ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [660]  Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sāmaṇeriṃ  vehāsaṃ  gacchantiṃ  tassā saṅghāṭipi ādittā sampajjalitā
sañjotibhūtā   pattopi   āditto   sampajjalito   sañjotibhūto
kāyabandhanampi  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  kāyopi  āditto
sampajjalito  sañjotibhūto  sā  sudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti  .  tassa
mayhaṃ  āvuso  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho
evarūpopi  nāma  satto  bhavissati evarūpopi nāma yakkho bhavissati
evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho bhavissatīti.
   [661]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi cakkhubhūtā vata
bhikkhave  sāvakā  viharanti  ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti
yatra  hi nāma sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā
karissati . pubbeva 1- me sā bhikkhave sāmaṇerī diṭṭhā ahosi.
Apicāhaṃ  na  byākāsiṃ  ahañcetaṃ  byākareyyaṃ parepi 2- me na
saddaheyyuṃ  ye  me  na  saddaheyyuṃ  tesaṃ  taṃ  assa  dīgharattaṃ
@Footnote: 1 Yu. pubbepi . 2 Ma. Yu. pare ca.
Ahitāya  dukkhāya  .  esā  bhikkhave  sāmaṇerī  kassapassa
sammāsambuddhassa  pāvacane  pāpasāmaṇerī  ahosi  sā  tassa
kammassa  vipākena  bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni  bahūni
vassasahassāni   bahūni   vassasatasahassāni  niraye  pacittha  1-
tasseva   kammassa   vipākāvasesena  evarūpaṃ  attabhāvapaṭilābhaṃ
paṭisaṃvedayatīti. Ekādasamaṃ.
          Dutiyavaggo dutiyo.
            Tassa uddānaṃ
        kūpe nimuggo hi so paradāriko
        gūthakhādi ahu duṭṭhabrāhmaṇo
        nicchavitthī aticārinī ahu
        maṅguḷitthī ahu ikkhaṇitthikā 2-
        okilinī sapatiṃ karoti 3-
        sīsacchinno ahu coraghātako
        bhikkhu bhikkhunī sikkhamānā
        sāmaṇero atha sāmaṇerikā 4-
        kassapassa vinayassa 5- pabbajjaṃ 6-
        pāpakammaṃ akariṃsu tāvade 7-.
        Lakkhaṇasaṃyuttaṃ sattamaṃ samattaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Ma. pacitvā . 2 Yu. ikkhaṇitthi yā . 3 Ma. Yu. sapattaṅgārokiri . 4 Yu.
@sāmaṇeriyo. 5 Ma. Yu. vinayasmiṃ . 6 Yu. pabbajjuṃ . 7 Ma. Yu. itisaddo atthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 305-306. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=6119              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=6119              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=660&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=216              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=660              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com