhaginiyo bojjhaṅgā yesaṃ bhāvitattā
bahulīkatattā  bhikkhu  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . katame
satta  .  idha  bhaginiyo  bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāveti  ...  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  pītisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  ...  passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... samādhisambojjhaṅgaṃ
bhāveti   ...   upekkhāsambojjhaṅgaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. cammenāti. 2 Po. Ma. satta kho panime.
Virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  ime  kho bhaginiyo
satta  bojjhaṅgā  yesaṃ  bhāvitattā  bahulīkatattā  bhikkhu  āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatīti.
   [779]  Atha  kho  āyasmā  nandako tā bhikkhuniyo iminā
ovādena  ovaditvā  uyyojesi  gacchatha  bhaginiyo  kāloti .
Atha  kho  tā  bhikkhuniyo  āyasmato nandakassa bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  nandakaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo
bhagavā  etadavoca  gacchatha  bhikkhuniyo  kāloti  .  atha kho tā
bhikkhuniyo bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   [780]  Atha  kho bhagavā acirapakkantāsu tāsu bhikkhunīsu bhikkhū
āmantesi  seyyathāpi  bhikkhave  tadahuposathe  cātuddase  na hoti
bahuno  janassa  kaṅkhā vā vimati vā ūno nu kho cando puṇṇo
nu  kho  candoti  atha  kho  ūno cando tveva hoti evameva
kho bhikkhave tā [1]- nandakassa dhammadesanāya attamanā ceva honti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappāti  .  atha  kho bhagavā āyasmantaṃ
nandakaṃ  āmantesi  tenahi  tvaṃ  nandaka  svepi  tā  bhikkhuniyo
tenevovādena  ovadeyyāsīti  .  evambhanteti  kho  āyasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tā bhikkhuniyo.
Nandako bhagavato paccassosi.
   [781]  Atha kho āyasmā nandako tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiyaṃ piṇḍāya [1]-
caritvā  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto attadutiyo yena rājakārāmo
tenupasaṅkami  .  addasāsuṃ  2-  kho  tā  bhikkhuniyo  āyasmantaṃ
nandakaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  . disvāna āsanaṃ paññāpesuṃ udakañca
pādānaṃ  upaṭṭhapesuṃ  .  nisīdi  kho  āyasmā  nandako paññatte
āsane  .  nisajja  pāde  pakkhālesi  .  tāpi kho bhikkhuniyo
āyasmantaṃ nandakaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [782] Ekamantaṃ nisinnā kho tā bhikkhuniyo āyasmā nandako
etadavoca  paṭipucchakathā  kho  bhaginiyo  bhavissati  tattha ājānantīti
ājānāmātissa  vacanīyaṃ  na  ājānantīti  na  ājānāmātissa
vacanīyaṃ  yassā  vā  panassa  kaṅkhā vā vimati vā ahameva tattha
paṭipucchitabbo  idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  kvatthoti . ettakenapi
mayaṃ  bhante  ayyassa  nandakassa  attamanā  abhinandāma  yanno
ayyo nandako pavāretīti.
   [783]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  cakkhu  niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
@Footnote: 1 piṇḍāya pāvisi: sāvatthiyaṃ piṇḍāyāti naṭṭhā bhaveyyuṃ . 2 Po. Ma. addasaṃsu.
Hetaṃ  bhante  .  taṃ  kiṃ maññatha bhaginiyo sotaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. ghānaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante .pe. jivhā niccā vā aniccā vāti . aniccā
bhante  .pe.  kāyo  nicco  vā  anicco  vāti  . anicco
bhante  .pe.  mano  nicco  vā  anicco  vāti  .  anicco
bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ
kissa  hetu  .  pubbeva  no hetaṃ bhante yathābhūtaṃ sammappaññāya
sudiṭṭhaṃ  itipi  me  cha  ajjhattikā  āyatanā  aniccāti . sādhu
sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo  hoti ariyasāvakassa yathābhūtaṃ
sammappaññāya passato.
   [784]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo rūpā niccā vā aniccā
vāti . aniccā bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  saddā  niccā vā
aniccā  vāti  .  aniccā  bhante  .pe.  gandhā  niccā vā
aniccā  vāti . aniccā bhante .pe. rasā niccā vā aniccā
vāti  .  aniccā  bhante  .pe. phoṭṭhabbā niccā vā aniccā
Vāti . aniccā bhante .pe. dhammā niccā vā aniccā vāti.
Aniccā  bhante  . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante  .  taṃ  kissa hetu . pubbeva no hetaṃ bhante yathābhūtaṃ
sammappaññāya   sudiṭṭhaṃ  itipi  me  cha  bāhirā  āyatanā
aniccāti . sādhu sādhu bhaginiyo evaṃ hetaṃ bhaginiyo hoti ariyasāvakassa
yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [785]  Taṃ  kiṃ  maññatha  bhaginiyo  cakkhuviññāṇaṃ  niccaṃ  vā
aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ
vāti  .  dukkhaṃ  bhante  . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ
nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ mama esohamasmi eso me attāti .
No  hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . pubbeva no hetaṃ bhante
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  itipi  me  cha  viññāṇakāyā
aniccāti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo hoti
ariyasāvakassa  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  .  sotaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. ghānaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante .pe. jivhāviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. kāyaviññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. manoviññāṇaṃ
Niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ  sukhaṃ  vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohasmi  eso  me
attāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . pubbeva no
hetaṃ  bhante  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  itipi  me  cha
viññāṇakāyā  aniccāti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ
bhaginiyo hoti ariyasāvakassa yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [786]  Seyyathāpi  bhaginiyo  telappadīpassa  jhāyato telampi
aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  accipi
aniccā  vipariṇāmadhammā  ābhāpi aniccā vipariṇāmadhammā . yo nu
kho  bhaginiyo  evaṃ  vadeyya amussa telappadīpassa jhāyato telampi
aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  accipi
aniccā  vipariṇāmadhammā  yā  ca  khvassa ābhā sā niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammāti  sammā  nu  kho so bhaginiyo vadamāno
vadeyyāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . amussa hi
bhante  telappadīpassa  jhāyato  telampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ
vaṭṭipi  aniccā  vipariṇāmadhammā  accipi  aniccā  vipariṇāmadhammā
pagevassa ābhā aniccā vipariṇāmadhammāti.
   [787] Evameva kho bhaginiyo yo nu kho evaṃ vadeyya cha
kho  me  ajjhattikā  āyatanā  aniccā yañca kho cha ajjhattike
Āyatane  paṭicca  paṭisaṃvedemi  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā
taṃ  niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammanti sammā nu kho so bhaginiyo
vadamāno  vadeyyāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu .
Tajjaṃ  tajjaṃ  bhante paccayaṃ paṭicca tajjā tajjā vedanā uppajjati
tajjassa  tajjassa  paccayassa  nirodhā  tajjā  tajjā  vedanā
nirujjhatīti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo hoti
ariyasāvakassa yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [788]  Seyyathāpi bhaginiyo mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
mūlampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  khandhopi  anicco  vipariṇāmadhammo
sākhāpalāsampi aniccaṃ vipariṇāmadhammaṃ chāyāpi aniccā vipariṇāmadhammā.
Yo   nu  kho  bhaginiyo  evaṃ  vadeyya  amussa  mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  mūlampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ khandhopi
anicco   vipariṇāmadhammo  sākhāpalāsampi  aniccaṃ  vipariṇāmadhammaṃ
yā  ca  khvassa chāyā sā niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammāti
sammā nu kho so bhaginiyo vadamāno vadeyyāti. No hetaṃ bhante.
Taṃ  kissa  hetu  .  amussa  hi  bhante mahato rukkhassa tiṭṭhato
sāravato mūlampi aniccaṃ vipariṇāmadhammaṃ khandhopi anicco vipariṇāmadhammo
sākhāpalāsampi   aniccaṃ   vipariṇāmadhammaṃ   pagevassa   chāyā
aniccā vipariṇāmadhammāti.
   [789] Evameva kho bhaginiyo yo nu kho evaṃ vadeyya cha
Kho  me  bāhirā  āyatanā aniccā yañca kho bāhire āyatane
paṭicca  paṭisaṃvedemi  sukhaṃ  vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā taṃ niccaṃ
dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammanti  sammā  nu  kho  so  bhaginiyo
vadamāno  vadeyyāti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu .
Tajjaṃ  tajjaṃ  bhante paccayaṃ paṭicca tajjā tajjā vedanā uppajjati
tajjassa  tajjassa  paccassa  nirodhā  tajjā  tajjā  vedanā
nirujjhatīti  .  sādhu  sādhu  bhaginiyo  evaṃ  hetaṃ  bhaginiyo hoti
ariyasāvakassa yathābhūtaṃ sammappaññāya passato.
   [790] Seyyathāpi bhaginiyo dakkho goghātako vā goghātakantevāsī
vā  gāviṃ vadhitvā tiṇhena govikantanena gāviṃ vikanteyya anūpahacca
antaraṃ  maṃsakāyaṃ anūpahacca bāhiraṃ cammakāyaṃ yaṃ yadeva tattha antarā
vilimaṃsaṃ  antarā  nahārū  antarā  bandhanaṃ  taṃ  tadeva  tiṇhena
govikantanena  sañchindeyya  saṅkanteyya  [1]-  samparikanteyya
sañchinditvā  saṅkantitvā  [2]-  samparikantitvā  vidhunitvā  bāhiraṃ
cammakāyaṃ  teneva  cammena  taṃ gāviṃ paṭicchādetvā evaṃ vadeyya
tathevāyaṃ  gāvī  saṃyuttā  iminā  cammenāti  sammā nu kho so
bhaginiyo vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ bhante . Taṃ kissa hetu.
Amu  hi  bhante dakkho goghātako vā goghātakantevāsī vā gāviṃ
vadhitvā  tiṇhena  govikantanena  gāviṃ  vikanteyya anūpahacca antaraṃ
maṃsakāyaṃ  anūpahacca  bāhiraṃ maṃsakāyaṃ yaṃ yadeva tattha antarā vilimaṃsaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. etthantare sampakanteyya sampakantitvāti dissanti.
Antarā  nahārū  antarā  bandhanaṃ  taṃ tadeva tiṇhena govikantanena
gāviṃ   sañchindeyya   saṅkanteyya  samparikanteyya  sañchinditvā
saṅkantitvā  samparikantitvā  vidhunitvā  bāhiraṃ  cammakāyaṃ  teneva
cammena taṃ gāviṃ paṭicchādetvā kiñcāpi so evaṃ vadeyya tathevāyaṃ
gāvī  saṃyuttā  iminā  cammenāti  atha  kho sā gāvī visaṃyuttā
teneva cammena.
   [791] Upamā kho me ayaṃ bhaginiyo katā atthassa viññāpanāya.
Ayamevettha  attho  .  antaro  maṃsakāyoti kho bhaginiyo channetaṃ
ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  .  bāhiro  cammakāyoti  kho
bhaginiyo  channetaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ adhivacanaṃ . antarā vilimaṃsaṃ
antarā  nahārū  antarā  bandhananti  kho  bhaginiyo  nandirāgassetaṃ
adhivacanaṃ  .  tiṇhaṃ  govikantananti  kho bhaginiyo ariyāyetaṃ paññāya
adhivacanaṃ  yāyaṃ  ariyā  paññā  antarā  kilesaṃ antarā saññojanaṃ
antarā bandhanaṃ sañchindati saṅkantati samparikantati.
   [792]  Satta kho ime bhaginiyo bojjhaṅgā yesaṃ bhāvitattā
bahulīkatattā  bhikkhu  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . katame
satta  .  idha  bhaginiyo  bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāveti ... viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti ... Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ...
Passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti ...
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  ime  kho  bhaginiyo  satta  bojjhaṅgā yesaṃ
bhāvitattā  bahulīkatattā  bhikkhu  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharatīti.
   [793]  Atha  kho  āyasmā  nandako tā bhikkhuniyo iminā
ovādena  ovaditvā  uyyojesi  gacchatha  bhaginiyo  kāloti .
Atha  kho  tā  bhikkhuniyo  āyasmato nandakassa bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  nandakaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā kho tā bhikkhuniyo
bhagavā  etadavoca  gacchatha  bhikkhuniyo  kāloti  .  atha kho tā
bhikkhuniyo bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   [794]  Atha  kho bhagavā acirapakkantāsu tāsu bhikkhunīsu bhikkhū
āmantesi  seyyathāpi  bhikkhave  tadahuposathe  paṇṇarase  na  hoti
bahuno  janassa  kaṅkhā vā vimati vā ūno nu kho cando puṇṇo
nu  kho  candoti  atha  kho puṇṇo cando tveva hoti evameva
kho  bhikkhave  tā  bhikkhuniyo  nandakassa  dhammadesanāya  attamanā
ceva  paripuṇṇasaṅkappā  ca  .  tāsaṃ bhikkhave pañcannaṃ bhikkhunīsatānaṃ
Yā  pacchimikā  bhikkhunī  sā 1- sotāpannā avinipātadhammā niyatā
sambodhiparāyanāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Nandakovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. yā pacchimikā bhikkhuniyo tā sotāpannā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 486-503. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=9712              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=9712              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=766&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=766              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6232              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6232              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่