ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

            Kassapasaṃyuttaṃ
   [462] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Santuṭṭhāyaṃ
bhikkhave  kassapo  itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca
vaṇṇavādī  na  ca cīvarahetu anesanaṃ appaṭirūpaṃ āpajjati aladdhā ca
cīvaraṃ  na paritassati laddhā ca cīvaraṃ agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati  .  santuṭṭhāyaṃ  bhikkhave
kassapo   itarītarena   piṇḍapātena   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā
ca  vaṇṇavādī  na  ca  piṇḍapātahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ āpajjati
aladdhā  ca  piṇḍapātaṃ  na  paritassati  laddhā  ca  piṇḍapātaṃ
agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño
paribhuñjati.
   {462.1}  Santuṭṭhāyaṃ bhikkhave kassapo itarītarena senāsanena
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  senāsanahetu
anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  senāsanaṃ na paritassati
laddhā  ca  senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjati  .  santuṭṭhāyaṃ bhikkhave kassapo itarītarena
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhāra-
santuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu
anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
na  paritassati  laddhā  ca  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  agadhito
Amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati.
   [463]  Tasmātiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ santuṭṭhā bhavissāma
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādino  na ca
cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjissāma  aladdhā  ca cīvaraṃ na
paritassissāma  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhitā  amucchitā  anajjhāpannā
ādīnavadassāvino nissaraṇapaññā paribhuñjissāma.
          [evaṃ sabbaṃ kātabbaṃ]
santuṭṭhā  bhavissāma  itarītarena  piṇḍapātena  .pe.  santuṭṭhā
bhavissāma  itarītarena  senāsanena  .pe.  santuṭṭhā  bhavissāma
itarītarena  gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  itarītaragilānapaccayabhesajja-
parikkhārasantuṭṭhiyā ca vaṇṇavādino na ca gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu
anesanaṃ    appaṭirūpaṃ    āpajjissāma    aladdhā    ca
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  na  paritassissāma laddhā ca gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ  agadhitā  amucchitā  anajjhāpannā ādīnavadassāvino
nissaraṇapaññā  paribhuñjissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave sikkhitabbaṃ .
Kassapena  vā  hi  vo bhikkhave ovadissāmi yo vā panassa 1-
kassapādiso 2- ovaditehi ca pana vo tathattāya paṭipajjitabbanti .
Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 229-230. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4604              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4604              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=462&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=139              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=462              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4044              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4044              Contents of The Tipitaka Volume 16 https://84000.org/tipitaka/read/?index_16 https://84000.org/tipitaka/english/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]