ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [404]  Pubbeva  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho paṭhavīdhātuyā assādo
ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  āpodhātuyā  assādo  ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  tejodhātuyā assādo ko ādīnavo
kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  vāyodhātuyā  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ
nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi yaṃ kho paṭhavīdhātuṃ
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  paṭhavīdhātuyā  assādo yaṃ
paṭhavīdhātu  1-  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  paṭhavīdhātuyā
ādīnavo  yo  2-  paṭhavīdhātuyā  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ
idaṃ paṭhavīdhātuyā nissaraṇaṃ . yaṃ āpodhātuṃ paṭicca ... Yaṃ tejodhātuṃ
paṭicca  ...  yaṃ  vāyodhātuṃ  paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
vāyodhātuyā  assādo yaṃ vāyodhātu aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā
ayaṃ  vāyodhātuyā  ādīnavo  yo 2- vāyodhātuyā chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ vāyodhātuyā nissaraṇaṃ 3-.
@Footnote: 1 Yu. paṭhavīdhātuyā. evamuparipi . 2 Yu. yaṃ . 3 Po. itisaddo dissati.
   [405]  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  catunnaṃ dhātūnaṃ evaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato yathābhūtaṃ nābbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho 1- paccaññāsiṃ . yato ca khvāhaṃ
bhikkhave imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ evaṃ assādañca assādato ādīnavañca
ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  athāhaṃ
bhikkhave  sadevake  loke  samārake  sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  2-
paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi akuppā me
vimutti 3- ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 203-204. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4088              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4088              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=404&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=404              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3824              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3824              Contents of The Tipitaka Volume 16 https://84000.org/tipitaka/read/?index_16 https://84000.org/tipitaka/english/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]