ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [355] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Sanidānaṃ
bhikkhave  uppajjati  kāmavitakko  no  anidānaṃ  sanidānaṃ  uppajjati
byāpādavitakko  no  anidānaṃ  sanidānaṃ  uppajjati  vihisāvitakko
no anidānaṃ.
   [356]  Kathañca  bhikkhave  sanidānaṃ uppajjati kāmavitakko no
anidānaṃ  sanidānaṃ  uppajjati  byāpādavitakko  no anidānaṃ sanidānaṃ
uppajjati  vihiṃsāvitakko  no  anidānaṃ . kāmadhātuṃ bhikkhave paṭicca
uppajjati  kāmasaññā  kāmasaññaṃ  paṭicca  uppajjati  kāmasaṅkappo
kāmasaṅkappaṃ  paṭicca  uppajjati  kāmacchando  kāmacchandaṃ  paṭicca
Uppajjati   kāmapariḷāho   kāmapariḷāhaṃ   paṭicca   uppajjati
kāmapariyesanā  .  kāmapariyesanaṃ  bhikkhave  pariyesamāno  assutavā
puthujjano  tīhi ṭhānehi micchā paṭipajjati kāyena vācāya manasā .
Byāpādadhātuṃ   bhikkhave   paṭicca   uppajjati   byāpādasaññā
byāpādasaṅkappo  ... byāpādacchando ... byāpādapariḷāho ...
Byāpādapariyesanā  .  byāpādapariyesanaṃ  bhikkhave  pariyesamāno
assutavā  puthujjano  tīhi  ṭhānehi  micchā  paṭipajjati  kāyena
vācāya  manasā . vihiṃsādhātuṃ bhikkhave paṭicca uppajjati vihiṃsāsaññā
vihiṃsāsaṅkappo  ...  vihiṃsāchando  ...  vihiṃsāpariḷāho  ...
Vihiṃsāpariyesanā   .   vihiṃsāpariyesanaṃ   bhikkhave  pariyesamāno
assutavā  puthujjano  tīhi  ṭhānehi  micchā  paṭipajjati  kāyena
vācāya manasā.
   [357]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  ādittaṃ tiṇukkaṃ sukkhe
tiṇadāye  nikkhipeyya  no  ce  hatthehi ca pādehi ca khippameva
nibbāpeyya  evañhi  bhikkhave  ye  tiṇakaṭṭhanissitā  pāṇā  te
anayabyasanaṃ  āpajjeyyuṃ  evameva  kho  bhikkhave  yo  hi  koci
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  uppannaṃ  visamagataṃ  akusalasaññaṃ  1-
na  khippameva  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti
so  diṭṭheva  2-  dhamme  dukkhaṃ  viharati  savighātaṃ  saupāyāsaṃ
sapariḷāhaṃ  kāyassa  [3]-  bhedā  paraṃ  maraṇā  duggati  4-
pāṭikaṅkhā.
   [358] Sanidānaṃ bhikkhave uppajjati nekkhammavitakko no anidānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saññaṃ . 2 Ma. Yu. diṭṭhe ceva . 3 Ma. Yu. ca . 4 Yu. duggatiṃ.
Sanidānaṃ  uppajjati  abyāpādavitakko  no  anidānaṃ  sanidānaṃ
uppajjati avihiṃsāvitakko no anidānaṃ.
   [359]  Kathañca  bhikkhave  sanidānaṃ  uppajjati nekkhammavitakko
no  anidānaṃ  sanidānaṃ  uppajjati  abyāpādavitakko  no  anidānaṃ
sanidānaṃ  uppajjati  avihiṃsāvitakko  no  anidānaṃ  . nekkhammadhātuṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  nekkhammasaññā  nekkhammasaññaṃ  paṭicca
uppajjati  nekkhammasaṅkappo  nekkhammasaṅkappaṃ  paṭicca  uppajjati
nekkhammacchando  nekkhammacchandaṃ  paṭicca  uppajjati  nekkhammapariḷāho
nekkhammapariḷāhaṃ   paṭicca   uppajjati   nekkhammapariyesanā  .
Nekkhammapariyesanaṃ  bhikkhave  pariyesamāno  sutavā  ariyasāvako  tīhi
ṭhānehi  sammā paṭipajjati kāyena vācāya manasā . abyāpādadhātuṃ
bhikkhave paṭicca uppajjati abyāpādasaññā .pe. Abyāpādasaṅkappo ...
Abyāpādacchando ... abyāpādapariḷāho ... abyāpādapariyesanā.
Abyāpādapariyesanaṃ  bhikkhave  pariyesamāno  sutavā  ariyasāvako tīhi
ṭhānehi  sammā  paṭipajjati  kāyena vācāya manasā . avihiṃsādhātuṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  avihiṃsāsaññā  avihiṃsāsaññaṃ  paṭicca
uppajjati   avihiṃsāsaṅkappo   avihiṃsāsaṅkappaṃ  paṭicca  uppajjati
avihiṃsāchando   avihiṃsāchandaṃ  paṭicca  uppajjati  avihiṃsāpariḷāho
avihiṃsāpariḷāhaṃ   paṭicca   uppajjati   avihiṃsāpariyesanā  .
Avihiṃsāpariyesanaṃ   bhikkhave   pariyesamāno  sutavā  ariyasāvako
Tīhi ṭhānehi sammā paṭipajjati kāyena vācāya manasā.
   [360]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  ādittaṃ tiṇukkaṃ sukkhe
tiṇadāye  nikkhipeyya  tamenaṃ  hatthehi  ca  pādehi  ca khippameva
nibbāpeyya  evañhi  bhikkhave  ye  tiṇakaṭṭhanissitā  pāṇā  te
na  anayabyasanaṃ  āpajjeyyuṃ  evameva  kho bhikkhave yo hi koci
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  uppannaṃ  visamagataṃ  akusalasaññaṃ
khippameva  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  so
diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā sugati paṭikaṅkhāti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 181-184. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3653              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3653              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=355&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=355              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3409              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3409              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com