ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

                     Tatiyaṃ serīsuttaṃ
   [282]  Ekamantaṃ ṭhito kho serī devaputto bhagavantaṃ gāthāya
ajjhabhāsi
        annamevābhinandanti      ubhayo 1- devamānusā
        atha kho nāma so yakkho     yaṃ annaṃ nābhinandatīti.
   [283] Ye naṃ dadanti saddhāya      vippasannena cetasā
        tameva annaṃ bhajati         asmiṃ loke paramhi ca
        tasmā vineyya maccheraṃ      dajjā dānaṃ malābhibhū
        puññāni paralokasmiṃ      patiṭṭhā honti pāṇinanti.
   [284]  Acchariyaṃ  bhante abbhūtaṃ bhante yāva subhāsitañcidaṃ 2-
bhante bhagavatā
        ye naṃ dadanti saddhāya       vippasannena cetasā
        tameva annaṃ bhajati         asmiṃ loke paramhi ca
        tasmā vineyya maccheraṃ      dajjā dānaṃ malābhibhū
        puññāni paralokasmiṃ      patiṭṭhā honti pāṇinanti.
   [285]  Bhūtapubbāhaṃ  bhante serī nāma rājā ahosiṃ dāyako
dānapati  dānassa  vaṇṇavādī  . tassa mayhaṃ bhante catūsu dvāresu
dānaṃ   dīyittha   samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ   .  atha
@Footnote: 1 Po. Ma. ubhaye . 2 Ma. subhāsitamidaṃ. Yu. subhāsitaṃ idaṃ.
Kho  maṃ  bhante  itthāgāraṃ  upasaṅkamitvā etadavoca devassa kho
dānaṃ  dīyati  amhākaṃ  dānaṃ  na dīyati sādhu mayampi devaṃ nissāya
dānāni  dadeyyāma  puññāni  kareyyāmāti  . tassa mayhaṃ bhante
etadahosi  ahaṃ  khosmi  dāyako  dānapati  dānassa  vaṇṇavādī
dānaṃ dassāmāti vadante 1- kinti vadeyyanti . so khvāhaṃ bhante
paṭhamadvāraṃ  itthāgārassa  adāsiṃ  tattha  itthāgārassa dānaṃ dīyittha
mama dānaṃ paṭikkami.
   {285.1} Atha kho maṃ bhante khattiyā anuyuttā 2- upasaṅkamitvā
maṃ  etadavocuṃ  devassa  kho dānaṃ dīyati itthāgārassa dānaṃ dīyati
amhākaṃ  dānaṃ  na  dīyati  sādhu  mayampi  devaṃ  nissāya dānāni
dadeyyāma  puññāni  kareyyāmāti  .  tassa  mayhaṃ  bhante
etadahosi  ahaṃ  khosmi  dāyako  dānapati  dānassa  vaṇṇavādī
dānaṃ  dassāmāti  vadante  kinti vadeyyanti . so khvāhaṃ bhante
dutiyadvāraṃ  khattiyānaṃ  anuyuttānaṃ  3-  adāsiṃ  tattha  khattiyānaṃ
anuyuttānaṃ dānaṃ dīyittha mama dānaṃ paṭikkami.
   {285.2} Atha kho maṃ bhante balakāyo upasaṅkamitvā etadavoca
devassa  kho  dānaṃ  dīyati  itthāgārassa  dānaṃ  dīyati  khattiyānaṃ
anuyuttānaṃ  dānaṃ  dīyati  amhākaṃ  dānaṃ  na  dīyati  sādhu mayampi
devaṃ  nissāya  dānāni  dadeyyāma  puññāni  kareyyāmāti .
Tassa   mayhaṃ   bhante   etadahosi  ahaṃ  khosmi  dāyako
dānapati    dānassa    vaṇṇavādī    dānaṃ    dassāmāti
@Footnote: 1 Yu. vadantānaṃ . 2 Po. Ma. anuyantā . 3 Po. Ma. anuyantānaṃ.
Vadante kinti vadeyyanti . so khvāhaṃ bhante tatiyadvāraṃ balakāyassa
adāsiṃ  tattha  balakāyassa  dānaṃ  dīyittha  mama  dānaṃ  paṭikkami .
Atha  kho  maṃ  bhante  brāhmaṇagahapatikā  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ
devassa  kho  dānaṃ  dīyati  itthāgārassa  dānaṃ  dīyati  khattiyānaṃ
anuyuttānaṃ  dānaṃ  dīyati  balakāyassa  dānaṃ  dīyati  amhākaṃ  dānaṃ
na  dīyati  sādhu  mayampi devaṃ nissāya dānāni dadeyyāma puññāni
kareyyāmāti  .  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  ahaṃ  khosmi
dāyako  dānapati  dānassa  vaṇṇavādī  dānaṃ  dassāmāti  vadante
kinti vadeyyanti . so khvāhaṃ bhante catutthadvāraṃ brāhmaṇagahapatikānaṃ
adāsiṃ   tattha   brāhmaṇagahapatikānaṃ   dānaṃ   dīyittha   mama
dānaṃ paṭikkami.
   {285.3} Atha kho maṃ bhante purisā upasaṅkamitvā etadavocuṃ
na khodāni devassa koci dānaṃ dīyatīti . Evaṃ vuttāhaṃ 1- bhante te
purise  etadavocaṃ  tenahi  bhaṇe  yo  bāhiresu janapadesu āyo
sañjāyati  tato  upaḍḍhaṃ  antepuraṃ  pavesetha upaḍḍhaṃ tattheva dānaṃ
detha   samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānanti  .  so  khvāhaṃ
bhante evaṃ dīgharattaṃ katānaṃ puññānaṃ evaṃ dīgharattaṃ katānaṃ kusalānaṃ 2-
pariyantaṃ  nādhigacchāmi  ettakaṃ  puññanti vā ettako puññavipākoti
vā ettakaṃ samagge 3- ṭhātabbanti vāti.
   [286]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva subhāsitañcidaṃ
bhante bhagavatā
@Footnote: 1 Po. Yu. vuttohaṃ . 2 Po. Ma. etthantare dhammānanti atthi . 3 Po. magge
@Ma. Yu. sagge.
        Ye naṃ dadanti saddhāya       vippasannena cetasā
        tameva annaṃ bhajati         asmiṃ loke paramhi ca
        tasmā vineyya maccheraṃ      dajjā dānaṃ malābhibhū
        puññāni paralokasmiṃ      patiṭṭhā honti pāṇinanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 82-85. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=1541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=282&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=104              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=282              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2847              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2847              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com