ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [464]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ca mahākassapo
āyasmā  ca  sārīputto bārāṇasiyaṃ viharanti isipatane migadāye .
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. kassapasadiso. evamuparipi.
Atha  kho  āyasmā  sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yenāyasmā  mahākassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
mahākassapena   saddhiṃ   sammodi   sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [465] Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sārīputto āyasmantaṃ
mahākassapaṃ  etadavoca  vuccati  hidaṃ  āvuso  kassapa  anātāpī
anottāpī  abhabbo  sambodhāya  abhabbo  nibbānāya  abhabbo
anuttarassa  yogakkhemassa  adhigamāya  ātāpī  ca  kho  ottāpī
bhabbo  sambodhāya bhabbo nibbānāya bhabbo anuttarassa yogakkhemassa
adhigamāya  kittāvatā  nu  kho  āvuso anātāpī hoti anottāpī
abhabbo  sambodhāya  abhabbo  nibbānāya  abhabbo  anuttarassa
yogakkhemassa  adhigamāya  kittāvatā  ca  panāvuso  ātāpī  hoti
ottāpī  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  nibbānāya bhabbo anuttarassa
yogakkhemassa adhigamāyāti.
   [466]  Idhāvuso  bhikkhu  anuppannā  me  pāpakā akusalā
dhammā  uppajjamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  na  ātappaṃ karoti
uppannā  me  pāpakā  akusalā  dhammā  appahīyamānā  anatthāya
saṃvatteyyunti  na  ātappaṃ  karoti  anuppannā  me kusalā dhammā
anuppajjamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  na  ātappaṃ  karoti
uppannā  me  kusalā  dhammā  nirujjhamānā anatthāya saṃvatteyyunti
Na ātappaṃ karoti. Evaṃ kho āvuso anātāpī hoti.
   [467]  Kathañcāvuso  anottāpī  hoti  .  idhāvuso bhikkhu
anuppannā  me  pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjamānā anatthāya
saṃvatteyyunti  na  ottappati  uppannā  me  pāpakā  akusalā
dhammā  appahīyamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  na  ottappati
anuppannā   me   kusalā  dhammā  anuppajjamānā  anatthāya
saṃvatteyyunti  na  ottappati  uppannā  me  kusalā  dhammā
nirujjhamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  na  ottappati . evaṃ kho
āvuso anottāpī hoti . evaṃ kho āvuso anātāpī anottāpī
abhabbo  sambodhāya  abhabbo  nibbānāya  abhabbo  anuttarassa
yogakkhemassa adhigamāya.
   [468]  Kathañcāvuso  ātāpī  hoti  .  idhāvuso  bhikkhu
anuppannā  me  pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjamānā anatthāya
saṃvatteyyunti  ātappaṃ karoti uppannā me pāpakā akusalā dhammā
appahīyamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  ātappaṃ  karoti  anuppannā
me  kusalā  dhammā  anuppajjamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti
ātappaṃ  karoti  uppannā  me  kusalā  dhammā  nirujjhamānā
anatthāya  saṃvatteyyunti  ātappaṃ  karoti  .  evaṃ  kho āvuso
ātāpī hoti.
   [469]  Kathañcāvuso  ottāpī  hoti  .  idhāvuso  bhikkhu
Anuppannā  me  pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjamānā anatthāya
saṃvatteyyunti  ottappati  uppannā  me  pāpakā  akusalā dhammā
appahīyamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  ottappati  anuppannā  me
kusalā  dhammā  anuppajjamānā  anatthāya  saṃvatteyyunti  ottappati
uppannā  me  kusalā  dhammā  nirujjhamānā anatthāya saṃvatteyyunti
ottappati . evaṃ kho āvuso ottāpī hoti . Evaṃ kho āvuso
ātāpī   ottāpī   bhabbo  sambodhāya  bhabbo  nibbānāya
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamāyāti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 230-233. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=464&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=140              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=464              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4121              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4121              Contents of The Tipitaka Volume 16 https://84000.org/tipitaka/read/?index_16 https://84000.org/tipitaka/english/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]