ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

         Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa
            tatiyo bhāgo
            -------
           khandhavāravaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Khandhasaṃyuttaṃ
            -------
        mūlapaṇṇāsake nakulapitavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bhaggesu  viharati
suṃsumāragire  1-  bhesakaḷāvane migadāye .pe. atha kho nakulapitā
gahapati   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho nakulapitā
gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca  ahamasmi  bhante  jiṇṇo  vuḍḍho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  āturakāyo  abhikkhaṇātaṅko
aniccadassāvī  kho  panāhaṃ  bhante  bhagavato  manobhāvanīyānañca
bhikkhūnaṃ  ovadatu  maṃ  bhante  bhagavā  anusāsatu  maṃ bhante bhagavā
yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {1.1}  Evametaṃ  gahapati  evametaṃ  gahapati  āturo
hāyaṃ   2-   gahapati   kāyo   aṇḍabhūto   pariyonaddho
@Footnote: 1 Po. Ma. susumāragire .  2 Yu. te.
Yo  hi gahapati imaṃ kāyaṃ pariharanto muhuttaṃpi ārogyaṃ paṭijāneyya
kimaññatra  bālyā  tasmā  tiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ
āturakāyassa  me  sato  cittaṃ  anāturaṃ  bhavissatīti evaṃ hi te
gahapati sikkhitabbanti.
   [2]  Atha  kho  nakulapitā gahapati bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho
nakulapitaraṃ  gahapatiṃ  āyasmā  sārīputto etadavoca vippasannāni 1-
kho  te  gahapati  indriyāni  parisuddho  mukhavaṇṇo  pariyodāto
alattha no ajja bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . Kiñhi 2-
no  siyā bhante idānāhaṃ bhante bhagavatā dhammiyā kathāya amatena
abhisittoti.
   {2.1}  Yathākathaṃ  pana  tvaṃ  gahapati bhagavatā dhammiyā kathāya
amatena  abhisittoti  .  idhāhaṃ  bhante  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ . ekamantaṃ
nisinno  khohaṃ  bhante  bhagavantaṃ  etadavocaṃ ahamasmi bhante jiṇṇo
vuḍḍho   mahallako   addhagato   vayoanuppatto   āturakāyo
abhikkhaṇātaṅko   aniccadassāvī  kho  panāhaṃ  bhante  bhagavato
manobhāvanīyānañca  bhikkhūnaṃ  ovadatu  maṃ  bhante bhagavā anusāsatu maṃ
bhante  bhagavā  yaṃ  mama  assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . evaṃ
@Footnote: 1 Po. abhippasannāni . 2 Ma. kathaṃ.
Vutte  maṃ  bhante  bhagavā  etadavoca  evametaṃ gahapati evametaṃ
gahapati  āturo  hāyaṃ  1-  gahapati  kāyo aṇḍabhūto pariyonaddho
yo  hi gahapati imaṃ kāyaṃ pariharanto muhuttaṃpi ārogyaṃ paṭijāneyya
kimaññatra  bālyā  tasmā  tiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ
āturakāyassa  me  sato  cittaṃ  anāturaṃ  bhavissatīti evaṃ hi te
gahapati  sikkhitabbanti  . evaṃ khvāhaṃ bhante bhagavā dhammiyā kathāya
amatena abhisittoti.
   [3] Na hi pana tvaṃ 2- gahapati paṭibhāsi bhagavantaṃ uttariṃ paṭipucchituṃ
kittāvatā  nu  kho bhante āturakāyo ceva hoti āturacitto ca
kittāvatā ca pana āturakāyopi kho hoti no ca āturacittoti .
Dūratopi  kho  mayaṃ  bhante  āgaccheyyāma  āyasmato sārīputtassa
santike  etassa  bhāsitassa  atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃ
yeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  atthoti  . tenahi
gahapati  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhanteti
kho  nakulapitā  gahapati  āyasmato  sārīputtassa  paccassosi .
Āyasmā sārīputto etadavoca
   [4] Kathañca gahapati āturakāyo ceva hoti āturacitto ca .
Idha  gahapati  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido   sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati
@Footnote: 1 Yu. āturoyaṃ .  2 Ma. Yu. taṃ.
Rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ
ahaṃ  rūpaṃ  mama  rūpanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ
rūpaṃ  mama  rūpanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  1-  uppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā.
   {4.1} Vedanaṃ attato samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ attani
vā vedanaṃ vedanāya vā attānaṃ ahaṃ vedanā mama vedanāti pariyuṭṭhaṭṭhāyī
hoti . tassa ahaṃ vedanā mama vedanāti pariyuṭṭhaṭṭhāyino sā vedanā
vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa  vedanā  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.2}  Saññaṃ  attato  samanupassati  saññāvantaṃ vā attānaṃ
attani  vā  saññaṃ  saññāya vā attānaṃ ahaṃ saññā mama saññāti
pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saññā mama saññāti pariyuṭṭhaṭṭhāyino
sā  saññā  vipariṇamati aññathā hoti tassa saññāvipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.3}  Saṅkhāre  attato  samanupassati  saṅkhāravantaṃ  vā
attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ ahaṃ saṅkhārā
mama  saṅkhārāti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ  saṅkhārā
mama    saṅkhārāti    pariyuṭṭhaṭṭhāyino    te   saṅkhārā
@Footnote: 1 tassa rūpassa vipariṇāmaññathābhāvāti pāṭhena bhavitabbaṃ. catūsupi vedanādīsu eseva
@pāṭho.
Vipariṇamanti  aññathā  hoti  tassa  saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.4}  Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  ahaṃ
viññāṇaṃ  mama  viññāṇanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ
viññāṇaṃ  mama  viññāṇanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā . evaṃ kho gahapati āturakāyo ceva
hoti āturacitto ca.
   [5] Kathañca gahapati āturakāyopi kho hoti no ca āturacitto.
Idha gahapati sutavā ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ ahaṃ
rūpaṃ  mama  rūpanti  na  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ rūpaṃ
mama  rūpanti  apariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  1-  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā.
   {5.1}  Na  vedanaṃ  attato  samanupassati  na  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  vedanaṃ  na  vedanāya  vā
@Footnote: 1 yathāvuttena veditabbaṃ. catūsupi vedanādīsu tathā.
Attānaṃ  ahaṃ  vedanā  mama  vedanāti  na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti .
Tassa  ahaṃ  vedanā  mama  vedanāti apariyuṭṭhaṭṭhāyino sā vedanā
vipariṇamati   aññathā   hoti   tassa  vedanāvipariṇāmaññathābhāvā
nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {5.2}  Na  saññaṃ  attato  samanupassati  na saññāvantaṃ vā
attānaṃ  na attani vā saññaṃ na saññāya vā attānaṃ ahaṃ saññā
mama saññāti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saññā mama saññāti
apariyuṭṭhaṭṭhāyino  sā  saññā  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa
saññāvipariṇāmaññathābhāvā     nuppajjanti     sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {5.3} Na saṅkhāre attato samanupassati na saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ
na attani vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ ahaṃ saṅkhārā mama
saṅkhārāti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saṅkhārā mama saṅkhārāti
apariyuṭṭhaṭṭhāyino  te  saṅkhārā  vipariṇamanti  aññathā honti tassa
saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  1-  nuppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {5.4}  Na  viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ ahaṃ
viññāṇaṃ mama viññāṇanti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ viññāṇaṃ
mama  viññāṇanti  apariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati aññathā
@Footnote: 1 Sī. Ma. tassa saṅkhāravipariṇāmaññathābhāvā.
Hoti  tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  .  evaṃ  kho  gahapati  āturakāyopi
kho hoti no ca āturacittoti.
  Idamavoca  āyasmā  sārīputto  attamano  nakulapitā  gahapati
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 1-7. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=1&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6017              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6017              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]